poniedziałek, 30 listopada 2015

Dzień po dniu

30 listopada 2015

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi... 

Jezus Chrystus wzywa każdego z nas...
Zaprasza nas na drogę wiary...
Jest to droga misjonarzy miłości...
Łowić dla królestwa zabłąkanych ludzi...

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa...  

Otwórz się na słowo Chrystusa...
Otwórz oczy, uszy i serce...

Jezus wzywa ciebie - woła po imieniu... 
Jest blisko - puka do twoich drzwi...

Jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie... 

Nędza to nie to samo co ubóstwo; nędza to ubóstwo bez wiary w przyszłość, bez solidarności, bez nadziei.
Franciszek papa  

niedziela, 29 listopada 2015

Dzień do dniu

29 listopada 2015

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę...

Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego...

Adwent to oczekiwanie na Mesjasza...
Adwent to przyjście Boga do człowieka...
Uczniowie Jezusa dziś czekają na Jego przyjście...
Syn Człowieczy przyjdzie niespodziewanie...

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństw i troska doczesnych...

Świat zniewala konsumpcją i otumania człowieka...
Ludzie gubią Boga i dogadzają cielesności...
Odrzucają Boga i Jego przykazania...
Prawa dżungli rządzą światem ludzkich spraw...

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich...

Niech królestwo niebieskie rośnie w naszych wspólnotach...
Niech przyjaźń rozwija i pomnaża się w ludzkich relacjach...
Duchu Święty niech buduje duchowość naszych wspólnoty...
Jezus nasz Król niech będzie uwielbiony w naszych sercach...

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie...

Kiedy doświadczamy swoich ograniczeń i swojego ubóstwa, Duch Święty nas umacnia i pozwala nam zrozumieć, że jedyną rzeczą ważną jest zgodzić się, by Jezus nas prowadził w ramiona swojego Ojca.
Franciszek papa


sobota, 28 listopada 2015

Dzień po dniu

28 listopada 2015

Chwalcie na wieki najwyższego Pana... 

Czuwajcie więc i módlcie się, w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść i stanąć przed Synem Człowieczym...

Panie Jezu idziemy do ciebie...
Ty przychodzisz do nas...
Chcę poznać - gdy przydziesz...
Być przygotowanym ogniem miłości...

Daj nam swojego Ducha, Panie...
Niech otwiera nasze oczy serca...
Chcemy, Panie, widzieć Ciebie...
Nie chcę przegapić Twego przyjścia...

Marana tha! Przybądź, Panie Jezu!  

Modlitwa jest darem, który otrzymujemy za darmo; jest dialogiem z Nim w Duchu Świętym, który modli się w nas i pozwala nam zwracać się do Boga, nazywając Go naszym Ojcem, Tatą, Abba...
Franciszek papa 

piątek, 27 listopada 2015

Dzień po dniu

27 listopada 2015

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą...

Ty, Panie, jesteś na wieki - Słowo Twoje trwa...
Zapisane w Świętej Księdze jest żywe i skuteczne...
Słuchamy Twojego Słowa - rozważamy jego treść...
Ty mówisz do nas i objawiasz nam swoje Oblicze...

Twoje Słowo jest światłem na mojej ścieżce...
Jest pokarmem na mojej drodze jak chleb...
Prowadzi nas i upomina - budzi nadzieję...
Niezmienne - przemawia do każdego osobiście...

Twoje Słowo stało się w Betlejem Dzieckiem...  
Staje się chlebem życia w Eucharystii.. 
Jest w moim sercu drogowskazem i mocą...   
Niesie mnie do wiekuistych przeznaczeń...

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ się zbliża wasze odkupienie... 

Jezus przyszedł, aby nauczyć nas nie jakiejś filozofii czy ideologii, ale "drogi" - drogi, którą mamy przejść wraz z Nim. A drogi można się nauczyć, idąc nią, podążając naprzód. Tak, drodzy bracia, naszą radością jest iść z Jezusem.
Franciszek papa 

czwartek, 26 listopada 2015

Dzień po dniu

26 listopada 2015

Chwalcie na wieki najwyższego Pana... 

Wtedy ujrzycie Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. 
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie...

Rozpoznajemy znaki ukazujące koniec dni...
Wpatrujemy się, Panie Jezu, w Twoją twarz...
Ty przychodzisz dziś mimo drzwi zamkniętych...
Ty jesteś z nami przez swego Ducha...

Chcę być gotowy na spotkanie z Tobą...
Idę dziś za Tobą - słucham Twego słowa...
Twój Duch uwalnia mnie od leniwego ducha...
Pobudza do dawania miłości wokół ludziom...

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach... 

Syn Boży przeszedł całą drogę człowieka i mieszka w naszych sercach przez Ducha Świętego... 
 Franciszek papa
  

środa, 25 listopada 2015

Dzień po dniu

25 listopada 2015

Chwalcie na wieki najwyższego Pana... 

Podniosą na was ręce i będą was prześladować...

Krwawa historia uczniów Jezusa toczy się dziś...
W różnych zakątkach świata  są zabijani...
Codziennie są męczeni i zmuszani do apostazji...
Ich męczeńska śmierć jest zwycięstwem miłości...

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie... 

W Kościele jaśnieją świadectwa licznych braci i sióstr, którzy bez wahania oddali swoje życie, by dochować wierności Panu i Jego Ewangelii. Dziś również nie brak chrześcijan, którzy w różnych częściach świata wciąż wyznają swoją wiarę i dają o niej świadectwo, z głębokim przekonaniem i pogodą, i trwają w tym, choć wiedzą, że może to wiele kosztować.
Franciszek papa
 

wtorek, 24 listopada 2015

Dzień po dniu

24 listopada 2015

Chwalcie na wieki najwyższego Pana... 

Z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu...

Tak się stało - pozostał mur płaczu...
W historii wiele ruin jest prawdą tych słów...
Człowiek zniszczony przez odejście od Boga...
Patrz na piękny cywilizowany świat - co będzie?...

Wszystko przeminie - Syn Człowieczy przyjdzie...
Panowanie Jego na wieki - wywyższajmy Go...
On jest Królem Wszechświata - Panem naszych serc...
Jego królestwo rozprzestrzenia się w nas...

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia...  

Wiara w Chrystusa zbawia nas, ponieważ to w Nim życie otwiera się radykalnie na uprzedzającą nas Miłość i przemienia nas od wewnątrz, działa w nas i z nami...
Franciszek papa  

poniedziałek, 23 listopada 2015

Dzień po dniu

23 listopada 2015

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie... 

Wdowi grosz jest potęgą miłości...
Wszystko - tylko tak daje Bóg...
Spotkasz Jezusa - Jego Duch ogarnie cię...
Oddasz wszystko - dopiero będziesz żył...

Iść na całego w szaleństwie miłości...
Zaufać Bogu - ofiarować siebie do końca...
Wtedy życie w każdym wymiarze rozkwita...
To jest droga uczniów Chrystusa...

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...

Bóg nie chciał, by zbawienie spadło na nas z wysoka, niczym jałmużna udzielona przez litościwego filantropa, który dzieli się czymś, co mu zbywa. Nie taka jest miłość Chrystusa!...Zostaliśmy wyzwoleni nie przez bogactwo Chrystusa, ale przez Jego ubóstwo...
Franciszek papa  
  

niedziela, 22 listopada 2015

Dzień po dniu

22 listopada 2015

Pan Bóg króluje, pełen majestatu... 

Królestwo moje nie jest z tego świata... 

Jezu, Ty jesteś Królem całego świata...
Wszystko jest w Twoich rękach...
Należymy do Ciebie - Ty kochasz nas...
Swoją krwią uwolniłeś nas od grzechów...

Jesteśmy w sieci Twojego królestwa...
Czynisz nas rybakami na oceanie świata...
Mam byś świadkiem Twojej miłości...
Tronem królestwa jest Twój krzyż...

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie... 

Kiedy doświadczamy swoich ograniczeń i swojego ubóstwa, Duch Święty nas umacnia i pozwala nam zrozumieć, że jedyną rzeczą ważną jest zgodzić się, by Jezus nas prowadził w ramiona swojego Ojca.
Franciszek papa 

sobota, 21 listopada 2015

Dzień po dniu

21 listopada 2015

Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże... 

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją...

Życie jest darem dobrego Boga - z miłości nas stworzył...
Cudownie nas stworzyłeś Panie - dziękujemy Ci...
Jesteś miłością i swoją troską ogarniasz wszystko...
Nadajesz sens wszystkiemu, a nas prowadzisz do nieba...

Jezus pokonał śmierć - żyje i jest nadzieją naszą...
Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem wiary...
Śmierć jest przejściem do wieczności i chwały...
Świat doczesny przemija - idzie nowa ziemia i nowe niebo...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię...  

Chrześcijańskiego świadectwa nie daje się przez bombardowanie treściami religijnymi, lecz przez chęć dawania siebie innym, przez gotowość do cierpliwego i naznaczonego szacunkiem zainteresowania się ich pytaniami i wątpliwościami na drodze poszukiwania prawdy i sensu ludzkiego istnienia. 
Franciszek papa 

piątek, 20 listopada 2015

Dzień po dniu

20 listopada 2015

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię...

Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców... 

Panie, Ty chcesz zamieszkać moim sercu...
Jetem Twoim uczniem, należę do Ciebie...
Ty skruszyłeś skałę - dałeś mi serce nowe...  
Niech Twój Duch zamieszka w Twej miłości...

Chcę wielbić Ciebie, Panie mój, całym życiem...
Oddaję się Tobie bez reszty - weź mnie całego...
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki - jestem Twój...
Cudownie mnie stworzyłeś - chwalę Twoją dobroć...

Nie opuszczaj mnie Panie, gdy przyjdą choroby...
Prowadź mnie po dolinach śmierci i ciemności...
Jesteś moją siłą i nadzieją - nie lękam się...
Twoja miłość nieustanie gdy przyjdą mroczne dni...

Cały lud słuchał Jezusa z zapartym tchem...  

Duch Święty sprawia, że stajemy się wrażliwi na Jego głos, i ukierunkowujemy nasze myśli, nasze uczucia i nasze zamiary według serca Boga...
Franciszek papa 

czwartek, 19 listopada 2015

Dzień po dniu

19 listopada 2015

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi...

O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi...

Troska Jezusa o nasze pielgrzymowanie drogą historii...
Wydarzenia podążają, a my nie zawsze wiemy dokąd...
Ten czas jest słuszny dla rozpoznania ku czemu idziemy...
Zagrożenia są zawsze, ale Bóg odsłania prawdę ukrytą...

Oczekiwali Mesjasza, On przyszedł ale jakby nie tak...
Wizja szczęśliwości doczesnej zaślepia i zamyka...
Czas przeplata się z wiecznością - tu spotkasz Pana...
Nie pasuje nam do oczekiwań - idziemy dalej, ale dokąd...

Nie zostawię w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia...

Abyśmy wszyscy mogli rozumieć rzeczy tak, jak Bóg je rozumie, posługując się inteligencją Boga...
Franciszek papa