niedziela, 15 grudnia 2019

Dzień po dniu

15 grudnia 2019

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić...

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!...

Radość jest stanem ducha - owocem Ducha Świętego w nas...
Wychodzisz z jaskini grzechów - światło przenika twe serce...
Pośród ciemności przychodzi nasz Pan do swojej własności...
Oczy widzą, uszy słyszą - serce pobudzone jest do miłości...

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana...  

sobota, 14 grudnia 2019

Dzień po dniu

14 grudnia 2019

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Niech ogień wiary płonie w moim sercu...
Jestem znakiem Twojej miłości w świecie...
Jezus jest ocaleniem dla nas grzeszników...
Krzyż jest drzewem życia - znak miłości...

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go...  

piątek, 13 grudnia 2019

Dzień po dniu

13 grudnia 2019

Dasz światło życia idącym za Tobą...

Przyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie Mu na spotkanie...

Przychodzi Pan - trudno rozpoznać Jego przyjście...
Zajęci jesteśmy sobą - ciągle czegoś nam brakuje...
Oceniamy rywali i czujemy lęk przed nimi - są lepsi...
Jest w nas dużo smutku i pustki - Ty jesteś radością...

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny...  

czwartek, 12 grudnia 2019

Dzień po dniu

12 grudnia 2019

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą...

Oczekujemy na Twoje przyjście, Panie...
Jesteś wybawieniem z grzechu zagłady...
Niesiesz nam wyzwolenie przez krzyż...
Jesteś światłem nadziei pośród mroku...

Niebiosa, spuście Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków...  

środa, 11 grudnia 2019

Dzień po dniu

11 grudnia 2019

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

Idziemy za Tobą - jesteś siłą i odwagą...
Uwalniasz od lęku - otwierasz nam serca...
Przychodzimy do Ciebie zmęczeni życiem...
Jesteś pokrzepieniem i nadzieją w drodze...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

wtorek, 10 grudnia 2019

Dzień po dniu

10 grudnia 2019

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę...

Nie chcesz, Panie, abym zatracił się pośród ciemności...
Szukasz to, co zginęło - Twój krzyż jest zbawieniem...
Twoja moc krzyża w mojej słabości to blask prawdy...
Twoja miłość podnosi i ukazuje dobro na dnie duszy...

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych...  

poniedziałek, 9 grudnia 2019

Dzień po dniu

9 grudnia 2019

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Odwagi! Nie bójcie się! 
Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić...

Idziemy za Tobą, Panie - czekamy na Ciebie...
Ty przychodzisz, Jezu i jesteś zawsze z nami...
Widzisz, Jezu głębie naszych zranionych serc...
Oczyszczasz i podnosisz mnie - dzięki Panie...      

Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy...  

niedziela, 8 grudnia 2019

Dzień po dniu

8 grudnia 2019

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę...

Jak mam rozpoznać historię mojego ocalenia...
Tam jest Maryja - Niewiasta wolna i czysta...
Zwycięstwo Jej jest w Jej Synu przez krzyż...
Tam jest moje zwycięstwo i chwała nieba...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego...  

sobota, 7 grudnia 2019

Dzień po dniu

7 grudnia 2019

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...

Potrzebna mi odwaga wyjścia poza moje życie...
Pan mi ukazuje przestrzenie świata duchowego...
Nie tylko mam brać i biernie oczekiwać spełnienia...
Mam być misjonarzem w służbie Królestwa...

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...  

piątek, 6 grudnia 2019

Dzień po dniu

6 grudnia 2019

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Wierzycie, że mogę to uczynić?...

Wiara dziś otwiera twe oczy i serce...
Jezus przychodzi dziś do ciebie...
Wchodzi w ciemność i twój grzech...
Niech się stanie światłość miłości... 

Według wiary waszej niech wam się stanie...  

czwartek, 5 grudnia 2019

Dzień po dniu

5 grudnia 2019

Błogosławiony, idący od Pana...

Otwórzcie bramy!
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!...

Daj się pochwycić Jezusowi - On jest skałą...
Zaufaj Mu - podążaj Jego drogą - On życiem...
Przyjmij Jego miłość - Jezus twoim przyjacielem...
Nadzieja zawieść nie może - On jest ocaleniem... 

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony...  

środa, 4 grudnia 2019

Dzień po dniu

4 grudnia 2019

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Raz na zawsze zniszczy śmierć...

Spotkanie z Jezusem - On jest naszym Życiem...
Oddajemy dziś Panu nasze grzechy i choroby...
W Jego ranach jest nasze uzdrowienie i ocalenie...
Prowadzisz nas Jezu przez ciemną dolinę świata... 

Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił...  

wtorek, 3 grudnia 2019

Dzień po dniu

3 grudnia 2019

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

I spocznie na niej Duch Pański...

Pochwyceni jesteśmy przez Ducha Pańskiego...
Otwiera nam oczy serca - rozpala nas miłością...
Pan przychodzi - rozpoznajemy Jego przyjście...
Objawia nam oblicze Ojca - radość nasza rośnie... 

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie...  

poniedziałek, 2 grudnia 2019

Dzień po dniu

2 grudnia 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie...

Twoje Słowo uzdrawia i nasyca duszę moją...
Twoje Ciało jest chlebem na drodze mego życia...
Twój Duch rozpala miłość w moim sercu...
Jezu - Panie mój - oczekuję Twego przyjścia... 

Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary...
  

niedziela, 1 grudnia 2019

Dzień po dniu

1 grudnia 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu...

Oczekujemy na przyjście Pana - Jezus przychodzi...
Jesteśmy ciemnością i beznadzieją - tu jest śmierć...
Jezus jest życiem i światłem - zbawia przez krzyż...
Jesteś dziś posłany świadek Jego zbawczej miłości... 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła...  

środa, 27 listopada 2019

Dzień po dniu

27 listopada 2019

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Podniosą na was ręce i będą was prześladować... 

Idziesz w ciemności pod górę wśród prześladowań...
Odrzucenie, zamęt - masz być Jego świadkiem...
Odwaga i pokora - Duch wspiera twoją niemoc...
Życie pełnią rozpocznie się gdy dla Niego umrzesz...

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie... 

niedziela, 24 listopada 2019

Dzień po dniu

24 listopada 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów...

Jezus jest Królem - uwielbiajmy Go...
On na tronie krzyża odniósł zwycięstwo...
Miłość Boża jest blaskiem Jego chwały...
Przeszliśmy z ciemności do światła... 

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju...  

środa, 20 listopada 2019

Dzień po dniu

20 listopada 2019

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga...

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili...

Idziemy za Panem, aby czynić miłość...
Duch Święty przychodzi nam z pomocą...
Pomnażanie dobra w każdym przypadku...
Rośnie w nas owoc Królestwa i radość... 

Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min...  

wtorek, 19 listopada 2019

Dzień po dniu

19 listopada 2019

Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga...

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu...

 Przychodzisz do mnie, Jezu mój Boże...
Jestem grzesznikiem - Ty przychodzisz...
Twoja miłość przemienia moje życie...
Twoje wejście w moje życie raduje mnie...

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu...  

poniedziałek, 18 listopada 2019

Dzień po dniu

18 listopada 2019

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

Otwórz me oczy, o Panie - przyjdź, o Jezu...
Ciemność dziś zalega w naszych sercach...
Wiara jak blask miłości rozpala nasze życie...
Idziemy za Tobą z pieśnią chwały i nadzieją...

Przejrzy, twoja wiara cię uzdrowiła...
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga...
  

piątek, 15 listopada 2019

Dzień po dniu

15 listopada 2019

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga...

Dziś na niebie oglądałem księżyc od wielu lat...
Bóg objawia swoje oblicze w twoich czynach...
Nie wynoś piękno świata nad doskonałość Boga...
Złóż swoje życie na krzyżu Jezusa, a ocalejesz...

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je...

czwartek, 14 listopada 2019

Dzień po dniu

14 listopada 2019

Słowo Twoje, Panie, niezmienne na wieki...

Ja jestem krzewem winnym, a wy - latoroślami...

Jesteśmy w drodze, szukamy śladów Boga...
W ciemności i zamęcie Jezus podaje rękę...
Jego słowo jest światłem - budzi nadzieję...
Jego wspólnota - Kościół jest moją rodziną...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity...

środa, 13 listopada 2019

Dzień po dniu

13 listopada 2019

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię...

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie...

Chcę dziękować Ci, Panie - jesteś zawsze ze mną...
Przyjaźnią mnie obdarowałeś - chwałą pełni życia...
Moje grzechy zmazałeś Krwią - dziś jestem czysty...
Wiara uzdrawia moje serce - jest we mnie miłość...

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...

wtorek, 12 listopada 2019

Dzień po dniu

12 listopada 2019

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności...

Zycie jest wielkim darem dobrego Boga...
Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś...
Śmierć nie jest końcem - jest przejściem...
W Twojej miłości, Jezu, prowadź mnie...

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych...


poniedziałek, 11 listopada 2019

Dzień po dniu

11 listopada 2019

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Umiłujcie sprawiedliwość... myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!...

Ukazujesz nam, Panie, swoje oblicze miłości...
Nie uskarżam się na nieszczęścia mojej drogi...
Za wszystko dziękuję - jestem zawsze z Tobą...
Blask Twojej chwały, Panie, na moim obliczu...

Uważajcie na siebie!

niedziela, 10 listopada 2019

Dzień po dniu

10 listopada 2019

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga...

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków...

 Jezus prawdziwie zmartwychwstał - grób jest pusty...
Pokonał śmierć - jest żywy po prawicy Ojca w niebie...
Jest z nami najbardziej w Eucharystii - to Jego Ciało...
Jezus jest dla nas nadzieją naszego zmartwychwstania...

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją...  

piątek, 8 listopada 2019

Dzień po dniu

8 listopada 2019

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała...

Jesteśmy synami światłości - idziemy drogą Jezusa...
Prawo miłości jest wykładnią naszego postępowania...
Żyjemy w świecie różnorodności dążeń bezbożnych...
Naszą misją jest, aby zdobywać ludzi dla Królestwa... 

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości...
  

czwartek, 7 listopada 2019

Dzień po dniu

7 listopada 2019

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. i w życiu więc, i w śmierci należymy dla Pana...

Jesteś blisko, Panie, w mojej samotności...
Uwalniasz mnie ode mnie - jestem Twój...
Życie toczy się ku śmierci - idę za Tobą...
Śmierć jest bramą Twego życia bez końca... 

Każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu...  

środa, 6 listopada 2019

Dzień po dniu

6 listopada 2019

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością...

Droga życia jest dla uczniów Jezusa samą miłością...
Krzyż jest wpisany w krajobraz naszego zwykłego życia...
Walka duchowa jest zmaganiem się z duchem świata...
Zwycięstwo już jest - szatan został pokonamy na krzyżu... 

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem...  

poniedziałek, 4 listopada 2019

Dzień po dniu

4 listopada 2019

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne...

Wybrałeś nas, Panie - my odrzucamy Ciebie...
Jesteś blisko w przymierzu miłości - ocalenie...
Grzech przybity do krzyża - jest życie i nadzieja...
Kto zdoła to pojąć - zginam kolana przed Tobą... 

Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie...  

niedziela, 3 listopada 2019

Dzień po dniu

3 listopada 2019

Będę Cie wielbił, Boże mój i Królu...

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali...

Jesteś w rękach dobrego Boga...
Grzech jest twoja ciemnością...
Jezus szuka ciebie na drzewie...
Radość spotkania i nowe serce...

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu...  

sobota, 2 listopada 2019

Dzień po dniu

2 listopada 2019

Boga żywego pragnie moja dusza...

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy...

"Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem."
Dlatego umierajmy z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli powstać do życia. Każdego dnia powinniśmy się przygotowywać i przyzwyczajać do śmierci, aby dusza przez odrywanie się od pożądań ciała umiała stawać się wolną, i osiągnąwszy wyżyny, gdzie nie sięgają już ziemskie pragnienia grożące zagładą, przyjęła podobieństwo śmierci, aby nie doznać zniszczenia śmierci... św. Ambroży

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...  

piątek, 1 listopada 2019

Dzień po dniu

1 listopada 2019

Oto lud wierny, szukający Boga...

Ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem...

Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty. Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotkaniem twojej słabości z siłą łaski... papa Franciszek

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec; zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy...

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu... papa Franciszek

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie...
  

czwartek, 31 października 2019

Dzień po dniu

31 października 2019

Ocal mnie, Panie, w swojej łaskawości...

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...

Nic nie mam - oddaję wszystko...
Jezus jest wszystkim - to Miłość...
W słabości podnosi mnie Duch...
Idę za Nim - światło prowadzi... 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował...  

środa, 30 października 2019

Dzień po dniu

30 października 2019

Ja zaufałem Twemu miłosierdziu...

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości...

 Idziemy za Tobą - twój Duch wspiera...
Twój Krzyż bramą naszego ocalenia...
Wspierasz nas mocą Ducha w miłości...
Moje powołanie dziś jest Twoją drogą...

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...  

wtorek, 29 października 2019

Dzień po dniu

29 października 2019

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić...

 Jest dużo udręk - ale Ty prowadzisz z mocą...
Są ciemności i samotność - ale Ty jesteś dziś...
Daj rozpoznać Twoją bliskość - poczuć miłość...
Ukaż swoje Boskie Oblicze gdy świat się wali...

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni...  

poniedziałek, 28 października 2019

Dzień po dniu

28 października 2019

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Nie jesteście już obcymi i przybyszami...

Słowo dotyka mojego serca...
Jest światłem i życiem moim...
Wprowadza w przyjaźń z Bogiem...
Buduje Kościół w sercach ludzi... 

A cały tłum starał się Go dotknąć...  

niedziela, 27 października 2019

Dzień po dniu

27 października 2019

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła...

Przejście do pełni życie - śmierć jest gardłem przejścia...
Spełnienie mego powołania daje pokój i radość końca...
Jest lęk samotności i bezradności - świat mój się sypie...
Pokora ogołocenia w prochu ziemi - Pan nas pochwyci... 

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony...  

niedziela, 20 października 2019

Dzień po dniu

20 października 2019

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne...

 Słuchajcie Pana wszystkie narody...
Słowo Pana niesie prawdę i nadzieję...
Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Pana...
Otwórz serce - Pan przychodzi - zaufaj...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?...  

czwartek, 10 października 2019

Dzień po dniu

10 października 2019

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone...

Dziękuj Bogu, bo jesteś obdarowany - ale proś...
Z pokorą szukaj i proś - bądź otwarty Bóg daje...
Masz potrzeby - powierz je Ojcu - On jest dobry...
Daje Ducha Świętego - życie i miłość zawsze... 

Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...  

piątek, 4 października 2019

Dzień po dniu

4 października 2019

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana...

Jesteśmy grzeszni - chodzimy swoimi drogami...
Nie uznajemy woli Pana - nasz plan tylko się liczy...
Pycha stawia nas na wyżynach boskiej chwały...
Chciwość i żądza władzy niszczy od środka...  

Każdy chodził według zamysłów swego złego serca...  

poniedziałek, 23 września 2019

Dzień po dniu

23 września 2019

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego...

 Czy rozpoznajesz obecność Boga w swoim życiu?...
On dziś działa - tak jak w historii Izraela i Polski...
Bóg jest reżyserem wydarzeń - nie ma przypadków...
Słuchaj Słów Pana i proś Ducha o światło poznania...

Uważajcie więc, jak słuchacie...  

niedziela, 22 września 2019

Dzień po dniu

22 września 2019

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto ws do wiecznych przybytków...

Pieniądze są potrzebne, trzeba jakoś żyć...
Nie są moją własnością - darem demona...
Często stają się bogiem - deprawują ludzi...
Błogosławieni ubodzy - Jezus jest Panem...

Nie możecie służyć Bogu i mamonie...

sobota, 21 września 2019

Dzień po dniu

21 września 2019

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa...

Pochwyciłeś mnie, Panie - przewróciłeś mój świat...
Idę za Tobą, Jezu - Twoja miłość mnie uzdrawia...
Wyprowadziłeś mnie z ciemności zła ku wolności...
Jesteś życiem moim i nadzieją - wzrastam ku Pełni...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

piątek, 20 września 2019

Dzień po dniu

20 września 2019

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Walcz w dobrych zawodach o wiarę...

Idziemy za Tobą, przebijamy się przez mgłę...
Słabości nas obciążają - przychodzą kryzysy...
Wołamy Ducha i przychodzi nam z pomocą...
Królestwo Boże rośnie w naszych sercach...

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym...

czwartek, 19 września 2019

Dzień po dniu

19 września 2019

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił...

Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów...

Jezus wzywa i namaszcza cię Duchem dla misji...
Jesteś powołany, aby głosić słowo życia i nadziei...
Bądź hojnym sługą dla królestwa - więcej miłości...
Zbawienie jest darem dla wszystkich - i zadaniem... 

To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają...

środa, 18 września 2019

Dzień po dniu

18 września 2019

Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana...

Synu, czemuś nam to uczynił?...

Kim jesteś i dokąd idziesz - szum świata i ciemność...
Jakie imię wyrył Bóg w twoim sercu - szukasz prawdy...
On jest blisko - ty jesteś w Jego ręku, która cię niesie...
Otwórz oczy, aby widzieć - serce, aby kochać i zaufać...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?...

wtorek, 17 września 2019

Dzień po dniu

17 września 2019

Zawsze uczciwie będę postępował...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Przychodzisz do nas, Panie, w naszej codzienności...
Ludzie umierają, są wokół smutek, płacz i ciemność...
Jesteś życiem, nadzieją - podnosisz nas z rozpaczy...
Ty, Jezu, wyszedłeś z grobu - życie nam przywracasz...

Młodzieńcze, tobie mówię stań... 

poniedziałek, 16 września 2019

Dzień po dniu

16 września 2019

Pan Bób usłyszał głos mego błagania...

Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus...

Wiara jest udręką wciąż poszukiwania...
Jezus przychodzi - ciemność dookoła...
Ty nie wiesz - może to zjawa - trwoga...
On jest naprawę - kocha cię i prowadzi...

Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój...

niedziela, 15 września 2019

Dzień po dniu

15 września 2019

Wstanę i wrócę do mojego ojca...

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy...

Jestem ocalony - ze śmierci przywrócony do życia...
Jezus zbawił mnie przez krzyż - zawsze dziękuję...
Cud zmartwychwstania stał się we mnie - żyję...
Ojciec przygarnął mnie - jestem Jego synem...

Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy...

sobota, 14 września 2019

Dzień po dniu

14 września 2019

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Aby wszelki język wyznał, że Jezus jest Panem...

Krzyż jest drzewem życia i znakiem miłości...
Szubienica stała się godłem uczniów Jezusa...
Krzyż mądrością i mocą - jak to można pojąć...
Krzyż przez śmierć Jezusa jest bramą do nieba

Tak Bóg umiłował świat...

piątek, 13 września 2019

Dzień po dniu

13 września 2019

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu...

Wyrwani z jaskini zbójców idziemy za Tobą, Jezu...
Jesteś naszym Zbawcą - Duch twój nas oczyszcza...
Wybrałeś nas i posyłasz do świata z misją pokoju...
Otwierasz nasze oczy serca i dajesz współczucie...

Czyż może niewidomy prowadzić niewidomego...

czwartek, 12 września 2019

Dzień po dniu

12 września 2019

Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana...

Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości...

Poruszamy się pośród ludzi blisko, a samotni...
Jesteśmy poobijani - trudno kochać tych ludzi...
Jesteśmy obdarowani miłością - trzeba dawać...
Przełamanie lęku - Jezus spojrzał dziś na mnie...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą... 

środa, 11 września 2019

Dzień po dniu

11 września 2019

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi...

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi...

Idziemy ku górze - Jezus nas prowadzi...
Przez śmierć do pełni życia - nasza pascha...
Droga błogosławieństw przez ogołocenie...
To jest droga zwycięstwa i chwały nieba... 

Zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego...  

niedziela, 1 września 2019

Dzień po dniu

1 września 2019

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz...

Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana...

Jezu - Ty się uniżyłeś - być jednym z nas...
Pokora Boga - aż stał się dla nas chlebem...
Jesteś przez Jezusa przyjacielem nazwany...
Wyniesiony do godności dziecka Bożego...

każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony...

sobota, 31 sierpnia 2019

Dzień po dniu

31 sierpień 2019

Pan będzie sądził ludzi sprawiedliwie...

Byście się wzajemnie miłowali...

Jesteś obdarowany miłością Boga - Jezus jest z tobą...
Wspólnota twoja jest przestrzenią wzajemnej miłości...
Pomnażaj dobra - dziel się z braćmi swoimi zasobami...
Twoja odpowiedzialność i misja w świecie wzrasta...

Dobrze sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawie...

piątek, 30 sierpnia 2019

Dzień po dniu

30 sierpnia 2019

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie...

Podążaj drogą czystości i prawości...
Bądź wrażliwy na pułapki światowe...
Pokora i czujność w oczekiwaniu Pana...
Oliwa miłości jest i niech jej nie braknie...

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie...  

czwartek, 29 sierpnia 2019

Dzień po dniu

29 sierpnia 2019

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość...

Nie lękaj się ich... oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną...

Odwagi - twoje świadectwo się liczy...
Nie martw się o swoje życie fizyczne...
Twoje serce domem Boga - Ojciec czeka...
Włos z głowy nie spadnie - głowa leci...

Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela...                              

środa, 28 sierpnia 2019

Dzień po dniu

26 sierpnia 2019

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z Niewiasty...

Jezus zrodzony z Maryi jest Synem Bożym...
Przychodzi jako Zbawca - jest naszym Panem...
Daje nam Swego Ducha - który jest Miłością...
Chce przez nas czynić nowość życia i miłości...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

Dzień po dniu

28 sierpnia 2019

Panie, przenikasz i znasz mnie całego...

Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was, wierzących...

Jesteś Jezu słowem w moich ustach...
Głoszę Twoją miłość w dzień i noc...
Twoje słowo przenika mnie do głębi...
Twój Duch ożywia mnie i prowadzi... 

Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała...  

wtorek, 27 sierpnia 2019

Dzień po dniu

27 sierpnia 2019

Panie, przenikasz i znasz mnie całego...

Chcieliśmy wam dać nie tylko Ewangelię Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy...

Jesteśmy posłani, aby dawać światło miłości...
Duch Święty chce przez nas działać z mocą...
Świat pogrążony w ciemności jest zamknięty...
Ludzie pogubieni po omacku szukają Boga...

Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda...  

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Dzień po dniu

26 sierpnia 2019

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana...

Idziemy do Ciebie na górę chwały...
Jest pokój i życie w pełni bliskości...
Chcemy słuchać Ciebie w mroku...
Niech światło miłości rozbłyśnie... 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

niedziela, 25 sierpnia 2019

Dzień po dniu

18 sierpnia 2019

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą...

Biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach...

Jesteśmy w drodze jako pielgrzymi wiary...
Jezus nam przewodzi w życiu przez krzyż...
Zapala ogień Ducha Świetego w sercach...
Misja moja - nieść ogień miłości w świat...

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął...  

Dzień po dniu

25 sierpnia 2019

Całemu światu głoście Ewangelię...

Trwajcie w karności!
Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi...

Nikt nie jest odrzucony przez Boga...
Ale możesz sam siebie wykluczyć...
Zbawienie jest darem miłości Boga...
Jest drogą wspinania się w górę...

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni...
  

Dzień po dniu

24 sierpnia 2019

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka...

Jesteś w relacji z Bogiem przez wiarę...
Kościół jest wspólnotą w przymierzu...
Jezus zakochany przez krzyż w tobie...
Rozpoznaje w tobie dobro - ocalenie...

Czy może być coś dobrego z Nazaretu...  

piątek, 23 sierpnia 2019

Dzień po dniu

23 sierpnia 2019

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Pan nawiedził swój lud, dając mi chleb...

Miłość jest fundamentem mego życia...
Bóg na pierwszym miejscu na zawsze...
Człowiek - bliźni jest bratem i darem...
Spełnia się tu moja misja w Duchu...

Będziesz miłował Pana Boga swego...  

Dzień po dniu

22 sierpnia 2019

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Ojcze mój! Skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami...

Jestem rękach Boga - nie lękam się śmierci...
On moim życiem, chwalą i nieśmiertelnością...
Grzech niszczy mnie - jestem zniewolony...
ale w miłosierdziu Bóg leczy mnie, podnosi...

Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego...  

środa, 21 sierpnia 2019

Dzień po dniu

21 sierpień 2019

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie...

Są zadania i powinności w świecie - kim ty jesteś?...
Mieć władzę - po co? Uciskać ludzi czy im służyć...
Jest twoje powołanie na rzecz królestwa Bożego...
Otwórz się na Ducha Świętego i weź się do roboty...

Idźcie i wy do mojej winnicy...  

wtorek, 20 sierpnia 2019

Dzień po dniu

20 sierpnia 2019

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Pokój z tobą!
Nie bój się niczego!
Nie umrzesz...

Pieniądze zniewalają i demoralizują...
Bogacz sam dla siebie jest bogiem...
Jest niezależny i samowystarczalny...
Takich trzeba się lękać - niebezpieczni...

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego...
  

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Dzień po dniu

19 sierpnia 2019

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali...

Jesteś zaproszony przez Jezusa na drogę doskonalenia...
Nie możesz stać w miejscu - poprzestać na minimum...
Jesteś stworzony na obraz Boga jako proch z ziemi...
Uwolnij się od skarbów ziemskich - żyj dla miłości...

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a bedziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!  

sobota, 17 sierpnia 2019

Dzień po dniu

17 sierpnia 2019

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu...

Wiara jest łaską, darem Boga dla mnie...
Wiara jest wyborem - decyzją człowieka...
Przymierze rodzi się z inicjatywy Boga...
Jest moim AMEN dla Jezusa jako Pana...

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie...
   

piątek, 16 sierpnia 2019

Dzień po dniu

16 sierpnia 2019

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana...

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga...

Moja historia jest przeniknięta Twoją obecnością...
Prowadzisz ludzi po szlakach historii od początku...
To Duch pozwala rozpoznać blask Twojej miłości...
Nigdy nie jestem sam - jesteś blisko mnie i kochasz...

Kto może pojąć, niech pojmuje!...  

czwartek, 15 sierpnia 2019

Dzień po dniu

15 sierpnia 2019

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli...

Pokorna służebnica Pana stoi w chwale nieba...
Jest w pełni - z duszą i ciałem - apoteoza Maryi...
Uwierzyła i wyruszyła w drogę z pokorą i ufnością...
Jej serce wielbi Pana i raduje się wraz z nami dziś...

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana...  

środa, 14 sierpnia 2019

Dzień po dniu

14 sierpnia 2019

Błogosławiony Bóg, co daje życie...

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania...

Bóg jest Życiem i Nadzieją - człowiek jest prochem z ziemi...
Stworzeni na obraz Boga - tak jesteśmy dla nieśmiertelności...
Pan jest obecny pośród nas - Jego krzyż jest bramą do nieba...
Duch ożywia wszystko - jest naszym natchnieniem i miłością...

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich...  

wtorek, 13 sierpnia 2019

Dzień po dniu

13 sierpnia 2019

Oto lud Boży jest własnością Pana...

Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci...

Trzeba nam się zmagać z wrogami na drodze...
Trzeba też walczyć z pychą i pożądliwością...
W słabości doskonali się w nas moc Ducha...
Całe życie jest polem bitwy - Jezus jest z nami...
  
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...
  

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Dzień po dniu

12 sierpnia 2019

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Dokonajcie więc obrzezania waszych serc...

Nie wystarczy zmienić ubranie i makijaż...
Nawet słowa nie wystarczą i hałaśliwe gesty...
Trzeba odnowy myślenia - uwierzyć sercem...
Niech świadectwo twoje będzie czyste... 

Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia...  

niedziela, 11 sierpnia 2019

Dzień po dniu

11 sierpnia 2019

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Przeprowadzasz nas, Panie przez ciemną dolinę śmierci...
Idziemy z Tobą do pełni życia - jesteś nadzieją i radością...
Otwierasz nam oczy, Panie - widzieć to, co niewidzialne...
Jesteś Skarbem ukrytym w sercu - miłością odwieczną...

Gdzie jest skarb was, tam będzie i serce wasze...  

sobota, 10 sierpnia 2019

Dzien po dniu

10 sierpnia 2019

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera...

Jak bardzo jesteś obdarowany przez Boga...
Stworzony z miłości - zbawiony przez Krzyż...
Prowadzony do nieśmiertelności i chwały...
Jesteś darczyńcą miłości Bożej - czyń miłość...

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec...

piątek, 9 sierpnia 2019

Dzień po dniu

9 sierpnia 2019

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana...

Czy warto iść za Jezusem - zapierać się siebie...
Co mi daje wierność miłości - jakie mam zyski...
Pustka i samotność świata przeraża mnie - i co?...
Jestem zagubiony, zgnębiony - Jezus mnie szuka...

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je...

czwartek, 8 sierpnia 2019

Dzień po dniu

8 sierpnia 2019

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi...

Wielkie pragnienie miłości rozpala mnie...
Jesteś Jezu Skałą - daj nam Swego Ducha...
Oczyść nasze myślenie - wołamy o Prawdę...
Idziemy za Tobą Jezu w światłości do nieba...


Zejdź Mi z oczu szatanie! Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku...

środa, 7 sierpnia 2019

Dzień po dniu

7 sierpnia 2019

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw Mnie?...

Trudna jest droga i wielkie lęki o przyszłość nieznaną...
Jak będzie - jakim szczęściem chce Bóg nas obdarować...
Jak zaufać Jezusowi powierzając Mu swoje losy i lęki...
Gdzie jest wiara, aby pokonać opory w relacji z Jezusem...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!...

wtorek, 6 sierpnia 2019

Dzień po dniu

6 sierpnia 2019

Pan wywyższony króluje nad ziemią

Będziecie przy niej trwali jak przy lampie...

Jak blask modlitwy przenika moją duszę...
Wspinam się ku górze mego przeznaczenia...
Rozpoznaję drogę przez obłok niewiedzy...
Oblicze Pana lśni blaskiem w moim sercu...

To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie...