sobota, 27 maja 2017

Dzień po dniu

27 maja 2017

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje...

Prosić to wyznać brak i ufność - Bóg jest dobry...
To zależność dziecka od Ojca  - stworzenia od Stwórcy...
Proś z pokorą - Bóg daje więcej - jest hojny w dawaniu...
Dziękuj już teraz - bądź cierpliwy, czekaj z ufnością...

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca... 

 

piątek, 26 maja 2017

Dzień po dniu

26 maja 2017

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...

Odwagi - jesteś posłany do ludzi z twojego otoczenia...
Uśmiechnij się, bądź przyjazny, ukaż gest akceptacji...
Proś Jezusa o prawdziwość, łagodność i cierpliwość...
Twoje słowo krzepiące ma być w Duchu słowem Pana...

Także i wy doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać...
  

czwartek, 25 maja 2017

Dzień po dniu

25 maja 2017

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie wiedzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie...

Jezus odszedł do Ojca - jestem z nami po wszystkie dni...
Smutek już jest radością Jego miłości, która jest w nas...
Duch Paraklet prowadzi - idziemy do radości domu Ojca...
Oglądamy Twoje oblicze Jezu - to Ty jesteś w ubogim... 

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość...

Czy jesteśmy otwarci na "Boże niespodzianki"? Czy mamy odwagę wyruszyć na nowe drogi, jakie wskazuje nam nowość Boga, czy też może się bronimy, zamknięci w nietrwałych strukturach, które utraciły zdolność do gościnności?
Franciszek papa
  

środa, 24 maja 2017

Dzień po dniu

24 maja 2017

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy...

Pan jest blisko - jesteśmy zanurzeni w Jego miłości...
Oddycham Bogiem - to moja codzienna modlitwa...
Poznaje Go - Bóg ukazuje mi swoje oblicze - Jezus...
Prawda o miłości - Krzyż i pusty grób - oświeca...

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...
  

wtorek, 23 maja 2017

Dzień po dniu

23 maja 2017

Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej...

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali...

Wszyscy jesteśmy więźniami ciemności i lęków...
Jezus przychodzi do ciebie w mocy wyzwolenia...
Zacznij wielbić Pana w ciemności zniewolenia...
Jezus wyprowadza ku światłości - jesteś wolny...

Duch Paraklet jest twoim obrońcą i posieszycielem...
Jest światłem - grzech ujawnia swój korzeń zła...
Objawia oblicze sprawiedliwego Boga miłości...
Sąd nad światem wyzwala i ocala ludzkie serce...

Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to przyślę Go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie...
 

poniedziałek, 22 maja 2017

Dzień po dniu

22 maja 2017

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim...

Mój dom jest twoim domem - czekam na ciebie...
Jezus buduje w nas most przyjaznej gościnności...
Duch Święty uzdalnia nas do zaufania i otwarcia...
Budujemy sieć królestwa z serc uczniów Jezusa...

Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie...
   

 

niedziela, 21 maja 2017

Dzień po dniu

21 maja 2017

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego...

Dziś Duch Święty zstępuje na nas i rozpala miłość w sercach....
Duchu Święty potrzebujemy Ciebie - Przyjdź Duchu Święty...
Jezus będzie w naszych sercach Święty Pan - nadzieja radości...
W pokorze znosić cierpienia i jednoczyć się z Krzyżem Pana...

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta, da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy...

Sam jestem słabym człowiekiem - chcę dobro - czynię zło...
Wszystko mogę w Duchu Świętym - On pokorą i odwagą...
Ciemności wszędzie - Jezus światłością świata i mego serca...
Idziemy za Tobą, Panie - niesiemy światu miłość w sercach... 

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest...

  

sobota, 20 maja 2017

Dzień po dniu

20 maja 2017

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię...

Jesteśmy uczniami Jezusa - świat nas nienawidzi...
Prześladowania były zawsze w historii Kościoła...
Nie lękaj się - przekraczaj granice i głoś Jezusa...
Kochaj i błogosław tych, którzy odrzucają ciebie...

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził...  

piątek, 19 maja 2017

Dzień po dniu

19 maja 2017

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Jesteśmy wszyscy powołani do miłości...
Miłości na miarę tej, którą On nas umiłował...
Kochać to życie swoje oddać za drugiego...
Miłość prawdziwa jest ofiarna i rodzi owoc...

Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili...  

czwartek, 18 maja 2017

Dzień po dniu

18 maja 2017

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Trwajcie w miłości mojej...

Jezus zaprosił nas do przyjaźni...
Obdarował nas Boską miłością...
Trwać w miłości - to źródło radości...
Żyć według przykazań to droga... 

Aby radość wasza była pełna...

Prawdziwa radość różni się od przyjemności. Radość zawsze rośnie, dojrzewa w cierpieniu w łączności z Chrystusowym Krzyżem. Tylko z tego rodzi się prawdziwa radość wiary, z której również i te osoby nie są wykluczone, jeśli nauczą się przyjmować swoje cierpienie w łączności z cierpieniem Chrystusa.
Benedykt XVI   

środa, 17 maja 2017

Dzień po dniu

17 maja 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia...

Jesteśmy zjednoczeni z Jezusem więzią miłości...
To Jego inicjatywa - przymierze na Golgocie...
Oczyszczasz nas Panie - prowadzisz do świętości...
W Twoim Duchu wszystko możemy - nic bez Ciebie...

Beze Mnie nic nie możecie uczynić...
  

wtorek, 16 maja 2017

Dzień po dniu

16 maja 2017

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje...

Trzeba przejść przez śmierć, aby w pełni żyć...
Wokół nas szaleje burza - a pokój jest w sercu...
Jezus umierał w ciemnościach - był światłością...
Świat nic nie rozumie z mądrości krzyża...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję...  

poniedziałek, 15 maja 2017

Dzień po dniu

15 maja 2017

Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu...

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje...

Przykazania Boże jest to droga miłości...
Wszyscy jesteśmy powołani do miłości...
Duch Święty rozlewa w nas Bożą miłość...
Miłość w praktyce działania to pełnia życia...

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem...
  

niedziela, 14 maja 2017

Dzień po dniu

14 maja 2017

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa...

Kim ja jestem w świecie - przechodzę ulicami wśród ludzi samotny...
Dokąd idę spacerując po mieście wokół różnych spraw - coś robię...
Kim jest człowiek obok mnie - anonimowy przechodzień bez twarzy...
Gdzie jest Bóg - czy jest tu gdzieś ukryty, przysypany sprawami...

Czy Kościół jest potrzebny - czy jest naprawdę dziś w świecie...
Jak rozumieć to, co gazety piszą o Kościele - dlaczego piszą to...
Czy wiarę trzeba ukrywać, aby ją ocalić - gdzie ona jest we mnie...
Jak uchwycić istotę ludzkiego życia gdy się jeszcze wierzy w Boga...

Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym...
  

sobota, 13 maja 2017

Dzień po dniu

13 maja 2017

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy...

Szukamy źródła naszego istnienia...
Chcesz wiedzieć skąd i dokąd idziesz...
Kto jest architektem i kim ty jesteś...
Jezus ukazuje Ojca - źródło i kres...

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie...
  

piątek, 12 maja 2017

Dzień po dniu

12 maja 2017

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem...

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie...

Bóg jest - posłał Syna na świat Jezusa Mesjasza...
Uwierzyć w Jezusa - przyjąć Go do swego serca...
Uznać Jezusa Panem i Zbawcą - pokochać Go...
Jezus prowadzi nas do Nieba - szczęśliwości...

Ja jestem drogą i prawdą i życie.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...
  

czwartek, 11 maja 2017

Dzień po dniu

11 maja 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go wysłał...

Jezus jest sługą uczniów i umywa nogi...
Powołuje nas w kościele - mamy iść za Nim...
Służyć to kochać - nie czekać na pochwałę...
Bądź otwarty - Pan nie w porę przychodzi...

Kto przyjmuje tego, którego Ja pośle, Mnie przyjmuje...
  

środa, 10 maja 2017

Dzień po dniu

10 maja 2017

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Nałożyli na nich ręce i wyprawili ich...

Idźcie na cały świat - Duch Święty jest z wami...
Rozproszyli się po świecie - trzeba wyjść z domu...
Słowo Boże nieśli w sercu - ukazywali Miłość...
Tak było na początku - taka jest misja dzisiaj...

Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostał w ciemności...
  

wtorek, 9 maja 2017

Dzień po dniu

9 maja 2017

Wszystkie narody wysławiajcie Pana...

A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana...

Słowo Boże niesie się po ziemi i przekracza granice...
Misjonarze wychodzą poza krąg - idą do pogan...
Dziś na całym świecie ludzie znają Jezusa...
Każdy wierzący jest misjonarzem miłości...

Żniwo jest wielkie, ale robotników mało...
Trzeba prosić Pana o nowych pasterzy...
Ty masz być dziś świadkiem Jezusa...
Wyjdź poza krąg swego życia i głoś...

Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki...
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy...
  

poniedziałek, 8 maja 2017

Dzień po dniu

8 maja 2017

My ludem Pana i Jego owcami...

Dobry pasterz daje życie swoje za owce...

Stanisław biskup został zabity przez króla...
Jesteś uczniem Jezusa - co z tobą będzie?...
Męstwo i odpowiedzialność za Kościół...
Czy jesteś gotowy dać świadectwo dziś?...

Nie ukrywamy wiary - nie lękamy się...
Giną dziś wyznawcy Jezusa na świecie...
Pośród pogan trzeba nieść światło miłości...
Jezus jest Panem - odnosimy zwycięstwo...  

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...
  

niedziela, 7 maja 2017

Dzień po dniu

7 maja 2017

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani...

Dziękuję Ci, Jezu, że mnie powołałeś...
Ty powiedziałeś do mnie - pójdź za Mną...
To Ty uczyniłeś mnie rybakiem ludzi...
Oto jestem tu - idę za Tobą - jestem Twój...

Wprowadziłeś mnie przez bramę do owczarni...
Obdarowałeś mnie życiem w obfitości...
Namaściłeś mnie Duchem Świętym dla misji...
Jesteś ze mną na polu pracy wśród ludzi...

Ja jestem bramą owiec...  
 

sobota, 6 maja 2017

Dzień po dniu

6 maja 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Ja jestem droga i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...

Idziemy droga Jezusa do domu Ojca...
Prawda wyzwala przez Krzyż miłości...
Życie jest pełnią daru gdy się ofiarujesz...
W domu Ojca pełnia szczęścia i życia...

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje Ja to spełnię...  

piątek, 5 maja 2017

Dzień po dniu

5 maja 2017

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?...

Szaweł doświadcza paschy, spotyka Jezusa na drodze...
Wszystko się zmienia - Szaweł staje się Pawłem...
Został pochwycony przez Jezusa - otrzymuje misję...
Rodzi się w Duchu Świętym - nowy człowiek...

Jezus karmi nas Chlebem życia i kielichem  Miłości...
Jest w nas, a my jesteśmy w Nim - zjednoczenie...
Eucharystia jest źródłem i szczytem naszego życia...
Nie ustaję w dziękczynieniu - jestem sługą Miłości...

Kto spożywa moje Ciało i Krew moja pije, trwa we Mnie, a Ja w nim...  

czwartek, 4 maja 2017

Dzień po dniu

4 maja 2017

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...

Jest we mnie wielkie pragnienie i nienasycenie...
Jest też opór i lęk - to jest diabelska sztuczka...
Bóg kocha wszystkich - nikt nie jest odrzucony...
Człowiek nie wierzy, ucieka i ginie w ciemności...

Jest chleb na pustyni świata - Ciało mego Pana...
To Chleb miłości - łamany codziennie dla ciebie...
Bierzcie i jedźcie - mówi Jezus - jestem Życiem...
Przychodzę - bo kocham i nie chcę waszej zguby...

Ja jestem chlebem życia...

  

środa, 3 maja 2017

Dzień po dniu

3 maja 2017

Tys wielką chlubą naszego narodu...

Z radością dziękujcie Ojcu...

Maryja jest od początku w dziejach naszego narodu...
Jej zawierzyliśmy nasze życie - jest naszą Królową...
Dziś Ją czcimy i oddajemy Jej wszystkich polaków...
Więź miłości z Jezusem jest więzią miłości z Matką...

Oto Matka twoja - oto syn Twój...
  

wtorek, 2 maja 2017

Dzień po dniu

2 maja 2017

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niego i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa...

Jest twardość serca niewiary i wielka tęsknota za szczęściem...
Chcemy i szukamy po omacku i nie dowierzamy świadkom...
Lękamy się przebudowy naszego życia - coś trzeba utracić...
Jezus przychodzi, zaskakuje, demaskuje mój fałsz i lek zmiany...

Ja jestem chlebem życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...
  

poniedziałek, 1 maja 2017

Dzień po dniu

1 maja 2017

Błogosławieni słuchający Pana...

Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta...

Czy naprawdę szukamy Jezusa...
Jaka nadzieja jest w nas dziś...
Jaki głód trawi nasze wnętrze...
Intencja naszych poszukiwań...

Kogo słuchamy i za kim idziemy...
Co dzieje się w nas  gdy upadamy...
Czy Jezus jest dla moich interesów...
Czy wierze w Jego misję zbawczą...

Na tym polega dzieło Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał...  

niedziela, 30 kwietnia 2017

Dzień po dniu

30 kwietnia 2017

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia...

Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy...

Jesteśmy w drodze, ciemno w sercu i smutek...
Oczekiwania niespełnione - wszystko upadło...
Trzeba się wycofać - bo czuję się zagrożony...
Ktoś idzie i pyta co jest - kim ty jesteś bracie...

Słowo oświetla mroki naszej codzienności...
Trzeba słuchać sercem w przestrzeni życia...
Wszystko się wyjaśnia - ale o co tu chodzi...
W złamanym chlebie odnalazł sens krzyża...

To On żyje - jest wśród nas - tu i teraz...
Pusty grób jest bramą nadziei i radości...
Ciemność świeci blaskiem nowego dnia...
Trzeba wracać do braci - teraz się zaczyna... 

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił...
  

sobota, 29 kwietnia 2017

Dzień po dniu

29 kwietnia 2017

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności...

Szukamy światła, szukamy miłości - Bóg jest blisko...
Grzech zaciemnia i obezwładnia - Jezus wyzwala...
Pokora otwiera na objawienie niewidzialnego Boga...
Przyjdź do Jezusa - Jego jarzmo jest drzewem życia...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...
  

piątek, 28 kwietnia 2017

Dzień po dniu

28 kwietnia 2017

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana...

Cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa...

Tak może być z nami - odrzucenie, pogarda, prześladowanie...
Jesteś uczniem Chrystusa - raduj się pośród przeciwności...
Całe życie twoje ma być świadectwem miłości Jezusa...
Ewangelia jest Słowem, które niesie prawdę zbawienia...

Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie...
  

czwartek, 27 kwietnia 2017

Dzień po dniu

27 kwietnia 2017

Bieda zawołał i Pan go wysłuchał...

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne...

Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym - Zbawicielem świata...
Zaufałem Słowu, które objawia mi miłość Boga do mnie...
Jestem w przymierzu przez Chrzest - Kościół moją rodziną...
Idę we wspólnocie - a Duch Święty prowadzi do Domu Ojca...

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni...
  

środa, 26 kwietnia 2017

Dzień po dniu

26 kwietnia 2017

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne...

Bóg jest miłością - ale miłość nie jest Bogiem...
Jezus umarł na krzyżu - abym ja odzyskał życie...
Życie wieczne jest w tobie - nie żyjesz dla siebie...
Jezus ciebie pochwycił - daj się uwieść miłości...

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu...
    

wtorek, 25 kwietnia 2017

Dzień po dniu

25 kwietnia 2017

Będę na wieki sławił łaski Pana...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...
Pan współdziałał nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły...

Jesteśmy posłani jako misjonarze miłości...
Ukazywać sobą Boga, który jest dobry...
Nieść w sercu miłość i przebaczać wszystkim...
Pokorny sługa łowi ludzi dla Królestwa...

Słowa i znaki obecności Boga w życiu...
Otwartość i przyjazność wobec ludzi...
Radość w sercu przyciąga i budzi zaufanie...
Za wszystko dziękować - to znak żywej wiary... 

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę...
   

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Dzień po dniu

24 kwietnia 2017

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości...

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele; czy to przez życie, czy przez śmierć... 

Trzeba oddać się Bogu - trzeba umrzeć -  aby żyć pełnią miłości...
Trzeba wyruszyć w drogę, aby dojść do finału chwały bez końca...
Jezus przetarł szlak - przez Golgotę, pusty grób do chwały nieba...
Uczniowie idą za Nim - są ziarnem Słowa Życia na mapie świata...

Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo... 

niedziela, 23 kwietnia 2017

Dzień po dniu

23 kwietnia 2017

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny...

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei...

Miłosierdzie Ojca wyzwala nas przez krzyż Jezusa...
Zmartwychwstanie Jezusa wyprowadza nas z grobu...
Duch Święty rozpala w nas nadzieję nieśmiertelności...
Kościół jest wspólnotą przebaczenia i drogą do nieba...

Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego...
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
    

sobota, 22 kwietnia 2017

Dzień po dniu

22 kwietnia 2017

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś...

Wyrzucał in brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego...

Jak trudno uwierzyć w coś nieprawdopodobnego...
Ile lęku jest i frustracji po piątkowej egzekucji...
Gdy nowość się pojawia - zamykasz się w dziupli...
Jezus nie rezygnuje z ciebie - idź i głoś Słowo Życia... 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...
  

piątek, 21 kwietnia 2017

Dzień po dniu

21 kwietnia 2017

Kamień wzgardzony stał się fundamentem...

Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie...

 Jesteś rybakiem ludzi - sieci twoje puste...
Tej nocy nic nie ułowili - daremny trud...
Jezus przychodzi do uczniów - to jest Pan...
Trzeba porzucić stare rzemiosło - idź i głoś...

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni...
  

czwartek, 20 kwietnia 2017

Dzień po dniu

20 kwietnia 2017

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!

Jezus zmartwychwstał i przychodzi do przyjaciół...
Daje się dotykać, bierze jedzenie, wyjaśnia Pisma...
Oni mają watpliwości - On ich czyni świadkami...
Gdy Duch Święty zstąpi na nich pójdą w świat...

Wy jesteście świadkami tego... 

środa, 19 kwietnia 2017

Dzień po dniu

19 kwietnia 2017

Niech się weselą szukający Pana...

A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela...

Idziemy do nikąd, smutni w ciemności...
Trudno zrozumieć dlaczego jest krzyż...
On nas oświeca i łamie dla nas chleb...
On żyje i zawraca nas, bośmy zwątpili...

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił...  

wtorek, 18 kwietnia 2017

Dzień po dniu

18 kwietnia 2017

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?

Pustka - nie ma Pana - łzy miłości płyną...
Szuka Go wśród zmarłych - On jest blisko...
Jezus żyje i przychodzi - po imieniu wola...
Pan zmartwychwstał - jest nadzieją naszą...

Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca...  

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Dzień po dniu

17 kwietnia 2017

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci...

Grób jest pusty - Jezus zmartwychwstał...
Pokonał śmierć - jest naszą nadzieją...
Radujmy się - jesteśmy na nowo zrodzeni...
On prowadzi nas do chwały domu Ojca... 

Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udają się do Galilei, tam Mnie zobaczą...  

niedziela, 16 kwietnia 2017

Dzień po dniu

16 kwietnia 2017

WIELKA NIEDZIELA

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze...

Jezus zmartwychwstał - On jest twoją nadzieją...
Pokonał śmierć, uwolnił cię od grzechu - raduj się...
Jezus kocha ciebie bardzo  - żyj Jego miłością...
Wyprowadza ciebie z grobu, abyś żył pełnią...

Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale...   

sobota, 15 kwietnia 2017

Dzień po dniu

15 kwietnia 2017

REZUREKCJA

Boga żywego pragnie dusza moja...

Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów...
I pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyści...
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza...

Światło Chrystusa zapłonęło w naszych sercach...
Zanurzeni w śmierci Chrystusa w wodach życia...
Narodziliśmy się na nowo przez Ducha Świętego...
Żywa nadzieja jest w nas i radość blask nieba...

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie...  

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ 

Dzień po dniu

15 kwietnia 2017

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię...

Dziś cisza i wędrówka, aby poświęcić pokarm...
Jezus w grobie - a my czekamy na ciemność...
Ciemność jest w nas - jesteśmy w grobie...
Otwieram wasze groby i daję wam Ducha...

Gdy zapadnie zmrok - światło rozbłyśnie...
Płomień ognia i paschał - znak Jezusa...
Orędzie zmartwychwstania - woda chrztu...
Powiem w nowy sposób - JEZU WIERZĘ...

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...
    

piątek, 14 kwietnia 2017

Dzień po dniu

14 kwietnia 2017

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego...

Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie...

Idziemy z Jezusem - On wchodzi w cierpienie...
Osądzony przez Żydów, skazany przez Piłata...
Ubiczowany, zelżony, cierniem ukoronowany...
Idzie na Golgotę niosąc krzyż - idę za Nim...

Ofiara miłości za grzechy całego świata...
Jezus składa życie swe na ołtarzu krzyża...
Ogołocony, poniżony przez ludzi - Żydów...
To godzina chwały i wywyższenia Jezusa...
 
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...
  

czwartek, 13 kwietnia 2017

Dzień po dniu

13 kwietnia 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego...

Wybrałeś mnie, Panie Jezu, spośród wielu...
Byłem mały i słaby - ale Ty mnie wybrałeś...
Spojrzałeś z miłością - znałeś moje serce...
Poszedłem za Tobą - Ty mnie prowadzisz...

Uczyniłeś mnie swoim sługą - dałeś nowe imię...
Namaściłeś Duchem Świętym - dałeś nowe oczy...
Posłałeś do ludzi, abym zaniósł Słowo Życia...
Chleb jest Twoim Ciałem - wino Twoją Krwią...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...

 
   

środa, 12 kwietnia 2017

Dzień po dniu

12 kwietnia 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem..

Jezus sam doznaje kaźni - przychodzi z pomocą cierpiącemu...
Powalony jest na ziemię - jest to godzina Jego zwycięstwa...
Odrzucony przez najbliższych - jest  blisko ludzi wzgardzonych...
Wszyscy myśleli, że to koniec - teraz dopiero zaczyna się dziać...
 
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam...

Wchodzimy w Paschę Jezusa w liturgii Kościoła...
To jest ten czas, w którym dotykamy wydarzeń...
To się stało wtedy - teraz się dokonuje w nas...
Przymierze chrztu pod krzyżem w godzinie konania...

Oto Pan Bóg mnie wspomaga.
Któż mnie potępi?...
    

wtorek, 11 kwietnia 2017

Dzień po dniu

11 kwietnia 2017

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość...

Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię...

Dziękuję Ci za dar życia i powołania - idę za Tobą...
Ty mnie cudownie stworzyłeś, Panie - dziękuję Ci...
Ukochałeś mnie miłością Boską - jestem cały Twój...
Twoja miłość przez Ducha Świętego w moim sercu...
 
Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię...

Moje życie nie jest moje - jest darem i zadaniem...
Być sługą Miłości - aby wszem Bóg był uwielbiony...
Nieść światło miłości na cały świat - to moja misja...
Ty mnie posyłasz - Twój Duch mnie prowadzi...  

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...
  

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Dzień po dniu

10 kwietnia 2017

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję...

Wszyscy jesteśmy sługami miłości...
Pan jest blisko nas - prowadzi do ludzi...
Umacnia nas, abyśmy nie zwątpili...
Uczy jak służyć by prawdziwie kochać... 

Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął...

Duch Święty zstępuje na Jezusa w Jordanie...
Jest namaszczeniem naszego powołania...
Uczynił moje serce świątynią chwały...
Posyła mnie do ludzi w służbie miłości...
 
Nie zniechęci się ani nie załamie...

Będą przeciwności - nie możesz zwątpić...
Jestem z tobą - odwagi - czyń miłość...
Bądź blaskiem Bożej chwały - nadzieją...
Łącz ludzi w uścisku pojednania dla nieba... 

Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów...

   

niedziela, 9 kwietnia 2017

Dzień po dniu

9 kwietnia 2017

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?...

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi...

Jesteśmy samotni - Jezus jest blisko...
Wzgardzony i odrzucony - Syn Boga...
Wołają hosanna, a potem na krzyż z Nim...
Jak śmierć potężna jest Miłość - Bóg kocha...

Idziemy z palmami - gałązką zwycięstwa...
Ogłaszamy Jezusa naszym Panem i Zbawcą...
Słuchamy Pasji - stoimy pod Krzyżem...
Pytamy - gdzie dziś jest ta miłość - jest w tobie...

Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca...  

sobota, 8 kwietnia 2017

Dzień po dniu

8 kwietnia 2017

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Zawrę z nimi przymierze pokoju...

Szukają prawdy i głoszą kłamstwa...
Idą prosto - pustka jest wokół...
Grzech nimi rządzi - są jak bogowie...
Mesjasz przychodzi - oni Go odrzucają...

Przymierze miłości przynosi zbawienie...
Jezus umiera - ludzkość ocaleje...
Krzyż drzewem życia -zwycięstwo miłości...
Jezus jest Panem - otwórz swe serce... 

Lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród...  

piątek, 7 kwietnia 2017

Dzień po dniu

7 kwietnia 2017

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał...

Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! 
Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku...

Odrzucony przez rodaków - osaczony przez wrogów...
Jezus - Mesjasz posłany przez Ojca, aby nas zbawić...
Pascha Jego zbliża się - Jezus idzie do Jerozolimy...
Jak dziś zrozumieć potęgę Jego Miłości dla nas... 

Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za które z tych czynów chcecie Mnie kamienować?

Za tydzień piątek Golgoty - Jezus na krzyżu...
Pascha - przejście rozpocznie się śmiercią...
Potem cisza soboty - adoracja Jezusa w grobie...
Pascha wielkiej niedzieli - przymierze chrztu...

Słowo Twoje, Panie, jest duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego...  
  

czwartek, 6 kwietnia 2017

Dzień po dniu

6 kwietnia 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów...

Zaczęło się od Abrahama - uwierzył Bogu...
Przymierze jest więzią miłości Boga z tobą...
Krew Jezusa jest pieczęcią przymierza...
Twój chrzest jest zanurzeniem w miłość...

Idziemy za Jezusem ku Jerozolimie...
Tam Pascha Jezusa się spełni na krzyżu...
Otwórz się na Ducha Miłości - On ożywia...
Wyprowadzi cię z grobu ku życiu i chwale... 

Zanim Abraham stał się, Ja Jestem...
  

środa, 5 kwietnia 2017

Dzień po dniu

5 kwietnia 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Jezu, Ty jesteś prawdą mojego życia...
Ty objawiasz mi prawdę o Ojcu w niebie...
Twoja prawda rozświetla mroki mego życia...
Twoja prawda daje wolność do miłości...

Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali...
  

wtorek, 4 kwietnia 2017

Dzień po dniu

4 kwietnia 2017

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania...

Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu...

Bunt sprowadza na bezdroża...
Węże kąsają - opamiętaj się...
Patrz na Jezusa - On zbawia...
Krzyż drzewem twego ocalenia... 

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem...  

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Dzień po dniu

3 kwietnia 2017

Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną...

Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 
A Ty co powiesz?...

Tam gdzie grzech - tam śmierć - wielka katastrofa...
Wszyscy zgrzeszyli - śmierć opanowała życie ludzi...
Krzyż Jezusa jest zwycięstwem miłości - wyzwolenie...
Jezus umarł - pokonał śmierć - jest życie w Duchu... 

Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz...

Bez Ducha Świętego:
Bóg jest daleki,
Chrystus pozostaje w przeszłości,
Ewangelia jest martwą literą,
Kościół zwykłą organizacją,
autorytet dominacją,
misja propagandą,
kult zaklęciem,
postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolnika.

W Duchu Świętym:
kosmos wzdycha w bólach rodzenia Królestwa,
Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj,
Ewangelia daje moc życia,
Kościół ukazuje życie Trójcy,
władza jest posługą wyzwalania,
misja Pięćdziesiątnicą,
liturgia - pamiątką i zapowiedzią,
ludzkie działanie staje się przebóstwione.