wtorek, 13 października 2015

Dzień po dniu

13 października 2015 

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Dajcie to, co wewnątrz na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste...

W moim sercu są różne pragnienia i niepokój...
Serce człowieka jest świątynią Boga...
Gdy zamykasz wnętrze staje się jaskinią żmij...
Otwórz serce - rozbudź wrażliwość dawania...

Sprawiedliwy z wiary żyć będzie... 

Wiara jest naszą drogą - ocala nas i prowadzi...
Buduje świat wewnętrzny w miłości Boga...
Jest darem dla ludzi, których spotykasz...
Jest więzią wspólnoty, którą tworzysz...

Bóg daje się poznać przez piękno stworzenia...
Niewidzialny ujawnia przymioty Boskie w stworzeniu...
Przychodzi codziennie i daje się nam w miłości...
Jezus jest zawsze z nami - Jego Duch prowadzi...

Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego...

Dziś przeżywamy paradoks zglobalizowanego świata, w którym widzimy tak wiele luksusowych domów i wieżowców, ale coraz mniej ciepła domu i rodziny; wiele ambitnych projektów, ale mało czasu, aby żyć tym, co zostało osiągnięte; wiele wyrafinowanych środków rozrywki, ale coraz głębszą pustkę w sercu; wiele przyjemności, ale mało miłości; tak dużo swobody, ale mało autonomii … Coraz bardziej przybywa ludzi, którzy czują się sami, ale również tych, którzy zamykają się w egoizmie, w melancholii, w destrukcyjnej przemocy i niewoli przyjemności oraz bożka pieniądza. 

papa Franciszek

 

wtorek, 6 października 2015

Dzień po dniu

6 października 2015

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi... 

Niech każdy z nas odwróci się od swego złego postępowania...

Jesteśmy grzeszni - potrzebujemy nawrócenia...
Uwierzyć w miłość, którą Bóg nas umiłował...
Uznać grzech i odwrócić się od błędnej drogi...
Poddać się Duchowi Świętemu, który przemienia...

Mam być Jonaszem - misjonarzem nawrócenia...
Iść do ludzi - głosić miłosierdzie Boga...
Niech Duch Święty przez nas działa...
Niech grzesznik usłyszy słowa Pana...

Maria najlepszą cząstkę obrała, której nie będzie pozbawiona...  

Wszystko zaczyna się od słuchania słów Chrystusa...
Trzeba usiąść u stóp Pana i słuchać Jego słów...
Kontemplacja prowadzi do rozeznania...
Na modlitwie rodzi się skuteczność działania...

Potrzeba mało, albo tylko jednego...
 

poniedziałek, 5 października 2015

Dzień po dniu

5 października 2015

Pan wyprowadził życie me z przepaści... 

Jonasz wstał, aby uciec przed Panem...

Człowiek ucieka przed Bogiem...
Ukrywa się, lęka Jego Miłości...
Chce być niezależny bez obciążeń...
Nie ufa Bogu - widzi w Nim tyrana...

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko; podszedł do niego i opatrzył mu rany...  

Jezus widzi moje zagubienie...
Nie przechodzi obojętnie...
Miłosnym wzruszeniem dotyka...
W Jego ranach moje rany...

Idź i ty czyń podobnie...