wtorek, 31 grudnia 2019

Dzień po dniu

31 grudnia 2019

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Jest już ostatnia godzina...

Trzeba dziękować wspominając przeszłość...
Trzeba patrzeć w przyszłość z nadzieją...
Tu i teraz - to chwila obecna jest spotkaniem...
Tu jest Pan, który wszedł w historię - mój Bóg...

Słowo stało się Ciałem...

poniedziałek, 30 grudnia 2019

Dzień po dniu

30 grudnia 2019

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

Czas jest krótki, przemija postać tego świata...
Idziemy za Jezusem - wzrastamy w miłości...
Rozpoznajemy wolę Pana - walka jest w nas...
Misja Jezusa jest naszą misją - Duch wspiera...

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim...

niedziela, 29 grudnia 2019

Dzień po dniu

29 grudnia 2019

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Słowo Chrystusa niechaj w was mieszka w całym swym bogactwie...

Rodzina jest wspólnotą życia i miłości...
Jezus jest pośród nas - Słowo prowadzi...
Duch jednoczy w miłości - chwała Panu...
Przez Krzyż budujemy wspólnotę wiary...

A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez niego...sobota, 28 grudnia 2019

Dzień po dniu

28 grudnia 2019

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Bóg jest światłością, a nie ma w niej żadnej ciemności...

Trzeba ocalić Jezusa w moim sercu...
Herod dziś szuka Go, aby wymazać...
Ocalenie miłości, czystości i prawdy...
Jest koniecznością dla ciebie i świata...

Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodźcie do Egiptu...

piątek, 27 grudnia 2019

Dzień po dniu

27 grudnia 2019

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Aby nasza radość była pełna...

Słowo Życia blaskiem nas przenika...
Przychodzi Pan w ubogiej przestrzeni...
Jest życiem - pozostawił pusty grób...
Mamy w Nim udział - jest wspólnota...

Ujrzał i uwierzył...  

czwartek, 26 grudnia 2019

Dzień po dniu

26 grudnia 2019

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Panie Jezu, przyjmij ducha mego!...

Świadectwo wiary jest blaskiem miłości...
Męczennicy swoją krwią wyznają wiarę...
Ich świadectwo przynosi dobry owoc...
Duch Święty działa i czyni dziś cuda...

Miejcie się na baczności przed ludźmi!...  

środa, 25 grudnia 2019

Dzień po dniu

25 grudnia 2019
Franciszek papież - orędzie urbi et orbi 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9,1).
Drodzy bracia i siostry, radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Z łona matki Kościoła tej nocy ponownie narodził się Syn Boży, który stał się człowiekiem. Jego imię to Jezus, to znaczy Bóg zbawia. Ojciec, odwieczna i nieskończona Miłość, posłał Go na świat nie po to, by go potępił, ale aby go zbawił (por. J 3, 17). Ojciec dał Go z ogromnym miłosierdziem. Dał Go dla wszystkich. Dał Go na zawsze. A On narodził się jako mały płomyczek zapalony w mrokach i zimnie nocy. To Dzieciątko, zrodzone z Dziewicy Maryi, jest Słowem Bożym, które stało się ciałem. Słowem, które kierowało sercem i krokami Abrahama ku Ziemi Obiecanej, i nadal przyciąga tych, którzy ufają obietnicom Boga. Słowem, które prowadziło Żydów w drodze od niewoli ku wolności i nadal wzywa niewolników wszystkich czasów, także dnia dzisiejszego, do wyjścia ze swego zniewolenia. Jest Słowem jaśniejszym niż słońce, ucieleśnionym w małym synu człowieczym, Jezusie, światłości świata. Dlatego prorok woła: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9, 1). To prawda, w ludzkich sercach istnieją ciemności, ale większe jest światło Chrystusa. W stosunkach międzyludzkich, rodzinnych i społecznych panuje ciemność, ale większe jest światło Chrystusa. Istnieją ciemności w konfliktach gospodarczych, geopolitycznych i ekologicznych, ale większe jest światło Chrystusa.Niech Chrystus będzie światłem dla wielu dzieci, które cierpią z powodu wojen i konfliktów na Bliskim Wschodzie i w różnych krajach świata. Niech będzie pocieszeniem dla umiłowanego narodu syryjskiego, który wciąż nie widzi końca działań wojennych, rozdzierających ten kraj w tym dziesięcioleciu. Niech wstrząśnie sumieniami ludzi dobrej woli. Niech będzie natchnieniem dla rządzących i wspólnoty międzynarodowej do znalezienia rozwiązań, które zapewniłyby bezpieczeństwo i pokojowe współżycie ludów tego regionu i położyłoby kres ich cierpieniom. Niech będzie wsparciem dla narodu libańskiego, aby mógł wyjść z obecnego kryzysu i odkrył na nowo swoje powołanie do bycia orędziem wolności i zgodnego współistnienia dla wszystkich.Niech Pan Jezus będzie światłem dla Ziemi Świętej, w której narodził się On jako Zbawiciel człowieka, i gdzie nadal trwa oczekiwanie wielu ludzi, którzy pomimo utrudzenia, ale nie tracąc ufności, oczekują dni pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Niech będzie pociechą dla Iraku, który przeżywa napięcia społeczne, i dla Jemenu, doświadczonego poważnym kryzysem humanitarnym. Myślę o dzieciach z Jemenu.Niech małe Dzieciątko z Betlejem będzie nadzieją dla całego kontynentu amerykańskiego, na którym różne narody przeżywają okres wstrząsów społecznych i politycznych. Niech umocni umiłowany naród wenezuelski, od dawna doświadczany napięciami politycznymi i społecznymi, i niech nie dopuści, by zabrakło mu potrzebnej pomocy. Niech błogosławi wysiłki tych, którzy czynią to, co w ich mocy na rzecz krzewienia sprawiedliwości i pojednania oraz dążą do przezwyciężenia różnych kryzysów i licznych form ubóstwa, obrażających godność każdej osoby.Niech Odkupiciel świata stanie się światłem dla ukochanej Ukrainy, która pragnie konkretnych rozwiązań na rzecz trwałego pokoju.Niech narodzony Pan stanie się światłem dla narodów Afryki, gdzie utrzymują się sytuacje społeczne i polityczne, które często zmuszają ludzi do emigracji, pozbawiając ich domu i rodziny. Niech będzie pokojem dla ludności zamieszkującej wschodnie regiony Demokratycznej Republiki Konga, umęczonej ciągłymi konfliktami. Niech będzie pocieszeniem dla tych, którzy cierpią z powodu przemocy, klęsk żywiołowych lub sytuacji zagrożenia zdrowia. Niech pocieszy tych, którzy są prześladowani z powodu swej wiary religijnej, szczególnie uprowadzonych misjonarzy i wiernych, a także tych, którzy padają ofiarami ataków grup ekstremistycznych, zwłaszcza w Burkina Faso, Mali, Nigrze i Nigerii.Niech Syn Boży, który zstąpił z Nieba na ziemię, będzie obroną i wsparciem dla osób, które z powodu tych i innych niesprawiedliwości muszą emigrować, mając nadzieję na bezpieczne życie. To niesprawiedliwość zmusza ich do przemierzania pustyń i mórz, przekształconych w cmentarze. To niesprawiedliwość zmusza ich do znoszenia niewypowiedzianego wyzysku, wszelkiego rodzaju niewolnictwa i tortur w nieludzkich obozach, w których są przetrzymywani. To niesprawiedliwość wypędza ich z miejsc, w których mogliby mieć nadzieję na godne życie, i sprawia, że napotykają mury obojętności.Niech Emmanuel będzie światłem dla całej poranionej ludzkości. Niech skruszy nasze często zatwardziałe i egoistyczne serca i uczyni nas narzędziami swej miłości. Niech przez nasze ubogie twarze da swój uśmiech dzieciom na całym świecie: tym porzuconym i tym, które doznały przemocy. Niech przez nasze słabe ramiona przyodzieje ubogich, którzy nie mają czym się okryć, niech da chleb głodnym i otoczy opieką chorych. Niech przez nasze kruche towarzyszenie będzie blisko osób starszych i samotnych, migrantów i zepchniętych na margines. W ten dzień świąteczny niech da wszystkim swoją czułość i rozjaśni ciemności tego świata.

Dzień po dniu

25 grudnia 2019

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel...

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką...

Pan nas wyprowadza z krainy śmierci...
Światło miłości pojawia się na świecie...
Jezus jest blaskiem miłości samego Boga...
Otwórz się - przyjmij Jezusa jako Pana...

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom...
„Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1). To proroctwo pierwszego czytania urzeczywistniło się w Ewangelii: istotnie, podczas gdy pasterze czuwali nocą na swoich ziemiach, „chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2,9). W noc ziemi pojawiło się światło z nieba. Co oznacza to światło pojawiające się w ciemności? Podpowiada to Apostoł Paweł, mówiąc nam: „ukazała się łaska Boga”. Tej nocy ogarnęła świat łaska Boga, która „niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11).
Ale czym jest ta łaska? To Boża miłość, miłość, która przemienia życie, odnawia historię, wyzwala od zła, wlewa pokój i radość. Tej nocy ukazała się nam miłość Boga: to Jezus, w Jezusie Najwyższy stał się maluśkim, abyśmy go miłowali. W Jezusie Bóg stał się Dzieciątkiem, aby pozwolić nam Go objąć. Ale wciąż możemy zadać sobie pytanie, dlaczego święty Paweł nazywa przyjście Boga na świat „łaską”? Aby powiedzieć nam, że jest ono całkowicie darmowe. Podczas gdy tutaj na ziemi wszystko wydaje się odpowiadać logice dawania aby mieć, Bóg przybywa darmo. Jego miłości nie można negocjować: nie uczyniliśmy nic, aby sobie na nią zasłużyć i nigdy nie będziemy w stanie jej wynagrodzić.
Ukazała się łaska Boga. Tej nocy zdajemy sobie sprawę, że kiedy nie stanęliśmy na wysokości zadania, On stał się dla nas maleństwem, kiedy troszczyliśmy się o swoje sprawy, On przyszedł między nas. Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg stale kocha każdego człowieka, nawet najgorszego. Mnie, tobie, każdemu z nas dzisiaj mówi: „Kocham cię i zawsze będę cię kochał, jesteś cenny w moich oczach”. Bóg cię kocha nie dlatego, że słusznie myślisz i dobrze postępujesz; po prostu cię kocha. Jego miłość jest bezwarunkowa, nie zależy od ciebie. Możesz mieć błędne wyobrażenia, możesz je połączyć ze wszystkich kolorów, ale Pan nie rezygnuje, by ciebie miłować. Ileż razy uważamy, że Bóg jest dobry, jeśli jesteśmy dobrzy i że karze nas, jeśli jesteśmy źli. Tak nie jest. Pomimo naszych grzechów nadal nas miłuje. Jego miłość się nie zmienia, nie obraża się; jest wierna, jest cierpliwa. Oto dar, jaki znajdujemy w Boże Narodzenie: ze zdumieniem odkrywamy, że Pan jest wszelką możliwą bezinteresownością, wszelką możliwą czułością. Jego chwała nas nie oślepia, Jego obecność nas nie przeraża. Urodził się ubogi we wszystko, aby nas zdobyć bogactwem swojej miłości.
Ukazała się łaska Boga. Łaska jest synonimem piękna. Tej nocy, w pięknie Bożej miłości odkrywamy również nasze piękno, ponieważ jesteśmy miłowanymi przez Boga. Na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, szczęśliwi lub smutni, w Jego oczach jawimy się pięknymi: nie z powodu tego, co czynimy, ale powodu tego, kim jesteśmy. Jest w nas piękno nieusuwalne, niedotykalne, nieodparte piękno, które jest rdzeniem naszego bytu. Dzisiaj Bóg nam o tym przypomina, z miłością przyjmując nasze człowieczeństwo i czyniąc je swoim własnym, „poślubiając” je na zawsze.
Doprawdy, „wielka radość” ogłoszona dziś pasterzom jest „udziałem całego narodu”. W tych pasterzach, którzy z pewnością nie byli świętymi, jesteśmy także i my, z naszymi kruchościami i słabościami. Bóg podobnie, jak wezwał ich, wzywa także i nas, ponieważ nas miłuje. A w nocach życia zarówno nam jak i im mówi: „Nie bójcie się!” (Łk 2, 10). Odwagi, nie zagubcie ufności, nie zatraćcie nadziei, nie myślcie, że miłowanie to czas stracony! Tej nocy miłość pokonała strach, pojawiła się nowa nadzieja, łagodne światło Boga pokonało ciemności ludzkiej arogancji. Rodzaju ludzki, Bóg cię miłuje i dla ciebie stał się człowiekiem, nie jesteś już sam!
Drodzy bracia i siostry, co czynić w obliczu tej łaski? Jedno: przyjąć dar. Zanim zaczniemy szukać Boga, pozwólmy się Jemu szukać: nie zaczynajmy od naszych zdolności, ale od Jego łaski, ponieważ to On, Jezus jest Zbawicielem. Spójrzmy na Dzieciątko i pozwólmy się ogarnąć Jego czułością. Nie będziemy już mieli wymówek, by nie dać się miłować przez Niego: to co w życiu nie wychodzi, co nie funkcjonuje w Kościele, to co nie dzieje się w świecie, nie będzie już usprawiedliwieniem. Zejdzie na dalszy plan, ponieważ w obliczu szalonej miłości Jezusa, miłości będącej w pełni czułością i bliskością, nie ma wymówek. Pytanie w Boże Narodzenie brzmi: „Czy pozwalam się kochać Bogu? Czy powierzam się Jego miłości, która przychodzi, aby mnie zbawić?”.
Tak wielki dar zasługuje na wielką wdzięczność. Przyjęcie łaski to umiejętność dziękczynienia. Ale nasze życie często upływa z dala od wdzięczności. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby zbliżyć się do tabernakulum, do szopki, do żłóbka, aby podziękować. Przyjmujemy dar, którym jest dla nas Jezus, aby następnie stać się darem, jak Jezus. Stawanie się darem nadaje życiu sens. I jest to najlepszy sposób na przemienienie świata: my się zmieniamy, zmienia się Kościół, zmienia się historia, kiedy zaczynamy nie chcieć zmieniać innych, ale samych siebie, czyniąc dar z naszego życia.
Jezus nam to ukazuje tej nocy: nie zmienił historii, zmuszając kogoś lub siłą słów, ale darem swego życia. Nie czekał, aż staniemy się dobrzy, aby nas pokochać, ale dał nam siebie za darmo. Również my nie czekajmy, aby bliźni stał się świetny, aby czynić jemu dobro, by Kościół stał się doskonały, żeby go miłować, by inni nas poważali, byśmy im służyli. To my zacznijmy. To oznacza przyjęcie daru łaski. A świętość jest niczym innym jak strzeżeniem tej bezinteresowności.
Pewna piękna legenda mówi, że kiedy narodził się Jezus, pasterze nadbiegali do groty z różnymi darami. Każdy przyniósł to, co miał: jeden owoce swojej pracy, inny coś cennego. Ale kiedy wszyscy nie szczędzili swej hojności, jeden z pasterzy nie miał nic. Był bardzo biedny, nie miał co dać. Podczas gdy wszyscy rywalizowali przedstawiając swe dary, on wstydliwie stał z boku. W pewnym momencie święty Józef i Matka Boża mieli trudności z przyjęciem wszystkich darów, a zwłaszcza Maryja, która musiała trzymać Dzieciątko. Kiedy zatem zobaczyła tego pasterza z pustymi rękami, poprosiła go, by podszedł bliżej. I włożyła w jego ręce Jezusa. Ów pasterz, przyjmując Go, zdał sobie sprawę, że otrzymał to, na co nie zasłużył, że ma w swoich rękach największy dar w dziejach. Spojrzał na swoje dłonie, które zawsze zdawały mu się puste: stały się kolebką Boga. Poczuł się miłowany i przezwyciężając wstyd zaczął ukazywać innym Jezusa, bo nie mógł zachować dla siebie daru nad darami.
Drogi bracie, droga siostro, jeśli twoje ręce zdają ci się puste, jeśli widzisz, że twoje serce jest ubogie w miłość, ta noc jest dla ciebie. Ukazała się łaska Boga, aby zajaśnieć w twoim życiu. Przyjmij ją a zajaśnieje w tobie światło Bożego Narodzenia.


Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas...  

wtorek, 24 grudnia 2019

Dzień po dniu

24 grudnia 2019

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem...

Wigilia to oczekiwanie na przyjście Pana...
To szczególny dzień - wyglądamy gwiazdy...
Wszystko jest przygotowane - my już też...
Jezus jest w centrum - to On się narodził...

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił...
  

poniedziałek, 23 grudnia 2019

Dzień po dniu

23 grudnia 2019

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi...

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną...

Wielka tajemnica dziś świeci pośród ciemności...
Anioł już zapowiada pojawienie się Mesjasza...
Jan rodzi się wcześniej - jest zwiastunem Boga...
Wszyscy będą zanurzeni w blasku Jego miłości...

Kim będzie to dziecię?...  

niedziela, 22 grudnia 2019

Dzień po dniu

22 grudnia 2019

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały...

Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel...

Wiara jest bramą życia, które rodzi się w tobie...
Nie lękaj się zaufać Bogu - On już przychodzi...
Pokorny i niepozorny dziś rodzi się dla ciebie...
Twoje TAK otwiera drzwi - oto jest Emmanuel...

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło...
  

sobota, 21 grudnia 2019

Dzień po dniu

21 grudnia 2019

Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy...

Powstań, przyjaciółko moja, piękna ma, i przyjdź...

Idziemy za Tobą w radosnym oczekiwaniu...
Duch Święty budzi wiarę - jest wodą życia...
Dziś spotkanie przyjaciół w miłości Ducha...
Jestem obdarowany - urzeczony bliskością...

Błogosławiona jesteś, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana...  

piątek, 20 grudnia 2019

Dzień po dniu

20 grudnia 2019

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały...

Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę...

Moja wiara prowadzi mnie do bliskości Pana...
Otwiera mnie na działanie Boga w moim życiu...
Bóg może wszystko - czeka na moją zgodę...
Duch Święty namaszcza mnie - Jezus jest Panem...

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga...  

czwartek, 19 grudnia 2019

Dzień po dniu

19 grudnia 2019

Będę opiewał chwałę Twoją, Panie...

Korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów, przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać...

Nigdy nie wiadomo jak potoczy się twój los...
Ufaj Panu i daj się prowadzić w dziękowaniu...
Nie ma sytuacji beznadziejnej - Bóg jest dobry...
Wszedł w historię świata i jest z nami zawsze...

Twoja prośba została wysłuchana...  

środa, 18 grudnia 2019

Dzień po dniu

18 grudnia 2019

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi, przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia...

Nie bój się pójść w nieznane za Jezusem...
On prowadzi ciebie ze śmierci do życia...
Przyjmij Go pod swój dach - On jest Bóg...
Jego miłość uzdrowi twoje zranione serce...

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański; wziął swoją Małżonkę do siebie...  

wtorek, 17 grudnia 2019

Dzień po dniu

17 grudnia 2019

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Nie zostanie odjęte berło od Judy...

Historia zbawienia świata jest w moim życiu...
Wydarzenia są - upadki, kryzysy i zwątpienia...
Jezus przychodzi w to moje życie - jest blisko...
Poprzez mgłę dziś rozpoznaję Jego przyjście...

Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności...
  

poniedziałek, 16 grudnia 2019

Dzień po dniu

16 grudnia 2019

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: Wschodzi Gwiazda z Jakuba...

Nie wiem Jezu, jak to się wszystko dzieje...
W ciemności rozpoznaję Twoją obecność...
Jesteś tu - a jakby Ciebie nie było - pusto...
Wzruszenie wyciska łzy - jest Twa miłość...

Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?...  

niedziela, 15 grudnia 2019

Dzień po dniu

15 grudnia 2019

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić...

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!...

Radość jest stanem ducha - owocem Ducha Świętego w nas...
Wychodzisz z jaskini grzechów - światło przenika twe serce...
Pośród ciemności przychodzi nasz Pan do swojej własności...
Oczy widzą, uszy słyszą - serce pobudzone jest do miłości...

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana...  

sobota, 14 grudnia 2019

Dzień po dniu

14 grudnia 2019

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Niech ogień wiary płonie w moim sercu...
Jestem znakiem Twojej miłości w świecie...
Jezus jest ocaleniem dla nas grzeszników...
Krzyż jest drzewem życia - znak miłości...

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go...  

piątek, 13 grudnia 2019

Dzień po dniu

13 grudnia 2019

Dasz światło życia idącym za Tobą...

Przyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie Mu na spotkanie...

Przychodzi Pan - trudno rozpoznać Jego przyjście...
Zajęci jesteśmy sobą - ciągle czegoś nam brakuje...
Oceniamy rywali i czujemy lęk przed nimi - są lepsi...
Jest w nas dużo smutku i pustki - Ty jesteś radością...

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny...  

czwartek, 12 grudnia 2019

Dzień po dniu

12 grudnia 2019

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą...

Oczekujemy na Twoje przyjście, Panie...
Jesteś wybawieniem z grzechu zagłady...
Niesiesz nam wyzwolenie przez krzyż...
Jesteś światłem nadziei pośród mroku...

Niebiosa, spuście Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków...  

środa, 11 grudnia 2019

Dzień po dniu

11 grudnia 2019

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

Idziemy za Tobą - jesteś siłą i odwagą...
Uwalniasz od lęku - otwierasz nam serca...
Przychodzimy do Ciebie zmęczeni życiem...
Jesteś pokrzepieniem i nadzieją w drodze...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

wtorek, 10 grudnia 2019

Dzień po dniu

10 grudnia 2019

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę...

Nie chcesz, Panie, abym zatracił się pośród ciemności...
Szukasz to, co zginęło - Twój krzyż jest zbawieniem...
Twoja moc krzyża w mojej słabości to blask prawdy...
Twoja miłość podnosi i ukazuje dobro na dnie duszy...

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych...  

poniedziałek, 9 grudnia 2019

Dzień po dniu

9 grudnia 2019

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Odwagi! Nie bójcie się! 
Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić...

Idziemy za Tobą, Panie - czekamy na Ciebie...
Ty przychodzisz, Jezu i jesteś zawsze z nami...
Widzisz, Jezu głębie naszych zranionych serc...
Oczyszczasz i podnosisz mnie - dzięki Panie...      

Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy...  

niedziela, 8 grudnia 2019

Dzień po dniu

8 grudnia 2019

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę...

Jak mam rozpoznać historię mojego ocalenia...
Tam jest Maryja - Niewiasta wolna i czysta...
Zwycięstwo Jej jest w Jej Synu przez krzyż...
Tam jest moje zwycięstwo i chwała nieba...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego...  

sobota, 7 grudnia 2019

Dzień po dniu

7 grudnia 2019

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...

Potrzebna mi odwaga wyjścia poza moje życie...
Pan mi ukazuje przestrzenie świata duchowego...
Nie tylko mam brać i biernie oczekiwać spełnienia...
Mam być misjonarzem w służbie Królestwa...

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...  

piątek, 6 grudnia 2019

Dzień po dniu

6 grudnia 2019

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Wierzycie, że mogę to uczynić?...

Wiara dziś otwiera twe oczy i serce...
Jezus przychodzi dziś do ciebie...
Wchodzi w ciemność i twój grzech...
Niech się stanie światłość miłości... 

Według wiary waszej niech wam się stanie...  

czwartek, 5 grudnia 2019

Dzień po dniu

5 grudnia 2019

Błogosławiony, idący od Pana...

Otwórzcie bramy!
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!...

Daj się pochwycić Jezusowi - On jest skałą...
Zaufaj Mu - podążaj Jego drogą - On życiem...
Przyjmij Jego miłość - Jezus twoim przyjacielem...
Nadzieja zawieść nie może - On jest ocaleniem... 

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony...  

środa, 4 grudnia 2019

Dzień po dniu

4 grudnia 2019

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Raz na zawsze zniszczy śmierć...

Spotkanie z Jezusem - On jest naszym Życiem...
Oddajemy dziś Panu nasze grzechy i choroby...
W Jego ranach jest nasze uzdrowienie i ocalenie...
Prowadzisz nas Jezu przez ciemną dolinę świata... 

Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił...  

wtorek, 3 grudnia 2019

Dzień po dniu

3 grudnia 2019

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

I spocznie na niej Duch Pański...

Pochwyceni jesteśmy przez Ducha Pańskiego...
Otwiera nam oczy serca - rozpala nas miłością...
Pan przychodzi - rozpoznajemy Jego przyjście...
Objawia nam oblicze Ojca - radość nasza rośnie... 

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie...  

poniedziałek, 2 grudnia 2019

Dzień po dniu

2 grudnia 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie...

Twoje Słowo uzdrawia i nasyca duszę moją...
Twoje Ciało jest chlebem na drodze mego życia...
Twój Duch rozpala miłość w moim sercu...
Jezu - Panie mój - oczekuję Twego przyjścia... 

Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary...
  

niedziela, 1 grudnia 2019

Dzień po dniu

1 grudnia 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu...

Oczekujemy na przyjście Pana - Jezus przychodzi...
Jesteśmy ciemnością i beznadzieją - tu jest śmierć...
Jezus jest życiem i światłem - zbawia przez krzyż...
Jesteś dziś posłany świadek Jego zbawczej miłości... 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła...  

środa, 27 listopada 2019

Dzień po dniu

27 listopada 2019

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Podniosą na was ręce i będą was prześladować... 

Idziesz w ciemności pod górę wśród prześladowań...
Odrzucenie, zamęt - masz być Jego świadkiem...
Odwaga i pokora - Duch wspiera twoją niemoc...
Życie pełnią rozpocznie się gdy dla Niego umrzesz...

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie... 

niedziela, 24 listopada 2019

Dzień po dniu

24 listopada 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów...

Jezus jest Królem - uwielbiajmy Go...
On na tronie krzyża odniósł zwycięstwo...
Miłość Boża jest blaskiem Jego chwały...
Przeszliśmy z ciemności do światła... 

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju...  

środa, 20 listopada 2019

Dzień po dniu

20 listopada 2019

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga...

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili...

Idziemy za Panem, aby czynić miłość...
Duch Święty przychodzi nam z pomocą...
Pomnażanie dobra w każdym przypadku...
Rośnie w nas owoc Królestwa i radość... 

Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min...  

wtorek, 19 listopada 2019

Dzień po dniu

19 listopada 2019

Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga...

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu...

 Przychodzisz do mnie, Jezu mój Boże...
Jestem grzesznikiem - Ty przychodzisz...
Twoja miłość przemienia moje życie...
Twoje wejście w moje życie raduje mnie...

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu...  

poniedziałek, 18 listopada 2019

Dzień po dniu

18 listopada 2019

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

Otwórz me oczy, o Panie - przyjdź, o Jezu...
Ciemność dziś zalega w naszych sercach...
Wiara jak blask miłości rozpala nasze życie...
Idziemy za Tobą z pieśnią chwały i nadzieją...

Przejrzy, twoja wiara cię uzdrowiła...
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga...
  

piątek, 15 listopada 2019

Dzień po dniu

15 listopada 2019

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga...

Dziś na niebie oglądałem księżyc od wielu lat...
Bóg objawia swoje oblicze w twoich czynach...
Nie wynoś piękno świata nad doskonałość Boga...
Złóż swoje życie na krzyżu Jezusa, a ocalejesz...

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je...

czwartek, 14 listopada 2019

Dzień po dniu

14 listopada 2019

Słowo Twoje, Panie, niezmienne na wieki...

Ja jestem krzewem winnym, a wy - latoroślami...

Jesteśmy w drodze, szukamy śladów Boga...
W ciemności i zamęcie Jezus podaje rękę...
Jego słowo jest światłem - budzi nadzieję...
Jego wspólnota - Kościół jest moją rodziną...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity...

środa, 13 listopada 2019

Dzień po dniu

13 listopada 2019

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię...

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie...

Chcę dziękować Ci, Panie - jesteś zawsze ze mną...
Przyjaźnią mnie obdarowałeś - chwałą pełni życia...
Moje grzechy zmazałeś Krwią - dziś jestem czysty...
Wiara uzdrawia moje serce - jest we mnie miłość...

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...

wtorek, 12 listopada 2019

Dzień po dniu

12 listopada 2019

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności...

Zycie jest wielkim darem dobrego Boga...
Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś...
Śmierć nie jest końcem - jest przejściem...
W Twojej miłości, Jezu, prowadź mnie...

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych...


poniedziałek, 11 listopada 2019

Dzień po dniu

11 listopada 2019

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Umiłujcie sprawiedliwość... myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!...

Ukazujesz nam, Panie, swoje oblicze miłości...
Nie uskarżam się na nieszczęścia mojej drogi...
Za wszystko dziękuję - jestem zawsze z Tobą...
Blask Twojej chwały, Panie, na moim obliczu...

Uważajcie na siebie!

niedziela, 10 listopada 2019

Dzień po dniu

10 listopada 2019

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga...

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków...

 Jezus prawdziwie zmartwychwstał - grób jest pusty...
Pokonał śmierć - jest żywy po prawicy Ojca w niebie...
Jest z nami najbardziej w Eucharystii - to Jego Ciało...
Jezus jest dla nas nadzieją naszego zmartwychwstania...

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją...  

piątek, 8 listopada 2019

Dzień po dniu

8 listopada 2019

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała...

Jesteśmy synami światłości - idziemy drogą Jezusa...
Prawo miłości jest wykładnią naszego postępowania...
Żyjemy w świecie różnorodności dążeń bezbożnych...
Naszą misją jest, aby zdobywać ludzi dla Królestwa... 

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości...
  

czwartek, 7 listopada 2019

Dzień po dniu

7 listopada 2019

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. i w życiu więc, i w śmierci należymy dla Pana...

Jesteś blisko, Panie, w mojej samotności...
Uwalniasz mnie ode mnie - jestem Twój...
Życie toczy się ku śmierci - idę za Tobą...
Śmierć jest bramą Twego życia bez końca... 

Każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu...  

środa, 6 listopada 2019

Dzień po dniu

6 listopada 2019

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością...

Droga życia jest dla uczniów Jezusa samą miłością...
Krzyż jest wpisany w krajobraz naszego zwykłego życia...
Walka duchowa jest zmaganiem się z duchem świata...
Zwycięstwo już jest - szatan został pokonamy na krzyżu... 

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem...  

poniedziałek, 4 listopada 2019

Dzień po dniu

4 listopada 2019

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne...

Wybrałeś nas, Panie - my odrzucamy Ciebie...
Jesteś blisko w przymierzu miłości - ocalenie...
Grzech przybity do krzyża - jest życie i nadzieja...
Kto zdoła to pojąć - zginam kolana przed Tobą... 

Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie...