czwartek, 30 listopada 2017

Dzień po dniu

30 listopada 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem...

Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Pana...
Pokonaj opór wewnętrzny - zaufaj Panu...
Pan przychodzi do ciebie - wzywa dla misji...
Praca dla królestwa - łowić ludzi dla Pana...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...

środa, 29 listopada 2017

Dzień po dniu

29 listopada 2017

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres...

Wszystko idzie ku śmierci - to nie koniec...
Jezus pokonał śmierć - jest naszym życiem...
Idziemy drogą Jego Paschy - do nieba...
Są i tacy, którzy tam nie dojdą - jest piekło...

Zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki...

Jaka jest waga twojej miłości - ciężar grzechu...
Gdzie zgubiłeś swoje powołanie - kim jesteś?...
Przejść przez próbę odrzucenia - krwawa łaźnia...
Ocalenie jak przez ogień - Duch oczyszcza serce...

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie...

wtorek, 28 listopada 2017

Dzień po dniu

28 listopada 2017

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia...

Idziemy za Panem w otchłań śmierci...
Śmierć jest bramą życia w wieczności...
Trwaj w miłości - to droga Jezusa...
Wojny i rozdroża nie powalą cię...

Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu...

poniedziałek, 27 listopada 2017

Dzień po dniu

27 listopada 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...

Bóg cały się oddaje - kocha nas bez granic...
Jezus oddał życie za nas - my Go odrzucili...
Wyprowadza z dna zagłady - rany opatruje...
Jest przyjazny - widzi serce dobro odnajduje...

Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.

niedziela, 26 listopada 2017

Dzień po dniu

26 listopada 2017

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę...

Sam Bóg troszczy się o ciebie - nie lękaj się...
Szuka zagubionych -  jesteś - leczy poranionych...
Jest dobrym pasterzem - On gromadzi i jednoczy...
Krew Jezusa obmywa nasze brudy - zbawia...

Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć...

Śmierć Jezusa jest naszym wyjściem do życia...
Zwycięstwo nad szatanem - trzeba czynić dobro...
Grób Jezusa jest pusty - jest bramą dla miłości...
Zaufaj Panu - rozpoznaj Jego oblicze w drugim...

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście...

sobota, 25 listopada 2017

Dzień po dniu

25 listopada 2017

Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże...

Chodźmy oczyścić świątynię i na nowo poświęcić...

Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, do Ciebie należymy...
Świątynia Twojej chwały jest w naszym sercu...
Idziemy do Ciebie - oddajemy się w Twoje ręce...
Ty jesteś naszym Bogiem - naszym zmartwychwstaniem...

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyjemy...

piątek, 24 listopada 2017

Dzień po dniu

24 listopada 2017

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię...

Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im poszczęścił... 

Człowiek jest domem Boga - serce świątynią Ducha Świętego...
Oczyszczenie serca konieczne - tyle w nas złości, zazdrości...
Czyste serce - tego pragnie Bóg dla nas - Jezus na tronie chwały...
Przemija postać świata - idzie Pan i nastąpi sąd - ujawni prawdę serc...

Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców... 

czwartek, 23 listopada 2017

Dzień po dniu

23 listopada 2017

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Wtedy wielu spośród ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwe i słuszne, udało się na pustynię, aby tam przebywać...

Chcesz żyć blisko Jezusa - otwórz się i zaufaj Mu...
On wyprowadza cię na pustynię, podrywa do walki...
Bóg nawiedza swój lud - oni nic z tego nie pojmują...
Zniszczenie człowieka jest skutkiem jego grzechów...

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim...  

środa, 22 listopada 2017

Dzień po dniu

22 listopada 2017

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga...

Nadzieję bowiem pokładała w Bogu...

Przechodzimy przez różne doświadczenia...
Odrzucenie, szyderstwo, prześladowanie...
Wiara jest usunięta - czy jeszcze wierzysz?...
Duch przychodzi z pomocą ufającym Bogu...

Nie lękaj się ludzi - śmierć jest przejściem w życie...
Świat walczy z chrześcijaństwem - Jezus jest Panem...
Zabijają uczniów Jezusa - rodzą się wciąż nowi...
Świętych przybywa - niebo się powiększa...

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili...  

 

wtorek, 21 listopada 2017

Dzień po dniu

21 listopada 2017

Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga...

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy...

Bóg jest dobry - szuka wciąż człowieka...
Jezus przychodzi i puka do naszych serc...
Nie lękaj się - On nie potępia, lecz ocala...
Otwórz swoje serce - oddaj się Jezusowi...

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany...   

poniedziałek, 20 listopada 2017

Dzień po dniu

20 listopada 2017

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich...

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną...

Jestem ślepym żebrakiem przy drodze...
Moja wiara jest ciemnością i pustką...
Jezus idzie - nie mogę Mu przepuścić...
Potrzebuję Jego blasku, abym przejrzał...

Wołam wytrwale - niech usłyszy mój ból...
Jest jedyną nadzieją - szansą przebudzenia...
Nie mogę tak dalej żyć - jestem w grobie...
On jest życiem - zmartwychwstał dla mnie...

Wierzę - On zna moje serce dziś...
Jemu ufam - w Nim moje ocalenie...
Abym przejrzał - niech tak się stanie...
Widzę - stał się cud - chwała Panu...

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga...

niedziela, 19 listopada 2017

Dzien po dniu

19 listopada 2017

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Niewiastę dzielną kto znajdzie?...

Wiara Maryi i podążanie za Panem...
Jest szlakiem dla ciebie zwycięstwa...
Pokora wyzwala ze złudzeń pychy...
Wszystko jest w ręku dobrego Boga...

Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi...

Jesteśmy dziećmi dobrego Ojca...
Jego miłość stwarza nas na nowo...
Być wiernym sługą to ocalenie...
Spełnia się wola - królestwo rośnie...

Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cie postawię; wejdź do radości twego pana...
  

sobota, 18 listopada 2017

Dzień po dniu

18 listopada 2017

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Gdy głęboka cisza ogarnęła wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy...

Pascha jest przejściem ze śmierci do życia...
Jezus przeprowadza nas przez krzyż miłości...
Wiara rodzi się w nas i jest drogą życia...
Modlitwa jest walką i sprawia zwycięstwo...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie...  

piątek, 17 listopada 2017

Dzień po dniu

17 listopada 2017

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga...

Bóg objawia swoje oblicze przez piękno stworzeń...
Człowiek szuka Boga - świat jest Jego wizerunkiem...
Bałwochwalstwem jest boski kult świata bez Boga...
Jezus ukrzyżowany objawia nam oblicze Ojca...

Jezus przychodzi wciąż - otwórz się na dar zbawienia...
Nie przerażaj się spustoszeniem świata - idzie Bóg...
Radujcie się w Panu, wyjdźcie Mu na spotkanie...
Zbawienie wasze jest już - Krzyż jest zwycięstwem...

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie...  

czwartek, 16 listopada 2017

Dzień po dniu

16 listopada 2017

Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki...

Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków...

Potrzebujesz teraz daru mądrości - daje Boże widzenie świata...
Rozpoznanie co jest co - jak iść dalej - jak wybrać to właściwe...
Wołaj o Ducha mądrości - Ojciec z nieba da Ducha Świętego...
Wszyscy czekamy na dzień przyjścia Pana - On wciąż przychodzi...

Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie...
  

środa, 15 listopada 2017

Dzień po dniu

15 listopada 2017

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię...

Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli...

Gdzie jest autorytet władców tego świata?...
Dokąd prowadzą narody tej naszej ziemi?...
Jak ocalić nas pogubionych inteligentów?...
Kto  może uzdrowić pysznych mocarzy?...

Tylko w Bogu jest nadzieja ocalenia nas...
Tylko Krew Jezusa obmywa brudy świata...
Trzeba przejrzeć sercem ciemności zła...
Trzeba uwierzyć - tylko prawda wyzwala...

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...  

wtorek, 14 listopada 2017

Dzień po dniu

14 listopada 2017

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności...

Życie twoje jest darem Boga - nie kończy się śmiercią...
Bóg jest życiem, miłością - nieskończonością istnienia...
Jesteśmy powołani przez Boga, aby służyć z miłością...
Pokora niech nas wyraża - wierność w skali możliwej...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...  

poniedziałek, 13 listopada 2017

Dzień po dniu

13 listopada 2017

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Mądrość jest duchem miłującym ludzi...

Idziemy dzień po dniu - Pan nas prowadzi...
Szukamy mądrości - ona dziś puka do nas...
Daje nam  widzenie świata oczyma Boga...
Uzdalnia do miłości - bo Bóg jest dobry...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia...   

niedziela, 12 listopada 2017

Dzień po dniu

12 listopada 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają...

Wiedzy mamy dużo - mądrości za mało...
Pycha nas nadyma - rośniesz w sobie...
Nie wiesz dokąd idziesz - wisisz we mgle.
Tylko Duch mądrości może cię ocalić...

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei...

Śmierć to pascha w wieczność - rodzi cię na nowo...
Jezus śmierć zwyciężył - Krzyż jest bramą życia...
Płoń miłością Ducha - niech ci nie zabraknie...
Pan idzie po ciebie - zawsze bądź gotowy...

Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego...
  

Dzień po dniu

11 listopada 2017

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków!...

Bóg jest ponad wszystko - marnością jest pieniądz...
Bądź wolny od bogacenia się - ubóstwo jest wolnością...
Władza i pieniądz przeminie - nagi staniesz przed Bogiem...
We wszystkim tylko miłość się liczy - prowadzi do nieba...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków...
  

piątek, 10 listopada 2017

Dzień po dniu

10 listopada 2017

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga...

Czy są już owoce twojej misji? - chwała Panu...
Jesteś zarządcą przestrzeni twego powołania...
Strategia jest ważna - nie trać ani chwili czasu...
Synowie Boga są przebiegli w łowieniu ludzi...

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości...
   

czwartek, 9 listopada 2017

Dzień po dniu

9 listopada 2017

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Serce człowieka mieszkaniem Boga...
Miłość Boża rozlana w sercach naszych...
Troska o czystość serca - Jezus przychodzi...
Świat targowicą - ciemność i chaos dążeń...

Żyjemy w świecie - jest misja zbawienia...
Posłani przez Pana - gołębie wśród wilków..
Krzyż Jezusa znakiem miłości - Jezus Panem...
Budujemy wspólnoty w Duchu Jego miłości...

Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska...  

środa, 8 listopada 2017

Dzień po dniu

8 listopada 2017

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością...

Człowiek nie może żyć bez miłości - trzeba wybrać Jezusa...
Bez miłości życie jest puste - nie można tak żyć - tylko Jezus...
Wszystkie bóstwa zniewalają - są jak demony - Jezus zbawia...
Droga wiary jest walką - w Duchu Świętym jest zwycięstwo...

Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem...  

wtorek, 7 listopada 2017

Dzień po dniu

7 listopada 2017

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie...

Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem...

Bóg jest dobry - chce czynić dobro przez ciebie...
Rozpal ogień miłości w sercu - czyń dziś dobro...
Eucharystia to uczta miłości - jesteś zaproszony...
Niech będzie dla ciebie źródłem mocy i miłości...  

Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu...  

poniedziałek, 6 listopada 2017

Dzień po dniu

6 listopada 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia...

Bóg jest wierny w swojej miłości...
Człowiek kłóci się i kombinuje...
Bóg nie odrzuca - nie oddala się...
Zawsze kocha i wciąż przebacza...

Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów...
  

niedziela, 5 listopada 2017

Dzień po dniu

5 listopada 2017

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie...

Ja jestem potężnym Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami...

Bóg jest Panem nieba i ziemi - Jemu chwała na wieki...
On niech będzie pochwalony i wywyższony w moim sercu...
Wszystko od Niego pochodzi - człowiek jest prochem z ziemi...
Bóg z miłości nas stworzył - Jemu oddaj cześć - Jemu służ...

Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi...

Jesteśmy sługami Słowa - Bóg zechciał przez nas mówić...
Skromność i pokora to wyposażenie misjonarzy Jezusa...
Niesiemy Słowo, a Duch Boże przez nas wokoło działa...
Jesteśmy najmniejsi wśród ludu - wielki jest Jezus Pan...  

Największy z was niech będzie waszym sługą...  

sobota, 4 listopada 2017

Dzień po dniu

4 listopada 2017

Pan nie odrzuca ludu wybranego...

Zatwardziałość dotknęła tylko części Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do Kościoła pełnia pogan...

Żydzi odrzucili Mesjasza - Paweł spotkał Jezusa na drodze do Damaszku...
Dziś wielu katolików ochrzczonych nie zna Jezusa - neopogaństwo życia...
Bóg kocha ciebie - ma dla twojego życia wspaniały plan - czy wierzysz?...
Zatwardziałość serca blokuje i zaciemnia - Duch Święty kruszy i świeci...

Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca... 

piątek, 3 listopada 2017

Dzień po dniu

3 listopad 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym...

Boli mnie, gdy odrzucasz Jezusa - podcinasz swoje korzenie...
Nadstawiam swoją głowę, aby ciebie uratować - byś nie zginął...
Otwórz swoje serce, uwierz w Jezusa - przyjmij Jego miłość...
Jezus jest Panem i Zbawicielem - chce twojego ocalenia...

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną...  

czwartek, 2 listopada 2017

Dzień po dniu

2 listopada 2017

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych, co pomarli...

Wszyscy umieramy, ale śmierć nie jest końcem naszego życia...
Jezus umarł na krzyżu - zwyciężył śmierć - daje nam życie...
Śmierć jest paschą - przejściem do życia w nieśmiertelności...
Odkupieni przez Pana idziemy drogą wiary do domu Ojca...

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...  

środa, 1 listopada 2017

Dzień po dniu

1 listopad 2017

Oto lud wierny, szukający Boga...

To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty i wybielili we krwi Baranka...

Kościół jest wspólnotą świętych grzeszników...
Idziemy do Jezusa ze wszystkimi słabościami...
Duch Święty przemienia nas - oczyszcza nas...
Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach...

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec...

Uroczystość Wszystkich Świętych jest „naszym” świętem: nie dlatego, abyśmy byli tak wspaniali, ale dlatego, że świętość Boga dotknęła naszego życia. Święci nie są doskonałymi wzorami, ale osobami przenikniętymi Bogiem. Możemy je porównać do witraży w kościołach, które wpuszczają światło w różnych odcieniach barw. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy przyjęli do swego serca światło Boga i przekazywali je światu, każdy zgodnie z swoim „odcieniem”. Ale wszyscy byli przejrzyści, zmagali się, by usunąć plamy i ciemności grzechu, i przepuścić łagodne światło Boga. Taki jest cel życia, by przepuścić światło Boga, także cel naszego życia. Franciszek papa

Błogosławieni....