czwartek, 21 września 2017

Dzień po dniu

21 września 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój...

Dużo jest w nas słabości, dużo miernoty...
Pan widzi więcej - wzywa nas po imieniu...
Nie możesz siedzieć przy drodze życia...
Pójdź za Mną - wyjdź z jaskini swoich lęków...

Doskonali nie nadają się do drogi Pana...
Głaszczą brzuchy samozadowolenia...
Innych osądzają i odrzucają - stoją z boku...
Są zakręceni - nie potrafią iść za Jezusem...

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

środa, 20 września 2017

Dzień po dniu

20 września 2017

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił...

Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia?...

Jak zrozumieć Jana - jak zrozumieć Jezusa? kim oni są...
Ich czyny i słowa budzą zdziwienie, niepokój, zgorszenie...
Jan wzywa do pokuty i nawrócenia - Mesjasz nadchodzi...
Jezus ukazuje oblicze miłosiernego Ojca - jak to pojąć...

A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność...

wtorek, 19 września 2017

Dzień po dniu

19 września 2017

Zawsze uczciwie będę postępował...

Nauka to godna wiary...

Wiara wyprowadza cię z grobu twojej nędzy...
Grzech twój jest odkupiony przez Krew Jezusa...
Żyjesz jak nowy człowiek - według Ducha...
Nie płacz nad sobą - dziękuj Bogu i raduj się...

Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!...

poniedziałek, 18 września 2017

Dzień po dniu

18 września 2017

Chłopcy i dziewczęta chwalcie imię Pana...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwości; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

Idziemy donikąd - sfrustrowani złudnym szczęściem...
Kto z was wie - gdzie powinien dziś naprawdę być...
Kogo szukamy naprawdę - dlaczego tu jesteśmy...
Jezus chce nas pochwycić - tylko On wie i kocha...

Szukamy śladów miłości na drodze naszego życia...
Ciemność nas otacza zewsząd - kręcimy się wokół...
Jesteśmy bezradni - udajemy samowystarczalnych...
Tylko Jezus pozbiera połamany szkielet mojego życia...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...

niedziela, 17 września 2017

Dzień po dniu

17 września 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie...

Kręcisz się wokół siebie i jesteś zmęczony...
Obudź się - wyjdź z jaskini swoich zmartwień...
Przebacz sobie - odpuść bliskim ci ludziom...
To będzie twoje największe zwycięstwo...

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?...

sobota, 16 września 2017

Dzień po dniu

16 września 2017

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, z pośród których ja jestem pierwszy...

Łatwo oceniamy innych - siebie rozumiemy...
Wszyscy zgrzeszyli - pokora ukazuje prawdę...
Co jest w twym sercu - to możesz dać drugiemu...
Miłość Boża w twoim sercu rozlewa się wokół...

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro...

piątek, 15 września 2017

Dzień po dniu

15 września 2017

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Posłuszeństwo Bogu jest wolnością do miłości...
Jezus był posłuszny Ojcu - zbawił świat przez krzyż...
Maryja posłuszna służebnica jest jedno z Jezusem...
Współcierpi i współzbawia nas - jest naszą Matką...

Nie marnujmy cierpienia przez dym narzekania...
Nie użalaj się nad sobą - raduj się i zawsze dziękuj...
Złóż na ołtarzu krzyża całe swoje życie dla chwały...
Bóg będzie uwielbiony przez twoje cierpienia... 

Niewiasto, oto syn Twój...
Oto Matka twoja...

czwartek, 14 września 2017

Dzień po dniu

14 września 2017

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca...

Jesteśmy dziećmi Boga - Jezus nas odkupił...
Zaufajmy miłości - Krzyż jest zbawieniem...
Ofiara Jezusa zanurza nas w miłosierdziu...
Jezus jest twoim Panem - idź za Nim...

 Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

środa, 13 września 2017

Dzień po dniu

13 września 2017

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze...

Patrz w górę tam i badaj swe serce...
Jezus niech będzie na twym tronie...
On daje kierunek - idź za Nim tam...
Nieskończoność chwały dla ciebie...

Wszystkim we wszystkich jest Chrystus...  

wtorek, 12 września 2017

Dzień po dniu

12 września 2017

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich dla ziemi...

Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuście w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności...

Jeśli On mówi słuchaj Jego słowa...
Zaufaj Mu - On chce twego dobra...
W drodze omijaj rafy koralowe...
Na skale buduj dom twojego życia...

Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób...

poniedziałek, 11 września 2017

Dzień po dniu

11 września 2017

Pan jest opoką i zbawieniem moim...

Teraz raduję się w cierpieniach za was...

Nie można marnować cierpienia - ono ma sens...
Zjednocz się z krzyżem Jezusa - to dar miłości...
Być uczniem i świadkiem jest duchową walką...
Jezus uzdrawia twoją rękę - pracuj dla Królestwa...

Wyciągnij rękę!...  

niedziela, 10 września 2017

Dzień po dniu

10 września 2017

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością...

Ty, Panie Jezu pierwszy nas umiłowałeś...
Jesteś z nami gdy spotykamy się razem...
Miłość jest fundamentem naszego życia...
Niezbędna jest troska wzajemna w drodze...

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich...

sobota, 9 września 2017

Dzień po dniu

9 września 2017

Bóg podtrzymuje całe moje życie...

Ja jestem drogą i prawdą i życiem.
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie...

Świat nas kusi - wprowadza w ciemności...
Idziemy donikąd złowieni w pułapkę...
Jezus przychodzi i wzywa do siebie...
Jest blaskiem jutrzenki - sensem nadziei...

Syn Człowieczy jest Panem także szabatu...

piątek, 8 września 2017

Dzień po dniu

8 września 2017

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim...

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra...

Uwierzyłem w miłość Boga...
On pierwszy mnie ukochał...
Kocham Boga jak tylko mogę...
Jego Duch we mnie działa...

Maryja współbrzmiała z Jezusem...
Była zawsze blisko od początku...
Jest teraz z Jezusem w niebie...
Wspiera nas w walce tu na ziemi...

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak...

czwartek, 7 września 2017

Dzień po dniu

7 września 2017

Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie...

Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów...

Głębią naszego życia jest duch - tu mieszka Duch Święty...
Zanurzyć się w Ducha Świętego - baptizmo - chrzest...
Posłuchaj Jezusa - sieci twojego życia zapełnią się...
Jesteś posłany - idź, nie jesteś sam - masz wspólników...

Jezus ciebie powołuje - zmienia twoje życie...
Oczekuje twojej zgody - zaufaj Mu i idź...
Jesteś grzesznikiem - Jezus zna twoje serce...
Daj się złowić Jezusowi - twoje sieci nie będą puste...

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił...

środa, 6 września 2017

Dzień po dniu

6 września 2017

Ufam na wieki łaskawości Boga...

Dzięki czynimy Bogu, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was...

Otwórz oczy, aby widzieć cuda - dziękuj z radością...
Dziękuj za wiarę i powołanie - Duch przez ciebie działa...
Bądź otwarty na ludzi - tylu szuka Boga blisko ciebie...
Oddaj chwałę Panu - miłość przelewa się przez ciebie...

Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po zostałem posłany...

wtorek, 5 września 2017

Dzień po dniu

5 września 2017

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie...

Jesteśmy dla siebie bliscy przez Jezusa naszego Pana...
Idziemy pod prąd i zmagamy się z przeciwnościami...
Trzeba wspierać się, napominać z miłością i podnosić...
Demon siedzi nieraz ukryty w nas - trzeba go wypędzać...

Milcz i wyjdź z niego!

poniedziałek, 4 września 2017

Dzień po dniu

4 września 2017

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...

Wszyscy zostali namaszczeni Duchem Święty...
Jest misja zbawienia - jest moc Ducha Świętego...
Posłani do świata - nieść uzdrowienie, ocalenie...
Ciągle słowa pisma realizują się w nas przez Ducha...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...

niedziela, 3 września 2017

Dzień po dniu

3 września 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść...

Czy już spotkałeś Jezusa - czy dałeś się pochwycić...
Wiara bez relacji osobistej z Jezusem jest martwa...
Jezus przyszedł na świat, aby wejść w twoje życie...
Zaufaj Jego miłości - idź za Nim drogą krzyża...

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata...

Świat zwodzi ludzi - stwarza złudzenia i pustkę...
Myślenie materialistyczne tworzy kult pieniądza...
Hedonizm okalecza i głęboko rani człowieka...
Tylko logika krzyża jest dla ciebie ocaleniem...

Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje...  

sobota, 2 września 2017

Dzień po dniu

2 września 2017

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie...

Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili...

Stoisz w miejscu, obudź się - nie trać czasu na głupstwa...
Jesteś potrzebny - masz coś w sobie do ofiarowania ludziom...
Ogarnij się, wstawaj - przecież nie jesteś przeciętniakiem...
Jezus przychodzi do ciebie - otwórz się, już czas uwierzyć...

Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!...
  

piątek, 1 września 2017

Dzień po dniu

1 września 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Stawajcie się coraz doskonalszymi!...

Jesteś powołany do świętości - czy wiesz?...
Tylko Bóg jest święty - Bóg jest Miłością...
Idź za Jezusem w Duchu Świętym w miłości...
Twoje powołanie - pełnienie woli Bożej dziś...

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie...  

czwartek, 31 sierpnia 2017

Dzień po dniu

31 sierpnia 2017

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem...

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą...

Pan niech da wzrost w ilości i jakości...
Przyjmij z radością w dziękczynieniu...
Drzewo twoje niech wyda dobry owoc...
Miłość pomnaża się przez łaskę Pana...  

Bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...  

środa, 30 sierpnia 2017

Dzień po dniu

30 sierpień 2017

Panie, przenikasz i znasz mnie całego...

Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem...

Praca w oczach Pana nie jest zyskiem - jest aktem miłości...
Nie możesz próżnować udając, że szukasz pracy i jej nie ma...
Wezwanie do pracy jest pierwszym przykazaniem - sięga raju...
Nie jest ważne co robisz, ale ile miłości wkładasz w to, co robisz...

Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących...
  

wtorek, 29 sierpnia 2017

Dzień po dniu

29 sierpnia 2017

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość...

Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę...

Jesteś uczniem Jezusa - misjonarzem miłości...
Posłany do ludzi bezczelnych i zagubionych...
Odwagi - miłość niech świeci w ciemnościach...
Głoś prawdę miłości i nie lękaj się odrzucenia...

Nie wolno ci mieć żony twego brata...  

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Dzień po dniu

28 sierpnia 2017

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich...

Wokół nas jest wspólnota wspaniałych ludzi...
Jest to dar dobrego Boga - dziękuje Ci, Panie...
Codziennie coś się dzieje - trzeba dziękować...
Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa - On jest blisko...

Wiara to wielki dar Boga - to skarb w sercu...
Wiara prowadzi mnie za Jezusem - oświeca...
Wiara działa we mnie przez miłość - teraz...
Świecić nadzieją wokół - to nasze zadanie... 

Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać...  

niedziela, 27 sierpnia 2017

Dzień po dniu

27 sierpnia 2017

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie czasy...

O głębokości bogactw, mądrości i wiedza Boga!...

Bóg objawia nam tajemnicę swojego istnienia...
Ojciec miłosierny, Syn - Jezus, Duch - Paraklet...
Bóg jest miłością - kocha ciebie dziś - jest blisko...
Twoje życie jest wędrowaniem do domu Ojca...

Co dziś ludzie mówią o Jezusie - kim jest dla nich?...
Jakie opinie dziś krążą o Kościele - gdzie ja jestem?...
Czy świat dziś się ostoi wobec tylu zagrożeń zewsząd?...
Pustka i ciemność dokoła nas - serce pełne lęków...

Jezus przychodzi dziś do ciebie - puka do serca...
Jest Synem Bożym - Mesjaszem posłanym...
Na krzyżu dokonuje zbawienia - to zwycięstwo...
Jezu ufam Tobie - otwieram drzwi mego serca...

Duch Święty zstępuje - zapala miłość w sercu...
Uświęca twoje życie - czyni cię świadkiem...
Jesteś posłany w miłości do ludzi zagubionych...
Odwagi - idź i głoś - JEZUS JEST PANEM...  

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego...  

sobota, 26 sierpnia 2017

Dzień po dniu

26 sierpnia 2017

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem...

Jezus wprowadza na drogę wolności synów Bożych...
Jego pascha jest naszym wyjściem z ciemności grzechu...
Odkupieni idziemy drogą wolności z Matką Jezusa...
Ona jest w naszym życiu - prowadzi nas do Jezusa...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

piątek, 25 sierpnia 2017

Dzień po dniu

25 sierpnia 2017

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe...

Co jest najważniejsze w moim życiu...
Co robić, aby nie zmarnować życia...
Uwierz, że Bóg dziś ciebie kocha...
Jezus przyszedł na ziemię dla ciebie...

Miłość jest darem Boga - jest wezwaniem...
Otwórz się i przyjmij dar miłości Bożej...
Niech miłość Boża wypełni twoje serce...
Duch Święty uzdolni cię do miłości Boga...

Będziesz miłował Pana Boga swego...  

czwartek, 24 sierpnia 2017

Dzień po dniu

24 sierpnia 2017

Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo...

Czyż może być co dobrego z Nazaretu?...

Jesteśmy na drodze i szukamy znaków...
Nie dowierzamy sobie - badamy cienie...
On idzie z nami - my Go nie widzimy...
Boimy się zbłądzić - Może Go poznamy...

Znasz nasze tęsknoty pod drzewem figowym...
Przychodzisz nie w porę - jesteś dziś potrzebny...
Wyciągasz przyjazną dłoń - ryzykujesz krzyżem...
Oddajesz się cały każdemu - my Cię przywalimy...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...

wtorek, 22 sierpnia 2017

Dzień po dniu

23 sierpnia 2017

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza...

Wszyscy coś mamy i zawsze nam brakuje...
Chcemy więcej - zachłanność w nas rośnie...
Bóg jest dobry - daje nam tyle ile potrzeba...
Chce, abyś dzielił się tym, co otrzymujesz...

Przyjacielu, nie czynie ci krzywdy...
Weź, co twoje, i odejdź...
  

Dzień po dniu

22 sierpnia 2017

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Bogatemu trudno wejść do królestwa niebieskiego... 

Nasze skarby i bogactwa są przeciwko nam...
Zniewalają nasze serce - czynią nas bogami...
Otwórz się w miłości - oddaj wszystko biednym...
Wejdź w przestrzeń Królestwa - ocalisz swe życie...

Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi... 

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Dzień po dniu

21 sierpnia 2017

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne...

Co mam zrobić z sobą, Panie...
Pusto i ciemno jest we mnie...
Nie wiem dokąd naprawdę idę...
Nie wiem kim jestem - kim mam być...

Przyjdź do Jezusa - zaufaj Mu...
On wzywa ciebie - idź za Nim...
Zostaw skarby - rozdaj ubogim...
Daj się pochwycić miłości Ducha...

Idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. potem przyjdź i chodź za Mną...

niedziela, 20 sierpnia 2017

Dzień po dniu

20 sierpnia 2017

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów...

Nikt nie jest wykluczony z naszej wspólnoty...
Bóg kocha nas i posyła w świat z radością wiary...
Nieść światło w świecie to przywilej wszystkich...
Jesteśmy posłuszni miłości, która wszystko może...

Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie...

Wołaj z ufnością, że Bóg cię usłyszy...
Przeszkody umacniają twoją wiarę...
Odwaga i pokora to klucz spełnienia...
Bóg jest miłosierny zawsze inaczej...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!...  

sobota, 19 sierpnia 2017

Dzień po dniu

19 sierpnia 2017

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Bójcie się Pana i służcie Mu ze szczerością i wiernością... 

Jesteśmy wszyscy dziećmi dobrego Boga...
Jego miłość jest niepojęta - ogarnia nas...
Nie nas nie może odłączyć od miłości Boga...
Jedziemy w pielgrzymce wiary do domu Ojca...

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie... 

piątek, 18 sierpnia 2017

Dzień po dniu

18 sierpnia 2017

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana...

Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?...

Przebaczenie i zjednoczenie więzią jedności...
Szukać tego co łączy - nie co dzieli i niszczy...
Troszczyć się o siebie - miłość w codzienności...
Budować dom na skale - na Jezusie w Duchu...  

Kto może pojąć, niech pojmuje!...  

czwartek, 17 sierpnia 2017

Dzień po dniu

17 sierpnia 2017

 Śpiewajmy Panu, który moc okazał...

Panie, ile razy mam przebaczyć...

To miłosierny Ojciec przebacza człowiekowi...
Wszyscy zgrzeszyliśmy - jesteśmy poranieni...
Potrzebujemy przebaczenia Boga i człowieka...
Przebacz wiec sobie i tym, którzy ciebie zranili...

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu...
 

środa, 16 sierpnia 2017

Dzień po dniu

16 sierpnia 2017

Błogosławiony Bóg, co daje życie...

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy...

Upomnienie i przebaczenie to akt miłosierdzia...
Wszyscy upadamy - proszę pomóż mi powstać...
W relacji mojej z tobą niech będzie z nami Jezus...
Otwórz mi oczy - nie znam prawdy - chcę żyć...

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich...  

wtorek, 15 sierpnia 2017

Dzień po dniu

15 sierpnia 2017

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu...

Apoteoza Maryi - Ona już jest cała w niebie...
Jesteś powołany do życia w pełni - świętość...
Zawierz swoje życie Maryi - to droga wiary...
Wielka walka toczy się - w twoim sercu...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

Trzeba zjednoczyć się z Jezusem w krzyżu...
Trzeba umierać z miłości, aby żyć pełnią...
Dziś z Maryją uwielbiaj Jezusa - On jest Życiem...
Ojciec czeka w chwale - to twój kres i spełnienie...

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...  

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Dzień po dniu

14 sierpnia 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój?...

Wszystko zaczyna się od miłości...
Miłość jest spełnieniem twego życia...
Bóg ciebie kocha - przyjmij miłość...
Niech ogień miłości zapłonie w tobie... 

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

niedziela, 13 sierpnia 2017

Dzień po dniu

13 sierpnia 2017

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie...

Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana...

Żyjemy w ciemności, chowamy się w grotach...
Fale wzburzone, płyniemy w nieznane - lęki w nas...
Jesteśmy gdzieś osaczeni - zjawa przychodzi...
Odwagi - to JA JESTEM - nie bójcie się...

Jesteś wycofany, szukasz wygody, boisz się...
Narzekasz i oceniasz - ukrywasz swoją podłość...
Jezus wzywa - wyjdź poza siebie - bądź darem...
Dziękuj - patrz na Jezusa - czyń to, co szalone...

Wiara przekracza granice, wyprowadza z grobu...
Jest wolnością w miłowaniu - nie lęka się śmierci...
Prowadzi w nieznane - ufa wbrew przekonaniom...
Jest zwycięstwem - dosięga świętości powołaniu...  

Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa...  

sobota, 12 sierpnia 2017

Dzień po dniu

12 sierpnia 2017

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja...

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił...

Bóg jest dobry - stworzył cię z miłości...
Powołał cię do miłości - żyj pełnią życia...
Cały oddany Bogu - bądź otwarty na ludzi...
Wiara w miłość Boga niech w tobie rośnie...

Świat bez Boga ginie w chaosie i rozpaczy...
Kłamstwo i przekleństwo niszczy ludzi...
Potrzebujesz wyzwolenia - wyjdź z grobu...
Jezus daje pełnie życia - On jest nadzieją...

Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy...  

piątek, 11 sierpnia 2017

Dzień po dniu

11 sierpnia 2017

Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda...

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego...

Jest jeden Bóg - JESTEM KTÓRY JESTEM...
Wezwał Abrama, powołał Mojżesza - jest blisko...
Wziął ciało z Maryi i wszedł w historię świata...
Puka do drzwi twojego serca - Jezus jest Panem...

 Nie możesz przegrać życia - zaufaj Jezusowi...
Pieniądze cie nie zbawią - otwórz się na Ducha..
Śmierć jest blisko ciebie - jest bramą do nieba...
Tylko wtedy gdy zbudujesz dom na skale...
 
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
  

czwartek, 10 sierpnia 2017

Dzień po dniu

10 sierpnia 2017

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Bóg jest źródłem wszelkiego dobra w nas...
Otwórz się na Jego miłość - dobro pomnażaj...
Kto nie daje ten traci - otwórz swoje serce...
Gdy wchodzisz w śmierć - masz nowe życie...  

Kto kocha swoje życie, traci je...  

środa, 9 sierpnia 2017

Dzień po dniu

9 sierpnia 2017

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca...

W nowym przymierzu jednoczymy się z Jezusem w miłości...
Pustynia świata jest przestrzenią oczyszczenia relacji...
Zjednoczenie miłosne z Bogiem na podobieństwo małżeństwa...
Chrzest jest bramą nowego życia w Duchu Świętym...

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował dla ciebie na wieki...  

wtorek, 8 sierpnia 2017

Dzień po dniu

8 sierpnia 2017

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania...

Pan cię zaprasza do przyjaźni największej...
Jest blisko w twojej ciemnej samotności...
On cię poprowadzi przez wzburzone fale...
Poda ci rękę, abyś w falach nie zatonął...

Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!  

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Dzień po dniu

7 sierpnia 2017

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy...

Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście...

Dochodzisz do granic swoich możliwości...
Już nie możesz zdzierżyć ludzkiej głupoty...
Wszyscy są przeciwko tobie - cóż możesz...
Pan podnosi ręce opadłe - zapala zgasłego ducha...

Wy dajcie im jeść... 
  

niedziela, 6 sierpnia 2017

Dzień po dniu

6 sierpnia 2017

Pan wywyższony króluje nad ziemią...

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy...

Ty jesteś, Jezu, tym Synem Człowieczym...
W Twoich rękach świat cały i władza...
Ty przyjdziesz na obłokach na końcu dni...
Ty Pasterz, Król i Sędzia w miłosierdziu...

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie...

Ojciec daje świadectwo miłości dla nas...
Syn oddany Ojcu, kocha i zbawia świat...
Przemienia się dla nas - przemienia nas...
Chcemy być z Tobą, Jezu, na zawsze...

Panie, dobrze, że tu jesteśmy... 

Dzień po dniu

5 sierpnia 2017

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu....

Bóg jest dobry - stworzył cię dla miłości...
Każdy twój dobry czyn jest jak blask słońca...
Nie oszczędzaj się - pomnażaj miłość...
Czas jest krótki - zło zwyciężaj dobrem...

Jest misja dla ciebie - idź za Jezusem...
Ukazuj Go swoim życiem - bądź solą...
Blask Jego chwały na twoich czynach...
Duch miłości przynagla cię w sercu...
  
Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela!...  

piątek, 4 sierpnia 2017

Dzień po dniu

4 sierpnia 2017

Śpiewajcie Panu, naszemu Obrońcy...

To są czasy święte dla Pana. na które będziecie dokonywać świętego zwołania...

Święty czas przeniknięty obecnością Boga...
To czas, aby wspominać wydarzenia zbawcze...
Pełnia czasu - przyjście Pana - wybawienie...
Trzeba rozpoznać czas nawiedzenia - przyjąć...

Izrael czekał na Mesjasza - odrzucił Go...
Dziś też katolicy często odrzucają Jezusa...
Posłuszeństwo wiary otwiera bramy serc...
Dzieją się cuda - Bóg uzdrawia, wyzwala...   

Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony...
  

czwartek, 3 sierpnia 2017

Dzień po dniu

3 sierpnia 2017

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek...

Chwała Pana jest w sercu człowieka...
Ty jesteś świątynią Boga - wierzysz...
Miłość Boża rozlana w twoim sercu...
Jesteś złowiony dla życia i miłości...

Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju...
  

środa, 2 sierpnia 2017

Dzień po dniu

2 sierpnia 2017

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie...

Zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promieniuje...

Blask chwały Bożej na twoim obliczu...
To światło miłości, która jest w tobie...
Jesteś przyjacielem Jezusa - to jest to...
Misja królestwa jest dzień w dzień...

Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego...
  

wtorek, 1 sierpnia 2017

Dzień po dniu

1 sierpnia 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem...

Namiot Spotkania to rozmowa z Bogiem...
Bóg obdarza nas przyjaźnią i mówi do nas...
Potrzebujemy takiego spotkania z Bogiem...
Wejdź do izdebki swego serca - On tam jest...

Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność...  

poniedziałek, 31 lipca 2017

Dzień po dniu

31 lipca 2017

Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki...

A jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś...

Odkrywam złotego cielca w moim życiu...
Zagubiłem Boga - ciemność mnie ogarnia...
Przyjdź Mojżeszu - uderz w mą strukturę...
Niech Jezus na nowo stanie się mym Panem...

Niech ziarno rośnie - mąka się zakwasza...
Świat Boga się staje - miłość mnie ogarnia...
Niech lud zrozumie - układ nie wystarcza...
Serce Boga bramą - sieć niech nas zagarnia...

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń...
    

niedziela, 30 lipca 2017

Dzień po dniu

30 lipca 2017

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie...

Proś o to, co mam ci dać...

Czy można jeszcze o coś prosić Boga?...
Czy Bóg wysłucha moich jęków?...
Mam wszystko - niczego mi nie potrzeba...
Moja miara zależności i odpowiedzialności...

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu...

Kocham Cię Panie - niech twój Duch działa...
Chcę czynić dobro - budować królestwo...
Jestem skarbem dla Ciebie - odnalazłeś mnie...
Jestem perłą - zapłaciłeś krwią Twoich ran...

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli...

sobota, 29 lipca 2017

Dzien po dniu

29 lipca 2017

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaka Bóg ma ku mam. Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim...

Uwierzyć w miłość w świecie ciemnych kontrastów i samotności...
Iść za Jezusem w życiu codziennych w cierpieniu i zniewoleniu...
Być świadkiem wśród ludzki bezczelnych, odrzucających prawdę...
Gdy zdrowie się sypie, idzie ku śmierci - wierzyć w pełnię życia...

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?

piątek, 28 lipca 2017

Dzień po dniu

28 lipca 2017

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne...

Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli...

Kim jest twój Bóg - czy wierzysz w Niego...
Jaki Egipt w twoim życiu - twój exodus...
Czy Dekalog cię ogranicza - czy wyzwala...
Jakie ciernie zagłuszają ziarno na twej glebie...

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostają bezowocne...

czwartek, 27 lipca 2017

Dzień po dniu

27 lipca 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie...

Jesteśmy pogrążeni w ciemności - idziemy donikąd...
Chcemy dobrze - ale co to jest naprawdę dobro?...
Tyle informacji, tyle rozproszeń - jak słuchać?...
Oślepieni blaskiem demonicznych miraży - giniemy...

Pan mówi dziś w głębi naszych serc - kocham was...
Pan przychodzi i chce nas poprowadzić - idziesz?...
Bóg nie rezygnuje gdy jest ignorowany - szuka...
Jezus jest Chlebem - jest zawsze, abyś się nakarmił...

Wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

środa, 26 lipca 2017

Dzień po dniu

26 lipca 2017

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył...

Oto siewca wyszedł siać...

Ziarno słowa chce przynieść owoc...
Są przeszkody w moim sercu - świat...
Ślepota, głuchota, chwasty i ciernie...
Bóg jest większy od demona - Miłość...

Przezwyciężać lenistwo i nieufność...
Porzucić skarby - ciężary uzależnień...
Wyjść poza iluzoryczne możliwości...
Dać się ponieść - wiatr wieje gdzie chce...

Kto ma uszy, niechaj słucha...

wtorek, 25 lipca 2017

Dzien po dniu

25 lipca 2017

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości...

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych...

Jesteśmy słabi, kruche jest nasze życie...
Przychodzą zwątpienia i obawy...
Chcemy być kimś, wszystko się sypie...
Bądź ostatni we wspólnocie jak Jezus...

Ty dajesz nam Panie moc - skarb w sercu...
Twój Duch mieszka w moim sercu...
Upadamy, ale Ty nas podnosisz...
Jesteś z nami - odnosimy zwycięstwo...

Na wzór Syna Człowieczego...

poniedziałek, 24 lipca 2017

Dzien po dniu

24 lipca 2017

Śpiewajmy Panu, który moc okazał...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

Wciąż stawiamy opór - zamykamy serce...
Nie chcemy słuchać - nie chcemy widzieć...
Idziemy w ciemno - zawsze mamy rację...
Zawsze wolimy siebie - nie szukamy Pana...

Pan nie odrzuca - stoi wciąż u drzwi...
Nie rezygnuje nigdy w swej miłości...
Jest blisko - nawet w mej ciemności...
Jak znak Jonasza - wciąż powraca...

Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza...

niedziela, 23 lipca 2017

Dzień po dniu

23 lipca 2017

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy...

Wlałeś synom swoim wielką nadzieje, że po występkach dajesz nawrócenie...

Przychodzimy do Ciebie w słabości - kąkol jest w nas...
Dajesz nadzieję odkrywania dobra pośród chwastu...
Miłosierdzie Twoje daje ocalenie - perspektywę nieba...
Twój Duch uzdalnia do modlitwy - zapala w nas miłość...

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości...sobota, 22 lipca 2017

Dzień po dniu

22 lipca 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Sięgamy do źródła miłości - Bóg ciebie kocha...
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa - Pascha...
Abyś nie żył dla siebie - bo zginiesz na wieki...
Już znasz mnie według ducha - Duch to życie...

Szukasz - Pan jest blisko - grób jest pusty...
Jezus żyje - nie widzisz? Jest przy tobie...
Zna twoje imię - wprowadza w świat ducha...
Wraca radość i nadzieja - bądź Jego świadkiem...

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono...

piątek, 21 lipca 2017

Dzień po dniu

21 lipca 2017

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana...

Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid...

Przekraczaj granicę lęków - czyń miłość...
Szabat jest przestrzenią miłości do Boga...
Miłosierny Bóg w tobie dotyka ludzi...
Ocalić to co ginie - tak chce Jezus dziś...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

czwartek, 20 lipca 2017

Dzień po dniu

20 lipca 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM...i dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was...

Przychodzimy do Ciebie - Ty objawiasz nam swoje oblicze...
Jesteś - tylko Ty jesteś Bogiem - Jedynym - nie ma innego...
Przychodzisz - wyzwalasz z niewoli - posyłasz do innych...
Jezus przyszedł do nas - jest naszym ocaleniem dziś i tu...

Dzieje świata są w Twoim ręku, Panie - jesteś w moim życiu...
Nie rozumiem wydarzeń - katastrofy mnie dotykają - jest Krzyż...
Twoje brzemię jest wejściem w wolność ku miłości w powołaniu...
W Twoim Sercu składam całe "dziś" - niepokoje i nadzieje ludzi...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

środa, 19 lipca 2017

Dzień po dniu

19 lipca 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud...

Mojżesz posłany do Egiptu - misja wyjścia na wolność...
Jezus wyprowadza nas przez Krzyż na wolność miłości...
Dziś uczeń Jezusa namaszczony w Duchu dla misji w świecie...
Idźcie - posyłam was, bądźcie solą ziemi, światłem świata... 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi...


wtorek, 18 lipca 2017

Dzień po dniu

18 lipca 2017

Ożyje serce szukających Boga...

Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę...

Dziecko ocalało - taki był plan Boga Jahwe...
Mojżesz tu ocalał, aby wybawił cały naród...
Jezus przyszedł, aby nas wybawić z niewoli...
Wiara jest naszym ocaleniem - zwycięstwo...

Historia zbawienia dokonuje się w nas...
Przebiega przez ludzkie serce - teraz...
Historia narodu, walka polityczna...
Prawda was wyzwoli - Jezus zbawca...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

poniedziałek, 17 lipca 2017

Dzień po dniu

17 lipca 2017

 Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Wszystkich nowo narodzonych chłopców wrzucajcie do rzeki...

Życie człowieka jest darem Boga - wielką odpowiedzialnością...
Zabijanie dzieci jest największą zbrodnią zadawaną ludzkości...
Krzyż Jezusa jest zbawieniem - droga wyzwolenia jest przez krzyż...
Jezu Chryste jesteś naszym Odkupicielem - chcemy iść za Tobą...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...
...

niedziela, 16 lipca 2017

Dzień po dniu

 16 lipca 2017

 Na żyznej ziemi ziarno wyda plony...

 Stworzenie bowiem zostało poddane marności ...

Słuchajcie słowa Pana - wiara się rodzi...
Słowo jest światłem, które oświeca ludzi...
Słowo jest ziarnem - chce przynieść owoc...
Bądź słowem Pana - nieś w sercu miłość...

 Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha...

sobota, 15 lipca 2017

Dzień po dniu

  15 lipca 2017

Ożyje serce szukających Boga...

Nie bójcie się.  
Czyż ja jestem na miejscu Boga.
Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro...

Tyle jest lęku w nas - brak wiary w przebaczenie...
Wszystko inaczej widzi Bóg - uczmy się Bożego spojrzenia...
Mądrość serca widzi jak widzi Bóg - prowadzi do zwycięstwa...
Pokora serca ustawia we właściwej proporcji odniesień...

W mojej historii jest ślad Boga, który kocha...
Nie chce mojej zguby - nawraca serce...
Jest nadzieją zwycięstwa - szansą rozwoju...
Idziemy z Jezusem drogą życia w nadziei...

Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana...


piątek, 14 lipca 2017

Dzień po dniu

14 lipca 2017

 Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

 Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem cię jeszcze przy życiu...

Historia bardzo trudna dobrze się kończy...
Józef żyje, jest wysoko postawiony...
Stary ojciec Jakub uszczęśliwiony...
Ta historia jest zapowiedzią Jezusa...

 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki...

czwartek, 13 lipca 2017

Dzień po dniu

 13 lipca 2017

 Wspomnicie cuda,  które Pan Bóg zdziałał...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...

Jezus nas posyła z misją królestwa...
Daje nam autorytet i Ducha Świętego...
Świat pogrążony w ciemności grzechu...
Wyczekuje zbawienia - szuka miłości...

Idziemy z Ewangelią - Duch nas prowadzi...
Ludzie uciekają od nas w lęku potępienia...
Chcemy dać im miłość - prawda nas wyzwala...
Ocalenie świata w rękach Pana Boga...

 Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

środa, 12 lipca 2017

Dzień po dniu

12 lipca 2017

Okaż swą łaskę ufający Tobie...

Udajcie się do Józefa i czyńcie, co wam powie...

Nosimy w sobie brzemię naszych grzechów...
Szukamy pomocy - dręczy nas sumienie...
Chcemy żyć tak jak inni - a tu nie można...
Jezu przebacz i oczyść nasze serca...

Dajesz nam władzę - posyłasz do ludzi...
Cóż my możemy uczynić dobrego...
Jesteśmy grzeszni - chcemy ufać Tobie...
Niechaj Twój Duch teraz nas prowadzi...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...wtorek, 11 lipca 2017

Dzień po dniu

11 lipca 2017

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Ku mądrości nachyl swe ucho, ku roztropności swe serce...

Duch Boży niech prowadzi i przemienia...
Uzdalnia do miłości - oświeci poznanie...
Ty jesteś Mistrzem i Przyjacielem moim...
Jesteśmy dla Ciebie Jezu - to wystarczy...

Opuścić wszystko można tylko w Duchu Świętym...
To uwalnia wolność serca i zdolność do miłości...
To nie jest zarezerwowane dla wybrańców...
Nikt nie jest wykluczony - wszyscy wezwani...

Jezus opuścił wszystko - oddał się na krzyż...
Wylewa na nas Miłość - Duch Święty przychodzi...
Daj się pochwycić - uwolnij się od siebie...
Mądrość daje widzenie świata okiem Boga...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Toba...
poniedziałek, 10 lipca 2017

Dzień po dniu

10 lipca 2017

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem...

Ufaj córko! Twoja wiara cię uzdrowiła...

Dotyk wiary uzdrawia ludzkie ciało...
Przemienia serce, oczyszcza duszę...
Stawia na nogi - ukazuje perspektywę...
Budzi ze snu - sprawia zdumienie...

Ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała...

Widzisz Boga - On przychodzi do ciebie...
Daje obietnice - On jest tu prawdziwy...
Nie pozostawił cię samego na drodze...
Betel - kamień Jego obecności w tobie...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię...
niedziela, 9 lipca 2017

Dzień po dniu

9 lipca 2017

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Wy nie żyjecie według ciała, ale według Ducha...

To nie takie proste żyć według ducha...
Świat ciągnie ku ciału i pożądliwości...
Jeśli wejdziesz w wir świata - zginiesz...
Świat cię uzależni i sprofanuje w sercu...

Jesteś obciążony - przyjdź do Jezusa...
On uwalnia i daje moc do walki...
Ukazuje oblicze Ojca, który kocha...
Miłość Jego jest zawsze spełnieniem...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...

Dzień po dniu

8 lipca 2017

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Czy goście weselni mogą się smucić...

Jezus jest twoja radością i nadzieją...
On jest Oblubieńcem - my oblubienicą...
Miłość w przymierzu i zawsze młodość...
Twoje młode wino rozsadza bukłaki...

Nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków...

piątek, 7 lipca 2017

Dzień po dniu

7 lipca 2017

Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki...

Pójdź za Mną...

Jezus ciebie woła po imieniu...
Być uczniem to wielka sprawa...
Jesteś chory - On uzdrawia...
Jesteś grzeszny - On oczyszcza...

Zaufaj Jezusowi - idź za Nim...
Jego droga jest zwycięska...
Jego misja jest zbawienna...
Świat jest w Jego rękach i w sercu...

Nie potrzebują lekarza zdrowi...

środa, 5 lipca 2017

Dzień po dniu

6 lipca 2017

W krainie życia będę widział Boga...

Złóż go w ofierze na jednym z pagórków...

Złóż w ofierze syna - bądź posłuszny Bogu...
Będzie zwycięstwo miłości nad śmiercią...
Bóg jest nad wszystkim - On wie co robi...
Kimże ty jesteś byś się wadził z Bogiem...

W Abrahamie Bóg objawia siebie...
On nie oszczędził - ofiarował Syna...
Sięga głębi serca - paraliż ustaje...
Zna nasze myśli - nigdy nie potępia...

Dlaczego złe myśli nurtują w sercach waszych...

Dzień po dniu

5 lipca 2017

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Czego chcesz od nas, Jezusie...

Nie dręcz mnie, Panie, łaską Twej miłości...
Nie przychodź z ogniem - boję się wolności...
Chcę zostać świnią - jestem już skazańcem...
Twe miłosierdzie rzuca mnie na ziemię...

Świat tonie w grzechu - bogów mamy wielu...
Demony tańczą śmierć co sieje zgrozę...
Tu Pan przychodzi - krzyż niesie na plecach...
Jest umęczony - ja jestem zbawiony...

Wyszły więc i weszły w świnie...

wtorek, 4 lipca 2017

Dzień po dniu

4 lipca 2017

Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci...

Panie, ratuj, giniemy...

Płyniemy na drugi brzeg życia - pascha...
Ciemność ogania, fale zalewają - giniemy...
Jezusa jest, a jakby Go nie było - uśpiony...
Czy Go to obchodzi - jesteśmy przerażeni...

Jest z nami Jezus - On jest ocaleniem...
Zapala ogień miłości w jaskini lwów...
Podaje kubek wody żywej spragnionemu...
Przebija się przez zwątpienie i bunt rozpaczy...

Jakby przegrany - a jednak zwycięski...
Pan odrzucony - jest Królem świata...
Jest zawsze blisko - niesie ocalenie...
Posyła ciebie - bądź chlebem dla braci...

Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?...

poniedziałek, 3 lipca 2017

Dzień po dniu

3 lipca 2017

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga...
Gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus...

Jezu jesteśmy Twoimi przyjaciółmi...
Należymy do Ciebie - jesteś Panem...
Budujemy wspólnotę uczniów Pana...
Jesteśmy zanurzeni w Twojej miłości...

Wiara umacnia się przez Twoje słowo...
Twój Duch oczyszcza nas i prowadzi...
Misja w świecie czyni nas świadkami...
Krzyż jest w naszym życiu i cierpienie...

Nie lękamy się - Ty jesteś z nami...
Nasze serca Jezu świątynią Chwały...
Moc Twoja uwalnia od zmęczenia...
Radość w Duchu świętym świeci...

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...

niedziela, 2 lipca 2017

Dzień po dniu

2 lipca 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...


Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci...


Chrzest to zanurzenie w miłość Boga...
To droga pod górę i pełnia życia...
Jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa...
Nadzieja i radość jest w nas...

Śmierć Jezusa jest ofiarą miłości...
Zmartwychwstanie nadzieją nieba...
Umieramy z Jezusem - żyjemy pełnią...
Duch Święty nas prowadzi i uświęca...

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje...

sobota, 1 lipca 2017

Dzień po dniu

1 lipca 2017


Bóg zawsze pomny na swe miłosierdzie...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie... 

Tylko słowo wystarczy - słowo nas uzdrawia...
Ty masz moc Panie - oczekuję z wiarą Ciebie...
W Twoich ranach Chryste nasze uzdrowienie...
Potrzebuję Ciebie Jezu w nędzy mojej - przyjdź...

On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby... 

piątek, 30 czerwca 2017

Dzień po dniu

30 czerwca 2017

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Służ Mi i bądź nieskazitelny...

Takie wezwanie kieruje Bóg, który jest blisko...
On z miłości nas stworzył - do miłości powołał...
Jezus uwalnia nas z trądu naszych grzechów...
Na krzyżu zbawia nas - posyła do świata...

Serca nasze przeniknięte ogniem miłości...
Otwarte w prostocie i pokorze na drugiego...
Karmi chlebem przybyszów - przyjaźnią obdarza...
Jest zawsze do dyspozycji - zawsze i nie porę... 

Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić...
  

czwartek, 29 czerwca 2017

Dzień po dniu

29 czerwca 2017

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła...

Idziemy za Panem - krzyż przed nami stoi...
Świadectwo męczeństwa jest pieczęcią Ducha...
Kefas jest trwałym fundamentem wieków...
Kościół podąża z Jezusem przez pustynię świata...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą...
  

środa, 28 czerwca 2017

Dzień po dniu

28 czerwca 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę...

Wiara rodzi się ze słuchania i jest więzią miłości...
Relacja przyjaźni z Jezusem - On nas zaprasza...
Uwierzyć w miłość - ofiarować miłość Bogu...
Być głosem na pustyni - aby światło rozbłysło...

Strzeżcie się fałszywych proroków...
  

wtorek, 27 czerwca 2017

Dzień po dniu

27 czerwca 2017

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie...

Uważaj na prowokacje - nie daj się sprofanować...
Serce człowieka świątynią Boga - Bóg jest w tobie...
Nie szukaj tanich rozwiązań - trzeba ofiarować siebie...
Miłość zawsze kosztuje - musisz zapomnieć o sobie...

Wchodźcie przez ciasną bramę...
  

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Dzień po dniu

26 czerwca 2017

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

 Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę...

Taki początek wielkiej drogi zbawienia...
Trzeba ciągle wychodzić - posłuszeństwo...
Są Boże obietnice, wielka nieznana - ryzyko...
Abram uwierzył - Maryja uwierzyła...

Dziś wychodzimy z dna zagłady...
Jezus nas woła - pójdź za Mną...
Duch przychodzi nam z pomocą...
Jezus przyszedł nie sądzić a zbawić...

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni...
  

niedziela, 25 czerwca 2017

Dzień po dniu

25 czerwca 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz...

Jesteś blisko Panie - podtrzymujesz mnie, gdy padam...
Otaczają mnie wrogowie - Pan stoi i pociesza mnie...
Chcą mnie wykluczyć - Pan mnie kocha i przygarnia...
Ufam Panu - nie lękam się być Jego uczniem...

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat...

W Adamie wszyscy jesteśmy zanurzeni w grzech...
Nosimy w sobie konsekwencje naszych grzechów...
Jezus umarł na krzyżu - odkupił całą ludzkość...
Jest nowym Adamem - w Nim jest nasze ocalenie...  

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało...

Jesteśmy misjonarzami Jezusa w świecie...
Są przeciwności - nie możemy się wycofać...
Ludzie mogą nas odrzucać - nawet zabić...
Nie lękaj się - jesteśmy w rękach Boga...

Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli...   

sobota, 24 czerwca 2017

Dzień po dniu

24 czerwca 2017

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię...

Jesteśmy sługami Boga - głos wołający na pustyni...
Bóg kocha każdego - jesteś posłany by szukać i kochać...
Światło Boga świeci w twoich czynach - ogarnij się...
Bóg mówi - jestem z tobą - nie porzucę cię - kocham!...

Kimże będzie to dziecię?
Bo istotnie ręka Pańska była z nim...
  

piątek, 23 czerwca 2017

Dzień po dniu

23 czerwca 2017

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli...

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga...

To Bóg nas pierwszy umiłował - przyciąga nas ku sobie...
Jezus umarł na krzyżu - pokonał śmierć, grzech i szatana...
Nasze życie nabrało sensu i wartości przez wiarę w Jezusa...
Poznajemy Ojca - miłosierdzie i wierność - jesteśmy jego dziećmi...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

czwartek, 22 czerwca 2017

Dzień po dniu

22 czerwca 2017

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe...

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

Trwajcie na modlitwie w milczeniu - słuchajcie Pana...
Modlitwa jest pragnieniem ludzkiego serca w wierze...
Słowo Pana jest żywe i skuteczne - Bóg mówi do ciebie...
Gdy modlisz się miłość Boża wypełnia twoje serce...

Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

środa, 21 czerwca 2017

Dzień po dniu

21 czerwca 2017

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera...

Bóg jest hojnym siewcą - kocha nas bez granic...
Dał swojego Syna, Jezusa - szaleństwo miłości...
Chce nas obudzić dla miłości - wyjdź z jaskini lęku...
Kocha ciebie nieskończenie - chce przez ciebie kochać...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

wtorek, 20 czerwca 2017

Dzień po dniu

20 czerwca 2017

Przez całe życie będę chwalił Pana...

Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić...

Jezus rozdaje wszystko - jest dla nas cały...
Jest naszym bogactwem i spełnieniem...
Niczego nam nie potrzeba - jest Jezus...
Ubóstwo to wolność serca - dawanie...

Tyle jest biedy na świecie i tyle skąpstwa...
Pieniądze zamiast na chleb idą na zbrojenie...
Kenoza to ogołocenie serca - aby kochać...
Trzeba przekraczać granicę w miłości...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują...