środa, 19 czerwca 2019

Dzień po dniu

19 czerwca 2019

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Jesteś blisko - serce doświadcza Boga...
Wiara rodzi się ze słuchania Słowa...
Miłość jest ofiarowaniem swego życia...
Tak Jezus i tak ja - wszystko w Duchu... 

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie...  

wtorek, 18 czerwca 2019

Dzień po dniu

18 czerwca 2019

Przez całe życie będę chwalił Pana...

Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić...

Bogactwo miłości jest w Tobie, Jezu, darem dla mnie...
Ubogi i wolny do miłości - to dziś droga uczniostwa...
Kto nie daje, ten traci - radosnego dawcę miłuje Bóg...
Z Tobą, Jezu, nadzieja i radość - bez Ciebie pustka...
 
Bądźcie więc wt doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...  

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Dzień po dniu

17 czerwca 2019

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej...

Idziemy za Tobą, Jezu - Twój Duch umacnia...
Jesteśmy wtłoczeni w różne sytuacje w świecie...
Mamy dawać świadectwo - dawać Twoją miłość...
Nie lękajmy się biednych - wszystkim starczy... 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie...  

niedziela, 16 czerwca 2019

Dzień po dniu

16 czerwca 2019

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany...

Poznawać Boga to zuchwałość, a może wchodzić w misterium Boga...
Duch otwiera mnie na tajemnice obecności Boga w moim życiu dziś...
Jest nadzieja, Duch Święty otwiera nasze serca i naszych bliskich...
Wszystko jest w moim życiu poddane Bogu, kochaj całym domem...


Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...  

sobota, 15 czerwca 2019

Dzień po dniu

15 czerwca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Tylko w Miłości Chrystusa można żyć prawdziwie...
On pierwszy nas umiłował - umarł za nas na krzyżu...
Zbawił nas i daje nam Ducha Świętego dla przemiany...
Już nie jestem starym - jestem nowym człowiekiem...

Aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał...  

piątek, 14 czerwca 2019

Dzień po dniu

14 czerwca 2019

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas...

Jezus jest w moim życiu obecny...
Jest moim Panem i Zbawicielem...
Jego śmierć jest dla mnie życiem...
Jego zmartwychwstanie nadzieją...

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele...
 

 

Dzień po dniu

13 czerwca 2019

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Oto ja, poślij mnie...

Wezwałeś mnie, Panie - idę za Tobą...
Przemieniłeś moje serce - jest miłość...
W mej słabości ujawniła się Twa moc...
Otworzyłeś moje oczy i serce - widzę...

Uświęć ich w prawdzie...
Słowo Twoje jest prawdą...
  

środa, 12 czerwca 2019

Dzień po dniu

12 czerwca 2019

Jesteś najwyższy, Boże nasz i Panie...

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia...

Potrzebujemy Twego Ducha, Panie Jezu...
Chcemy żyć w Twojej prawdzie i miłości...
Prawo Twoje nie jest przeciw człowiekowi...
Jest drogą wolności, abym żył w miłości... 

Aż się wszystko spełni...  

Dzień po dniu

11 czerwca 2019

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość...

Idźcie i głoście...

Jesteśmy w drodze, głosimy Słowo...
Miłość jest w nas przez Ducha Świętego...
Bóg dotyka chorych moją słabą ręką...
Królestwo się szerzy - nadzieja raduje... 

Uzdrawiajcie chorych...  

wtorek, 11 czerwca 2019

Dzień po dniu

10 czerwca 2019

Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu...

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi...

Kościół to wspólnota w Duchu Świętym - ludzi grzesznych...
Ale łączy tych ludzi wiara w Jezusa - On żyje i jest z nami...
Jesteśmy w drodze, są kryzysy i powroty - jest z nami Maryja...
Ona ukazuje nam Jezusa i chce naszego zwycięstwa w miłości...
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

Dzień po dniu

10 czerwca 2019

Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu...

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi...

Trzeba byś razem i oczekiwać Ducha...
Pan przychodzi z pomocą w słabości...
Czynić zawsze dobrze, jeśli kto potrafi...
Cuda się zdarzają - nie zawsze to widać... 

Napełnijcie stągwie wodą...

  

niedziela, 9 czerwca 2019

Dzień po dniu

9 czerwca 2019

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...

Jestem napełniony Duchem Świętym...
Miłość Boża rozlana w moim sercu...
Jestem posłany z nadzieją i radością...
Świat pragnie Boga, który przebacza...

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości...
  

Dzień po dniu

8 czerwca 2019

WIGILIA PIĘĆDZIESIĄTNICY

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana...

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was...

Przejście ze śmierci do życia...
Duch Pański zstępuje i ożywia...
Jesteśmy dziećmi dobrego Boga...
Serce mam nowe - miłość w nim...

Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało...

Powszechność ożywienia - Bóg kocha każdego...
Wybrani są poslani - świat tęskni do prawdy...
Tylko prawda w miłości wskrzesza upadłych...
Jestem kruchym człowiekiem - Duch jest mocą...

Duch Przychodzi z pomocą naszej słabości...

Jestem, przychodzę, pragnę Wody Żywej...
Zanurzam się w Twojej miłości - przyjdź...
Otwieram ramiona i serce - przyjdź Duchu...
Jezus jest moim Panem - jestem zbawiony...

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije...  

sobota, 8 czerwca 2019

Dzień po dniu

8 czerwca 2019

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi...

Poślę wam Ducha prawdy,
On doprowadzi was do całej prawdy...

Jest to dzień oczekiwania na Ducha Świętego...
Wołamy wszyscy - przyjdź Duchu Święty...
Gdy nie ma Ducha w nas wszystko umiera...
Idziemy za Jezusem, bo On daje nam Ducha...

Ty pójdź za Mną!...  

piątek, 7 czerwca 2019

Dzień po dniu

7 czerwca 2019

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach...

Duch Święty was wszystkiego nauczy;
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem...

Potrzebujemy i oczekujemy na Ducha Świętego...
Pustka i ciemność jest wokoło wrogą przestrzenią...
Ty pierwszy nas umiłowałeś - wierzymy w miłość...
Chcę, Panie, kochać Ciebie - Panie wspomóż mnie...

Tak, Panie, Ty wiesz, że Cie kocham...  

czwartek, 6 czerwca 2019

Dzień po dniu

6 czerwca 2019

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych...

Jezus zmartwychwstał i jest nadzieją naszego zmartwychwstania...
Duch Święty jednoczy nas w jednym Kościele - trwajmy w wierze...
Świat pogrążony w ciemności szuka Jezusa - jesteś Jego świadkiem...
Duchu Święty przyjdź i rozpal ogień miłości w moim sercu dziś...


Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś...
  

środa, 5 czerwca 2019

Dzien po dniu

5 czerwca 2019

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Uważajcie na samych siebie...

Jesteśmy wspólnotę przyjaciół Jezusa...
Duch Boży gromadzi nas we wspólnocie...
Dziś świadectwo jedności wobec świata...
Pojednanie wzajemne - to dobry krok...

Uświęć ich w prawdzie...
Słowo Twoje jest prawdą...
  

wtorek, 4 czerwca 2019

Dzień po dniu

4 czerwca 2019

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Ja zgoła nie cenię sobie życia...

Życie jest wspaniałym darem dobrego Boga...
Życie jest drogą pod górę - przez krzyż do nieba...
Życie w pełni jest przyjaźnią z Jezusem...
Duch ożywia nas - miłość pozwala w pełni żyć...

Ojcze, nadeszła godzina...  

poniedziałek, 3 czerwca 2019

Dzień po dniu

3 czerwca 2019

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich...

Potrzebujemy Ciebie - przyjdź Duchu Święty...
Słabość nasza i pustka woła - Przyjdź Duchu...
Jezus jest Panem - chcemy iść Jego drogą...
Napełnij nas miłością - dodaj nam odwagi... 

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat...  

niedziela, 2 czerwca 2019

Dzień po dniu

2 czerwca 2019

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Jan chrzcił wodą, a wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym...

Jesteśmy w drodze natchnieni Duchem Bożym...
Tęsknota spełnienia w miłości prowadzi do nieba...
Zwykła codzienność i nadzieja, która sięga kresu...
Nieśmiertelność i chwała jest szczęściem człowieka...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi...
  

sobota, 1 czerwca 2019

Dzień po dniu

1 czerwca 2019

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje...

Powrót do domu Ojca - idziemy za Tobą...
Prowadź nas Jezu przez swego Ducha...
Wlej miłość w serce,  wyzwól od leku...
Niech Twoja miłość uzdrawia mnie...

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca...  

piątek, 31 maja 2019

Dzień po dniu

31 maja 2019

Wielki wśród ciebie, Święty Izraela...

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne...

Przyjdź do nas Panie, bo wieczór zapada...
Jest w nas samotność i ciemność grzechu...
Bez Ciebie puste jest życie nasze i smutek...
Gdy jesteś - światło i życie nadzieję niesie...

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...   

czwartek, 30 maja 2019

Dzień po dniu

30 maja 2019

 Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem...

Smutek i radość - ciemności i światło...
To rzeczywistość naszej drogi wiary...
Jezus nas wyzwala - jest Mesjaszem...
Świat zawsze będzie walczył o mnie...

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość...
  

środa, 29 maja 2019

Dzień po dniu

29 maja 2019

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy...

Jesteś blisko nas - Panie Jezu...
Zewsząd ogarniasz nas Boże...
Jesteś w moim sercu - Duchu...
Objawiasz swoje oblicze Ojcze...

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie...  

wtorek, 28 maja 2019

Dzień po dniu

28 maja 2019

Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej...

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu...

Uwielbienie Boga ma wielką moc...
Otwiera więzienie - świeci blask prawdy...
Prowadzi do spotkania z Jezusem...
Budzi wiarę i przemienia serce...

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie...  

poniedziałek, 27 maja 2019

Dzień po dniu

27 maja 2019

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...


Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie...

Potrzebujemy Ducha Świętego, aby przebaczać...
Aby pokonać lęk - wyjść do ludzi z miłością...
Przyjąć odrzucenie, szyderstwo - trzeba Ducha...
Aby krzyż stał się nam bramą - przyjdź Duchu...

Każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu...  

niedziela, 26 maja 2019

Dzień po dniu

26 maja 2019

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga...

Jesteśmy ludem przymierza - idziemy z Jezusem...
Kościół jest darem Boga - jest zbudowany na skale...
Są kryzysy - jest grzech i jesteśmy zranieni bardzo...
Przebaczenie i pojednanie uzdrawia i daje pokój serca...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam...  

sobota, 25 maja 2019

Dzień po dniu

25 maja 2019

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię...

Jezus był Belzebubem naznaczony przez swoich...
Piętnowany dziś w swoim Kościele - tak było i jest...
Miłość przynagla nas - jak sól dla ziemi i światło...
Ciemności rozprasza wschodzące Słońce - Jezus...

Sługa nie jest większy od swego pana...  

piątek, 24 maja 2019

Dzień po dniu

24 maja 2019

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich...

Miłość jednoczy ludzi w samym sercu Boga...
Być przyjacielem Jezusa to wielkie wyzwanie...
Przyjaźń zatacza kręgi - tworzy z nas wspólnotę...
Duch jednoczy w miłości - tak powstaje Kościół...
 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję...  

czwartek, 23 maja 2019

Dzień po dniu

23 maja 2019

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni... 

Bóg jest dobry - nie chce mojej zguby...
Szuka zagubionych, podnosi upadłych...
Prowadzi ze śmierci do radości życia...
Jest blisko ciebie, zaproś Go do domu...


Aby radość wasza była pełna... 

środa, 22 maja 2019

Dzień po dniu

22 maja 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać...

Otwórz drzwi - Jezus przychodzi - twój Pan...
Zaufaj Mu w przyjaźni - jedność w miłości dziś...
Trwaj dziś w Duchu, który jednoczy i działa...
Nie trać czasu - dziś jesteś sługą Królestwa...  

Beze Mnie nic nie możecie uczynić...  

wtorek, 21 maja 2019

Dzień po dniu

21 maja 2019

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję...

Daj się prowadzić Duchowi - głoś Ewangelię Jezusa...
Jesteś w drodze, są przeszkody - duch pokoju w sercu...
Ucisk i odrzucenie - to doświadczenie krzyża Jezusa...
Otwierają się drzwi serc - wiara żywa rodzi się dziś... 

Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał...  

poniedziałek, 20 maja 2019

Dzień po dniu

20 maja 2019

Nie mam daj chwałę, lecz Twemu imieniu...

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje...

Miłość idzie drogą przykazań...
Tu chodzi o dobro w moim życiu...
Duch Boży objaśnia sens prawa...
Trzeba iść drogą miłości, aby żyć...

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem...
  

niedziela, 19 maja 2019

Dzień po dniu

19 maja 2019

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Ujrzałem niebo nowe i ziemię nową...

Wszystko jest nowe - Duch odnawia świat...
Miłość przekracza granice naszego egoizmu...
Jesteśmy ludem Pana - oblubienicą Baranka...
Przez ucisk idziemy do krainy światłości...

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...  

sobota, 18 maja 2019

Dzień po dniu

18 maja 2019

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj...
A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego...

Dotknij mego serca - mój Jezu...
Twój Duch niech obudzi mnie...
Słowo się spełnia we mnie dziś...
Proszę, oczyść mnie i prowadź... 

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię...  

piątek, 17 maja 2019

Dzień po dniu

17 maja 2019

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem...

Niech się nie trwoży serce wasze...

Jezus prowadzi nas do Ojca...
Jest drogą - idziemy za Nim...
Jest prawdą - która wyzwala...
Jest życiem - to miłość w nas... 

Ja jestem drogą i prawdą i życie...  

czwartek, 16 maja 2019

Dzień po dniu

16 maja 2019

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli...

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca...

Jezus zbawił nas przez krzyż i zmartwychwstanie...
Zgromadził nas w Kościele i dał nam Swego Ducha...
Posłał nas do świata ciemności z Ewangelią miłości...
Jedność jest świadectwem i krew męczenników...

Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył...


środa, 15 maja 2019

Dzień po dniu

15 maja 2019

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Słowo Pańskie szerzyło się i rosło...

Pan szuka wszystkich - Słowo jest żywe i skuteczne...
Słowo Ojca wypowiedziane i posłane rodzi nas dziś...
To Jezus, który przychodzi - daje siebie i ukazuje Ojca...
Dziś Słowo niesiesz w sercu - objawiasz oblicze Boga... 

A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał...  

wtorek, 14 maja 2019

Dzień po dniu

14 maja 2019

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził...

 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej...

 Puste życie, byle jakie życie - zagubienie...
Trzeba odnaleźć Jezusa - On nas dziś szuka...
Jesteś wybrany i posłany - owoc twój trwały...
Ofiarować się to przyjąć dar miłości codziennie ...

Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili...  

poniedziałek, 13 maja 2019

Dzień po dniu

13 maja 2019

Boga żywego pragnie moja dusza...

Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich...

Jesteśmy prowadzeni przez Ducha...
Wychodzimy poza nasze struktury...
Jesteśmy we wspólnocie kościelnej...
Pełnia życia i miłości jest we mnie...

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości... 

niedziela, 12 maja 2019

Dzień po dniu

12 maja 2019

My ludem Pana i Jego owcami...

Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi...

Pan jest moim pasterzem - kocha mnie i prowadzi...
Jednoczy nas we wspólnocie - należymy do Niego...
Życie swoje oddał za mnie  - abym żył w miłości...
Jest moją nadzieją i radością - Jezus mnie wybrał...

I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy...  

sobota, 11 maja 2019

Dzień po dniu

11 maja 2019

Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary?...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli nie zostało mu to dane przez Ojca...

Pan szuka swoje dzieci - jest dobrym Ojcem...
Stawiamy dziś opór - chcemy być niezależni...
Może jutro przyjdzie pora - dziś nie rozumiemy...
Twoja miłość nas przeraża - co mamy począć?...

Panie do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym...
  

piątek, 10 maja 2019

Dzień po dniu

10 maja 2019

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich...

Są wśród nas ludzie, którzy sieją grozę odrzucenia...
Jezus szuka i zbawia pogubionych ludzi ciemności...
Moc spotkania i przemiany życia - owoc poszukiwań...
Człowiek po omacku szuka - Bóg szuka wciąż ciebie...

Wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela...
  

czwartek, 9 maja 2019

Dzień po dniu

9 maja 2019

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział... 

Jesteśmy w drodze - daj się pochwycić Duchowi...
Nie trać czasu na detale - istotą życia jest miłość...
Wyjdź na drogę - ktoś czeka tam i szuka Jezusa...
Bądź jak chleb, który łamią i jedzą - jak sam Jezus...

Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata...
  

środa, 8 maja 2019

Dzień po dniu

8 maja 2019

My ludem Pana i Jego owcami...

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...

Zaufaj Panu - jesteś w Jego rękach...
Miłość Chrystusa leczy zranione serca...
Jesteś we wspólnocie - pasterz prowadzi...
Jezus zna ciebie - jest twoim obrońcą...

Dobry pasterz daje życie swoje za owce...
  

wtorek, 7 maja 2019

Dzień po dniu

7 maja 2019

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem...

Twoje świadectwo wiary świeci w ciemności...
Jesteś posłany między wilki - Pan jest z tobą...
Pełnia życia w miłości, która przekracza ciebie...
Zwycięstwo odnosisz w słabości - to jest cud...


Ja jestem chlebem życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...
  

poniedziałek, 6 maja 2019

Dzień po dniu

6 maja 2019

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Chrystus umarł za nasze grzechy...

Jesteś ocalony, żyj w milości Pana...
Niech Jego Duch rozpali ogień w tobie...
Jezus jest drogą do Ojca - idź za Nim...
Niech twa radość miłości będzie znakiem...

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca...  

niedziela, 5 maja 2019

Dzień po dniu

5 maja 2019

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Odchodzili spraed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa...

Nie możesz żyć w pustce i lęku...
Uwierz miłości Boga do ciebie...
Jezus ciebie kocha i umarł za ciebie...
On cię poprowadzi - zaufaj Mu...

Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz...
  

sobota, 4 maja 2019

Dzień po dniu

4 maja 2019

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły...

Słowo Pana jest światłem na ścieżce życia...
Słuchaj sercem - zaufaj Panu i dziękuj zawsze...
Trzeba pośród ciemności rozpoznać Jezusa...
Rozejrzyj się dokoła - ludzie chcą miłości...

To Ja jestem, nie bójcie się...  

piątek, 3 maja 2019

Dzień po dniu

3 maja 2019

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości...

Ważny dzień dla nas - Maryja naszą Królową...
Wszyscy Polacy dziś jednoczą się w wierze...
Trzeba dziękować za dar wiary i historię Polski...
Wyszliśmy z krainy śmierci do życia w chwale...


On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone...
  

czwartek, 2 maja 2019

Dzień po dniu

2 maja 2019

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...
  
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście...

Jezus żyje - jest naszym Zbawicielem...
Wiara w Jezusa otwiera bramę życia...
Życie wieczne już dziś - tu, w drodze..
Pełnia będzie w domu Ojca - raduj się...

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce...
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne...
  

środa, 1 maja 2019

Dzień po dniu

1 maja 2019

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!...

Jak przebić się przez ciemności mojego życia...
Jak dziś zrozumieć miłość Boga do człowieka...
Jak uwierzyć dziś w świecie różnych pozorów...
Jezus przychodzi i puka do drzwi mego serca...

Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki...
  

wtorek, 30 kwietnia 2019

Dzień po dniu

30 kwietnia 2019

Kto we łzach sieje, żąć będzie w rodości...

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele; czy to przez życie, czy przez śmierć...

Jezus cię pochwycił - jesteś Jego świadkiem...
Twoja misja sięga aż po krańce świata - Jezus...
Duch rozszerza serce - miłość się przelewa...
Umierasz, aby żyć - wszystko w domu Ojca...

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną...  

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Dzień po dniu

29 kwietnia 2019

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności...

Nie ma ludzi niepotrzebnych - jesteś wybrany...
Jest w tobie ziarno królestwa - niechże świeci...
Twój grzech jest niczym wobec miłosierdzia...
On niesie ciebie na swoich ramionach - JEZUS...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

niedziela, 28 kwietnia 2019

Dzień po dniu

28 kwietnia 2019

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny...

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana...
Wszyscy doznawali uzdrowienie...

Twój Duch otwiera serca nasze...
Przychodzisz do nas Jezu dziś...
Jesteś naszym Panem i Bogiem...
Posyłasz nas, a Duch Twój wieje...

Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego...
  

sobota, 27 kwietnia 2019

Dzień po dniu

27 kwietnia 2019

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś...

Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy...

Nie zamkniesz, nie zagłuszysz pulsowania miłości...
Śmierć pokonana - grzech darowany - jestem wolny...
Należę do Jezusa - wyprowadził mnie z mego grobu...
Idę do ludzi nieść Słowo Życia i nadzieję dla świata... 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...  

piątek, 26 kwietnia 2019

Dzień po dniu

26 kwietnia 2019

Kamień wzgardzony stał się fundamentem...

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła...

Jesteś Jezu fundamentem mojego życia wiary...
Ty mnie prowadzisz - Tobie dziś zaufałem...
Jesteś moim życiem - nadzieją niezniszczalną...
Moje sieci napełniacz Panie owocem miłości...

Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie...  

czwartek, 25 kwietnia 2019

Dzień po dniu

25 kwietnia 2019

Jak jest prawdziwe imię Twoje, Panie...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami...

Ty jesteś, Jezu życiem naszym i chwałą...
Umarłeś za nas - dajesz życie ludziom...
Przychodzisz do nas - dotykamy Ciebie...
Jest zdumienie, przebudzenie - żyjesz...

Wy jesteście świadkami tego...  

środa, 24 kwietnia 2019

Dzień po dniu

24 kwietnia 2019

Niech się weselą szukający Pana...

A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela...

Jezus idzie moją smutną drogą uciekiniera...
Jestem zaślepiony moją klęską oczekiwań...
Nic nie rozumiem co się dzieje w moim życiu...
On mi wyjaśnia i łamie dla mnie chleb - Jezus...

Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu...  

wtorek, 23 kwietnia 2019

Dzień po dniu

23 kwietnia 2019

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niewiasto, czemu płaczesz?
Kogo szukasz?

Jezus nas poszukuje - my szukamy Jezusa...
Nieraz gdzieś się ukrywa - ale naprawdę jest...
Kobiety płaczą, bardzo kochają - to jest piekne...
Mężczyźni w drodze zablokowani - ujrzą Go...

Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę...
  

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Dzień po dniu

22 kwietnia 2019

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami...

Nie ukrywaj swojej wiary - odwagi, świeć miłością...
Grób jest pusty - Jezus żyje - wyjdź zs swego grobu...
Daj świadectwo ludziom bliskim - chcą poznać Pana...
Duch miłości jest w tobie - odwagi, bądź przyjazny...

Nie bójcie się!
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą...
  

niedziela, 21 kwietnia 2019

Dzień po dniu

21 kwietnia 2019

ZMARTWYCHWSTANIE

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego. co na ziemi...

Przez krzyż idziemy do życia i chwały...
Jezus żyje - grób jest pusty - radujmy się...
Droga do Emaus jest drogą naszego życia...
Wyjaśnia nam Pisma i łamie chleb - to ON... 

Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha...  

sobota, 20 kwietnia 2019

Dzień po dniu

20 kwietnia 2019

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Niechaj się stanie światłość...

Cisza i oczekiwanie - złożony w grobie...
Ze śmierci do życia - to nasze zbawienie...
Nasze grzechy przybiły go do krzyża...
W Jego ranach jest nasze uzdrowienie... 

Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody...  

piątek, 19 kwietnia 2019

Dzień po dniu

19 kwietnia 2019

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego...

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem... 

Twój Krzyż, Jezu, jest drzewem życia...
Szubienica stała się  znakiem chwały...
Twoja miłość obmywa moje grzechy...
Staje pod krzyżem - Jezu kocham Ciebie...

A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami... 

czwartek, 18 kwietnia 2019

Dzień po dniu

18 kwietnia 2019

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim...

Dziękuję Ci, Panie - Ty mnie wybrałeś...
Ty mnie powołałeś do kapłaństwa - jestem...
Cud chleba w moich rękach - Twoje Ciało...
Idę za Tobą z radością i wdzięcznością... 

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...  

środa, 17 kwietnia 2019

Dzień po dniu

17 kwietnia 2019

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi...

Noc pokuty - kolejka do pojednania...
Cisza drogi - miłosierdzie dla każdego...
Szubienica staje się drzewem życia...
Przymierze we krwi - jest chrztem... 

Oto Pan Bóg mnie wspomaga.
Któż mnie potępi?
  

wtorek, 16 kwietnia 2019

Dzień po dniu

16 kwietnia 2019

Bedę wysławiał Twoją sprawiedliwość...

Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię...

Dziękuję Ci, Ojcze, że cudownie mnie stworzyłeś...
Jestem Twoim dzieckiem dla nieśmiertelności...
Zbawienie w Krzyżu Jezusa - to nasze ocalenie...
Jestem posłany w mocy Ducha nieść miłość światu...

Ustanowię cie światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...  

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Dzień po dniu

15 kwietnia 2019

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Nie zniechęci się ani nie załamie...

Uwierzyłem w Jezusa - On jest moim Zbawcą...
Idę Jego drogą - wchodzę w Paschę - przejście...
Z ciemności do światła - ze śmierci do życia...
Duch miłości sprawia we mnie cud przejścia...

Zostaw ją!
Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu...  

niedziela, 14 kwietnia 2019

Dzień po dniu

16 kwietnia 2019

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?...

Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie i chwała na wysokościach...

Otwórz się na przyjście Pana - oto przychodzi... 
Jest Królem - Mesjaszem - oddaj Mu pokłon...
Wyznaj wiarę  - Słowo w tobie niech świeci...
Krzyż Jezusa staje się bramą życia bez końca...


Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi... 

sobota, 13 kwietnia 2019

Dzień po dniu

13 kwietnia 2019

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja będę ich Bogiem...

Obmyci w Krwi Baranka idziemy dziś w światłości...
Krzyż jednoczy rozproszonych w jednym Duchu...
Obietnice zapisane w księgach spełniają się w nas...
Tworzy się nowa jakość wspólnoty w Duchu Pana...

I zawrę z nimi przymierze pokoju...  

piątek, 12 kwietnia 2019

Dzień po dniu

12 kwietnia 2019

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał...

Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku...

Jesteśmy, Panie, w Twoich rękach...
Idziemy dziś Twoją drogą - jesteś...
Czyhają na mnie - chcą mojej zguby...
Ty jesteś moim ocaleniem - chwała...  

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana!
Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców...
  

czwartek, 11 kwietnia 2019

Dzień po dniu

11 kwietnia 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Oto moje przymierze z tobą; staniesz się ojcem mnóstwa narodów... 

 Bliskość Boga - zjednoczenie w miłości...
Od Boga wyszedłem - idę do domu Ojca...
Jezus jest drogą - krzyż bramą do chwały...
Duch Święty działa w przemianie serca...

Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki... 

środa, 10 kwietnia 2019

Dzień po dniu

10 kwietnia 2019

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Poznaj Boga - tak Bóg umiłował świat...
Twój grzech zaciemnia obraz miłości...
Jezus przychodzi do ciebie - zbawił już...
Otwórz serce i uwierz miłości - Jezus...

Od Boga wyszedłem i przychodzę...

wtorek, 9 kwietnia 2019

Dzień po dniu

9 kwietnia 2019

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania...

Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw tobie...
Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże...

Ciągle buntujemy się - chcemy wracać do Egiptu...
Trudno przyjąć wolę Pana - kąsamy jedni drugich...
Bez krzyża Jezusa zginiemy - pozjadamy się nawzajem...
Tylko w Nim jest nasze ocalenie - zwycięstwo miłości...

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem...

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Dzień po dniu

8 kwietnia 2019

Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną...

Dobrze!
Skłamałeś na swą własną zgubę...

Jest zamęt ciemności - szukamy światła...
Jezu, jesteś - ufamy i idziemy za Tobą...
Ty jesteś Miłością - nikt nas nie oszuka...
Ludzie tworzą zamieszanie - jesteś pokojem...

Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia...

niedziela, 7 kwietnia 2019

Dzień po dniu

7 kwietnia 2019

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie.
Czy jej nie poznajecie?...

Nowe wyjście ku wolności przez spotkanie Jezusa...
Nowa perspektywa - przewartościowanie życia...
Dać się pochwycić Jezusowi - przyjąć Ducha...
Jezus przeprowadza przez śmierć do życia - PASCHA...

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim...

sobota, 6 kwietnia 2019

Dzień po dniu

6 kwietnia 2019

Panie, mój Boże, Tobie zaufałem...

Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących...

Są ludzie nieprzyjaźni - Pan jest blisko...
Nie lękaj się odrzucenia - Jezus kocha...
Słowo Pana jest życiem - słuchaj Pana...
Duch przychodzi z pomocą - otwórz się...

Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek...  

piątek, 5 kwietnia 2019

Dzień po dniu

5 kwietnia 2019

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu...

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny...

Idziemy drogą Jezusa - idziemy pod prąd...
Może to się nie podobać - będziesz odrzucony...
Nie lękaj się - Pan jest z tobą i cię wspomaga...
Jesteś dziś znakiem i misjonarzem w świecie...

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki...  

czwartek, 4 kwietnia 2019

Dzień po dniu

4 kwietnia 2019

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna...

Uwierzyć w miłość - Bóg kocha ciebie...
Jezus przyszedł dla ciebie - umarł i żyje...
Duch Święty zstąpił - Jego miłość w tobie...
Zrodzony do żywej nadziei - pełnia życia...

Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...  

środa, 3 kwietnia 2019

Dzień po dniu

3 kwietnia 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą...

Uwierz - wszystko jest w rękach dobrego Boga...
Duch Święty jest obecny w Kościele i działa...
Duch dokonuje zbawienia dziś w sercach ludzi...
Pascha Jezusa jest źródłem - Duch dziś sprawia...

Kościół jest wspólnotą świętych grzeszników...
Duch Święty dziś działa w Kościele przez ludzi...
Sakramenty i charyzmaty - to przestrzeń Ducha...
Tu i teraz dokonuje się działanie Boga w tobie...

Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam...  

wtorek, 2 kwietnia 2019

Dzień po dniu

2 kwietnia 2019

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną...

A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza...

Niech wypłynie woda życia z twojego serca...
Jezus woła dziś do ciebie - daj mi pić, pragnę...
Jesteśmy spragnieni miłości - Duch przychodzi...
Uzdrowiony wstaje - ludzie zdumieni - chwała...

Wstań, weź swoje nosze i chodź!...  

poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Dzień po dniu

1 kwietnia 2019

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię...

Uwierzyłem Panu - odtknął mnie i uzdrowił...
Słowo jest początkiem - niesie radosną wieść...
Jest blaskiem miłości pośród ciemności grzechu...
Jezus przechodzi przez krzyż do chwały życia...

Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł...  

niedziela, 31 marca 2019

Dzień po dniu

31 marca 2019

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe...

Droga wiary to przejście ze śmierci do życia...
Wychodzę z grobu - otwieram oczy - światłość...
Mam nowe serce - miłość z Ducha Świętego...
Wróciłem do domu - Ojciec wzruszył się głęboko...

Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy...  

sobota, 30 marca 2019

Dzieb po dniu

30 marca 2019

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary...

Chodźcie, powróćmy do Pana!...

Kim jestem dziś, Panie - jaką drogą idę...
Pokora czy zuchwałość w moim sercu...
Jak rozpoznać Boga dziś pośród spraw...
Czy wołanie moje słyszysz - mój Boże...

Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie...  

piątek, 29 marca 2019

Dzień po dniu

29 marca 2019

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu...

Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego...

Miłość z Boga jest - zacznij słuchać Pana...
On jest jedyny - zaufaj Mu i oddaj się Jemu...
Bóg oddaje nam wszystko - życie i radość...
Nie potępia - podnosi nas i przebacza zawsze... 

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem...