czwartek, 20 lipca 2017

Dzień po dniu

20 lipca 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM...i dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was...

Przychodzimy do Ciebie - Ty objawiasz nam swoje oblicze...
Jesteś - tylko Ty jesteś Bogiem - Jedynym - nie ma innego...
Przychodzisz - wyzwalasz z niewoli - posyłasz do innych...
Jezus przyszedł do nas - jest naszym ocaleniem dziś i tu...

Dzieje świata są w Twoim ręku, Panie - jesteś w moim życiu...
Nie rozumiem wydarzeń - katastrofy mnie dotykają - jest Krzyż...
Twoje brzemię jest wejściem w wolność ku miłości w powołaniu...
W Twoim Sercu składam całe "dziś" - niepokoje i nadzieje ludzi...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

środa, 19 lipca 2017

Dzień po dniu

19 lipca 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud...

Mojżesz posłany do Egiptu - misja wyjścia na wolność...
Jezus wyprowadza nas przez Krzyż na wolność miłości...
Dziś uczeń Jezusa namaszczony w Duchu dla misji w świecie...
Idźcie - posyłam was, bądźcie solą ziemi, światłem świata... 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi...


wtorek, 18 lipca 2017

Dzień po dniu

18 lipca 2017

Ożyje serce szukających Boga...

Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę...

Dziecko ocalało - taki był plan Boga Jahwe...
Mojżesz tu ocalał, aby wybawił cały naród...
Jezus przyszedł, aby nas wybawić z niewoli...
Wiara jest naszym ocaleniem - zwycięstwo...

Historia zbawienia dokonuje się w nas...
Przebiega przez ludzkie serce - teraz...
Historia narodu, walka polityczna...
Prawda was wyzwoli - Jezus zbawca...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

poniedziałek, 17 lipca 2017

Dzień po dniu

17 lipca 2017

 Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Wszystkich nowo narodzonych chłopców wrzucajcie do rzeki...

Życie człowieka jest darem Boga - wielką odpowiedzialnością...
Zabijanie dzieci jest największą zbrodnią zadawaną ludzkości...
Krzyż Jezusa jest zbawieniem - droga wyzwolenia jest przez krzyż...
Jezu Chryste jesteś naszym Odkupicielem - chcemy iść za Tobą...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...
...

niedziela, 16 lipca 2017

Dzień po dniu

 16 lipca 2017

 Na żyznej ziemi ziarno wyda plony...

 Stworzenie bowiem zostało poddane marności ...

Słuchajcie słowa Pana - wiara się rodzi...
Słowo jest światłem, które oświeca ludzi...
Słowo jest ziarnem - chce przynieść owoc...
Bądź słowem Pana - nieś w sercu miłość...

 Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha...

sobota, 15 lipca 2017

Dzień po dniu

  15 lipca 2017

Ożyje serce szukających Boga...

Nie bójcie się.  
Czyż ja jestem na miejscu Boga.
Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro...

Tyle jest lęku w nas - brak wiary w przebaczenie...
Wszystko inaczej widzi Bóg - uczmy się Bożego spojrzenia...
Mądrość serca widzi jak widzi Bóg - prowadzi do zwycięstwa...
Pokora serca ustawia we właściwej proporcji odniesień...

W mojej historii jest ślad Boga, który kocha...
Nie chce mojej zguby - nawraca serce...
Jest nadzieją zwycięstwa - szansą rozwoju...
Idziemy z Jezusem drogą życia w nadziei...

Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana...


piątek, 14 lipca 2017

Dzień po dniu

14 lipca 2017

 Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

 Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem cię jeszcze przy życiu...

Historia bardzo trudna dobrze się kończy...
Józef żyje, jest wysoko postawiony...
Stary ojciec Jakub uszczęśliwiony...
Ta historia jest zapowiedzią Jezusa...

 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki...

czwartek, 13 lipca 2017

Dzień po dniu

 13 lipca 2017

 Wspomnicie cuda,  które Pan Bóg zdziałał...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...

Jezus nas posyła z misją królestwa...
Daje nam autorytet i Ducha Świętego...
Świat pogrążony w ciemności grzechu...
Wyczekuje zbawienia - szuka miłości...

Idziemy z Ewangelią - Duch nas prowadzi...
Ludzie uciekają od nas w lęku potępienia...
Chcemy dać im miłość - prawda nas wyzwala...
Ocalenie świata w rękach Pana Boga...

 Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

środa, 12 lipca 2017

Dzień po dniu

12 lipca 2017

Okaż swą łaskę ufający Tobie...

Udajcie się do Józefa i czyńcie, co wam powie...

Nosimy w sobie brzemię naszych grzechów...
Szukamy pomocy - dręczy nas sumienie...
Chcemy żyć tak jak inni - a tu nie można...
Jezu przebacz i oczyść nasze serca...

Dajesz nam władzę - posyłasz do ludzi...
Cóż my możemy uczynić dobrego...
Jesteśmy grzeszni - chcemy ufać Tobie...
Niechaj Twój Duch teraz nas prowadzi...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...



wtorek, 11 lipca 2017

Dzień po dniu

11 lipca 2017

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Ku mądrości nachyl swe ucho, ku roztropności swe serce...

Duch Boży niech prowadzi i przemienia...
Uzdalnia do miłości - oświeci poznanie...
Ty jesteś Mistrzem i Przyjacielem moim...
Jesteśmy dla Ciebie Jezu - to wystarczy...

Opuścić wszystko można tylko w Duchu Świętym...
To uwalnia wolność serca i zdolność do miłości...
To nie jest zarezerwowane dla wybrańców...
Nikt nie jest wykluczony - wszyscy wezwani...

Jezus opuścił wszystko - oddał się na krzyż...
Wylewa na nas Miłość - Duch Święty przychodzi...
Daj się pochwycić - uwolnij się od siebie...
Mądrość daje widzenie świata okiem Boga...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Toba...




poniedziałek, 10 lipca 2017

Dzień po dniu

10 lipca 2017

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem...

Ufaj córko! Twoja wiara cię uzdrowiła...

Dotyk wiary uzdrawia ludzkie ciało...
Przemienia serce, oczyszcza duszę...
Stawia na nogi - ukazuje perspektywę...
Budzi ze snu - sprawia zdumienie...

Ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała...

Widzisz Boga - On przychodzi do ciebie...
Daje obietnice - On jest tu prawdziwy...
Nie pozostawił cię samego na drodze...
Betel - kamień Jego obecności w tobie...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię...




niedziela, 9 lipca 2017

Dzień po dniu

9 lipca 2017

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Wy nie żyjecie według ciała, ale według Ducha...

To nie takie proste żyć według ducha...
Świat ciągnie ku ciału i pożądliwości...
Jeśli wejdziesz w wir świata - zginiesz...
Świat cię uzależni i sprofanuje w sercu...

Jesteś obciążony - przyjdź do Jezusa...
On uwalnia i daje moc do walki...
Ukazuje oblicze Ojca, który kocha...
Miłość Jego jest zawsze spełnieniem...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...

Dzień po dniu

8 lipca 2017

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Czy goście weselni mogą się smucić...

Jezus jest twoja radością i nadzieją...
On jest Oblubieńcem - my oblubienicą...
Miłość w przymierzu i zawsze młodość...
Twoje młode wino rozsadza bukłaki...

Nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków...

piątek, 7 lipca 2017

Dzień po dniu

7 lipca 2017

Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki...

Pójdź za Mną...

Jezus ciebie woła po imieniu...
Być uczniem to wielka sprawa...
Jesteś chory - On uzdrawia...
Jesteś grzeszny - On oczyszcza...

Zaufaj Jezusowi - idź za Nim...
Jego droga jest zwycięska...
Jego misja jest zbawienna...
Świat jest w Jego rękach i w sercu...

Nie potrzebują lekarza zdrowi...

środa, 5 lipca 2017

Dzień po dniu

6 lipca 2017

W krainie życia będę widział Boga...

Złóż go w ofierze na jednym z pagórków...

Złóż w ofierze syna - bądź posłuszny Bogu...
Będzie zwycięstwo miłości nad śmiercią...
Bóg jest nad wszystkim - On wie co robi...
Kimże ty jesteś byś się wadził z Bogiem...

W Abrahamie Bóg objawia siebie...
On nie oszczędził - ofiarował Syna...
Sięga głębi serca - paraliż ustaje...
Zna nasze myśli - nigdy nie potępia...

Dlaczego złe myśli nurtują w sercach waszych...

Dzień po dniu

5 lipca 2017

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Czego chcesz od nas, Jezusie...

Nie dręcz mnie, Panie, łaską Twej miłości...
Nie przychodź z ogniem - boję się wolności...
Chcę zostać świnią - jestem już skazańcem...
Twe miłosierdzie rzuca mnie na ziemię...

Świat tonie w grzechu - bogów mamy wielu...
Demony tańczą śmierć co sieje zgrozę...
Tu Pan przychodzi - krzyż niesie na plecach...
Jest umęczony - ja jestem zbawiony...

Wyszły więc i weszły w świnie...

wtorek, 4 lipca 2017

Dzień po dniu

4 lipca 2017

Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci...

Panie, ratuj, giniemy...

Płyniemy na drugi brzeg życia - pascha...
Ciemność ogania, fale zalewają - giniemy...
Jezusa jest, a jakby Go nie było - uśpiony...
Czy Go to obchodzi - jesteśmy przerażeni...

Jest z nami Jezus - On jest ocaleniem...
Zapala ogień miłości w jaskini lwów...
Podaje kubek wody żywej spragnionemu...
Przebija się przez zwątpienie i bunt rozpaczy...

Jakby przegrany - a jednak zwycięski...
Pan odrzucony - jest Królem świata...
Jest zawsze blisko - niesie ocalenie...
Posyła ciebie - bądź chlebem dla braci...

Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?...

poniedziałek, 3 lipca 2017

Dzień po dniu

3 lipca 2017

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga...
Gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus...

Jezu jesteśmy Twoimi przyjaciółmi...
Należymy do Ciebie - jesteś Panem...
Budujemy wspólnotę uczniów Pana...
Jesteśmy zanurzeni w Twojej miłości...

Wiara umacnia się przez Twoje słowo...
Twój Duch oczyszcza nas i prowadzi...
Misja w świecie czyni nas świadkami...
Krzyż jest w naszym życiu i cierpienie...

Nie lękamy się - Ty jesteś z nami...
Nasze serca Jezu świątynią Chwały...
Moc Twoja uwalnia od zmęczenia...
Radość w Duchu świętym świeci...

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...

niedziela, 2 lipca 2017

Dzień po dniu

2 lipca 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...


Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci...


Chrzest to zanurzenie w miłość Boga...
To droga pod górę i pełnia życia...
Jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa...
Nadzieja i radość jest w nas...

Śmierć Jezusa jest ofiarą miłości...
Zmartwychwstanie nadzieją nieba...
Umieramy z Jezusem - żyjemy pełnią...
Duch Święty nas prowadzi i uświęca...

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje...

sobota, 1 lipca 2017

Dzień po dniu

1 lipca 2017


Bóg zawsze pomny na swe miłosierdzie...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie... 

Tylko słowo wystarczy - słowo nas uzdrawia...
Ty masz moc Panie - oczekuję z wiarą Ciebie...
W Twoich ranach Chryste nasze uzdrowienie...
Potrzebuję Ciebie Jezu w nędzy mojej - przyjdź...

On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby... 

piątek, 30 czerwca 2017

Dzień po dniu

30 czerwca 2017

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Służ Mi i bądź nieskazitelny...

Takie wezwanie kieruje Bóg, który jest blisko...
On z miłości nas stworzył - do miłości powołał...
Jezus uwalnia nas z trądu naszych grzechów...
Na krzyżu zbawia nas - posyła do świata...

Serca nasze przeniknięte ogniem miłości...
Otwarte w prostocie i pokorze na drugiego...
Karmi chlebem przybyszów - przyjaźnią obdarza...
Jest zawsze do dyspozycji - zawsze i nie porę... 

Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić...
  

czwartek, 29 czerwca 2017

Dzień po dniu

29 czerwca 2017

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła...

Idziemy za Panem - krzyż przed nami stoi...
Świadectwo męczeństwa jest pieczęcią Ducha...
Kefas jest trwałym fundamentem wieków...
Kościół podąża z Jezusem przez pustynię świata...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą...
  

środa, 28 czerwca 2017

Dzień po dniu

28 czerwca 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę...

Wiara rodzi się ze słuchania i jest więzią miłości...
Relacja przyjaźni z Jezusem - On nas zaprasza...
Uwierzyć w miłość - ofiarować miłość Bogu...
Być głosem na pustyni - aby światło rozbłysło...

Strzeżcie się fałszywych proroków...
  

wtorek, 27 czerwca 2017

Dzień po dniu

27 czerwca 2017

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie...

Uważaj na prowokacje - nie daj się sprofanować...
Serce człowieka świątynią Boga - Bóg jest w tobie...
Nie szukaj tanich rozwiązań - trzeba ofiarować siebie...
Miłość zawsze kosztuje - musisz zapomnieć o sobie...

Wchodźcie przez ciasną bramę...




  

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Dzień po dniu

26 czerwca 2017

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

 Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę...

Taki początek wielkiej drogi zbawienia...
Trzeba ciągle wychodzić - posłuszeństwo...
Są Boże obietnice, wielka nieznana - ryzyko...
Abram uwierzył - Maryja uwierzyła...

Dziś wychodzimy z dna zagłady...
Jezus nas woła - pójdź za Mną...
Duch przychodzi nam z pomocą...
Jezus przyszedł nie sądzić a zbawić...

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni...
  

niedziela, 25 czerwca 2017

Dzień po dniu

25 czerwca 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz...

Jesteś blisko Panie - podtrzymujesz mnie, gdy padam...
Otaczają mnie wrogowie - Pan stoi i pociesza mnie...
Chcą mnie wykluczyć - Pan mnie kocha i przygarnia...
Ufam Panu - nie lękam się być Jego uczniem...

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat...

W Adamie wszyscy jesteśmy zanurzeni w grzech...
Nosimy w sobie konsekwencje naszych grzechów...
Jezus umarł na krzyżu - odkupił całą ludzkość...
Jest nowym Adamem - w Nim jest nasze ocalenie...  

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało...

Jesteśmy misjonarzami Jezusa w świecie...
Są przeciwności - nie możemy się wycofać...
Ludzie mogą nas odrzucać - nawet zabić...
Nie lękaj się - jesteśmy w rękach Boga...

Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli...   

sobota, 24 czerwca 2017

Dzień po dniu

24 czerwca 2017

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię...

Jesteśmy sługami Boga - głos wołający na pustyni...
Bóg kocha każdego - jesteś posłany by szukać i kochać...
Światło Boga świeci w twoich czynach - ogarnij się...
Bóg mówi - jestem z tobą - nie porzucę cię - kocham!...

Kimże będzie to dziecię?
Bo istotnie ręka Pańska była z nim...
  

piątek, 23 czerwca 2017

Dzień po dniu

23 czerwca 2017

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli...

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga...

To Bóg nas pierwszy umiłował - przyciąga nas ku sobie...
Jezus umarł na krzyżu - pokonał śmierć, grzech i szatana...
Nasze życie nabrało sensu i wartości przez wiarę w Jezusa...
Poznajemy Ojca - miłosierdzie i wierność - jesteśmy jego dziećmi...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

czwartek, 22 czerwca 2017

Dzień po dniu

22 czerwca 2017

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe...

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

Trwajcie na modlitwie w milczeniu - słuchajcie Pana...
Modlitwa jest pragnieniem ludzkiego serca w wierze...
Słowo Pana jest żywe i skuteczne - Bóg mówi do ciebie...
Gdy modlisz się miłość Boża wypełnia twoje serce...

Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

środa, 21 czerwca 2017

Dzień po dniu

21 czerwca 2017

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera...

Bóg jest hojnym siewcą - kocha nas bez granic...
Dał swojego Syna, Jezusa - szaleństwo miłości...
Chce nas obudzić dla miłości - wyjdź z jaskini lęku...
Kocha ciebie nieskończenie - chce przez ciebie kochać...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

wtorek, 20 czerwca 2017

Dzień po dniu

20 czerwca 2017

Przez całe życie będę chwalił Pana...

Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić...

Jezus rozdaje wszystko - jest dla nas cały...
Jest naszym bogactwem i spełnieniem...
Niczego nam nie potrzeba - jest Jezus...
Ubóstwo to wolność serca - dawanie...

Tyle jest biedy na świecie i tyle skąpstwa...
Pieniądze zamiast na chleb idą na zbrojenie...
Kenoza to ogołocenie serca - aby kochać...
Trzeba przekraczać granicę w miłości...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują...

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Dzień po dniu

19 czerwca 2017

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia...

Liczy się chwila obecna - tu jest Jezus -  Pan...
On puka do drzwi twojego serca - otwórz się...
Zaufaj Bogu - Duch Święty będzie działał...
We wszystkim będzie Jego czynna miłość...

Całe twoje życie przeniknięte Jego obecnością...
Zbawienie dokonuje się w historii twego życia...
Daj się poprowadzić - idź drogą swego powołania...
Bądź przyjaźnie otwarty na ludzi, których spotykasz...


Okazujemy się sługami Boga przez wszystko...

niedziela, 18 czerwca 2017

Dzień po dniu

19 czerwca 2017

My ludem Pana i Jego owcami...

Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym...

Kim jesteśmy - jesteśmy wspólnotą w drodze...
Wiara w Jezusa i Duch Święty jednoczy nas...
Tworzy z naszej różnorodności jedno Ciało...
Jesteśmy otwarci na ludzi szukających Boga...

Jezus został posłany przez Ojca - teraz nas posyła...
Chce przez nas działać - mamy głosić i uzdrawiać...
Posłani do ludzi bliskich - którzy utracili wiarę...
Bądź otwarty - uwierz, że Duch będzie działał...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...
  

sobota, 17 czerwca 2017

Dzień po dniu

18 czerwca 2017

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli...

Pobudziłeś nas Panie do wędrowania za Tobą...
Odrywamy się od rzeczy - idziemy za Jezusem...
Wejść w śmierć Jezusa, aby zmartwychwstać...
Nieść światu całemu pojednanie i pokój miłości...

W imieniu Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem...  

Dzień po dniu

16 czerwca 2017

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas...

Słabość moja i moc ducha - tak jest ze mną...
Moc w słabości się doskonali - jesteś ze mną...
Pan jest mocą swojego ludu - Duch prowadzi...
Miłość odnosi zwycięstwo - pokora serca mego...


Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa...
  

czwartek, 15 czerwca 2017

Dzień po dniu

15 czerwca 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, a domu niewoli...
On cie prowadził przez pustynię wielką i straszną...
On ci wyprowadził wodę ze skały...
On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie...

Idziemy - jak Izrael - przez pustynię świata...
Jezus nas prowadzi we wspólnocie Kościoła...
Jego słowo jest drogowskazem jak żyć...
Jego Chleb - Ciało jest pokarmem mocy...

Jezus jest w Eucharystii prawdziwie obecny...
Rodzi się na ołtarzu - przychodzi do naszych serc...
Jestem Jego sługą - szafarzem cudu konsekracji...
Jezu - dziękuję Ci, że mnie chciałeś i wybrałeś...

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...
   

środa, 14 czerwca 2017

Dzień po dniu

14 czerwca 2017

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Litera zabija, Duch zaś ożywia...

Potrzebujemy Twojego Ducha, Panie Jezu...
Aby zrozumieć i przyjąć Twoją Ewangelię...
Prawo Boga jest drogowskazem ku wolności...
Ożywione Twoim Duchem jest Miłością...

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków...  

wtorek, 13 czerwca 2017

Dzień po dniu

13 czerwca 2017

Okaż swym sługom pogodne oblicze...

On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych...

Szukamy Ciebie - a Ty jesteś z nami...
Idziemy do Ciebie - a Ty jesteś blisko...
Sól jest jak miłość - smak nadaje życiu...
Światło to prawda - niesie wyzwolenie...

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie...


  

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Dzień po dniu

12 czerwca 2017

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga...

Tylko w Bogu jest nasze szczęście...
Bóg chce naszego dobra i spełnienia...
Miłość jest drogą błogosławieństw...
Wybieraj drogę ku życiu i spełnieniu...

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią...
  

niedziela, 11 czerwca 2017

Dzień po dniu

11 czerwca 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami...

Jedyny Bóg Izraela - JAHWE - jest bliski i czuły...
Jest Ojcem miłosiernym - wszystko od Niego pochodzi...
Jest Synem Jednorodzonym - Jezus - Pan i Zbawca...
Jest Duchem Świętym - Parakletem - Ożywicielem...

Bóg Jedyny w Trzech Osobach - jedność ludzi...
Miłość zbliża i uzdrawia - Bóg jest Miłością...
Uwierz - otwórz się na Jezusa, który przychodzi...
Niech Duch Święty działa w tobie i przez ciebie...

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony...


  

sobota, 10 czerwca 2017

Dzień po dniu

10 czerwca 2017

Pan bardzo wielki, żyjący na wieki...

A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu!...

Zawsze dziękujcie, Bóg uzdrawia i czyni dobro...
Otwiera oczy wiary - człowiek widzi i raduje się...
Bóg oddał się cały - człowiek w miłości daje wszystko...
Skarbem wiary jest serce czyste i wdzięczne...

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony...
  

piątek, 9 czerwca 2017

Dzień po dniu

9 czerwca 2017

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Tego dnia nastała wielka radość...

Piękny finał drogi człowieka, który zaufał Panu...
Czy wiesz, że Anioł jest towarzyszem twojej drogi?...
Pełnienie woli Bożej zawsze prowadzi przez Krzyż...
Pamiętaj, że rezultat końcowy życia jest chwałą nieba...

Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje...
  

czwartek, 8 czerwca 2017

Dzień po dniu

8 czerwca 2017

 Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze...

Jezus jest najwyższym kapłanem - prowadzi nas do Ojca...,
Jego ofiara jest darem miłości - jest naszym ocaleniem...
Uwielbienie i pełnienie woli Bożej - to droga dla nas...
Dziś wspieraj modlitwą prezbiterów i biskupów...

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe...
 

Dzień po dniu

8 czerwca 2017

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań...

Co jest najważniejsze w moim życiu?...
Ku czemu zmierza człowiek na ziemi?...
Gdzie jest Bóg w życiu człowieka?...
Jak pustkę życia wypełnić godną treścią?...

Bóg jest jeden Jedyny - nie ma innych bogów...
Bóg na tronie twojego życia - teraz i zawsze...
Miłość od Boga pochodzi i wypełnia serce...
Tylko miłość spełni twoje pragnienie sensu...

Niedaleko jesteś od królestwa Bożego... 

środa, 7 czerwca 2017

Dzień po dniu

7 czerwca 2017

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę...

Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?...

Nie zawsze można rozumieć - a przewrotność swoje robi...
Proś o natchnienie Ducha Świętego gdy czytasz Biblię...
Światowe myślenie zaciemnia obraz - wiara nie jest wiedzą...
Bóg jest żywy - Jezus zmartwychwstał - Duch Święty działa...

Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie...
  

wtorek, 6 czerwca 2017

Dzień po dniu

6 czerwca 2917

Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy...

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania...

Chcę poznać sens mojej codzienności...
Chcę iść bez lęku za wezwaniem Jezusa...
Bogu należy się chwała i moja miłość...
Świat i polityka to przestrzeń grzechu...

Moja misja w świecie - głosić Miłość...
Bóg stworzył świat - nie odrzuca nikogo...
Pośród ciemności i grzechu Krzyż Jezusa...
Cezar uzna Boga - świat przemieniony...

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga...  

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Dzień po dniu

5 czerwca 2017

Tyś wielką chlubą Kościoła świętego...

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi...

Maryja jest obecna z nami w Kościele...
Tu wspiera nas i ukazuje nam Jezusa...
Uczestniczy w cudach naszej przemiany...
Jest oblubienicą Ducha Świętego i naszą Matką...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

niedziela, 4 czerwca 2017

Dzień po dniu

4 czerwca 2017

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości...

Pięćdziesiętnica to ukoronowanie Paschy Jezusa...
Dziś Duch Świety działa w Kościele, w nas...
Doprowadza do Jezusa, nawraca i uświęca...
Dziś proś Ducha Świętego - niech rozpali ogień...

Przyjdź Duchu Święty...
Zamieszkaj w naszych sercach...
Rozpal w nas ogień miłości...
Zjednocz nas we wspólnocie uczniów Pana...

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego!...
  

sobota, 3 czerwca 2017

Dzień po dniu

3 czerwca 2017

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi...

Poślę wam Ducha prawdy, On doprowadzi was do całej prawdy...

Potrzebujemy Ciebie Duchu Święty...
Twojej prawdy o miłości która wyzwala...
Każdy ma swój niepowtarzalny szlak...
Jezus wszystkich chce prowadzić do nieba...

Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?
Ty pójdź na Mną...
  

piątek, 2 czerwca 2017

Dzień po dniu

2 czerwca 2017

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach...

Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham...

Badam miłość w moim sercu, czy jeszcze jest...
Rutyna i przyzwyczajenie niszczą swieżość...
Trzeba się obudzić, wstrząsnąć swoim życiem...
Rozpalić ogień Ducha Świętego - iść za Jezusem...

Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz...
  

czwartek, 1 czerwca 2017

Dzień po dniu

1 czerwca 2017

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś...

Zjednoczeni w Duchu jesteśmy wspólnotą Jezusa...
Mamy być wiarygodnym znakiem dla świata...
Jezus chce wprowadzić nas do szczęścia w niebie...
Nasza misja na ziemi - być świadkiem miłości Boga...

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata...
  

środa, 31 maja 2017

Dzień po dniu

31 maja 2017

Wielki wśród Ciebie Święty Izraela...

Miłość niech będzie bez obłudy...

Powołani do miłości niesiemy Jezusa w sercu...
Jak Maryja gdy pośpiesznie idzie do Elżbiety...
Radość spotkania i poruszenie w łonie Jana...
Tak Bóg nawiedza i dziś ludzi różnych miejsc...

Radość uwielbienia jak strumień żywej wody...
Maryja uczy miłosnej relacji oddania się Bogu...
Jest służebnicą Boga - posługuje człowiekowi...
Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie przez Nią...

Wielbi dusza moja Pana...
  

wtorek, 30 maja 2017

Dzień po dniu

30 maja 2017

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył... 

Kiedyś powiedział - Jeszcze godzina moja nie nadeszła...
A co z moją godziną - czy odważnie idę w tym kierunku...
Czym jest CHWAŁA - czy Boża chwała dotyczy mnie...
Człowiek jest stworzony, aby żył dla chwały Bożej - czy tak?...

Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą... 

 

poniedziałek, 29 maja 2017

Dzień po dniu

29 maja 2017

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Gdy to usłyszeli, przyjęci chrzest w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali...

Duch Święty przychodzi - otwórz się i wołaj...
Przyjdź i zapał ogień miłości w moim sercu...
Potrzebujemy Ciebie - Ty jesteś życiem naszym...
W Tobie odnosimy zwycięstwo - przyjdź...

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat...

Kiedy wiara upada, zaczyna się rozpacz...


  

niedziela, 28 maja 2017

Dzień po dniu

28 maja 2017

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi...

Bardzo potrzebujemy Ducha Świętego...
Trzeba rozpalić ogień miłości w nas...
Trzeba iść dalej - nie zamyka się w lęku...
Wyjdź z jaskini - świat potrzebuje Ducha...

Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której was wzywa...

Nadzieja ukazuje perspektywę życia...
Gdzie jest nadzieja tam chce się żyć...
Otwórz oczy serca - patrz na świat...
Szukaj pereł w stogu siana - tam są... 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata...
  

sobota, 27 maja 2017

Dzień po dniu

27 maja 2017

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje...

Prosić to wyznać brak i ufność - Bóg jest dobry...
To zależność dziecka od Ojca  - stworzenia od Stwórcy...
Proś z pokorą - Bóg daje więcej - jest hojny w dawaniu...
Dziękuj już teraz - bądź cierpliwy, czekaj z ufnością...

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca... 

 

piątek, 26 maja 2017

Dzień po dniu

26 maja 2017

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...

Odwagi - jesteś posłany do ludzi z twojego otoczenia...
Uśmiechnij się, bądź przyjazny, ukaż gest akceptacji...
Proś Jezusa o prawdziwość, łagodność i cierpliwość...
Twoje słowo krzepiące ma być w Duchu słowem Pana...

Także i wy doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać...
  

czwartek, 25 maja 2017

Dzień po dniu

25 maja 2017

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie wiedzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie...

Jezus odszedł do Ojca - jestem z nami po wszystkie dni...
Smutek już jest radością Jego miłości, która jest w nas...
Duch Paraklet prowadzi - idziemy do radości domu Ojca...
Oglądamy Twoje oblicze Jezu - to Ty jesteś w ubogim... 

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość...

Czy jesteśmy otwarci na "Boże niespodzianki"? Czy mamy odwagę wyruszyć na nowe drogi, jakie wskazuje nam nowość Boga, czy też może się bronimy, zamknięci w nietrwałych strukturach, które utraciły zdolność do gościnności?
Franciszek papa
  

środa, 24 maja 2017

Dzień po dniu

24 maja 2017

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy...

Pan jest blisko - jesteśmy zanurzeni w Jego miłości...
Oddycham Bogiem - to moja codzienna modlitwa...
Poznaje Go - Bóg ukazuje mi swoje oblicze - Jezus...
Prawda o miłości - Krzyż i pusty grób - oświeca...

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...
  

wtorek, 23 maja 2017

Dzień po dniu

23 maja 2017

Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej...

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali...

Wszyscy jesteśmy więźniami ciemności i lęków...
Jezus przychodzi do ciebie w mocy wyzwolenia...
Zacznij wielbić Pana w ciemności zniewolenia...
Jezus wyprowadza ku światłości - jesteś wolny...

Duch Paraklet jest twoim obrońcą i posieszycielem...
Jest światłem - grzech ujawnia swój korzeń zła...
Objawia oblicze sprawiedliwego Boga miłości...
Sąd nad światem wyzwala i ocala ludzkie serce...

Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to przyślę Go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie...
 

poniedziałek, 22 maja 2017

Dzień po dniu

22 maja 2017

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim...

Mój dom jest twoim domem - czekam na ciebie...
Jezus buduje w nas most przyjaznej gościnności...
Duch Święty uzdalnia nas do zaufania i otwarcia...
Budujemy sieć królestwa z serc uczniów Jezusa...

Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie...
   

 

niedziela, 21 maja 2017

Dzień po dniu

21 maja 2017

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego...

Dziś Duch Święty zstępuje na nas i rozpala miłość w sercach....
Duchu Święty potrzebujemy Ciebie - Przyjdź Duchu Święty...
Jezus będzie w naszych sercach Święty Pan - nadzieja radości...
W pokorze znosić cierpienia i jednoczyć się z Krzyżem Pana...

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta, da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy...

Sam jestem słabym człowiekiem - chcę dobro - czynię zło...
Wszystko mogę w Duchu Świętym - On pokorą i odwagą...
Ciemności wszędzie - Jezus światłością świata i mego serca...
Idziemy za Tobą, Panie - niesiemy światu miłość w sercach... 

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest...

  

sobota, 20 maja 2017

Dzień po dniu

20 maja 2017

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię...

Jesteśmy uczniami Jezusa - świat nas nienawidzi...
Prześladowania były zawsze w historii Kościoła...
Nie lękaj się - przekraczaj granice i głoś Jezusa...
Kochaj i błogosław tych, którzy odrzucają ciebie...

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził...  

piątek, 19 maja 2017

Dzień po dniu

19 maja 2017

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Jesteśmy wszyscy powołani do miłości...
Miłości na miarę tej, którą On nas umiłował...
Kochać to życie swoje oddać za drugiego...
Miłość prawdziwa jest ofiarna i rodzi owoc...

Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili...  

czwartek, 18 maja 2017

Dzień po dniu

18 maja 2017

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Trwajcie w miłości mojej...

Jezus zaprosił nas do przyjaźni...
Obdarował nas Boską miłością...
Trwać w miłości - to źródło radości...
Żyć według przykazań to droga... 

Aby radość wasza była pełna...

Prawdziwa radość różni się od przyjemności. Radość zawsze rośnie, dojrzewa w cierpieniu w łączności z Chrystusowym Krzyżem. Tylko z tego rodzi się prawdziwa radość wiary, z której również i te osoby nie są wykluczone, jeśli nauczą się przyjmować swoje cierpienie w łączności z cierpieniem Chrystusa.
Benedykt XVI   

środa, 17 maja 2017

Dzień po dniu

17 maja 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia...

Jesteśmy zjednoczeni z Jezusem więzią miłości...
To Jego inicjatywa - przymierze na Golgocie...
Oczyszczasz nas Panie - prowadzisz do świętości...
W Twoim Duchu wszystko możemy - nic bez Ciebie...

Beze Mnie nic nie możecie uczynić...
  

wtorek, 16 maja 2017

Dzień po dniu

16 maja 2017

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje...

Trzeba przejść przez śmierć, aby w pełni żyć...
Wokół nas szaleje burza - a pokój jest w sercu...
Jezus umierał w ciemnościach - był światłością...
Świat nic nie rozumie z mądrości krzyża...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję...  

poniedziałek, 15 maja 2017

Dzień po dniu

15 maja 2017

Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu...

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje...

Przykazania Boże jest to droga miłości...
Wszyscy jesteśmy powołani do miłości...
Duch Święty rozlewa w nas Bożą miłość...
Miłość w praktyce działania to pełnia życia...

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem...
  

niedziela, 14 maja 2017

Dzień po dniu

14 maja 2017

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa...

Kim ja jestem w świecie - przechodzę ulicami wśród ludzi samotny...
Dokąd idę spacerując po mieście wokół różnych spraw - coś robię...
Kim jest człowiek obok mnie - anonimowy przechodzień bez twarzy...
Gdzie jest Bóg - czy jest tu gdzieś ukryty, przysypany sprawami...

Czy Kościół jest potrzebny - czy jest naprawdę dziś w świecie...
Jak rozumieć to, co gazety piszą o Kościele - dlaczego piszą to...
Czy wiarę trzeba ukrywać, aby ją ocalić - gdzie ona jest we mnie...
Jak uchwycić istotę ludzkiego życia gdy się jeszcze wierzy w Boga...

Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym...
  

sobota, 13 maja 2017

Dzień po dniu

13 maja 2017

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy...

Szukamy źródła naszego istnienia...
Chcesz wiedzieć skąd i dokąd idziesz...
Kto jest architektem i kim ty jesteś...
Jezus ukazuje Ojca - źródło i kres...

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie...
  

piątek, 12 maja 2017

Dzień po dniu

12 maja 2017

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem...

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie...

Bóg jest - posłał Syna na świat Jezusa Mesjasza...
Uwierzyć w Jezusa - przyjąć Go do swego serca...
Uznać Jezusa Panem i Zbawcą - pokochać Go...
Jezus prowadzi nas do Nieba - szczęśliwości...

Ja jestem drogą i prawdą i życie.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...
  

czwartek, 11 maja 2017

Dzień po dniu

11 maja 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go wysłał...

Jezus jest sługą uczniów i umywa nogi...
Powołuje nas w kościele - mamy iść za Nim...
Służyć to kochać - nie czekać na pochwałę...
Bądź otwarty - Pan nie w porę przychodzi...

Kto przyjmuje tego, którego Ja pośle, Mnie przyjmuje...
  

środa, 10 maja 2017

Dzień po dniu

10 maja 2017

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Nałożyli na nich ręce i wyprawili ich...

Idźcie na cały świat - Duch Święty jest z wami...
Rozproszyli się po świecie - trzeba wyjść z domu...
Słowo Boże nieśli w sercu - ukazywali Miłość...
Tak było na początku - taka jest misja dzisiaj...

Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostał w ciemności...
  

wtorek, 9 maja 2017

Dzień po dniu

9 maja 2017

Wszystkie narody wysławiajcie Pana...

A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana...

Słowo Boże niesie się po ziemi i przekracza granice...
Misjonarze wychodzą poza krąg - idą do pogan...
Dziś na całym świecie ludzie znają Jezusa...
Każdy wierzący jest misjonarzem miłości...

Żniwo jest wielkie, ale robotników mało...
Trzeba prosić Pana o nowych pasterzy...
Ty masz być dziś świadkiem Jezusa...
Wyjdź poza krąg swego życia i głoś...

Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki...
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy...
  

poniedziałek, 8 maja 2017

Dzień po dniu

8 maja 2017

My ludem Pana i Jego owcami...

Dobry pasterz daje życie swoje za owce...

Stanisław biskup został zabity przez króla...
Jesteś uczniem Jezusa - co z tobą będzie?...
Męstwo i odpowiedzialność za Kościół...
Czy jesteś gotowy dać świadectwo dziś?...

Nie ukrywamy wiary - nie lękamy się...
Giną dziś wyznawcy Jezusa na świecie...
Pośród pogan trzeba nieść światło miłości...
Jezus jest Panem - odnosimy zwycięstwo...  

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...
  

niedziela, 7 maja 2017

Dzień po dniu

7 maja 2017

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani...

Dziękuję Ci, Jezu, że mnie powołałeś...
Ty powiedziałeś do mnie - pójdź za Mną...
To Ty uczyniłeś mnie rybakiem ludzi...
Oto jestem tu - idę za Tobą - jestem Twój...

Wprowadziłeś mnie przez bramę do owczarni...
Obdarowałeś mnie życiem w obfitości...
Namaściłeś mnie Duchem Świętym dla misji...
Jesteś ze mną na polu pracy wśród ludzi...

Ja jestem bramą owiec...  
 

sobota, 6 maja 2017

Dzień po dniu

6 maja 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Ja jestem droga i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...

Idziemy droga Jezusa do domu Ojca...
Prawda wyzwala przez Krzyż miłości...
Życie jest pełnią daru gdy się ofiarujesz...
W domu Ojca pełnia szczęścia i życia...

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje Ja to spełnię...  

piątek, 5 maja 2017

Dzień po dniu

5 maja 2017

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?...

Szaweł doświadcza paschy, spotyka Jezusa na drodze...
Wszystko się zmienia - Szaweł staje się Pawłem...
Został pochwycony przez Jezusa - otrzymuje misję...
Rodzi się w Duchu Świętym - nowy człowiek...

Jezus karmi nas Chlebem życia i kielichem  Miłości...
Jest w nas, a my jesteśmy w Nim - zjednoczenie...
Eucharystia jest źródłem i szczytem naszego życia...
Nie ustaję w dziękczynieniu - jestem sługą Miłości...

Kto spożywa moje Ciało i Krew moja pije, trwa we Mnie, a Ja w nim...  

czwartek, 4 maja 2017

Dzień po dniu

4 maja 2017

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...

Jest we mnie wielkie pragnienie i nienasycenie...
Jest też opór i lęk - to jest diabelska sztuczka...
Bóg kocha wszystkich - nikt nie jest odrzucony...
Człowiek nie wierzy, ucieka i ginie w ciemności...

Jest chleb na pustyni świata - Ciało mego Pana...
To Chleb miłości - łamany codziennie dla ciebie...
Bierzcie i jedźcie - mówi Jezus - jestem Życiem...
Przychodzę - bo kocham i nie chcę waszej zguby...

Ja jestem chlebem życia...

  

środa, 3 maja 2017

Dzień po dniu

3 maja 2017

Tys wielką chlubą naszego narodu...

Z radością dziękujcie Ojcu...

Maryja jest od początku w dziejach naszego narodu...
Jej zawierzyliśmy nasze życie - jest naszą Królową...
Dziś Ją czcimy i oddajemy Jej wszystkich polaków...
Więź miłości z Jezusem jest więzią miłości z Matką...

Oto Matka twoja - oto syn Twój...
  

wtorek, 2 maja 2017

Dzień po dniu

2 maja 2017

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niego i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa...

Jest twardość serca niewiary i wielka tęsknota za szczęściem...
Chcemy i szukamy po omacku i nie dowierzamy świadkom...
Lękamy się przebudowy naszego życia - coś trzeba utracić...
Jezus przychodzi, zaskakuje, demaskuje mój fałsz i lek zmiany...

Ja jestem chlebem życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...
  

poniedziałek, 1 maja 2017

Dzień po dniu

1 maja 2017

Błogosławieni słuchający Pana...

Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta...

Czy naprawdę szukamy Jezusa...
Jaka nadzieja jest w nas dziś...
Jaki głód trawi nasze wnętrze...
Intencja naszych poszukiwań...

Kogo słuchamy i za kim idziemy...
Co dzieje się w nas  gdy upadamy...
Czy Jezus jest dla moich interesów...
Czy wierze w Jego misję zbawczą...

Na tym polega dzieło Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał...  

niedziela, 30 kwietnia 2017

Dzień po dniu

30 kwietnia 2017

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia...

Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy...

Jesteśmy w drodze, ciemno w sercu i smutek...
Oczekiwania niespełnione - wszystko upadło...
Trzeba się wycofać - bo czuję się zagrożony...
Ktoś idzie i pyta co jest - kim ty jesteś bracie...

Słowo oświetla mroki naszej codzienności...
Trzeba słuchać sercem w przestrzeni życia...
Wszystko się wyjaśnia - ale o co tu chodzi...
W złamanym chlebie odnalazł sens krzyża...

To On żyje - jest wśród nas - tu i teraz...
Pusty grób jest bramą nadziei i radości...
Ciemność świeci blaskiem nowego dnia...
Trzeba wracać do braci - teraz się zaczyna... 

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił...
  

sobota, 29 kwietnia 2017

Dzień po dniu

29 kwietnia 2017

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności...

Szukamy światła, szukamy miłości - Bóg jest blisko...
Grzech zaciemnia i obezwładnia - Jezus wyzwala...
Pokora otwiera na objawienie niewidzialnego Boga...
Przyjdź do Jezusa - Jego jarzmo jest drzewem życia...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...