sobota, 18 listopada 2017

Dzień po dniu

18 listopada 2017

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Gdy głęboka cisza ogarnęła wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy...

Pascha jest przejściem ze śmierci do życia...
Jezus przeprowadza nas przez krzyż miłości...
Wiara rodzi się w nas i jest drogą życia...
Modlitwa jest walką i sprawia zwycięstwo...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie...  

piątek, 17 listopada 2017

Dzień po dniu

17 listopada 2017

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga...

Bóg objawia swoje oblicze przez piękno stworzeń...
Człowiek szuka Boga - świat jest Jego wizerunkiem...
Bałwochwalstwem jest boski kult świata bez Boga...
Jezus ukrzyżowany objawia nam oblicze Ojca...

Jezus przychodzi wciąż - otwórz się na dar zbawienia...
Nie przerażaj się spustoszeniem świata - idzie Bóg...
Radujcie się w Panu, wyjdźcie Mu na spotkanie...
Zbawienie wasze jest już - Krzyż jest zwycięstwem...

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie...  

czwartek, 16 listopada 2017

Dzień po dniu

16 listopada 2017

Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki...

Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków...

Potrzebujesz teraz daru mądrości - daje Boże widzenie świata...
Rozpoznanie co jest co - jak iść dalej - jak wybrać to właściwe...
Wołaj o Ducha mądrości - Ojciec z nieba da Ducha Świętego...
Wszyscy czekamy na dzień przyjścia Pana - On wciąż przychodzi...

Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie...
  

środa, 15 listopada 2017

Dzień po dniu

15 listopada 2017

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię...

Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli...

Gdzie jest autorytet władców tego świata?...
Dokąd prowadzą narody tej naszej ziemi?...
Jak ocalić nas pogubionych inteligentów?...
Kto  może uzdrowić pysznych mocarzy?...

Tylko w Bogu jest nadzieja ocalenia nas...
Tylko Krew Jezusa obmywa brudy świata...
Trzeba przejrzeć sercem ciemności zła...
Trzeba uwierzyć - tylko prawda wyzwala...

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...  

wtorek, 14 listopada 2017

Dzień po dniu

14 listopada 2017

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności...

Życie twoje jest darem Boga - nie kończy się śmiercią...
Bóg jest życiem, miłością - nieskończonością istnienia...
Jesteśmy powołani przez Boga, aby służyć z miłością...
Pokora niech nas wyraża - wierność w skali możliwej...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...  

poniedziałek, 13 listopada 2017

Dzień po dniu

13 listopada 2017

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Mądrość jest duchem miłującym ludzi...

Idziemy dzień po dniu - Pan nas prowadzi...
Szukamy mądrości - ona dziś puka do nas...
Daje nam  widzenie świata oczyma Boga...
Uzdalnia do miłości - bo Bóg jest dobry...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia...   

niedziela, 12 listopada 2017

Dzień po dniu

12 listopada 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają...

Wiedzy mamy dużo - mądrości za mało...
Pycha nas nadyma - rośniesz w sobie...
Nie wiesz dokąd idziesz - wisisz we mgle.
Tylko Duch mądrości może cię ocalić...

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei...

Śmierć to pascha w wieczność - rodzi cię na nowo...
Jezus śmierć zwyciężył - Krzyż jest bramą życia...
Płoń miłością Ducha - niech ci nie zabraknie...
Pan idzie po ciebie - zawsze bądź gotowy...

Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego...
  

Dzień po dniu

11 listopada 2017

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków!...

Bóg jest ponad wszystko - marnością jest pieniądz...
Bądź wolny od bogacenia się - ubóstwo jest wolnością...
Władza i pieniądz przeminie - nagi staniesz przed Bogiem...
We wszystkim tylko miłość się liczy - prowadzi do nieba...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków...
  

piątek, 10 listopada 2017

Dzień po dniu

10 listopada 2017

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga...

Czy są już owoce twojej misji? - chwała Panu...
Jesteś zarządcą przestrzeni twego powołania...
Strategia jest ważna - nie trać ani chwili czasu...
Synowie Boga są przebiegli w łowieniu ludzi...

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości...
   

czwartek, 9 listopada 2017

Dzień po dniu

9 listopada 2017

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Serce człowieka mieszkaniem Boga...
Miłość Boża rozlana w sercach naszych...
Troska o czystość serca - Jezus przychodzi...
Świat targowicą - ciemność i chaos dążeń...

Żyjemy w świecie - jest misja zbawienia...
Posłani przez Pana - gołębie wśród wilków..
Krzyż Jezusa znakiem miłości - Jezus Panem...
Budujemy wspólnoty w Duchu Jego miłości...

Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska...  

środa, 8 listopada 2017

Dzień po dniu

8 listopada 2017

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością...

Człowiek nie może żyć bez miłości - trzeba wybrać Jezusa...
Bez miłości życie jest puste - nie można tak żyć - tylko Jezus...
Wszystkie bóstwa zniewalają - są jak demony - Jezus zbawia...
Droga wiary jest walką - w Duchu Świętym jest zwycięstwo...

Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem...  

wtorek, 7 listopada 2017

Dzień po dniu

7 listopada 2017

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie...

Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem...

Bóg jest dobry - chce czynić dobro przez ciebie...
Rozpal ogień miłości w sercu - czyń dziś dobro...
Eucharystia to uczta miłości - jesteś zaproszony...
Niech będzie dla ciebie źródłem mocy i miłości...  

Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu...  

poniedziałek, 6 listopada 2017

Dzień po dniu

6 listopada 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia...

Bóg jest wierny w swojej miłości...
Człowiek kłóci się i kombinuje...
Bóg nie odrzuca - nie oddala się...
Zawsze kocha i wciąż przebacza...

Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów...
  

niedziela, 5 listopada 2017

Dzień po dniu

5 listopada 2017

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie...

Ja jestem potężnym Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami...

Bóg jest Panem nieba i ziemi - Jemu chwała na wieki...
On niech będzie pochwalony i wywyższony w moim sercu...
Wszystko od Niego pochodzi - człowiek jest prochem z ziemi...
Bóg z miłości nas stworzył - Jemu oddaj cześć - Jemu służ...

Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi...

Jesteśmy sługami Słowa - Bóg zechciał przez nas mówić...
Skromność i pokora to wyposażenie misjonarzy Jezusa...
Niesiemy Słowo, a Duch Boże przez nas wokoło działa...
Jesteśmy najmniejsi wśród ludu - wielki jest Jezus Pan...  

Największy z was niech będzie waszym sługą...  

sobota, 4 listopada 2017

Dzień po dniu

4 listopada 2017

Pan nie odrzuca ludu wybranego...

Zatwardziałość dotknęła tylko części Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do Kościoła pełnia pogan...

Żydzi odrzucili Mesjasza - Paweł spotkał Jezusa na drodze do Damaszku...
Dziś wielu katolików ochrzczonych nie zna Jezusa - neopogaństwo życia...
Bóg kocha ciebie - ma dla twojego życia wspaniały plan - czy wierzysz?...
Zatwardziałość serca blokuje i zaciemnia - Duch Święty kruszy i świeci...

Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca... 

piątek, 3 listopada 2017

Dzień po dniu

3 listopad 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym...

Boli mnie, gdy odrzucasz Jezusa - podcinasz swoje korzenie...
Nadstawiam swoją głowę, aby ciebie uratować - byś nie zginął...
Otwórz swoje serce, uwierz w Jezusa - przyjmij Jego miłość...
Jezus jest Panem i Zbawicielem - chce twojego ocalenia...

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną...  

czwartek, 2 listopada 2017

Dzień po dniu

2 listopada 2017

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych, co pomarli...

Wszyscy umieramy, ale śmierć nie jest końcem naszego życia...
Jezus umarł na krzyżu - zwyciężył śmierć - daje nam życie...
Śmierć jest paschą - przejściem do życia w nieśmiertelności...
Odkupieni przez Pana idziemy drogą wiary do domu Ojca...

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...  

środa, 1 listopada 2017

Dzień po dniu

1 listopad 2017

Oto lud wierny, szukający Boga...

To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty i wybielili we krwi Baranka...

Kościół jest wspólnotą świętych grzeszników...
Idziemy do Jezusa ze wszystkimi słabościami...
Duch Święty przemienia nas - oczyszcza nas...
Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach...

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec...

Uroczystość Wszystkich Świętych jest „naszym” świętem: nie dlatego, abyśmy byli tak wspaniali, ale dlatego, że świętość Boga dotknęła naszego życia. Święci nie są doskonałymi wzorami, ale osobami przenikniętymi Bogiem. Możemy je porównać do witraży w kościołach, które wpuszczają światło w różnych odcieniach barw. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy przyjęli do swego serca światło Boga i przekazywali je światu, każdy zgodnie z swoim „odcieniem”. Ale wszyscy byli przejrzyści, zmagali się, by usunąć plamy i ciemności grzechu, i przepuścić łagodne światło Boga. Taki jest cel życia, by przepuścić światło Boga, także cel naszego życia. Franciszek papa

Błogosławieni....  

wtorek, 31 października 2017

Dzień po dniu

31 października 2017

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić...

Dzieją się cuda w naszym życiu...
Wracamy do domu - pojednanie...
Uwolnieni z ciężaru w konfesjonale...
Smutek zamieniony w radość...

Cierpimy - nie marnujemy życia...
Kochamy i nie wiemy nawet skąd...
Miłosierdzie działa w nas - dlaczego?...
Jestem oszołomiony bilansem łaski...

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni...  

poniedziałek, 30 października 2017

Dzień po dniu

30 października 2017

Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia człowieka...

Wszyscy co, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi...

Zostałeś dotknięty przez Pana - spoglądaj ku górze...
Jezus żyje - prowadzi nas ku wyżynom nieba...
Jesteśmy synami dobrego Ojca - chwalmy Pana...
Wyprostuj się - idź za Jezusem z radością i nadzieją... 

Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga...  

niedziela, 29 października 2017

Dzień po dniu

29 października 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Nie będziesz gnębił, ani uciskał...

Jesteśmy dziećmi tego samego Ojca - obdarowani miłością...
Miłość z Boga wypływa - jest istotą naszego życia - jestem...
Bóg kocha pierwszy - uwierzyłem Jego miłości - teraz żyję...
Kocham Boga pełnią mego serca - kocham braci jak siebie...

Jesteśmy powołani do miłości - to moje jest najważniejsze...
Budujemy jedność - przebaczenie niszczy mury i uzdrawia...
Mieć wrażliwe serce na ubogiego - Jezus w nim przychodzi...
Misja Jezusa przynagla, aby w sercach budować nowy świat... 

Będziesz miłował...  

sobota, 28 października 2017

Dzień po dniu

28 października 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Nie jesteście już obcymi i przychodniami...

Jesteśmy wspólnotą Jezusa - budujemy przyjazne relacje...
To Jezus nas wezwał po imieniu, nazwał przyjaciółmi...
Jego misja zbawienia świata jest naszą misją - idziemy...
Duch Święty nas prowadzi i umacnia - działa przez nas...

Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. 
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami...
  

piątek, 27 października 2017

Dzień po dniu

27 października 2017

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich...

Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci?...

Chcę czynić dobro, a czynię zło - jestem rozbity...
Spotkałem Jezusa - obdarował mnie swoją miłością...
Duch Święty zstąpił na mnie - jestem misjonarzem...
Bóg ukazuje mi swoje oblicze - Abba miłosierny...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...  

czwartek, 26 października 2017

Dzień po dniu

26 października 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym...

Śmierć grzechu jest w nas - jesteśmy uwikłani w zło świata...
Krzyż Jezusa jest ocaleniem - śmierć Jezusa jest w nas życiem...
Duch Święty rozpala w nas miłość - przejście do świata Boga...
Rozniecaj ogień Bożej miłości wokoło siebie - bądź świadkiem...

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął...  

środa, 25 października 2017

Dzień po dniu

25 października 2017

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom...

Oczekujemy przyjścia Pana - bądźmy czujni i czyści...
Powołani do miłości - wszyscy jesteśmy sługami Pana...
Jezus jest Królem - grzech nie może panować w nas...
Pożądliwość ukrzyżowana - jest w nas misja zbawienia...

Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...  

wtorek, 24 października 2017

Dzień po dniu

24 października 2017

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska... 

Światło miłości świeci blaskiem w krainie ciemności...
Na tym świecie jest wiele zła - ale świat jest dobry...
Człowiek jest dzieckiem Boga - jest słaby i grzeszny...
Jezus jest ratunkiem - ocaleniem świata i człowieka...

Bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana... 

poniedziałek, 23 października 2017

Dzień po dniu

23 października 2017

Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził...

Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Boże, ale się umocnił w wierze...

Trzeba zaufać Bogu i iść za głosem Pana...
Wiara prowadzi nas w blasku światłości...
Trzeba stoczyć walkę w sobie z demonem...
Żądza posiadania jest w nas bardzo wielka...

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości...
  

niedziela, 22 października 2017

Dzień po dniu

22 października 2017

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Zawsze dziękuję Bogu za was wszystkich...

Trzeba zawsze dziękować Bogu za Jana Pawła II...
Nie lękajcie się - otwórzcie drzwi Chrystusowi...
Bogu należy się wszystko - jest Panem świata...
Człowiekowi nie można oddawać boskiej chwały...


Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga...

sobota, 21 października 2017

Dzień po dniu

21 października 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

On wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów...

Nie według ciała - według Ducha, który działa w nas...
Wielka rodzina - wiele narodów w sercu Jezusa...
Wielość w jedności Ducha Świętego - jedno Ciało...
Jesteśmy dziećmi Abrahama - przez wiarę w Jezusa...

Jesteśmy razem - wielbimy Boga - miłość jest w nas...
Uświęcamy się podążając za Jezusem - poskramiając ciało...
Wychodzimy do ludzi ze świadectwem miłości - odważnie...
Nie lękamy się odrzucenia - nie ukrywamy naszej wiary...

Uwierzyliśmy nadziei, która jest w nas blaskiem...
Prowadzi nas i inspiruje w drodze do nieskończoności...
Świat pogrążony w ciemności potrzebuje nadziei...
Jesteś świadkiem nadziei - radość twoja niech świeci...

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi...

piątek, 20 października 2017

Dzień po dniu

20 października 2017

Tyś mą ucieczką i moją radością...

Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość...

Wiara jest mocą człowieka - prowadzi z odwagą w nieznane...
Bóg objawia powoli to co we mgle - zaufanie jest napędem...
Spełnia się powoli plan Boga - człowiek idzie krok po kroku...
Duch rośnie w nas - odkrywamy siłę ducha wobec zagrożeń...

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą...  

czwartek, 19 października 2017

Dzień po dniu

19 października 2017

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia...

Przecież jeden jest tylko Bóg...

Uwierzyłeś w Jezusa - idziesz za Nim Jego drogą...
Duch Święty przemienia twoje serce - jest w tobie...
Będą czyhali na ciebie - wyglądali twojego upadku...
Bądź czujny - patrz dokoła - wzrastaj w miłości...

Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie...   

środa, 18 października 2017

Dzień po dniu

18 października 2017

Królestwo Pana głoszą Jego święci...

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie...

Wszyscy mnie opuścili - nie jestem sam...
Bóg jest blisko mnie - jest i posyła mnie...
Jego Duch jest miłością i mocą we mnie...
Nie lękam się - we mnie jest Duch Pański...

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki...
mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże...

wtorek, 17 października 2017

Dzień po dniu

17 października 2017

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Ja nie wstydzę się Ewangelii Bożej...

Nie możesz ukrywać swojej więzi z Bogiem...
Świeć blaskiem Miłości - Bóg jest z nami zawsze...
Odrzuć pozory religii - serce twoje domem Boga...
Bądź prawdziwie wierny - zadbaj swoje wnętrze...

Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości... 

poniedziałek, 16 października 2017

Dzień po dniu

16 października 2017

Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie...

Aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan do posłuszeństwa wierze...

Ludzie szukają szczęścia - Jezus szuka człowieka...
Głosić Słowo Życia - to misja zdobywania ludzi...
Celem głoszenia Słowa jest budzenie wiary żywej...
Uczeń Chrystusa ma być znakiem Jonasza dziś...

To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza...

niedziela, 15 października 2017

Dzień po dniu

15 października 2017

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Ręka Pana spocznie na tej górze...

Idziemy do Ciebie, Panie - wspinamy się wzwyż...
Jest wielkie pragnienie serca - szukamy miłości...
Śmierci nie będzie i płaczu - tu jest raj wybranych...
Ty nie chcesz naszej zguby - ocalasz i podnosisz...

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...

Życie prowadzi przez ruiny po szczyty możliwości...
Nie dać się zaorać - ty bądź wolny od układów...
Pieniądz i pustka - nędza, chciwość i choroba...
Jesteśmy wolni i zdolni do kochania - chcemy być...

Ty, Jezu, zapraszasz nas na ucztę Twojej miłości...
Oddajesz się cały - kochasz nas i jesteś z nami...
Wielu ucieka w arogancję i samowystarczalność...
Jesteśmy z Tobą, Panie - chcemy być dla Ciebie... 

Przyjdźcie na ucztę...

sobota, 14 października 2017

Dzień po dniu

14 października 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo...

Nie może być puste moje życie...
Przyniesiecie owoc obfity - mówi Pan...
Idź za Panem w Duchu - pełnić wolę Jego...
Miłość w kawałkach tworzy wielką miłość...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

piątek, 13 października 2017

Dzień po dniu

13 października 2017

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie...

Bliski jest dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od Niszczyciela...

Idziemy za Jezusem - pokuta jest naszą drogą...
Nieustanna przemiana naszych serc - wyjście...
Czujność - demony krążą - chcą znów wrócić...
Ciągle wybieram Jezusa - przyjdź Duchu Święty...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza...

czwartek, 12 października 2017

Dzień po dniu

12 października 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach...

Przestań narzekać, krytykować i użalać się nad sobą...
Bóg ciebie kocha, jesteś potrzebny - jest misja dla ciebie...
Otwórz się na Ducha Świętego - On będzie działał...
Bóg cię uzdrawia i posyła - ludzie wszędzie szukają Boga...

O ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą... 

środa, 11 października 2017

Dzień po dniu

11 października 2017

Panie, Ty jesteś Bogiem miłosierny...

Wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym...

Poznaję Ciebie, Panie - jesteś moim Bogiem...
Twoja dobroć jest wielka - miłosierny Panie...
Chcę rozmawiać z Tobą - jesteś blisko mnie...
Ty miłością mnie ogarniasz - Jezu ufam Tobie...

Panie, naucz nas modlić się...

wtorek, 10 października 2017

Dzień po dniu

10 października 2017

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi...

Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta...

Misja jest ciągle aktualna - jestem w drodze...
Miłość przynagla - mam głosić Ewangelię...
Ludzie żyją w ciemności - szukają światła...
Jesteś solą - jesteś światłem - idź do ludzi...

Słuchaj Pana - Jego słowa leczą złamane serca...
Trać czas dla Boga - to jest najlepsza sprawa...
Módl się i pracuj - będzie owoc twego żywota...
Modlitwa jest życiem i miłością - nie ustawaj...

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...

poniedziałek, 9 października 2017

Dzień po dniu

9 października 2017

Pan wyprowadzi życie me z przepaści...

Wstań, idź do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją...

Wszyscy jesteśmy misjonarzami - Jezus potrzebuje ciebie...
Miłość przynagla nas - jest coś, co sprawia opór serca...
Można nawet uciekać przed misją - Jezus nas uzdrawia...
Czyń podobnie - otwórz oczy serca - szukaj i uzdrawiaj...

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko...

niedziela, 8 października 2017

Dzień po dniu

8 października 2017

Winnicą Pana jest dom Izraela...

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku...
I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody...

Twoje życie zrodziło się z miłości...
Bóg ciebie ukochał i chciał - jesteś...
Twoja winnica jest własnością Pana...
Jaki jest dziś owoc twego życia?...

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem...

Bóg jest dobry - troszczy się o ciebie...
Wszystko ci się należy - a Bogu nic...
Przejąłeś władzę - wywłaszczyłeś Boga...
Rozsypała się twoja winnica - pustka...

Kamień odrzucony stał się fundamentem...
Rośnie królestwo Jezusa w naszych sercach...
Owoc miłości obfity - rodzą się dzieci Boga...
Radość i nadzieja budzi się w moim sercu...

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wydaje jego owoce...

sobota, 7 października 2017

Dzień po dniu

7 października 2017

Pan wysłuchuje biednych i ubogich...

Ten, który zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym...

Wybawienie dokonało się na krzyżu - Jezus uzdrawia dziś...
Przechodzimy ze śmierci do życia  - to jest nasz chrzest...
Duch Święty otwiera nasze oczy - widzę Niewidzialnego...
Przez nasze ręce i serce przechodzi promień Miłości Boga...

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie...

piątek, 6 października 2017

Dzień po dniu

6 października 2017

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Panu, Bogu naszemu, należy się sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy...

Otwórz się na Słowo, nie bój się prawdy...
Słowo jest światłem - kruszy i rozpala...
Pokora stawia we właściwym miejscu...
Otwiera na Ducha - Jezus jest Panem...

Twoje oczy będą płonąć ogniem Ducha...
Twoje stopy poprowadzą drogą Jezusa...
Twoje usta będą wielbić i głosić miłość...
Twoje ręce będą błogosławić i łączyć...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...  

czwartek, 5 października 2017

Dzień po dniu

5 października 2017

Nakazy Pana są radością serca...

Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją...

Radość i nadzieja otwiera oczy naszych serc...
Bóg jest dobry - jesteśmy w Jego rękach...
Daje nam swego Ducha - rozpala miłość...
Posyła nas - pragnie, aby cały świat zapłonął...

Idźcie! Oto was posyłam jak owce między wilki...

O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim; bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.
O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej. O, Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.
Uczyń mnie, Jezu, miłą i czystą ofiarą przed obliczem Ojca swego. Jezu, mnie nędzną, grzeszną, przeistocz w siebie, bo Ty wszystko możesz, i oddaj mnie Ojcu swemu Przedwiecznemu. Pragnę się stać hostią ofiarną przed Tobą, a przed ludźmi zwykłym opłatkiem; pragnę, aby woń mojej ofiary była znana tylko Tobie. O Boże wiekuisty, pali się we mnie ogień nieugaszony błagania Ciebie o miłosierdzie; wyczuwam i rozumiem, że to jest moje zadanie, tu i w wieczności. Tyś sam kazał mi mówić o tym wielkim miłosierdziu i dobroci Twojej.
św. Faustyna

środa, 4 października 2017

Dzień po dniu

4 października 2017

Kościele święty, nie zapomnę ciebie...

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże...

Szukasz swego miejsca w życiu - Jezus woła...
Nie oglądaj się do tyłu - zaufaj i ruszaj w drogę...
Bądź siewcą życia, zawsze dziękuj - nie narzekaj...
Słońce miłości niech świeci tam gdzie jesteś...

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego...  

wtorek, 3 października 2017

Dzień po dniu

3 października 2017

Pan Bóg jest z nami, wszyscy się radujmy...

Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Pan...

Nie jesteś sam - Jezus cie pochwycił...
Nieś w sobie ogień miłości Ducha...
Tworzyć będziesz wspólnotę Pana...
Idź za Jezusem - celem jest Pascha... 

Postanowił udać się do Jerozolimy...  

poniedziałek, 2 października 2017

Dzień po dniu

2 października 2017

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie...

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi...

Nigdy nie jesteś sam - masz swego anioła... 
Idziemy - nie wiadomo dokąd - wiatr wieje...
Gdy masz serce dziecka anioł cię prowadzi...
Uwielbiaj Boga - ciemności się rozproszą...

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...

niedziela, 1 października 2017

Dzień po dniu

1 października 2017

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie...

Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze...

Trzeba spojrzeć w serce - zobacz otchłań grzechu...
Jakie unicestwienie dobra dokonuje się w świecie...
Bóg jest większy niż twój grzech - Jego Miłość...
Uznaj zło grzechu, skrusz serce - wejdź w Paschę...

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich...

Przestań kręcić się wokół siebie - patrz na ludzi...
Wyjdź poza krąg swoich zmartwień - otwórz się...
Bądź przyjacielem - wspomagaj ludzi - Jezus czeka...
Tak wyjdziesz z jaskini egoizmu ku czystej miłości...

A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej...

Jakże rozpoznać Ciebie, Jezu na naszych drogach...
Nie świecisz aureolą - jesteś taki zwyczajny i bliski...
Śmierć wziąłeś na siebie, aby dać nam pełnię życia...
Jesteś z nami - masz nasze ciało i jak my zmęczenie...

Słuchasz Ojca - my chcemy chodzić po swojemu...
Jesteś pokorny - stałeś się dla nas zwykłym chlebem...
Karmisz nas, abyśmy nie ustali - dajesz nadzieję...
Idziemy za Tobą - często zbuntowani, zniechęceni...

Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy...  

sobota, 30 września 2017

Dzień po dniu

30 września 2017

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie...

Przychodzisz Panie do świątyni mego serca...
Twoja miłość wypełnia mnie - radość i nadzieja...
Wybrałeś mnie, abym ubogim niósł światło...
Choć nie rozumiem ufam Twojej miłości...

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

piątek, 29 września 2017

Dzień po dniu

19 września 2017

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu...

Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem...

Bóg jest dobry, troszczy się nas...
Aniołowie otaczają nas opieką...
Światło z ciemnością zmaga się...
Jest zwycięstwo - Jezus Zbawca...

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego...
  

czwartek, 28 września 2017

Dzień po dniu

28 września 2017

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudować dom Pański...

Trzeba odbudować człowieka - tylu jest ludzi zniszczonych...
Gdy odrzucasz Boga - niszczysz swoje człowieczeństwo...
Obudź się - wyjdź i zobacz - pola czekają na zasiew ziarna...
Jesteś posłany nieść nadzieję ludziom uśpionym w mroku...

Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się Go zobaczyć...  

środa, 27 września 2017

Dzień po dniu

27 września 2017

Pan bardzo bliski, żyjący na wieki...

Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba...

Jestem grzesznikiem - słabość moja jest wielka...
Ufam Twojemu miłosierdziu Panie, zmiłuj się...
Idę do Ciebie - ale to Ty wychodzisz do mnie...
Ze wzruszeniem i radością przygarniasz mnie...

I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych...  

wtorek, 26 września 2017

Dzień po dniu

26 września 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paschę dla wszystkich...

Pan chce naszego powrotu do źródła...
Woda żywa niesie ocalenie i nadzieję...
Pascha Jezusa jest drogą mego życia...
Jestem uczniem Pana i Jego bratem... 

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je...  

poniedziałek, 25 września 2017

Dzień po dniu

25 września 2017

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa garncem...

Jezus jest światłością świata - On prowadzi nas...
Uwierzyłeś miłości Boga - Jego światło jest w tobie...
Jesteś w świecie posłany, aby świecić Jego blaskiem...
Słuchaj Słowa Pana - Duch Święty niech cię umacnia...

Uważajcie więc, jak słuchacie...  

niedziela, 24 września 2017

Dzień po dniu

24 września 2017

Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają...

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko...

Bóg szuka człowieka, jest blisko i pozwala się znaleźć...
Człowiek idzie we mgle - szuka sensu życia i szczęścia...
Jest w nas wielkie pragnienie miłości - pustka i głód...
Bóg jest dobry - pozwala się znaleźć w Synu Jezusie...
  
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami...

Myśl Boga i Jego Słowo jest światłem i mądrością...
Bóg mówi do człowieka - w ciszy serca słuchaj Go...
Daj sobie czas na spotkanie ze Słowem - słuchaj...
Odnów swoje myślenie z pomocą Ducha Świętego... 

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć...

Bóg jest dobry - żyj w miłości dla Jego chwały...
Życie twoje będzie spełnione tylko w Chrystusie...
Nie porównuj się z kimkolwiek - będzie zazdrość...
W Królestwie Bożym nie ma bezrobotnych...

Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy...
Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry...
  

sobota, 23 września 2017

Dzień po dniu

23 września 2017

Stańcie z radością przed obliczem Pana...

Nakazuję w obliczu Boga...

Kto dziś ma autorytet - kogo mam dziś słuchać...
Sam wiem najlepiej - wiem gdzie mam podążać...
Gdzie dziś jest Bóg - co zrobiłeś z jego prawem...
Wszyscy pobłądzili - każdy idzie w swoją stronę...

To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu...

piątek, 22 września 2017

Dzień po dniu

22 września 2017

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu w poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni...

Jakie to proste i oczywiste - a jednak wciąż chcemy więcej...
Ciągle za mało - szukamy sposobów, aby jeszcze coś zdobyć...
Obciążeni balastem marności męczymy się co z tym zrobić...
Tymczasem Jezus jest skarbem - jest perłą i tylko to wystarczy...

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy...

czwartek, 21 września 2017

Dzień po dniu

21 września 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój...

Dużo jest w nas słabości, dużo miernoty...
Pan widzi więcej - wzywa nas po imieniu...
Nie możesz siedzieć przy drodze życia...
Pójdź za Mną - wyjdź z jaskini swoich lęków...

Doskonali nie nadają się do drogi Pana...
Głaszczą brzuchy samozadowolenia...
Innych osądzają i odrzucają - stoją z boku...
Są zakręceni - nie potrafią iść za Jezusem...

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

środa, 20 września 2017

Dzień po dniu

20 września 2017

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił...

Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia?...

Jak zrozumieć Jana - jak zrozumieć Jezusa? kim oni są...
Ich czyny i słowa budzą zdziwienie, niepokój, zgorszenie...
Jan wzywa do pokuty i nawrócenia - Mesjasz nadchodzi...
Jezus ukazuje oblicze miłosiernego Ojca - jak to pojąć...

A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność...

wtorek, 19 września 2017

Dzień po dniu

19 września 2017

Zawsze uczciwie będę postępował...

Nauka to godna wiary...

Wiara wyprowadza cię z grobu twojej nędzy...
Grzech twój jest odkupiony przez Krew Jezusa...
Żyjesz jak nowy człowiek - według Ducha...
Nie płacz nad sobą - dziękuj Bogu i raduj się...

Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!...

poniedziałek, 18 września 2017

Dzień po dniu

18 września 2017

Chłopcy i dziewczęta chwalcie imię Pana...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwości; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

Idziemy donikąd - sfrustrowani złudnym szczęściem...
Kto z was wie - gdzie powinien dziś naprawdę być...
Kogo szukamy naprawdę - dlaczego tu jesteśmy...
Jezus chce nas pochwycić - tylko On wie i kocha...

Szukamy śladów miłości na drodze naszego życia...
Ciemność nas otacza zewsząd - kręcimy się wokół...
Jesteśmy bezradni - udajemy samowystarczalnych...
Tylko Jezus pozbiera połamany szkielet mojego życia...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...

niedziela, 17 września 2017

Dzień po dniu

17 września 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie...

Kręcisz się wokół siebie i jesteś zmęczony...
Obudź się - wyjdź z jaskini swoich zmartwień...
Przebacz sobie - odpuść bliskim ci ludziom...
To będzie twoje największe zwycięstwo...

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?...

sobota, 16 września 2017

Dzień po dniu

16 września 2017

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, z pośród których ja jestem pierwszy...

Łatwo oceniamy innych - siebie rozumiemy...
Wszyscy zgrzeszyli - pokora ukazuje prawdę...
Co jest w twym sercu - to możesz dać drugiemu...
Miłość Boża w twoim sercu rozlewa się wokół...

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro...

piątek, 15 września 2017

Dzień po dniu

15 września 2017

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Posłuszeństwo Bogu jest wolnością do miłości...
Jezus był posłuszny Ojcu - zbawił świat przez krzyż...
Maryja posłuszna służebnica jest jedno z Jezusem...
Współcierpi i współzbawia nas - jest naszą Matką...

Nie marnujmy cierpienia przez dym narzekania...
Nie użalaj się nad sobą - raduj się i zawsze dziękuj...
Złóż na ołtarzu krzyża całe swoje życie dla chwały...
Bóg będzie uwielbiony przez twoje cierpienia... 

Niewiasto, oto syn Twój...
Oto Matka twoja...

czwartek, 14 września 2017

Dzień po dniu

14 września 2017

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca...

Jesteśmy dziećmi Boga - Jezus nas odkupił...
Zaufajmy miłości - Krzyż jest zbawieniem...
Ofiara Jezusa zanurza nas w miłosierdziu...
Jezus jest twoim Panem - idź za Nim...

 Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

środa, 13 września 2017

Dzień po dniu

13 września 2017

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze...

Patrz w górę tam i badaj swe serce...
Jezus niech będzie na twym tronie...
On daje kierunek - idź za Nim tam...
Nieskończoność chwały dla ciebie...

Wszystkim we wszystkich jest Chrystus...  

wtorek, 12 września 2017

Dzień po dniu

12 września 2017

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich dla ziemi...

Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuście w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności...

Jeśli On mówi słuchaj Jego słowa...
Zaufaj Mu - On chce twego dobra...
W drodze omijaj rafy koralowe...
Na skale buduj dom twojego życia...

Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób...

poniedziałek, 11 września 2017

Dzień po dniu

11 września 2017

Pan jest opoką i zbawieniem moim...

Teraz raduję się w cierpieniach za was...

Nie można marnować cierpienia - ono ma sens...
Zjednocz się z krzyżem Jezusa - to dar miłości...
Być uczniem i świadkiem jest duchową walką...
Jezus uzdrawia twoją rękę - pracuj dla Królestwa...

Wyciągnij rękę!...  

niedziela, 10 września 2017

Dzień po dniu

10 września 2017

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością...

Ty, Panie Jezu pierwszy nas umiłowałeś...
Jesteś z nami gdy spotykamy się razem...
Miłość jest fundamentem naszego życia...
Niezbędna jest troska wzajemna w drodze...

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich...

sobota, 9 września 2017

Dzień po dniu

9 września 2017

Bóg podtrzymuje całe moje życie...

Ja jestem drogą i prawdą i życiem.
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie...

Świat nas kusi - wprowadza w ciemności...
Idziemy donikąd złowieni w pułapkę...
Jezus przychodzi i wzywa do siebie...
Jest blaskiem jutrzenki - sensem nadziei...

Syn Człowieczy jest Panem także szabatu...

piątek, 8 września 2017

Dzień po dniu

8 września 2017

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim...

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra...

Uwierzyłem w miłość Boga...
On pierwszy mnie ukochał...
Kocham Boga jak tylko mogę...
Jego Duch we mnie działa...

Maryja współbrzmiała z Jezusem...
Była zawsze blisko od początku...
Jest teraz z Jezusem w niebie...
Wspiera nas w walce tu na ziemi...

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak...

czwartek, 7 września 2017

Dzień po dniu

7 września 2017

Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie...

Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów...

Głębią naszego życia jest duch - tu mieszka Duch Święty...
Zanurzyć się w Ducha Świętego - baptizmo - chrzest...
Posłuchaj Jezusa - sieci twojego życia zapełnią się...
Jesteś posłany - idź, nie jesteś sam - masz wspólników...

Jezus ciebie powołuje - zmienia twoje życie...
Oczekuje twojej zgody - zaufaj Mu i idź...
Jesteś grzesznikiem - Jezus zna twoje serce...
Daj się złowić Jezusowi - twoje sieci nie będą puste...

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił...

środa, 6 września 2017

Dzień po dniu

6 września 2017

Ufam na wieki łaskawości Boga...

Dzięki czynimy Bogu, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was...

Otwórz oczy, aby widzieć cuda - dziękuj z radością...
Dziękuj za wiarę i powołanie - Duch przez ciebie działa...
Bądź otwarty na ludzi - tylu szuka Boga blisko ciebie...
Oddaj chwałę Panu - miłość przelewa się przez ciebie...

Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po zostałem posłany...

wtorek, 5 września 2017

Dzień po dniu

5 września 2017

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie...

Jesteśmy dla siebie bliscy przez Jezusa naszego Pana...
Idziemy pod prąd i zmagamy się z przeciwnościami...
Trzeba wspierać się, napominać z miłością i podnosić...
Demon siedzi nieraz ukryty w nas - trzeba go wypędzać...

Milcz i wyjdź z niego!

poniedziałek, 4 września 2017

Dzień po dniu

4 września 2017

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...

Wszyscy zostali namaszczeni Duchem Święty...
Jest misja zbawienia - jest moc Ducha Świętego...
Posłani do świata - nieść uzdrowienie, ocalenie...
Ciągle słowa pisma realizują się w nas przez Ducha...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...

niedziela, 3 września 2017

Dzień po dniu

3 września 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść...

Czy już spotkałeś Jezusa - czy dałeś się pochwycić...
Wiara bez relacji osobistej z Jezusem jest martwa...
Jezus przyszedł na świat, aby wejść w twoje życie...
Zaufaj Jego miłości - idź za Nim drogą krzyża...

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata...

Świat zwodzi ludzi - stwarza złudzenia i pustkę...
Myślenie materialistyczne tworzy kult pieniądza...
Hedonizm okalecza i głęboko rani człowieka...
Tylko logika krzyża jest dla ciebie ocaleniem...

Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje...  

sobota, 2 września 2017

Dzień po dniu

2 września 2017

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie...

Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili...

Stoisz w miejscu, obudź się - nie trać czasu na głupstwa...
Jesteś potrzebny - masz coś w sobie do ofiarowania ludziom...
Ogarnij się, wstawaj - przecież nie jesteś przeciętniakiem...
Jezus przychodzi do ciebie - otwórz się, już czas uwierzyć...

Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!...
  

piątek, 1 września 2017

Dzień po dniu

1 września 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Stawajcie się coraz doskonalszymi!...

Jesteś powołany do świętości - czy wiesz?...
Tylko Bóg jest święty - Bóg jest Miłością...
Idź za Jezusem w Duchu Świętym w miłości...
Twoje powołanie - pełnienie woli Bożej dziś...

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie...  

czwartek, 31 sierpnia 2017

Dzień po dniu

31 sierpnia 2017

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem...

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą...

Pan niech da wzrost w ilości i jakości...
Przyjmij z radością w dziękczynieniu...
Drzewo twoje niech wyda dobry owoc...
Miłość pomnaża się przez łaskę Pana...  

Bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...  

środa, 30 sierpnia 2017

Dzień po dniu

30 sierpień 2017

Panie, przenikasz i znasz mnie całego...

Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem...

Praca w oczach Pana nie jest zyskiem - jest aktem miłości...
Nie możesz próżnować udając, że szukasz pracy i jej nie ma...
Wezwanie do pracy jest pierwszym przykazaniem - sięga raju...
Nie jest ważne co robisz, ale ile miłości wkładasz w to, co robisz...

Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących...
  

wtorek, 29 sierpnia 2017

Dzień po dniu

29 sierpnia 2017

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość...

Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę...

Jesteś uczniem Jezusa - misjonarzem miłości...
Posłany do ludzi bezczelnych i zagubionych...
Odwagi - miłość niech świeci w ciemnościach...
Głoś prawdę miłości i nie lękaj się odrzucenia...

Nie wolno ci mieć żony twego brata...  

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Dzień po dniu

28 sierpnia 2017

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich...

Wokół nas jest wspólnota wspaniałych ludzi...
Jest to dar dobrego Boga - dziękuje Ci, Panie...
Codziennie coś się dzieje - trzeba dziękować...
Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa - On jest blisko...

Wiara to wielki dar Boga - to skarb w sercu...
Wiara prowadzi mnie za Jezusem - oświeca...
Wiara działa we mnie przez miłość - teraz...
Świecić nadzieją wokół - to nasze zadanie... 

Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać...  

niedziela, 27 sierpnia 2017

Dzień po dniu

27 sierpnia 2017

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie czasy...

O głębokości bogactw, mądrości i wiedza Boga!...

Bóg objawia nam tajemnicę swojego istnienia...
Ojciec miłosierny, Syn - Jezus, Duch - Paraklet...
Bóg jest miłością - kocha ciebie dziś - jest blisko...
Twoje życie jest wędrowaniem do domu Ojca...

Co dziś ludzie mówią o Jezusie - kim jest dla nich?...
Jakie opinie dziś krążą o Kościele - gdzie ja jestem?...
Czy świat dziś się ostoi wobec tylu zagrożeń zewsząd?...
Pustka i ciemność dokoła nas - serce pełne lęków...

Jezus przychodzi dziś do ciebie - puka do serca...
Jest Synem Bożym - Mesjaszem posłanym...
Na krzyżu dokonuje zbawienia - to zwycięstwo...
Jezu ufam Tobie - otwieram drzwi mego serca...

Duch Święty zstępuje - zapala miłość w sercu...
Uświęca twoje życie - czyni cię świadkiem...
Jesteś posłany w miłości do ludzi zagubionych...
Odwagi - idź i głoś - JEZUS JEST PANEM...  

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego...  

sobota, 26 sierpnia 2017

Dzień po dniu

26 sierpnia 2017

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem...

Jezus wprowadza na drogę wolności synów Bożych...
Jego pascha jest naszym wyjściem z ciemności grzechu...
Odkupieni idziemy drogą wolności z Matką Jezusa...
Ona jest w naszym życiu - prowadzi nas do Jezusa...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

piątek, 25 sierpnia 2017

Dzień po dniu

25 sierpnia 2017

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe...

Co jest najważniejsze w moim życiu...
Co robić, aby nie zmarnować życia...
Uwierz, że Bóg dziś ciebie kocha...
Jezus przyszedł na ziemię dla ciebie...

Miłość jest darem Boga - jest wezwaniem...
Otwórz się i przyjmij dar miłości Bożej...
Niech miłość Boża wypełni twoje serce...
Duch Święty uzdolni cię do miłości Boga...

Będziesz miłował Pana Boga swego...  

czwartek, 24 sierpnia 2017

Dzień po dniu

24 sierpnia 2017

Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo...

Czyż może być co dobrego z Nazaretu?...

Jesteśmy na drodze i szukamy znaków...
Nie dowierzamy sobie - badamy cienie...
On idzie z nami - my Go nie widzimy...
Boimy się zbłądzić - Może Go poznamy...

Znasz nasze tęsknoty pod drzewem figowym...
Przychodzisz nie w porę - jesteś dziś potrzebny...
Wyciągasz przyjazną dłoń - ryzykujesz krzyżem...
Oddajesz się cały każdemu - my Cię przywalimy...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...

wtorek, 22 sierpnia 2017

Dzień po dniu

23 sierpnia 2017

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza...

Wszyscy coś mamy i zawsze nam brakuje...
Chcemy więcej - zachłanność w nas rośnie...
Bóg jest dobry - daje nam tyle ile potrzeba...
Chce, abyś dzielił się tym, co otrzymujesz...

Przyjacielu, nie czynie ci krzywdy...
Weź, co twoje, i odejdź...
  

Dzień po dniu

22 sierpnia 2017

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Bogatemu trudno wejść do królestwa niebieskiego... 

Nasze skarby i bogactwa są przeciwko nam...
Zniewalają nasze serce - czynią nas bogami...
Otwórz się w miłości - oddaj wszystko biednym...
Wejdź w przestrzeń Królestwa - ocalisz swe życie...

Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi...