niedziela, 31 grudnia 2017

Dzień po dniu

31 grudnia 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę...

Jak gwiazdy na niebie - tak liczne jest potomstwo Abrahama...
Uwierzył Bogu - obietnice spełniły się - to my jesteśmy teraz...
Idziemy dokąd nas prowadzi dobry Bóg - dziś zaufaliśmy Bogu...
Wiara Abrahama - wiara Maryi - nasza wiara jak węgiel zielony...

Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie...

sobota, 30 grudnia 2017

Dzień po dniu

30 grudnia 2017

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie...

Jesteśmy na świecie - ale świat chce nas pochłonąć...
Pożądliwości kotłują się w nas - chcą nas zniewolić...
Jezus zwyciężył szatana - odrzucił pożądliwości...
Jesteśmy powołani do zwycięstwa - pasja miłości...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

piątek, 29 grudnia 2017

Dzień po dniu

29 grudnia 2017

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć...

Miłość jest świetlaną drogą uczniów Jezusa...
Duch Święty cię prowadzi - jesteś posłuszny...
Wydarzenia wszystkie mają głębsze znaczenie...
Trzeba rozpoznać obecność Jezusa tu i teraz...

Za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni...

czwartek, 28 grudnia 2017

Dzień po dniu

28 grudnia 2017

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca...

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności...

Jesteśmy dziećmi światłości - Pan nas powołał...
Blask Jego chwały na naszych obliczach - tak jest...
Grzechy nasze przybite do drzewa krzyża Jezusa...
Wyzwoleni idziemy, by głosić wolność zgubionym...

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata...

Dzień po dniu

27 grudnia 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne... 
Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna...

Świadectwo zwiastuje nam miłość, która zwycięża...
Grób jest pusty - Jezus prawdziwie zmartwychwstał...
Nie możemy zamilknąć - trzeba głosić na dachach...
Radość wiary rozpiera serca - Jezus jest Królem...

Ujrzał i uwierzył...   

wtorek, 26 grudnia 2017

Dzień po dniu

26 grudnia 2017

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Panie Jezu, przyjmij ducha mego...

Świadectwo krwi przynosi owoc - Szaweł-Paweł...
Nie ukrywaj się z leku przed odrzuceniem...
Świeć światłem Boga w najgłębszej ciemności...
Bądź niewinny i roztropny - miłość niech zwycięża...

Miejcie się na baczności przed ludźmi...  

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Dzień po dniu

25 grudnia 2017

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem...

Bóg przemawiał do nas przez proroków...
Przymierze życia i miłości zawarł z nami...
Jego Słowo jest dziś jak blask miłości...
Jezus narodził się w Betlejem jako Zbawca...

Łamiemy się chlebem - stajemy się chlebem...
Bóg stał się Dzieckiem - jesteś dzieckiem Boga...
Krzyż i śmierć jest bramą pełni życia i chwały...
Ogłaszamy światu - Bóg jest Królem między nami...

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas...  

Dzień po dniu

25 grudnia 2017

Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził...

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu  Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego...

Światło zbawienia rozbłysło na wschodzie...
Już jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym...
Wszyscy byliśmy zdumieni tajemnicą Boga...
Tak Bóg nas umiłował, że Jezusa nam dał...

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu...  

niedziela, 24 grudnia 2017

Dzień po dniu

25 grudnia 2017

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel...
  
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką...

Idziemy przez ciemność świata - Jezus przychodzi...
Radość nadziei rozpiera dech ludzi wyglądających...
Światło zabłysło - śpiewamy już dziś pieśń chwały...
Historia świata jest przeniknięta boską obecnością...

Kiedy tam przybyli, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie...
 

 

Dzień po dniu

24 grudnia 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga...

Wigilia to oczekiwanie - wejście w ciemność...
Wigilia to czuwanie - nie można przegapić Pana...
Będzie opłatek, kolędy i dobre słowa - radość...
Jezus będzie pośród nas - niesie przebaczenie...

Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem...
  

Dzień po dniu

24 grudnia 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem...

Podziwiam pokorę i wiarę Maryi...
Dziewczyna ze wsi matką Boga...
Uwierzyła i posłuchała - Sługa...
Dziś obecna w chwale nieba...

Jest nam bliska i przyjazna...
W dziejach Kościoła podąża...
Niesie przesłanie ludziom...
Wzywa nas do nawrócenia...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego...
  

sobota, 23 grudnia 2017

Dzień po dniu

23 grudnia 2017

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi...

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan...

Panie, Ty przychodzisz - przygotujcie drogę Panu...
Cudowne wydarzenia, w których rozpoznaję Pana...
Pan poznał mnie - cudownie mnie stworzył - dzięki...
Jestem umiłowany i posłany - aby świat uwierzył...

Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim...
  

piątek, 22 grudnia 2017

Dzień po dniu

22 grudnia 2017

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu...

Ofiarować Panu to co najlepsze - oddać swoje życie...
Bóg dał nam Swego Syna - tak Bóg nas umiłował...
Tylko wielbić Pana chcę - Jego miłość niezgłębiona...
Radość wypełnia serce me - Jezus jest zbawieniem...

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...
  

czwartek, 21 grudnia 2017

Dzień po dniu

21 grudnia 2017

Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy...

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!

Radość w Duchu Świętym jest stanem ducha zjednoczonego z Bogiem...
Ciemność, pustka i snutek to objaw człowieka oddalonego od Boga...
Maryja spotyka się z Elżbietą na głębi - jest radość i słowo prorocze...
Jezus pragnie, abyśmy z radością nawiedzali i umacniali jedni drugich...

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona...
  

środa, 20 grudnia 2017

Dzień po dniu

20 grudnia 2017

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały...

Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze...

Odczytujemy znaki obecności Pana na drodze wiary...
Bóg mówi do nas w wydarzeniach - rozświetla mrok...
Przynosi nam nowinę bliskości - dziecko w żłobie...
Oto nadejdzie ten dzień - wyczekujemy go z nadzieją...

Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego...

wtorek, 19 grudnia 2017

Dzień po dniu

19 grudnia 2017

Będę opiewał chwałę Twoją, Boże...

Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać...

Bóg jest blisko - słucha naszego wołania...
Trzeba nieraz czekać - Bóg daje więcej...
Wszyscy są powołani do różnych zadań...
Zaufajmy Panu - robi rzeczy niezwykłe...

Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana...  

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Dzień po dniu

18 grudnia 2017

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Oto nadchodzą dni kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą...

Jezus przychodzi - radość oczekiwania jest wielka...
Potrzebujemy wyzwolenia - ciemność jest w nas...
Maryja porodzi Syna - Bóg jest z nami - Emmanuel...
Ogłaszajmy Jego przyjście - ludzie potrzebują Boga...

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel...

sobota, 16 grudnia 2017

Dzień po dniu

17 grudnia 2017

Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim...

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił...

Radość spotkania w Duchu Świętym - wiara jest skarbem...
Uczeń Jezusa jest człowiekiem radości i nadziei - chwała...
Posłani i namaszczeni świadkowie dobrego Boga - On jest...
Nieść wyzwolenie, uzdrowienie, powrót do życia - idźcie...

Zawsze się radujcie, nieustanie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie...

Jest misja - nieść światło Boga w świecie ciemności...
Przygotować drogę Jezusowi - oto Pan przychodzi...
Nie ja jestem - to On jest Królem chwały - przychodzi...
Chrzest nawrócenia dla oczyszczenia - otwórzcie serca...

Nie był on światłością, lecz posłany, aby zaświadczyć o światłości...

Dzień po dniu

16 grudnia 2017

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Nieść ogień Boga światu - ludziom zgaszonym...
Budzić nadzieję w świecie - we mgle zwątpienia...
Nie lękaj się, że nie rozpoznają nadziei w tobie...
Słowo jest skuteczne - nie zostanie bez echa...

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli...

piątek, 15 grudnia 2017

Dzień po dniu

15 grudnia 2017

Dasz światło życia idącym za Tobą...

Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne...

Prowadź nas, Panie - droga Twoja jest pewna...
Zawsze są trudności - przychodzą kryzysy...
Ty jesteś wsparciem, jesteś światłem na drodze...
Daj rozpoznać co słuszne - jak trafić do celu...

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny...

czwartek, 14 grudnia 2017

Dzień po dniu

14 grudnia 2017

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - Ty przychodzisz...
Wchodzisz w historię mojego życia - jest sens...
Twoja miłość wypełnia moje serce - jest Jezus...
Zdobywam warownie dla Twej chwały - Król...

Niech rozraduje się ziemia - niech zakwitnie...
Ciemności zalegają świat - Światłość przychodzi...
Słowo jest Ciałem - Dziecko wnet się rodzi...
Czekamy w radości - nadzieja budzi się w nas...

Aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni...

środa, 13 grudnia 2017

Dzień po dniu

13 grudnia 2017

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

Jak dobrze jest zaufać Tobie, Panie...
Jesteś jak skała - moc Twoja jest...
Dajesz siłę słabemu - podnosisz...
Przychodzimy do Ciebie - Jezu...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...


wtorek, 12 grudnia 2017

Dzien po dniu

12 grudnia 2017

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Pocieszcie, pocieszcie mój lud...

Wielki smutek i przygnębienie zalega całą ziemię...
Tyle cierpienia i pustki jest w ludzkich sercach...
Jesteś świadkiem nadziei i radości - Bóg jest dobry...
Nie chce naszej zguby - twoje drzewo rozkwitło...

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych...

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Dzień po dniu


11 grudnia 2017

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie...

Wychodzisz z ciemności - życie rodzi się w tobie...
Słuchaj Pana i uwierz w Jego moc i miłość - On jest...
On wyprowadza z niemocy, podnosi i otwiera serca...
Zna głębię twego grzechu - dotyka serca - uzdrawia...

Mówię ci, stań, weź swoje łoże i idź do domu...

niedziela, 10 grudnia 2017

Dzień po dniu

10 grudnia 2017

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie...

Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją...

Oczekujemy na Pana - Pan przychodzi...
Przygotować serce - tron chwały Pana...
Krzyż zwycięski tronem i bramą życia...
Jego Duch wylewa się na nas obficie...

On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym...

sobota, 9 grudnia 2017

Dzień po dniu

9 grudnia 2017

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...

Ciągle spotykasz ludzi, którzy nie znają Jezusa...
Praca misyjna nie ustaje - jesteś świadkiem...
Przyjąłeś dar zbawienia - Jezus jest w tobie...
Głoś Jezusa, daj się prowadzić Jego Duchowi...

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

piątek, 8 grudnia 2017

Dzień po dniu

8 grudnia 2017

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Gdzie jesteś?....

Dokąd idziemy i gdzie już jesteśmy?...
Dużo ciemności i próżni istnienia...
Niemoc nas powala - szukamy sensu...
Maryja przychodzi - daje nam Dzieciątko...

Wybrał nas przed założeniem świata...

Stworzony z nicości - idziemy donikąd...
Jesteśmy miotani na wietrze istnienia...
Bóg chciał nas - jesteśmy dla Niego...
Bóg wszystko może - chce mojego dobra...

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego...

czwartek, 7 grudnia 2017

Dzień po dniu

7 grudnia 2017

Błogosławiony, idący od Pana...

Miasto mamy potężne... Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze...

Wiele nie wiemy - ale dobrze będzie...
Osłania nas anioł - miłość budzi radość...
Jesteśmy na wygnaniu - idziemy do siebie...
Ty nas prowadzisz - dojdziemy do Ciebie...

Ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie...

środa, 6 grudnia 2017

Dzień po dniu

6 grudnia 2017

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze...

Kierować spojrzenie ku Bogu, który jest życiem...
Tylko w Jezusie jest nasze zbawienie - ocalenie...
Przychodzić do Niego ze swoimi ułomnościami...
Tylko On może uzdrowić, odbudować nasze ruiny...

I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił...

wtorek, 5 grudnia 2017

Dzień po dniu

5 grudnia 2017

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

I spocznie na niej Duch Pański...

Miłość to ciężka praca - to wielkie poświęcenie...
Trzeba zrezygnować ze swojej dumy - oddać się...
Miłość zawsze ma sposób - będziesz miał radość...
Pan wprowadza nas w tajemnicę - nie jesteś sam...

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie...

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Dzień po dniu

4 grudnia 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Chodźmy, wstąpmy na górę Pana...

Słowo jest pierwsze - Jezus jest Słowem...
Uwierzyć w Słowo - przyjąć uzdrowienie...
Pan prowadzi nas na górę - przemienia nas...
Jak wielka jest wiara - skutki są wielkie...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedź tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie...

niedziela, 3 grudnia 2017

Dzień po dniu

3 grudnia 2017

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz - to twoje imię odwieczne...
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - przyjdź...
Ciemność i pustka niszczy nas - przyjdź...
Odchodzimy od Ciebie w grzech - przyjdź...
Ty szukasz nas - posłałeś Syna - przyjdź...

My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata...

W pokorze wyznajemy grzech naszych czynów...
Spętani egoizmem idziemy od Ciebie do siebie...
Chcemy czynić dobro - a czynimy nieprawość...
Być niezależnym - jestem sam dla siebie - przyjdź...

A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą...
Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich...

Jezus przyszedł - mesjasz oczekiwany...
Przyjdzie w chwale - Syn Człowieczy...
Jest z nami dziś - przychodzi tu i teraz...
Bądź uważny - nie rozmiń się z Nim...

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie...

sobota, 2 grudnia 2017

Dzień po dniu

2 grudnia 2017

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe...

Wszystko upadnie - rozsypie się w proch...
Królestwo Jezusa wyrośnie i ogarnie nas...
Jesteśmy ludem Jego - dziećmi Ojca w niebie...
Czuwajmy i bądźmy trzeźwi - bo Pan już jest...

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe...

piątek, 1 grudnia 2017

Dzień po dniu

1 grudnia 2017

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy...

Idziemy ku zakończeniu roku - świat przemija...
Syn Człowieczy przychodzi do ciebie - otwórz się...
Jego słowo jest jak miecz obosieczny - przenika...
Objawia nam Miłość Boga - jest światłem serca...

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą...

czwartek, 30 listopada 2017

Dzień po dniu

30 listopada 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem...

Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Pana...
Pokonaj opór wewnętrzny - zaufaj Panu...
Pan przychodzi do ciebie - wzywa dla misji...
Praca dla królestwa - łowić ludzi dla Pana...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...

środa, 29 listopada 2017

Dzień po dniu

29 listopada 2017

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres...

Wszystko idzie ku śmierci - to nie koniec...
Jezus pokonał śmierć - jest naszym życiem...
Idziemy drogą Jego Paschy - do nieba...
Są i tacy, którzy tam nie dojdą - jest piekło...

Zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki...

Jaka jest waga twojej miłości - ciężar grzechu...
Gdzie zgubiłeś swoje powołanie - kim jesteś?...
Przejść przez próbę odrzucenia - krwawa łaźnia...
Ocalenie jak przez ogień - Duch oczyszcza serce...

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie...

wtorek, 28 listopada 2017

Dzień po dniu

28 listopada 2017

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia...

Idziemy za Panem w otchłań śmierci...
Śmierć jest bramą życia w wieczności...
Trwaj w miłości - to droga Jezusa...
Wojny i rozdroża nie powalą cię...

Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu...

poniedziałek, 27 listopada 2017

Dzień po dniu

27 listopada 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...

Bóg cały się oddaje - kocha nas bez granic...
Jezus oddał życie za nas - my Go odrzucili...
Wyprowadza z dna zagłady - rany opatruje...
Jest przyjazny - widzi serce dobro odnajduje...

Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.

niedziela, 26 listopada 2017

Dzień po dniu

26 listopada 2017

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę...

Sam Bóg troszczy się o ciebie - nie lękaj się...
Szuka zagubionych -  jesteś - leczy poranionych...
Jest dobrym pasterzem - On gromadzi i jednoczy...
Krew Jezusa obmywa nasze brudy - zbawia...

Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć...

Śmierć Jezusa jest naszym wyjściem do życia...
Zwycięstwo nad szatanem - trzeba czynić dobro...
Grób Jezusa jest pusty - jest bramą dla miłości...
Zaufaj Panu - rozpoznaj Jego oblicze w drugim...

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście...

sobota, 25 listopada 2017

Dzień po dniu

25 listopada 2017

Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże...

Chodźmy oczyścić świątynię i na nowo poświęcić...

Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, do Ciebie należymy...
Świątynia Twojej chwały jest w naszym sercu...
Idziemy do Ciebie - oddajemy się w Twoje ręce...
Ty jesteś naszym Bogiem - naszym zmartwychwstaniem...

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyjemy...

piątek, 24 listopada 2017

Dzień po dniu

24 listopada 2017

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię...

Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im poszczęścił... 

Człowiek jest domem Boga - serce świątynią Ducha Świętego...
Oczyszczenie serca konieczne - tyle w nas złości, zazdrości...
Czyste serce - tego pragnie Bóg dla nas - Jezus na tronie chwały...
Przemija postać świata - idzie Pan i nastąpi sąd - ujawni prawdę serc...

Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców... 

czwartek, 23 listopada 2017

Dzień po dniu

23 listopada 2017

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Wtedy wielu spośród ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwe i słuszne, udało się na pustynię, aby tam przebywać...

Chcesz żyć blisko Jezusa - otwórz się i zaufaj Mu...
On wyprowadza cię na pustynię, podrywa do walki...
Bóg nawiedza swój lud - oni nic z tego nie pojmują...
Zniszczenie człowieka jest skutkiem jego grzechów...

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim...  

środa, 22 listopada 2017

Dzień po dniu

22 listopada 2017

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga...

Nadzieję bowiem pokładała w Bogu...

Przechodzimy przez różne doświadczenia...
Odrzucenie, szyderstwo, prześladowanie...
Wiara jest usunięta - czy jeszcze wierzysz?...
Duch przychodzi z pomocą ufającym Bogu...

Nie lękaj się ludzi - śmierć jest przejściem w życie...
Świat walczy z chrześcijaństwem - Jezus jest Panem...
Zabijają uczniów Jezusa - rodzą się wciąż nowi...
Świętych przybywa - niebo się powiększa...

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili...  

 

wtorek, 21 listopada 2017

Dzień po dniu

21 listopada 2017

Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga...

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy...

Bóg jest dobry - szuka wciąż człowieka...
Jezus przychodzi i puka do naszych serc...
Nie lękaj się - On nie potępia, lecz ocala...
Otwórz swoje serce - oddaj się Jezusowi...

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany...   

poniedziałek, 20 listopada 2017

Dzień po dniu

20 listopada 2017

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich...

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną...

Jestem ślepym żebrakiem przy drodze...
Moja wiara jest ciemnością i pustką...
Jezus idzie - nie mogę Mu przepuścić...
Potrzebuję Jego blasku, abym przejrzał...

Wołam wytrwale - niech usłyszy mój ból...
Jest jedyną nadzieją - szansą przebudzenia...
Nie mogę tak dalej żyć - jestem w grobie...
On jest życiem - zmartwychwstał dla mnie...

Wierzę - On zna moje serce dziś...
Jemu ufam - w Nim moje ocalenie...
Abym przejrzał - niech tak się stanie...
Widzę - stał się cud - chwała Panu...

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga...

niedziela, 19 listopada 2017

Dzien po dniu

19 listopada 2017

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Niewiastę dzielną kto znajdzie?...

Wiara Maryi i podążanie za Panem...
Jest szlakiem dla ciebie zwycięstwa...
Pokora wyzwala ze złudzeń pychy...
Wszystko jest w ręku dobrego Boga...

Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi...

Jesteśmy dziećmi dobrego Ojca...
Jego miłość stwarza nas na nowo...
Być wiernym sługą to ocalenie...
Spełnia się wola - królestwo rośnie...

Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cie postawię; wejdź do radości twego pana...
  

sobota, 18 listopada 2017

Dzień po dniu

18 listopada 2017

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Gdy głęboka cisza ogarnęła wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy...

Pascha jest przejściem ze śmierci do życia...
Jezus przeprowadza nas przez krzyż miłości...
Wiara rodzi się w nas i jest drogą życia...
Modlitwa jest walką i sprawia zwycięstwo...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie...  

piątek, 17 listopada 2017

Dzień po dniu

17 listopada 2017

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga...

Bóg objawia swoje oblicze przez piękno stworzeń...
Człowiek szuka Boga - świat jest Jego wizerunkiem...
Bałwochwalstwem jest boski kult świata bez Boga...
Jezus ukrzyżowany objawia nam oblicze Ojca...

Jezus przychodzi wciąż - otwórz się na dar zbawienia...
Nie przerażaj się spustoszeniem świata - idzie Bóg...
Radujcie się w Panu, wyjdźcie Mu na spotkanie...
Zbawienie wasze jest już - Krzyż jest zwycięstwem...

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie...  

czwartek, 16 listopada 2017

Dzień po dniu

16 listopada 2017

Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki...

Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków...

Potrzebujesz teraz daru mądrości - daje Boże widzenie świata...
Rozpoznanie co jest co - jak iść dalej - jak wybrać to właściwe...
Wołaj o Ducha mądrości - Ojciec z nieba da Ducha Świętego...
Wszyscy czekamy na dzień przyjścia Pana - On wciąż przychodzi...

Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie...
  

środa, 15 listopada 2017

Dzień po dniu

15 listopada 2017

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię...

Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli...

Gdzie jest autorytet władców tego świata?...
Dokąd prowadzą narody tej naszej ziemi?...
Jak ocalić nas pogubionych inteligentów?...
Kto  może uzdrowić pysznych mocarzy?...

Tylko w Bogu jest nadzieja ocalenia nas...
Tylko Krew Jezusa obmywa brudy świata...
Trzeba przejrzeć sercem ciemności zła...
Trzeba uwierzyć - tylko prawda wyzwala...

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...  

wtorek, 14 listopada 2017

Dzień po dniu

14 listopada 2017

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności...

Życie twoje jest darem Boga - nie kończy się śmiercią...
Bóg jest życiem, miłością - nieskończonością istnienia...
Jesteśmy powołani przez Boga, aby służyć z miłością...
Pokora niech nas wyraża - wierność w skali możliwej...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...  

poniedziałek, 13 listopada 2017

Dzień po dniu

13 listopada 2017

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Mądrość jest duchem miłującym ludzi...

Idziemy dzień po dniu - Pan nas prowadzi...
Szukamy mądrości - ona dziś puka do nas...
Daje nam  widzenie świata oczyma Boga...
Uzdalnia do miłości - bo Bóg jest dobry...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia...   

niedziela, 12 listopada 2017

Dzień po dniu

12 listopada 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają...

Wiedzy mamy dużo - mądrości za mało...
Pycha nas nadyma - rośniesz w sobie...
Nie wiesz dokąd idziesz - wisisz we mgle.
Tylko Duch mądrości może cię ocalić...

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei...

Śmierć to pascha w wieczność - rodzi cię na nowo...
Jezus śmierć zwyciężył - Krzyż jest bramą życia...
Płoń miłością Ducha - niech ci nie zabraknie...
Pan idzie po ciebie - zawsze bądź gotowy...

Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego...
  

Dzień po dniu

11 listopada 2017

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków!...

Bóg jest ponad wszystko - marnością jest pieniądz...
Bądź wolny od bogacenia się - ubóstwo jest wolnością...
Władza i pieniądz przeminie - nagi staniesz przed Bogiem...
We wszystkim tylko miłość się liczy - prowadzi do nieba...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków...
  

piątek, 10 listopada 2017

Dzień po dniu

10 listopada 2017

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga...

Czy są już owoce twojej misji? - chwała Panu...
Jesteś zarządcą przestrzeni twego powołania...
Strategia jest ważna - nie trać ani chwili czasu...
Synowie Boga są przebiegli w łowieniu ludzi...

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości...
   

czwartek, 9 listopada 2017

Dzień po dniu

9 listopada 2017

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Serce człowieka mieszkaniem Boga...
Miłość Boża rozlana w sercach naszych...
Troska o czystość serca - Jezus przychodzi...
Świat targowicą - ciemność i chaos dążeń...

Żyjemy w świecie - jest misja zbawienia...
Posłani przez Pana - gołębie wśród wilków..
Krzyż Jezusa znakiem miłości - Jezus Panem...
Budujemy wspólnoty w Duchu Jego miłości...

Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska...  

środa, 8 listopada 2017

Dzień po dniu

8 listopada 2017

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością...

Człowiek nie może żyć bez miłości - trzeba wybrać Jezusa...
Bez miłości życie jest puste - nie można tak żyć - tylko Jezus...
Wszystkie bóstwa zniewalają - są jak demony - Jezus zbawia...
Droga wiary jest walką - w Duchu Świętym jest zwycięstwo...

Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem...  

wtorek, 7 listopada 2017

Dzień po dniu

7 listopada 2017

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie...

Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem...

Bóg jest dobry - chce czynić dobro przez ciebie...
Rozpal ogień miłości w sercu - czyń dziś dobro...
Eucharystia to uczta miłości - jesteś zaproszony...
Niech będzie dla ciebie źródłem mocy i miłości...  

Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu...  

poniedziałek, 6 listopada 2017

Dzień po dniu

6 listopada 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia...

Bóg jest wierny w swojej miłości...
Człowiek kłóci się i kombinuje...
Bóg nie odrzuca - nie oddala się...
Zawsze kocha i wciąż przebacza...

Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów...
  

niedziela, 5 listopada 2017

Dzień po dniu

5 listopada 2017

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie...

Ja jestem potężnym Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami...

Bóg jest Panem nieba i ziemi - Jemu chwała na wieki...
On niech będzie pochwalony i wywyższony w moim sercu...
Wszystko od Niego pochodzi - człowiek jest prochem z ziemi...
Bóg z miłości nas stworzył - Jemu oddaj cześć - Jemu służ...

Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi...

Jesteśmy sługami Słowa - Bóg zechciał przez nas mówić...
Skromność i pokora to wyposażenie misjonarzy Jezusa...
Niesiemy Słowo, a Duch Boże przez nas wokoło działa...
Jesteśmy najmniejsi wśród ludu - wielki jest Jezus Pan...  

Największy z was niech będzie waszym sługą...  

sobota, 4 listopada 2017

Dzień po dniu

4 listopada 2017

Pan nie odrzuca ludu wybranego...

Zatwardziałość dotknęła tylko części Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do Kościoła pełnia pogan...

Żydzi odrzucili Mesjasza - Paweł spotkał Jezusa na drodze do Damaszku...
Dziś wielu katolików ochrzczonych nie zna Jezusa - neopogaństwo życia...
Bóg kocha ciebie - ma dla twojego życia wspaniały plan - czy wierzysz?...
Zatwardziałość serca blokuje i zaciemnia - Duch Święty kruszy i świeci...

Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca... 

piątek, 3 listopada 2017

Dzień po dniu

3 listopad 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym...

Boli mnie, gdy odrzucasz Jezusa - podcinasz swoje korzenie...
Nadstawiam swoją głowę, aby ciebie uratować - byś nie zginął...
Otwórz swoje serce, uwierz w Jezusa - przyjmij Jego miłość...
Jezus jest Panem i Zbawicielem - chce twojego ocalenia...

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną...  

czwartek, 2 listopada 2017

Dzień po dniu

2 listopada 2017

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych, co pomarli...

Wszyscy umieramy, ale śmierć nie jest końcem naszego życia...
Jezus umarł na krzyżu - zwyciężył śmierć - daje nam życie...
Śmierć jest paschą - przejściem do życia w nieśmiertelności...
Odkupieni przez Pana idziemy drogą wiary do domu Ojca...

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...  

środa, 1 listopada 2017

Dzień po dniu

1 listopad 2017

Oto lud wierny, szukający Boga...

To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty i wybielili we krwi Baranka...

Kościół jest wspólnotą świętych grzeszników...
Idziemy do Jezusa ze wszystkimi słabościami...
Duch Święty przemienia nas - oczyszcza nas...
Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach...

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec...

Uroczystość Wszystkich Świętych jest „naszym” świętem: nie dlatego, abyśmy byli tak wspaniali, ale dlatego, że świętość Boga dotknęła naszego życia. Święci nie są doskonałymi wzorami, ale osobami przenikniętymi Bogiem. Możemy je porównać do witraży w kościołach, które wpuszczają światło w różnych odcieniach barw. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy przyjęli do swego serca światło Boga i przekazywali je światu, każdy zgodnie z swoim „odcieniem”. Ale wszyscy byli przejrzyści, zmagali się, by usunąć plamy i ciemności grzechu, i przepuścić łagodne światło Boga. Taki jest cel życia, by przepuścić światło Boga, także cel naszego życia. Franciszek papa

Błogosławieni....  

wtorek, 31 października 2017

Dzień po dniu

31 października 2017

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić...

Dzieją się cuda w naszym życiu...
Wracamy do domu - pojednanie...
Uwolnieni z ciężaru w konfesjonale...
Smutek zamieniony w radość...

Cierpimy - nie marnujemy życia...
Kochamy i nie wiemy nawet skąd...
Miłosierdzie działa w nas - dlaczego?...
Jestem oszołomiony bilansem łaski...

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni...  

poniedziałek, 30 października 2017

Dzień po dniu

30 października 2017

Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia człowieka...

Wszyscy co, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi...

Zostałeś dotknięty przez Pana - spoglądaj ku górze...
Jezus żyje - prowadzi nas ku wyżynom nieba...
Jesteśmy synami dobrego Ojca - chwalmy Pana...
Wyprostuj się - idź za Jezusem z radością i nadzieją... 

Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga...  

niedziela, 29 października 2017

Dzień po dniu

29 października 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Nie będziesz gnębił, ani uciskał...

Jesteśmy dziećmi tego samego Ojca - obdarowani miłością...
Miłość z Boga wypływa - jest istotą naszego życia - jestem...
Bóg kocha pierwszy - uwierzyłem Jego miłości - teraz żyję...
Kocham Boga pełnią mego serca - kocham braci jak siebie...

Jesteśmy powołani do miłości - to moje jest najważniejsze...
Budujemy jedność - przebaczenie niszczy mury i uzdrawia...
Mieć wrażliwe serce na ubogiego - Jezus w nim przychodzi...
Misja Jezusa przynagla, aby w sercach budować nowy świat... 

Będziesz miłował...  

sobota, 28 października 2017

Dzień po dniu

28 października 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Nie jesteście już obcymi i przychodniami...

Jesteśmy wspólnotą Jezusa - budujemy przyjazne relacje...
To Jezus nas wezwał po imieniu, nazwał przyjaciółmi...
Jego misja zbawienia świata jest naszą misją - idziemy...
Duch Święty nas prowadzi i umacnia - działa przez nas...

Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. 
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami...
  

piątek, 27 października 2017

Dzień po dniu

27 października 2017

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich...

Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci?...

Chcę czynić dobro, a czynię zło - jestem rozbity...
Spotkałem Jezusa - obdarował mnie swoją miłością...
Duch Święty zstąpił na mnie - jestem misjonarzem...
Bóg ukazuje mi swoje oblicze - Abba miłosierny...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...  

czwartek, 26 października 2017

Dzień po dniu

26 października 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym...

Śmierć grzechu jest w nas - jesteśmy uwikłani w zło świata...
Krzyż Jezusa jest ocaleniem - śmierć Jezusa jest w nas życiem...
Duch Święty rozpala w nas miłość - przejście do świata Boga...
Rozniecaj ogień Bożej miłości wokoło siebie - bądź świadkiem...

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął...  

środa, 25 października 2017

Dzień po dniu

25 października 2017

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom...

Oczekujemy przyjścia Pana - bądźmy czujni i czyści...
Powołani do miłości - wszyscy jesteśmy sługami Pana...
Jezus jest Królem - grzech nie może panować w nas...
Pożądliwość ukrzyżowana - jest w nas misja zbawienia...

Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...  

wtorek, 24 października 2017

Dzień po dniu

24 października 2017

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska... 

Światło miłości świeci blaskiem w krainie ciemności...
Na tym świecie jest wiele zła - ale świat jest dobry...
Człowiek jest dzieckiem Boga - jest słaby i grzeszny...
Jezus jest ratunkiem - ocaleniem świata i człowieka...

Bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana... 

poniedziałek, 23 października 2017

Dzień po dniu

23 października 2017

Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził...

Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Boże, ale się umocnił w wierze...

Trzeba zaufać Bogu i iść za głosem Pana...
Wiara prowadzi nas w blasku światłości...
Trzeba stoczyć walkę w sobie z demonem...
Żądza posiadania jest w nas bardzo wielka...

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości...
  

niedziela, 22 października 2017

Dzień po dniu

22 października 2017

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Zawsze dziękuję Bogu za was wszystkich...

Trzeba zawsze dziękować Bogu za Jana Pawła II...
Nie lękajcie się - otwórzcie drzwi Chrystusowi...
Bogu należy się wszystko - jest Panem świata...
Człowiekowi nie można oddawać boskiej chwały...


Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga...

sobota, 21 października 2017

Dzień po dniu

21 października 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

On wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów...

Nie według ciała - według Ducha, który działa w nas...
Wielka rodzina - wiele narodów w sercu Jezusa...
Wielość w jedności Ducha Świętego - jedno Ciało...
Jesteśmy dziećmi Abrahama - przez wiarę w Jezusa...

Jesteśmy razem - wielbimy Boga - miłość jest w nas...
Uświęcamy się podążając za Jezusem - poskramiając ciało...
Wychodzimy do ludzi ze świadectwem miłości - odważnie...
Nie lękamy się odrzucenia - nie ukrywamy naszej wiary...

Uwierzyliśmy nadziei, która jest w nas blaskiem...
Prowadzi nas i inspiruje w drodze do nieskończoności...
Świat pogrążony w ciemności potrzebuje nadziei...
Jesteś świadkiem nadziei - radość twoja niech świeci...

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi...

piątek, 20 października 2017

Dzień po dniu

20 października 2017

Tyś mą ucieczką i moją radością...

Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość...

Wiara jest mocą człowieka - prowadzi z odwagą w nieznane...
Bóg objawia powoli to co we mgle - zaufanie jest napędem...
Spełnia się powoli plan Boga - człowiek idzie krok po kroku...
Duch rośnie w nas - odkrywamy siłę ducha wobec zagrożeń...

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą...  

czwartek, 19 października 2017

Dzień po dniu

19 października 2017

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia...

Przecież jeden jest tylko Bóg...

Uwierzyłeś w Jezusa - idziesz za Nim Jego drogą...
Duch Święty przemienia twoje serce - jest w tobie...
Będą czyhali na ciebie - wyglądali twojego upadku...
Bądź czujny - patrz dokoła - wzrastaj w miłości...

Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie...   

środa, 18 października 2017

Dzień po dniu

18 października 2017

Królestwo Pana głoszą Jego święci...

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie...

Wszyscy mnie opuścili - nie jestem sam...
Bóg jest blisko mnie - jest i posyła mnie...
Jego Duch jest miłością i mocą we mnie...
Nie lękam się - we mnie jest Duch Pański...

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki...
mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże...

wtorek, 17 października 2017

Dzień po dniu

17 października 2017

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Ja nie wstydzę się Ewangelii Bożej...

Nie możesz ukrywać swojej więzi z Bogiem...
Świeć blaskiem Miłości - Bóg jest z nami zawsze...
Odrzuć pozory religii - serce twoje domem Boga...
Bądź prawdziwie wierny - zadbaj swoje wnętrze...

Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości... 

poniedziałek, 16 października 2017

Dzień po dniu

16 października 2017

Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie...

Aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan do posłuszeństwa wierze...

Ludzie szukają szczęścia - Jezus szuka człowieka...
Głosić Słowo Życia - to misja zdobywania ludzi...
Celem głoszenia Słowa jest budzenie wiary żywej...
Uczeń Chrystusa ma być znakiem Jonasza dziś...

To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza...

niedziela, 15 października 2017

Dzień po dniu

15 października 2017

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Ręka Pana spocznie na tej górze...

Idziemy do Ciebie, Panie - wspinamy się wzwyż...
Jest wielkie pragnienie serca - szukamy miłości...
Śmierci nie będzie i płaczu - tu jest raj wybranych...
Ty nie chcesz naszej zguby - ocalasz i podnosisz...

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...

Życie prowadzi przez ruiny po szczyty możliwości...
Nie dać się zaorać - ty bądź wolny od układów...
Pieniądz i pustka - nędza, chciwość i choroba...
Jesteśmy wolni i zdolni do kochania - chcemy być...

Ty, Jezu, zapraszasz nas na ucztę Twojej miłości...
Oddajesz się cały - kochasz nas i jesteś z nami...
Wielu ucieka w arogancję i samowystarczalność...
Jesteśmy z Tobą, Panie - chcemy być dla Ciebie... 

Przyjdźcie na ucztę...

sobota, 14 października 2017

Dzień po dniu

14 października 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo...

Nie może być puste moje życie...
Przyniesiecie owoc obfity - mówi Pan...
Idź za Panem w Duchu - pełnić wolę Jego...
Miłość w kawałkach tworzy wielką miłość...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

piątek, 13 października 2017

Dzień po dniu

13 października 2017

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie...

Bliski jest dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od Niszczyciela...

Idziemy za Jezusem - pokuta jest naszą drogą...
Nieustanna przemiana naszych serc - wyjście...
Czujność - demony krążą - chcą znów wrócić...
Ciągle wybieram Jezusa - przyjdź Duchu Święty...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza...

czwartek, 12 października 2017

Dzień po dniu

12 października 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach...

Przestań narzekać, krytykować i użalać się nad sobą...
Bóg ciebie kocha, jesteś potrzebny - jest misja dla ciebie...
Otwórz się na Ducha Świętego - On będzie działał...
Bóg cię uzdrawia i posyła - ludzie wszędzie szukają Boga...

O ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą... 

środa, 11 października 2017

Dzień po dniu

11 października 2017

Panie, Ty jesteś Bogiem miłosierny...

Wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym...

Poznaję Ciebie, Panie - jesteś moim Bogiem...
Twoja dobroć jest wielka - miłosierny Panie...
Chcę rozmawiać z Tobą - jesteś blisko mnie...
Ty miłością mnie ogarniasz - Jezu ufam Tobie...

Panie, naucz nas modlić się...

wtorek, 10 października 2017

Dzień po dniu

10 października 2017

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi...

Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta...

Misja jest ciągle aktualna - jestem w drodze...
Miłość przynagla - mam głosić Ewangelię...
Ludzie żyją w ciemności - szukają światła...
Jesteś solą - jesteś światłem - idź do ludzi...

Słuchaj Pana - Jego słowa leczą złamane serca...
Trać czas dla Boga - to jest najlepsza sprawa...
Módl się i pracuj - będzie owoc twego żywota...
Modlitwa jest życiem i miłością - nie ustawaj...

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...

poniedziałek, 9 października 2017

Dzień po dniu

9 października 2017

Pan wyprowadzi życie me z przepaści...

Wstań, idź do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją...

Wszyscy jesteśmy misjonarzami - Jezus potrzebuje ciebie...
Miłość przynagla nas - jest coś, co sprawia opór serca...
Można nawet uciekać przed misją - Jezus nas uzdrawia...
Czyń podobnie - otwórz oczy serca - szukaj i uzdrawiaj...

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko...

niedziela, 8 października 2017

Dzień po dniu

8 października 2017

Winnicą Pana jest dom Izraela...

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku...
I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody...

Twoje życie zrodziło się z miłości...
Bóg ciebie ukochał i chciał - jesteś...
Twoja winnica jest własnością Pana...
Jaki jest dziś owoc twego życia?...

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem...

Bóg jest dobry - troszczy się o ciebie...
Wszystko ci się należy - a Bogu nic...
Przejąłeś władzę - wywłaszczyłeś Boga...
Rozsypała się twoja winnica - pustka...

Kamień odrzucony stał się fundamentem...
Rośnie królestwo Jezusa w naszych sercach...
Owoc miłości obfity - rodzą się dzieci Boga...
Radość i nadzieja budzi się w moim sercu...

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wydaje jego owoce...

sobota, 7 października 2017

Dzień po dniu

7 października 2017

Pan wysłuchuje biednych i ubogich...

Ten, który zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym...

Wybawienie dokonało się na krzyżu - Jezus uzdrawia dziś...
Przechodzimy ze śmierci do życia  - to jest nasz chrzest...
Duch Święty otwiera nasze oczy - widzę Niewidzialnego...
Przez nasze ręce i serce przechodzi promień Miłości Boga...

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie...

piątek, 6 października 2017

Dzień po dniu

6 października 2017

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Panu, Bogu naszemu, należy się sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy...

Otwórz się na Słowo, nie bój się prawdy...
Słowo jest światłem - kruszy i rozpala...
Pokora stawia we właściwym miejscu...
Otwiera na Ducha - Jezus jest Panem...

Twoje oczy będą płonąć ogniem Ducha...
Twoje stopy poprowadzą drogą Jezusa...
Twoje usta będą wielbić i głosić miłość...
Twoje ręce będą błogosławić i łączyć...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...  

czwartek, 5 października 2017

Dzień po dniu

5 października 2017

Nakazy Pana są radością serca...

Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją...

Radość i nadzieja otwiera oczy naszych serc...
Bóg jest dobry - jesteśmy w Jego rękach...
Daje nam swego Ducha - rozpala miłość...
Posyła nas - pragnie, aby cały świat zapłonął...

Idźcie! Oto was posyłam jak owce między wilki...

O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim; bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.
O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej. O, Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.
Uczyń mnie, Jezu, miłą i czystą ofiarą przed obliczem Ojca swego. Jezu, mnie nędzną, grzeszną, przeistocz w siebie, bo Ty wszystko możesz, i oddaj mnie Ojcu swemu Przedwiecznemu. Pragnę się stać hostią ofiarną przed Tobą, a przed ludźmi zwykłym opłatkiem; pragnę, aby woń mojej ofiary była znana tylko Tobie. O Boże wiekuisty, pali się we mnie ogień nieugaszony błagania Ciebie o miłosierdzie; wyczuwam i rozumiem, że to jest moje zadanie, tu i w wieczności. Tyś sam kazał mi mówić o tym wielkim miłosierdziu i dobroci Twojej.
św. Faustyna