poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Dzień po dniu

21 kwietnia 2014

Mówię do Pana:"Ty jesteś Panem moim"...
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza...

Jezus żyje, jest moim Panem i Przyjacielem...
Jemu zaufałem i zawierzyłem moje życie...
On jest moją nadzieją i bezpieczeństwem...
Chcę podążać Jego drogą, chcę żyć według Jego przykazań...

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy...
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje...

Patrzę Jezu na Twoje oblicze...
Jest pełne blasku i chwały...
Jesteś Bogiem prawdziwym...
Skałą, na którą się chronię...

Ty ścieżkę życia mi ukażesz...
Pełnię radości przy Tobie...
I wieczne szczęście po Twojej prawicy...

Ty jesteś moim przeznaczeniem...
Tyś moją nadzieją i spełnieniem...
Życie się nie kończy przy Tobie...
Bo Ty jesteś pełnią życia...

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami...

niedziela, 20 kwietnia 2014

Dzień po dniu

20 kwietnia 2014

CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁ !   ALLELUJA  !

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi...

Jezus pokonał śmierć, wyszedł z grobu żywy...
Wyprowadza nas z naszych grobów życiowych...
Jest naszą nadzieją i radością...
Nadaje nowy kierunek naszemu życiu...

Dążenia przyziemne, zmysłowe przemienia w duchowe...
Patrzmy na Jezusa, który jest naszym przewodnikiem...
Podążajmy za Nim w posłuszeństwie i radości...
On nas prowadzi do nieprzemijającego szczęścia...

Oto dzień, który dał nam Pan...
Radujmy się i weselmy się w nim...

sobota, 19 kwietnia 2014

Dzień po dniu

19 kwietnia 2014

Wielka sobota to cisza i święcenie pokarmów...
W koszyczkach najważniejsze są jajka...
Jajko jest symbolem nowego życia...
Dzielić się jajkiem do znak przynależności...

Idziemy do kościoła, aby zbliżyć się do grobu Jezusa...
Powinniśmy sobie uświadomić, że Jezus nas z grobu wyprowadza...
Patrzymy na Jezusa w grobie i odczytujemy symbole...
Ale najważniejszy jest Jezus w Najświętszym Sakramencie...

W sobotę po zachodzie słońca, gdy zapada zmrok rozpoczyna sie wigilia paschalna...
Jest to rezurekcja czyli liturgia zmartwychwstania...
Symbolem jest ogień i paschał - Jezus zmartwychwstał...
Orędzie wielkanocne czyli exultet to radosna pieśń zwycięstwa Chrystusa...

Woda, którą się poświęca służy do obmycia chrztu...
Ale dziś będziemy odnawiać przymierze chrztu...
Cały Wielki Post prowadził nas do tego wydarzenia...
Powiedzieć TAK Jezusowi dziś...

Potem Eucharystia, czyli łamanie chleba - i to jest Jezus...
On zmartwychwstał i przychodzi mimo drzwi zamkniętych...
Jednoczy nas we wspólnocie i tworzy z nas Kościół...
Jesteśmy nowym ludem zmartwychwstałego Pana...piątek, 18 kwietnia 2014

Dzień po dniu

18 kwietnia 2014

Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił...

Dziś Jezus na krzyżu umiera...
Odrzucony i osamotniony cierpi na ciele i duszy...
Idzie na krzyż, aby oddać życie na nas...
Ofiarował się, aby uratować nas przed zagładą...

Bóg nigdy nie opuszcza człowieka...
Jest zawsze blisko, nawet gdy my uciekamy od Boga...
To my opuszczamy Go i odrzucamy Jego miłość...
Jest w nas tyle nieufności, goryczy i pretensji wobec Boga i ludzi...

Krzyz jest ocaleniem, jest drzewem życia...
Na krzyżu dokonało zwycięstwo dobra i miłości...
Jezus przez ludzi odrzucony, a przez Ojca wywyższony...
Jezus niesie ludziom ocalenie i nadzieję...

czwartek, 17 kwietnia 2014

Dzień po dniu

17 kwietnia 2014

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła...

Jesteśmy uczniami Jezusa, jesteśmy kapłaństwem królewskim...
Wszyscy, przez chrzest przymierza naszego z Bogiem...
Wobec świata jesteśmy światłem Bożej miłości, którą ogłaszamy...
Jesteśmy posłani jako kapłani-pośrednicy nowego przymierza...

Kapłaństwo to budowanie mostów - pontifex...
Przepaścią świata i ciemnością głębi jest grzech...
Kapłan jest posłany do świata, aby zbudować most przyjaźni...
Jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus...

My, uczniowie Jezusa mamy misję budowania mostów...
Mostem jedynym, który już jest, jest KRZYŻ...
Idziemy drogą krzyża i przeprowadzamy ludzi na drugi brzeg...
Tak uczynił Jezus i tak dziś czyni Kościół...

Każdy bowiem arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jet ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy...

Jezus złożył ofiarę swojego życia za grzechy świata...
Jezus powołał swoich uczniów, aby posługiwali jako kapłani...
Dziś przez sakrament święceń - włożenie rąk biskupa rodzą się kapłani-prezbiterzy...
Dziękuję Ci, Panie, że mnie wybrałeś i ustanowiłeś...

Dziś dzień wieczernika - łamanie chleba czyli Eucharystia...
Jest to dzień kapłaństwa - to czyńcie na moją pamiątkę...
Ustanowieni dla ludzi i ludzie ich potrzebują...
Są w sprawach odnoszących się do Boga...

Dziś dziękuję Bogu za powołanie i lata posługi kapłańskiej - to już 41 lat...
Dziękuję ludziom, których spotkałem, którym posługiwałem...
Dziękują tym, którzy mnie wspierają i z którymi mogę współpracować w ewangelizacji...
Ogarniam wszystkich miłością, kocham was i przytulam do Serca Jezusa naszego Pasterza...

Wszyscy idziemy za Jezusem naszym Pasterzem...
On nas prowadzi do swojego królestwa...
On nas jednoczy w Kościele - karmi słowem i Ciałem...
On uzdrawia i przebacza - prowadzi droga powołania...


wtorek, 15 kwietnia 2014

Dzień po dniu

15 kwietnia 2014

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...

Ty mnie wybrałeś, Ty mnie umiłowałeś...
Ty mnie posyłasz, abym niósł Twoje światło...
Misja zbawienia, którą dokonałeś na krzyżu...
Rozprzestrzenia się przez Twoich uczniów...

Dziś zgłębiamy Twoją misję, Sługo Jahwe...
Dziś uczestniczymy w dramacie odrzucenia Mesjasza...
Prowadzisz nas dzień po dniu w Twoją Paschę...
Chcesz, aby Twoja Pascha stawała się naszą paschą...

Judasz Ciebie wydał za srebrniki...
Piotr Ciebie się zaparł ze strachu...
Ja nieustannie odchodzę, choć chcę iść za Tobą...
Moje ciało i żądze stawiają mnie w poprzek drogi...

Daj mi moc Ducha, abym rzeczywiście był wolny...
Skrusz moje serce, aby otworzyło się na Twoją miłość...
Podnieś mnie z upadku, abym podjął Twoją misję...
Chcę zanurzyć się w Twoim miłosierdziu...

niedziela, 13 kwietnia 2014

Dzień po dniu

13 kwietnia 2014

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się, odwieczne podwoje.
aby mógł wkroczyć Król chwały!

Oto Pan przychodzi do ciebie...
Król chwały, Jezus syn Dawida...
Otwóż bramy swego serca, nie lękaj się...
On jest zwycięski Bóg przez ofiarę krzyża...

Oto Jezus puka do swego domu mojego serca...
Oto Pan przychodzi jak łagodny Baranek...
Zabity przez braci, a żyjący i zwycięski...
Przychodzi, aby obdarować cię koroną chwały...

Hosanna, hosanna Synowi Dawida...
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie...

poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Dzień po dniu

7 kwietnia 2014

Ja ciebie nie potępiam...

Bóg przebacza, człowiek rzuca kamienie...
Bóg szuka, przygarnia i kocha grzeszników - człowiek szuka, aby osądzić i potępić...
Wszyscy zgrzeszyli i noszą w sercu piętno potępienia...
Nie mogą sobie wybaczyć i uwierzyli, że nie uwolnią się od zła swego grzechu...

Kto naprawdę jest bez grzechu, Panie - tylko Twoja Matka...
Gdy potępiamy innych na chwilę doznajemy ulgi w gnębieniu siebie...
Szatan zarzucił sieć na ciebie - zaplątałeś się w swoich lękach...
Jak bardzo zamknąłeś się na Boga i ludzi, którzy są blisko...

Często zachowujemy się jak kontrolerzy łaski, a nie jak ułatwiający. Kościół jednak nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem.

Nie chcę Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam falszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami, lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: «Wy dajcie im jeść!» (Mk 6, 37).
Evangelii Gaudium 47; 49

środa, 2 kwietnia 2014

Dzień po dniu

2 kwietnia 2014

Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.

Jezus mówi o Bogu, który jest Jego Ojcem...
Ukazuje nam Boga, jako Ojca dobrego, miłosiernego...
Ojciec stwarza świat i daje życie ludziom - powołuje ich do istnienia...
Wszystko jest w Jego rękach i troską ogarnia wszystko...

Jezus posłany przez Ojca działa jako ewangelizator...
Naucza i uzdrawia - proklamuje Królestwo niebieskie...
Jezus działa, gdy oddaje się w ręce ludzi i składa swoje życie w ofierze na krzyżu...
Jezus dziś działa w Kościele przez Ducha Świętego...

Bóg działa w życiu człowieka...
Nawrócenie i droga wiary to działanie łaski Bożej...
Bóg chce działać przez człowieka ...
Charyzmaty to łaski, w których działa w nas Duch Święty dla dobra Kościoła...

Ewangelizacja jest działaniem Boga w Kościele...
Gdy dajesz świadectwo o Jezusie - Duch Święty działa przez ciebie...
Gdy pełnisz wolę Bożą, idziesz drogą powołania, służysz ludziom - Duch Święty działa w tobie...
Gdy jesteś w cierpieniu, odrzucony, podeptany, prześladowany - Jezus objawia się w tajemnicy krzyża...