poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Dzień po dniu

19 sierpnia 2019

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali...

Jesteś zaproszony przez Jezusa na drogę doskonalenia...
Nie możesz stać w miejscu - poprzestać na minimum...
Jesteś stworzony na obraz Boga jako proch z ziemi...
Uwolnij się od skarbów ziemskich - żyj dla miłości...

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a bedziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!  

sobota, 17 sierpnia 2019

Dzień po dniu

17 sierpnia 2019

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu...

Wiara jest łaską, darem Boga dla mnie...
Wiara jest wyborem - decyzją człowieka...
Przymierze rodzi się z inicjatywy Boga...
Jest moim AMEN dla Jezusa jako Pana...

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie...
   

piątek, 16 sierpnia 2019

Dzień po dniu

16 sierpnia 2019

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana...

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga...

Moja historia jest przeniknięta Twoją obecnością...
Prowadzisz ludzi po szlakach historii od początku...
To Duch pozwala rozpoznać blask Twojej miłości...
Nigdy nie jestem sam - jesteś blisko mnie i kochasz...

Kto może pojąć, niech pojmuje!...  

czwartek, 15 sierpnia 2019

Dzień po dniu

15 sierpnia 2019

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli...

Pokorna służebnica Pana stoi w chwale nieba...
Jest w pełni - z duszą i ciałem - apoteoza Maryi...
Uwierzyła i wyruszyła w drogę z pokorą i ufnością...
Jej serce wielbi Pana i raduje się wraz z nami dziś...

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana...  

środa, 14 sierpnia 2019

Dzień po dniu

14 sierpnia 2019

Błogosławiony Bóg, co daje życie...

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania...

Bóg jest Życiem i Nadzieją - człowiek jest prochem z ziemi...
Stworzeni na obraz Boga - tak jesteśmy dla nieśmiertelności...
Pan jest obecny pośród nas - Jego krzyż jest bramą do nieba...
Duch ożywia wszystko - jest naszym natchnieniem i miłością...

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich...  

wtorek, 13 sierpnia 2019

Dzień po dniu

13 sierpnia 2019

Oto lud Boży jest własnością Pana...

Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci...

Trzeba nam się zmagać z wrogami na drodze...
Trzeba też walczyć z pychą i pożądliwością...
W słabości doskonali się w nas moc Ducha...
Całe życie jest polem bitwy - Jezus jest z nami...
  
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...
  

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Dzień po dniu

12 sierpnia 2019

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Dokonajcie więc obrzezania waszych serc...

Nie wystarczy zmienić ubranie i makijaż...
Nawet słowa nie wystarczą i hałaśliwe gesty...
Trzeba odnowy myślenia - uwierzyć sercem...
Niech świadectwo twoje będzie czyste... 

Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia...  

niedziela, 11 sierpnia 2019

Dzień po dniu

11 sierpnia 2019

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Przeprowadzasz nas, Panie przez ciemną dolinę śmierci...
Idziemy z Tobą do pełni życia - jesteś nadzieją i radością...
Otwierasz nam oczy, Panie - widzieć to, co niewidzialne...
Jesteś Skarbem ukrytym w sercu - miłością odwieczną...

Gdzie jest skarb was, tam będzie i serce wasze...  

sobota, 10 sierpnia 2019

Dzien po dniu

10 sierpnia 2019

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera...

Jak bardzo jesteś obdarowany przez Boga...
Stworzony z miłości - zbawiony przez Krzyż...
Prowadzony do nieśmiertelności i chwały...
Jesteś darczyńcą miłości Bożej - czyń miłość...

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec...

piątek, 9 sierpnia 2019

Dzień po dniu

9 sierpnia 2019

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana...

Czy warto iść za Jezusem - zapierać się siebie...
Co mi daje wierność miłości - jakie mam zyski...
Pustka i samotność świata przeraża mnie - i co?...
Jestem zagubiony, zgnębiony - Jezus mnie szuka...

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je...

czwartek, 8 sierpnia 2019

Dzień po dniu

8 sierpnia 2019

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi...

Wielkie pragnienie miłości rozpala mnie...
Jesteś Jezu Skałą - daj nam Swego Ducha...
Oczyść nasze myślenie - wołamy o Prawdę...
Idziemy za Tobą Jezu w światłości do nieba...


Zejdź Mi z oczu szatanie! Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku...

środa, 7 sierpnia 2019

Dzień po dniu

7 sierpnia 2019

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw Mnie?...

Trudna jest droga i wielkie lęki o przyszłość nieznaną...
Jak będzie - jakim szczęściem chce Bóg nas obdarować...
Jak zaufać Jezusowi powierzając Mu swoje losy i lęki...
Gdzie jest wiara, aby pokonać opory w relacji z Jezusem...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!...

wtorek, 6 sierpnia 2019

Dzień po dniu

6 sierpnia 2019

Pan wywyższony króluje nad ziemią

Będziecie przy niej trwali jak przy lampie...

Jak blask modlitwy przenika moją duszę...
Wspinam się ku górze mego przeznaczenia...
Rozpoznaję drogę przez obłok niewiedzy...
Oblicze Pana lśni blaskiem w moim sercu...

To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie...
Dzień po dniu

5 sierpnia 2019

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy...

Nie mogą już sam dłużej dźwigać troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na moje nieszczęście...

Rozczarowanie i udręki wołają o ostateczność śmierci...
Niesiemy ciężary innych - czujemy się osamotnieni...
Wszyscy błąkają się po świecie - szukają gdzieś Jezusa...
On jest - rozmnaża  chleb głodnym, a samotnym miłość...

Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść...

niedziela, 4 sierpnia 2019

Dzień po dniu

4 sierpnia 2019

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką...

Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus...

Wszystko przemija i prochem jest niczym bańka mydlana...
Bogactwa i kredyty tylko nieszczęście ludziom przynoszą...
Odchodzimy nadzy - wszystko obraca się przeciwko nam...
Tylko Jezus jest nadzieją i ocaleniem wszystkich biedaków...

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości...

sobota, 3 sierpnia 2019

Dzień po dniu

3 sierpnia 2019

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

 Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu...

Czynić dobro i pomnażać miłość...
Iść pod górę - pod prąd słabościom...
Pokonać złość i paraliż leku o siebie...
Duch przychodzi nam z pomocą...

Daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela...  

piątek, 2 sierpnia 2019

Dzień po dniu

2 stycznia 2019

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy...

To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania...

Czas jest krótki - idziemy przez doczesność...
Pełnia czasu to Jezus w historii zbawienia...
Moja historia nie jest banalna - ma swój sens...
Nadzieja ukazuje mi perspektywę mego życia...

I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa...  

czwartek, 1 sierpnia 2019

Dzień po dniu

1 sierpnia 2019

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek...

Chcę żyć pełnią szczęścia Twojej miłości...
Moje serce domem Boga - tu jest Chwała...
Prowadzisz mnie dziś po pustyni świata...
Twoja miłość Panie przemienia wszystko...

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów...  

środa, 31 lipca 2019

Dzień po dniu

31 lipca 2019

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie...

Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego...

Chwała Pana na obliczu człowieka...
W ciemności dziś rozbłysło światło...
Szukam skarbu miłości w mej grocie...
Jest Duch miłości - ożywia i raduje...

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli...  

wtorek, 30 lipca 2019

Dzień po dniu

30 lipca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem...

Namiot Spotkania mego serca - tu jest Pan...
Przyjaciel - Bóg rozmawia z człowiekiem...
Bóg mówi - ziarno Słowa pada na glebę...
Duch ożywia - Słowo rodzi we mnie owoc...

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki...
  

poniedziałek, 29 lipca 2019

Dzień po dniu

29 lipca 2019

Wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry...

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim...

Przez chrzest zanurzony w Twojej miłości...
Wyprowadzony ze śmierci do nowości życia...
Moją misją jest dzielić się miłością z braćmi...
To pełnia obfitości życia - przedsmak nieba...

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie...
  

niedziela, 28 lipca 2019

Dzień po dniu

28 lipca 2019

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem...

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił...

Modlitwa jest spotkaniem w miłości człowieka z samym Bogiem...
Jest zanurzeniem w paschę Jezusa - śmierć i zmartwychwstanie...
Duch Święty modli się w nas w głębi naszego serca - w świątyni...
Bez modlitwy życie jest puste i martwe - nie ma wiary ani życia...

O ile bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...  

sobota, 27 lipca 2019

Dzień po dniu

27 lipiec 2019

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę...

Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów...

 Więź przymierza z Bogiem jest, mimo mej kruchości...
Ty mnie wybrałeś i zanurzyłeś w wodach miłości Twojej...
Chcę słuchać Twego słowa, aby iść za Tobą, Jezusie...
Mój kąkol nie przerasta mnie - jest miłość w mym sercu...

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa...  

piątek, 26 lipca 2019

Dzień po dniu

26 lipca 2019

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne...

Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli...

Ty nas wyprowadzasz z otchłani śmierci - jesteś naszym Bogiem...
Egipt jest w sercu - oczyść nas do głębi przez swojego Ducha...
Jak trudno słuchać dziś Ciebie, Panie - tyle jest rozproszeń...
Przyjdź nam z pomocą - chcemy iść za Tobą bez oszukaństwa...

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne...

czwartek, 25 lipca 2019

Dzień po dniu

25 lipca 2019

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości...

Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych...

Jestem kruchym naczyniem człowieczym...
Jest moc we mnie - Duch Boży w mym sercu...
On rozlewa miłość, jest światłem prawdy...
Jest mym życiem w chwale nieśmiertelności...

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele...

środa, 24 lipca 2019

Dzień po dniu

24 lipca 2019

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył...

To jest chleb, który daje wam pan na pokarm...

Chlebem na drodze mego życia jest Ciało Pana...
Głód zaspakaja i umacnia w drodze do domu Ojca...
Nasze bunty i szemrania niszczą więzi we wspólnocie...
Człowiek jest wtedy zamknięty na słowo Pana...

Kto ma uszy, niechaj słucha...

wtorek, 23 lipca 2019

Dzień po dniu

23 lipca 2019

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża...

Uczeń Jezusa jednoczy się z Mistrzem w Jego krzyżu...
Umiera z Nim, by razem z Nim rodzić się do nowości...
Pascha Jezusa przez chrzest stwarza nas na nowo...
Zjednoczenie w miłości Ducha Bożego przynosi owoc...

Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was...


Dzień po dniu

22 lipca 2019

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Daj się pochwycić Jezusowi...
On chce wejść w twoje życie...
Na krzyż bierze  twój grzech...
Jego Duch przemienia ciebie...

Nie zatrzymuj Mnie...  

sobota, 20 lipca 2019

Dzień po dniu

21 lipca 2019

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Teraz raduję się w cierpieniach za was...

 Przychodzisz do mnie, Panie - jestem gotowy...
Znasz mnie do głębi, dajesz obietnicę - niebo...
Słucham Twego słowa - biegam po ulicach...
Nie wiem co mam wybrać - co mi jest pisane...

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...  

Dzień po dniu

20 lipca 2019

Niech imię Pana będzie pochwalone...

Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana...

Idziemy w ciemności ku światłu życia...
Pan nas prowadzi ku wolności przez krzyż...
Uzdrawia nas i ocala od potępienia śmierci...
Jest nadzieją i radością - Jezus nasz Pan...

A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich...  

piątek, 19 lipca 2019

Dzień po dniu

19 lipca 2019

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana...

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana...

Wyjście z ciemności do światła - ze śmierci do życia...
Bóg działa w historii - posługuje się wybranym ludem...
Jezus jest naszą Paschą - definitywnym przejściem...
Jezus jest moim Panem - Jego Duch jest we mnie...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...  

czwartek, 18 lipca 2019

Dzień po dniu

18 lipca 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

JESTEM, KTÓRY JESTEM... posłał mnie do was...

Bóg jest - niewidzialny, niepojęty, nieogarniony...
Człowiek jest - kruchy, proch z ziemi - samotny...
Jezus - przychodzi, jest blisko, przyjaciel dla nas...
Przychodzimy do Ciebie Jezu - Tyś Miłością...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

środa, 17 lipca 2019

Dzień po dniu

17 lipca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą...

Jednak Bóg mnie odnalazł na tej mojej ziemi...
Pustynia i samotność - a jest zawsze blisko Bóg...
Otwiera mi oczy - poznaję Go - kocha mnie...
Pochwycił mnie dziś - wracam już do życia...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi...  

wtorek, 16 lipca 2019

Dzień po dniu

16 lipca 2019

Ożyje serce szukających Boga...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

Ty mówisz - Panie - chcemy słuchać Ciebie...
Twoje słowo jest światłem - jest życiem...
Objawiasz Miłość Ojca - dajesz nadzieję...
Kruszysz serca nasze - dajesz swego Ducha...

Biada tobie...  

poniedziałek, 15 lipca 2019

Dzień po dniu

15 lipca 2019

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...

Idziemy za Tobą, Jezu - Twój krzyż jest bramą...
Ty dałeś za nas życie - już jesteśmy zbawieni...
Stawiamy na Ciebie, Jezu - miłość jest ofiarna...
Wszystko przemija - świat prochem jest już dziś...

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je...  

niedziela, 14 lipca 2019

Dzień po dniu

14 lipca 2019

Ożyje serce szukających Boga...

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego...

Szukamy Twego oblicza - gdzie jest Miłość?...
Jesteś blisko nas - dotykamy Twego Serca...
W moich ranach objawia się Twoja Miłość...
Pobudzasz mnie w mocy Ducha do miłości... 

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko...  

sobota, 13 lipca 2019

Dzień po dniu

13 lipca 2019

Ożyje serce szukających Boga...

Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana...

Jezus jest moim Panem - dziś idę Jego drogą...
Krzyż Jezusa jest dla mnie drzewem życia...
Szubienica stała się wejściem w pełnię życia...
Każdy dzień jest zwycięstwem - idę za Jezusem...

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą...  

piątek, 12 lipca 2019

Dzień po dniu

12 lipca 2019

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem...

Jezus jest obecny w historii mojego życia...
Chrzest jest zanurzeniem w miłości Boga...
Idziemy przez dzieje od Abrahama do dziś...
W nas Duch Boży niesie Miłość i Słowo...

Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was...     

czwartek, 11 lipca 2019

Dzień po dniu

11 lipca 2019

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...

Wszystko dla Ciebie - chcę być cały Twój...
Wszystkie marności składam je na krzyżu...
Idę za Tobą, Jezu, wyzwolony w miłości...
Jesteś moim wszystkim - mój Pan i Król... 

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy...  

Dzień po dniu

10 lipca 2019

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów...

Wybrał mnie Jezus - zawołał po imieniu...
Jestem Jego uczniem - odkrywam Miłość...
Wiara nabiera kształtu zaufania i bliskości...
Posyła mnie z misją - aby świat uwierzył...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...  

wtorek, 9 lipca 2019

Dzień po dniu

9 lipca 2019

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze...

Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz...

Zmagamy się z sobą - walczymy z Bogiem...
Ciemność zasłania jakość życia - cele działań...
Jesteśmy pogubieni i porzuceni - ale jest Jezus...
Oddaj się Panu - przyjmij Jego Ducha - Miłość...

Litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza...  

poniedziałek, 8 lipca 2019

Dzień po dniu

8 lipca 2019

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię...

Jesteś, mój Panie, całym moim życiem...
Twa miłość mnie ogarnia - budzi i ocala...
Ewangelia jest prawdą, która wyzwala...
Wiara jest bramą do Twojej przyjaźni... 

Ufaj córko! Twoja wiara cie ocaliła...  

niedziela, 7 lipca 2019

Dzień po dniu

7 lipca 2019

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata...

Złożyć na krzyżu pieniądze, seks, karierę i lęki...
Zaufać miłości objawionej przez Krew Jezusa...
Idziemy wszyscy w zmaganiu z samym sobą...
Dom Ojca jest dla nas pełnią życia i miłości...

Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie...

sobota, 6 lipca 2019

Dzień po dniu

6 lipiec 2019

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Moje owce słuchają mego głosu...
Ja znam je, a one idą za Mną..,

Idziemy dziś za Tobą, Panie Jezu...
Jesteś naszym Mistrzem i Panem...
Nowość Ewangelii raduje serce...
Pobudza do miłości i świadectwa...

Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków...

piątek, 5 lipca 2019

Dzień po dniu

5 lipca 2019

Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście...

To Jezus przychodzi do mnie dziś...
Wyciąga do mnie rękę - Pójdź za Mną...
Ty znasz moje życie - niemoc i grzech...
Ty podnosisz i uzdrawiasz - idę za Tobą...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają...

Dzień po dniu

4 lipca 2019

W krainie życia będę widział Boga...

Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy...

Jesteś czysty i wolny - idź i kochaj ludzi...
Nie trać życia na smutki i bezradność...
Jest drogą słoneczna pod górę we wspólnocie...
Jezus jest twoim Panem - bądź Jego uczniem...

Wstań i chodź!

środa, 3 lipca 2019

Dzień po dniu

3 lipca 2019

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga...

Jesteśmy rodziną Bożą - Duch Święty prowadzi nas...
Nasze zwątpienia burzą porządek - smutek jest w nas...
Jezus przychodzi mimo naszych zwątpień - jest z nami...
Daje dziś dotykać swoich ran w naszym cierpieniu...

Pan mój i Bóg mój...

wtorek, 2 lipca 2019

Dzień po dniu

2 lipca 2019

Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci...

Panie, ratuj, giniemy...

Zaufać Panu w ciemności i wśród burz...
Jesteśmy bezpieczni w rękach dobrego Boga...
Trzeba przejść oczyszczenie, aby kochać...
Misja gloszenia przed nami - odwagi...


Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary...

poniedziałek, 1 lipca 2019

Dzień po dniu

1 lipca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz...

Jesteśmy dziećmi Boga w przymierzu miłości...
Idziemy za Jezusem pośród spraw tego świata...
Patrz do przodu i żyj tym co dzisiaj jest - teraz...
Jesteś posłany, aby spełniać misję Jezusa dziś...

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych...

niedziela, 30 czerwca 2019

Dzień po dniu

30 czerwca 2019

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Jakie ograniczenia rozpoznajesz w sobie...
Jak realizujesz swoje powołanie życiowe...
Czy pozwalasz się prowadzić Duchowi...
Patrz na Jezusa i idź za Nim - odwagi!...

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogarnia, nie nadaje się do królestwa Bożego...  

sobota, 29 czerwca 2019

Dzień po dniu

29 czerwca 2019

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił... 

Krew moja już ma być wylana na ofiarę...

Dopełnić życia - misja jest spełniona...
Fundament - Jezus, Pan i Zbawca ludzi...
Kościół - wspólnota - posłany do świata...
Nadzieja i radość - Jam zwyciężył świat...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą...
 

piątek, 28 czerwca 2019

Dzień po dniu

28 czerwca 2019

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Miłość Boża rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego...

Miej serce i patrzaj w serce - to Mickiewicz...
Twoje serce przebóstwione miłością Boga...
Jaskinia żmii staje się świątynią Ducha Bożego...
To cud miłości Serca Bożego - chwała Panu...

Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami...  

czwartek, 27 czerwca 2019

Dzień po dniu

27 czerwca 2019

Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki...

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę...

Szukamy Boga, który jest nam bliski...
Idziemy po omacku, oczy na uwięzi...
Nie jestem pusty - Duch jest we mnie...
Świątynia chwały płonie ogniem Ducha...

Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego...  

środa, 26 czerwca 2019

Dzień po dniu

26 czerwca 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Strzeżcie się fałszywych proroków...

Jesteś prorokiem - głoś słowo Pana...
Niech miłość będzie w twojej obfitości...
Owoc dobry przyniesie twoja misja...
Bacz byś nie skłamał - prawda wyzwala... 

Poznacie ich po ich owocach...  

wtorek, 25 czerwca 2019

Dzień po dniu

25 czerwca 2019

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Nie dawajcie psom tego co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie...

Nie wszystko da się powiedzieć...
Nie wszystko da się pokazać...
Krzyż głupstwem jest i zgorszeniem...
Szanuj i strzeż co jest twoim skarbem...

Wchodźcie przez ciasną bramę...  

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Dzień po dniu

24 czerwca 2019

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...

Jestem sługą Jezusa - dzięki dzisiaj składam...
Tyle się wydarzyło - tyle dobra i niezwykłości...
Każdy człowiek napotkany jest darem miłości...
Niech Twój Duch umacnia i prowadzi mnie...

Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim...  

niedziela, 23 czerwca 2019

Dzień po dniu

23 czerwca 2019

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa...

Nowe życie jest darem miłości Boga...
Idziemy za Jezusem - On jest Panem...
Pośród ciemności Światło rozbłysło...
Oddajemy wszystko, aby w pełni żyć... 


Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa...
  

Dzień po dniu

22 czerwca 2019

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny...

Pan mnie dotyka w mojej słabości...
Jest moją mocą - podnosi co dzień...
Uwalnia od lęków o moją przyszłość...
Jest moją nadzieją pośród ciemności...

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie...  

piątek, 21 czerwca 2019

Dzień po dniu

21 czerwca 2019

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niewoli...

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną...

Jesteś skarbem dla Jezusa, który kocha ciebie...
Widzi w tobie piękno i dobro dziecka Bożego...
Nasze skarby przeminą - a my pozostaniemy...
Jezus jest twój skarb - Jego Serce jest dla nas... 

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie serce twoje...  

czwartek, 20 czerwca 2019

Dzień po dniu

20 czerwca 2019

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Wziął chleb i dzięki uczynił, połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę...

Idziemy drogą wiary - Ty dajesz nam swoje Ciało...
Wieczernik paschy spełnia się dziś na Eucharystii...
Twoje Słowo jest światłem - Twój Chleb życiem...
Pustynia codzienności - idziemy za Tobą - Panie... 

Wy dajcie im jeść...  

środa, 19 czerwca 2019

Dzień po dniu

19 czerwca 2019

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Jesteś blisko - serce doświadcza Boga...
Wiara rodzi się ze słuchania Słowa...
Miłość jest ofiarowaniem swego życia...
Tak Jezus i tak ja - wszystko w Duchu... 

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie...  

wtorek, 18 czerwca 2019

Dzień po dniu

18 czerwca 2019

Przez całe życie będę chwalił Pana...

Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić...

Bogactwo miłości jest w Tobie, Jezu, darem dla mnie...
Ubogi i wolny do miłości - to dziś droga uczniostwa...
Kto nie daje, ten traci - radosnego dawcę miłuje Bóg...
Z Tobą, Jezu, nadzieja i radość - bez Ciebie pustka...
 
Bądźcie więc wt doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...  

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Dzień po dniu

17 czerwca 2019

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej...

Idziemy za Tobą, Jezu - Twój Duch umacnia...
Jesteśmy wtłoczeni w różne sytuacje w świecie...
Mamy dawać świadectwo - dawać Twoją miłość...
Nie lękajmy się biednych - wszystkim starczy... 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie...  

niedziela, 16 czerwca 2019

Dzień po dniu

16 czerwca 2019

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany...

Poznawać Boga to zuchwałość, a może wchodzić w misterium Boga...
Duch otwiera mnie na tajemnice obecności Boga w moim życiu dziś...
Jest nadzieja, Duch Święty otwiera nasze serca i naszych bliskich...
Wszystko jest w moim życiu poddane Bogu, kochaj całym domem...


Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...  

sobota, 15 czerwca 2019

Dzień po dniu

15 czerwca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Tylko w Miłości Chrystusa można żyć prawdziwie...
On pierwszy nas umiłował - umarł za nas na krzyżu...
Zbawił nas i daje nam Ducha Świętego dla przemiany...
Już nie jestem starym - jestem nowym człowiekiem...

Aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał...  

piątek, 14 czerwca 2019

Dzień po dniu

14 czerwca 2019

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas...

Jezus jest w moim życiu obecny...
Jest moim Panem i Zbawicielem...
Jego śmierć jest dla mnie życiem...
Jego zmartwychwstanie nadzieją...

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele...
 

 

Dzień po dniu

13 czerwca 2019

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Oto ja, poślij mnie...

Wezwałeś mnie, Panie - idę za Tobą...
Przemieniłeś moje serce - jest miłość...
W mej słabości ujawniła się Twa moc...
Otworzyłeś moje oczy i serce - widzę...

Uświęć ich w prawdzie...
Słowo Twoje jest prawdą...
  

środa, 12 czerwca 2019

Dzień po dniu

12 czerwca 2019

Jesteś najwyższy, Boże nasz i Panie...

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia...

Potrzebujemy Twego Ducha, Panie Jezu...
Chcemy żyć w Twojej prawdzie i miłości...
Prawo Twoje nie jest przeciw człowiekowi...
Jest drogą wolności, abym żył w miłości... 

Aż się wszystko spełni...  

Dzień po dniu

11 czerwca 2019

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość...

Idźcie i głoście...

Jesteśmy w drodze, głosimy Słowo...
Miłość jest w nas przez Ducha Świętego...
Bóg dotyka chorych moją słabą ręką...
Królestwo się szerzy - nadzieja raduje... 

Uzdrawiajcie chorych...  

wtorek, 11 czerwca 2019

Dzień po dniu

10 czerwca 2019

Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu...

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi...

Kościół to wspólnota w Duchu Świętym - ludzi grzesznych...
Ale łączy tych ludzi wiara w Jezusa - On żyje i jest z nami...
Jesteśmy w drodze, są kryzysy i powroty - jest z nami Maryja...
Ona ukazuje nam Jezusa i chce naszego zwycięstwa w miłości...
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

Dzień po dniu

10 czerwca 2019

Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu...

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi...

Trzeba byś razem i oczekiwać Ducha...
Pan przychodzi z pomocą w słabości...
Czynić zawsze dobrze, jeśli kto potrafi...
Cuda się zdarzają - nie zawsze to widać... 

Napełnijcie stągwie wodą...

  

niedziela, 9 czerwca 2019

Dzień po dniu

9 czerwca 2019

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...

Jestem napełniony Duchem Świętym...
Miłość Boża rozlana w moim sercu...
Jestem posłany z nadzieją i radością...
Świat pragnie Boga, który przebacza...

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości...
  

Dzień po dniu

8 czerwca 2019

WIGILIA PIĘĆDZIESIĄTNICY

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana...

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was...

Przejście ze śmierci do życia...
Duch Pański zstępuje i ożywia...
Jesteśmy dziećmi dobrego Boga...
Serce mam nowe - miłość w nim...

Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało...

Powszechność ożywienia - Bóg kocha każdego...
Wybrani są poslani - świat tęskni do prawdy...
Tylko prawda w miłości wskrzesza upadłych...
Jestem kruchym człowiekiem - Duch jest mocą...

Duch Przychodzi z pomocą naszej słabości...

Jestem, przychodzę, pragnę Wody Żywej...
Zanurzam się w Twojej miłości - przyjdź...
Otwieram ramiona i serce - przyjdź Duchu...
Jezus jest moim Panem - jestem zbawiony...

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije...  

sobota, 8 czerwca 2019

Dzień po dniu

8 czerwca 2019

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi...

Poślę wam Ducha prawdy,
On doprowadzi was do całej prawdy...

Jest to dzień oczekiwania na Ducha Świętego...
Wołamy wszyscy - przyjdź Duchu Święty...
Gdy nie ma Ducha w nas wszystko umiera...
Idziemy za Jezusem, bo On daje nam Ducha...

Ty pójdź za Mną!...  

piątek, 7 czerwca 2019

Dzień po dniu

7 czerwca 2019

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach...

Duch Święty was wszystkiego nauczy;
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem...

Potrzebujemy i oczekujemy na Ducha Świętego...
Pustka i ciemność jest wokoło wrogą przestrzenią...
Ty pierwszy nas umiłowałeś - wierzymy w miłość...
Chcę, Panie, kochać Ciebie - Panie wspomóż mnie...

Tak, Panie, Ty wiesz, że Cie kocham...  

czwartek, 6 czerwca 2019

Dzień po dniu

6 czerwca 2019

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych...

Jezus zmartwychwstał i jest nadzieją naszego zmartwychwstania...
Duch Święty jednoczy nas w jednym Kościele - trwajmy w wierze...
Świat pogrążony w ciemności szuka Jezusa - jesteś Jego świadkiem...
Duchu Święty przyjdź i rozpal ogień miłości w moim sercu dziś...


Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś...
  

środa, 5 czerwca 2019

Dzien po dniu

5 czerwca 2019

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Uważajcie na samych siebie...

Jesteśmy wspólnotę przyjaciół Jezusa...
Duch Boży gromadzi nas we wspólnocie...
Dziś świadectwo jedności wobec świata...
Pojednanie wzajemne - to dobry krok...

Uświęć ich w prawdzie...
Słowo Twoje jest prawdą...
  

wtorek, 4 czerwca 2019

Dzień po dniu

4 czerwca 2019

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Ja zgoła nie cenię sobie życia...

Życie jest wspaniałym darem dobrego Boga...
Życie jest drogą pod górę - przez krzyż do nieba...
Życie w pełni jest przyjaźnią z Jezusem...
Duch ożywia nas - miłość pozwala w pełni żyć...

Ojcze, nadeszła godzina...  

poniedziałek, 3 czerwca 2019

Dzień po dniu

3 czerwca 2019

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich...

Potrzebujemy Ciebie - przyjdź Duchu Święty...
Słabość nasza i pustka woła - Przyjdź Duchu...
Jezus jest Panem - chcemy iść Jego drogą...
Napełnij nas miłością - dodaj nam odwagi... 

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat...  

niedziela, 2 czerwca 2019

Dzień po dniu

2 czerwca 2019

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Jan chrzcił wodą, a wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym...

Jesteśmy w drodze natchnieni Duchem Bożym...
Tęsknota spełnienia w miłości prowadzi do nieba...
Zwykła codzienność i nadzieja, która sięga kresu...
Nieśmiertelność i chwała jest szczęściem człowieka...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi...
  

sobota, 1 czerwca 2019

Dzień po dniu

1 czerwca 2019

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje...

Powrót do domu Ojca - idziemy za Tobą...
Prowadź nas Jezu przez swego Ducha...
Wlej miłość w serce,  wyzwól od leku...
Niech Twoja miłość uzdrawia mnie...

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca...  

piątek, 31 maja 2019

Dzień po dniu

31 maja 2019

Wielki wśród ciebie, Święty Izraela...

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne...

Przyjdź do nas Panie, bo wieczór zapada...
Jest w nas samotność i ciemność grzechu...
Bez Ciebie puste jest życie nasze i smutek...
Gdy jesteś - światło i życie nadzieję niesie...

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...   

czwartek, 30 maja 2019

Dzień po dniu

30 maja 2019

 Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem...

Smutek i radość - ciemności i światło...
To rzeczywistość naszej drogi wiary...
Jezus nas wyzwala - jest Mesjaszem...
Świat zawsze będzie walczył o mnie...

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość...
  

środa, 29 maja 2019

Dzień po dniu

29 maja 2019

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy...

Jesteś blisko nas - Panie Jezu...
Zewsząd ogarniasz nas Boże...
Jesteś w moim sercu - Duchu...
Objawiasz swoje oblicze Ojcze...

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie...  

wtorek, 28 maja 2019

Dzień po dniu

28 maja 2019

Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej...

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu...

Uwielbienie Boga ma wielką moc...
Otwiera więzienie - świeci blask prawdy...
Prowadzi do spotkania z Jezusem...
Budzi wiarę i przemienia serce...

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie...  

poniedziałek, 27 maja 2019

Dzień po dniu

27 maja 2019

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...


Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie...

Potrzebujemy Ducha Świętego, aby przebaczać...
Aby pokonać lęk - wyjść do ludzi z miłością...
Przyjąć odrzucenie, szyderstwo - trzeba Ducha...
Aby krzyż stał się nam bramą - przyjdź Duchu...

Każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu...  

niedziela, 26 maja 2019

Dzień po dniu

26 maja 2019

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga...

Jesteśmy ludem przymierza - idziemy z Jezusem...
Kościół jest darem Boga - jest zbudowany na skale...
Są kryzysy - jest grzech i jesteśmy zranieni bardzo...
Przebaczenie i pojednanie uzdrawia i daje pokój serca...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam...  

sobota, 25 maja 2019

Dzień po dniu

25 maja 2019

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię...

Jezus był Belzebubem naznaczony przez swoich...
Piętnowany dziś w swoim Kościele - tak było i jest...
Miłość przynagla nas - jak sól dla ziemi i światło...
Ciemności rozprasza wschodzące Słońce - Jezus...

Sługa nie jest większy od swego pana...  

piątek, 24 maja 2019

Dzień po dniu

24 maja 2019

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich...

Miłość jednoczy ludzi w samym sercu Boga...
Być przyjacielem Jezusa to wielkie wyzwanie...
Przyjaźń zatacza kręgi - tworzy z nas wspólnotę...
Duch jednoczy w miłości - tak powstaje Kościół...
 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję...  

czwartek, 23 maja 2019

Dzień po dniu

23 maja 2019

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni... 

Bóg jest dobry - nie chce mojej zguby...
Szuka zagubionych, podnosi upadłych...
Prowadzi ze śmierci do radości życia...
Jest blisko ciebie, zaproś Go do domu...


Aby radość wasza była pełna... 

środa, 22 maja 2019

Dzień po dniu

22 maja 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać...

Otwórz drzwi - Jezus przychodzi - twój Pan...
Zaufaj Mu w przyjaźni - jedność w miłości dziś...
Trwaj dziś w Duchu, który jednoczy i działa...
Nie trać czasu - dziś jesteś sługą Królestwa...  

Beze Mnie nic nie możecie uczynić...