niedziela, 31 marca 2019

Dzień po dniu

31 marca 2019

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe...

Droga wiary to przejście ze śmierci do życia...
Wychodzę z grobu - otwieram oczy - światłość...
Mam nowe serce - miłość z Ducha Świętego...
Wróciłem do domu - Ojciec wzruszył się głęboko...

Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy...  

sobota, 30 marca 2019

Dzieb po dniu

30 marca 2019

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary...

Chodźcie, powróćmy do Pana!...

Kim jestem dziś, Panie - jaką drogą idę...
Pokora czy zuchwałość w moim sercu...
Jak rozpoznać Boga dziś pośród spraw...
Czy wołanie moje słyszysz - mój Boże...

Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie...  

piątek, 29 marca 2019

Dzień po dniu

29 marca 2019

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu...

Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego...

Miłość z Boga jest - zacznij słuchać Pana...
On jest jedyny - zaufaj Mu i oddaj się Jemu...
Bóg oddaje nam wszystko - życie i radość...
Nie potępia - podnosi nas i przebacza zawsze... 

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem...  

czwartek, 28 marca 2019

Dzień po dniu

28 marca 2019

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali uszu...

Słuchaj sercem Pana - zaufaj, Słowo jest Życiem...
Uwierz w Ducha Świętego - On dziś czyni cuda...
Przemiana serca jest możliwa - otwórz się na Pana...
Stań po stronie Jezusa - Jego miłość uzdrawia... 

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie...  

środa, 27 marca 2019

Dzień po dniu

27 marca 2019

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?...

Ty jesteś moim Panem - cudownie mnie stworzyłeś...
Jestem w Twoich rękach - Penie mój, życie jest piękne...
Tylko dziękować chce, Tobie - dziś radować się Tobą...
Twoje prawo jest przestrzenią wolności, aby muc kochać...

Ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni...  

wtorek, 26 marca 2019

Dzień po dniu

26 marca 2019

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie...

Nie opuszczaj nas na zawsze...
Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów...

Pokora jest podstawą przebaczenia sobie...
Bóg jest zawsze bliski - człowiek ucieka...
Uzdrowienie serca podstawą nawrócenia...
Duch Święty przychodzi nam z pomocą...

Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam...  

poniedziałek, 25 marca 2019

Dzień po dniu

25 marca 2019

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Pan sam da wam znak...

Patrz na Maryję - jest znakiem dziś dla ciebie...
Posłuszna i pokorna - powiedziała Bogu TAK...
Pozwoliła, aby Bóg stał się człowiekiem w Niej...
Jest dziś blaskiem chwały nieba - Bogurodzica...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie...  

niedziela, 24 marca 2019

Dzień po dniu

24 marca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł...

Droga nawrócenia prowadzi do życia w pełni...
Rozpoznaj znaki czasy - zaufaj miłosierdziu Pana...
Słowo Pana objawia drogę, mówi co jest lepsze...
Pokora i otwartość na Ducha Świętego - tak żyj... 

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie...  

sobota, 23 marca 2019

Dzień po dniu

23 marca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał goi jego ojciec i wzruszył się głęboko...

Jaki jest twój Bóg, w którego wierzysz...
Czy jest Ojcem, który czeka i wzrusza się...
Czy masz odwagę dziś wrócić do Niego...
Czy nie lękasz się potępienia i odrzucenia...

Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy...   

piątek, 22 marca 2019

Dzień po dniu

22 marca 2019

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

Tu jest cała moja historia - odrzuciłem Boga...
Grzech mój rani ludzi i poniża Jezusa - wybacz...
Jestem podły, nienawidzę siebie - Ty kochasz...
Wyprowadź mnie z ciemności - uwolnij od zła...

Twój kamień odrzucony ugodził mnie miłością...
Jest fundamentem - dał ufność w wolności...
Zwycięstwo się dokonało w szubienicy krzyża...
Jesteś moim ocaleniem - śpiewam Tobie chwałę...

Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła...  

Dzień po dniu

czwartek, 21 marca 2019

Dzień po dniu

21 marca 2019

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce...

Wybrałeś Jezusa - idź Jego drogą...
Zaufaj Mu - On jest mądrością...
Daje nam Ducha - byśmy kochali...
Prowadzi do świata - aby go zbawić...

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją...  

środa, 20 marca 2019

Dzień po dniu

20 marca 2019

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu...

Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników...

Pascha Jezusa jest celem Jego życia na ziemi...
Idzie do Jerozolimy, aby złożyć siebie na krzyżu...
Jego uczniowie ubiegają się o pierwsze miejsca...
Nic nie rozumieją z tego - są tak blisko Mistrza...

Nie wiecie, o co prosicie...  

wtorek, 19 marca 2019

Dzień po dniu

19 marca 2019

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie...

Ja bedę mu ojcem, a on będzie Mi synem...

Nasza więź z Bogiem jest przez Jezusa...
Duch Święty pobudza nas, aby otworzyć...
Jesteśmy Jego rodziną, tworzymy relacje...
Posłuszni woli Pana budujemy Królestwo...

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański...  

poniedziałek, 18 marca 2019

Dzień po dniu

18 marca 2019

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów...

U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach...

Trzeba nazwać zło po imieniu - grzech jest pośród nas...
Bóg nienawidzi grzechu - kocha nas i chce nawrócenia...
Uznać grzech, żal w sercu i pragnienie powrotu do Pana...
Bóg jest miłosierny - uwalnia i przemienia nasze serca...

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny...  

niedziela, 17 marca 2019

Dzień po dniu

17 marca 2019

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie...

Idziemy z Jezusem - perspektywa nieba...
Modlitwa daje blask chwały na obliczu...
Duch przemienia serce - daje nowe oczy...
Widzieć sercem spełnienie obietnic Boga...

Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy... 

Dzień po dniu

16 marca 2019

Błogosławieni słuchający Pana...

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia...

Droga Jezusa prowadzi nas do chwały...
Duch nas umacnia, aby iść pod górę...
Więcej miłości co przekracza możność...
Duch przebaczenia będzie nas wyzwalał...

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...  

sobota, 16 marca 2019

Dzień po dniu

15 marca 2019

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?...

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha...

Przebaczenie jest kluczem uzdrowienia serca...
Historia mego życia jest pasmem katastrof...
Podnieś nas, Panie, i prowadź nas w miłości...
Niech Twój Duch przemienia klęski w perły...

Najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem...  

czwartek, 14 marca 2019

Dzień po dniu

14 marca 2019

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem...

Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i niemającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko...

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...
Dlaczego my mamy modlić się za Polskę?...
Dlaczego my mamy modlić się za Europę?...
Dlaczego my mamy modlić się za Świat?...

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam...

środa, 13 marca 2019

Dzień po dniu

13 marca 2019

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie...

I ulitował się Bóg nad niedolą...

Jaka jest misja Jonasza dziś dla świata?...
Jak rozpoznać przestrzenie niegodziwości?...
Gdzie są ludzie posłani dziś przez Boga?...
Czy da się uratować świat przed zniszczeniem?...

A oto tu jest coś więcej niż Jonasz...

wtorek, 12 marca 2019

Dzien po dniu

12 marca 2019

Bóg sprawiedliwy wyzwala z niewoli...

Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie...

Słuchaj Pana - Słowo przychodzi do ciebie...
Cisza serca jest przestrzenią Słowa Pana...
Woda Ducha użyźnia glebę twego serca...
Miłość rozlana w sercu spełnia wolę Pana...

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

poniedziałek, 11 marca 2019

Dzień po dniu

11 marca 2019

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz...

Pokora prostuje człowieka i ukazuje kierunek...
Świętość nie jest przywilejem, ale normalnością...
Święci grzesznicy powołani do miłości - ty i ja...
Widzieć Jezusa w odrzuconych, najmniejszych...

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście...

niedziela, 10 marca 2019

Dzień po dniu

10 marca 2019

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu...

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie...

Twoje słowo, Panie, jest światłem na drodze...
Twoja miłość stwarza mnie na nowo, mój Panie...
Zmartwychwstałeś jesteś ma nadzieją i radością...
Nie szatan będzie rozpoznawany w pokusie...

Nie samym chlebem żyje człowiek...  

sobota, 9 marca 2019

Dzień po dniu

9 marca 2019

Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy...

Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem...

Smutek i ponurość gdy idziemy do nikąd...
Grzech obezwładnia - nie ma już wyjścia...
Jezus dziś przychodzi - dar dobrego Boga...
Pójdź za Mną - wzywa ciebie po imieniu...

Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników...  

piątek, 8 marca 2019

Dzień po dniu

8 marca 2019

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie...

Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi...

Droga Twoja, Panie prowadzi przez pustynię...
Szukamy śladów życia - wokół pustka niewiedzy...
Cel gubi się pośród wielu ważnych interesów...
Idziemy dokoła nas zmęczeni kręcimy się wokół...

Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć...  

czwartek, 7 marca 2019

Dzień po dniu

7 marca 2019

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Wybierajcie życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo...

Wybrałem Jezusa - On jest moim Panem...
Wchodzę na Jego drogę - prowadzi do nieba...
Jego krzyż to drzewo życia - znak zwycięstwa...
Jego miłość się rozlewa w sercu przez Ducha...

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje...
  

środa, 6 marca 2019

Dzień po dniu

6 marca 2019

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem...

Duch wyprowadza nas na pustynię...
Idziemy za Jezusem - On jest Życiem...
Słuchamy słów Pana - zaufanie i pokój...
Duch niech ożywia nasze martwe kości...

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia...  

wtorek, 5 marca 2019

Dzień po dniu

5 marca 2019

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk twoich!...

Bóg oddał nam swojego Syna - tak nas umiłował...
Uwierzyłeś w Jezusa - na drodze spotkałeś Pana...
Jezus stał się drogą życia dla ciebie - pochwycił cię...
W Duchu Świętym idziesz za Jezusem do Ojca...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...  

poniedziałek, 4 marca 2019

Dzień po dniu

4 marca 2019

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego...

Tron Pana jest w moim sercu - zostałem pochwycony...
Uwierzyłem w Miłość - Krzyż Pana jest w moim sercu...
Przebijam się w mroku - światło Jezusa przyciąga mnie...
To mnie koniec - jest długa droga walki z samym sobą...

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!  

niedziela, 3 marca 2019

Dzień po dniu

3 marca 2019

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże...

Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?...

Życie jest darem dobrego Boga...
Nieśmiertelność to łaska Krzyża...
Serce człowieka to dom Boga...
Niech dziś świeci miłość w nas...

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro...  

sobota, 2 marca 2019

Dzień po dniu

2 marca 2019

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli...

Pan stworzył człowieka z ziemi i znowu kazał mu do niej wrócić...

Kim jestem, Panie, jaka ma tożsamość...
Skąd - dokąd idę - gdzie kres moich zmagań...
Jak osiągnąć miłość - gdy spełni się droga...
Walka toczy się we mnie - niech Pan zwycięża...

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże...
  

piątek, 1 marca 2019

Dzień po dniu

1 marca 2019

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań...

Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł...

Samotność jest ciemnością i pustką naszego życia...
Ty przychodzisz, Jezu - bliskość Twoja blaskiem...
Jesteś naszym Bratem - życie nam Swoje dajesz...
Nazwałeś nas przyjaciółmi - kochasz nas do głębi...

Opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem...