piątek, 29 kwietnia 2011

Dzień po dniu

29 kwietnia 2011

On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym.
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

Te słowa wypowiedział Piotr wobec Sanhedrynu...
To ci, którzy wydali wyrok na Jezusa...
To oni odrzucili Mesjasza, oni uznali Jezusa bluźniercą...
Oni wydali Go w ręce Piłata i wymusili śmierć przez ukrzyżowanie...
Teraz Piotr z całą odwagą napełniony Duchem Świętym daje świadectwo...

Jezus jest jedynym Zbawicielem świata...
Odrzucony, ale wybrany staje się początkiem nowej budowli...
Kamieniem węgielnym Kościoła - wspólnoty zbawionych..

Posyła nas, abyśmy byli rybakami ludzi...
Abyśmy wypłynęli na głębię i zarzucili sieci...
To jest Pan...

WARSZAWA - RZYM

Beatyfikacja Jana Pawła II

czwartek, 28 kwietnia 2011

Dzień po dniu

28 kwietnia 2011

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.

Spotkanie Jezusa zmartwychwstałego z uczniami...
Jezus zbiera ich i pokazuje się jako prawdziwy, żywy człowiek, z duszą i ciałem...
Je w ich obecności i wyjaśnia im dlaczego tak się stało...
Musiały się wypełnić zapowiedzi proroków...
Taki był plan Ojca...
Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
Wy jesteście świadkami tego.

Apostołowie, uczniowie Jezusa, my także - mamy być świadkami Jezusa...
Mamy być świadkami Jego Krzyża, Jego Miłości...
Jego zmartwychwstania...

środa, 27 kwietnia 2011

Dzień po dniu

27 kwietnia 2011

Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!

Jezus powiedział uczniom, że będą dokonywać wielkich dzieł w Jego imię...
Uzdrowienie chromego od urodzenia jest jednym z wielu działań Ducha Świętego przez posługę uczniów...
Ileż dziś dokonuje się w bliskości Jana Pawła II...

Ludzie chcą pieniędzy, ale chcą przede wszystkim sensu, przyjaźni, poznania prawdy...
Daję ci Jezusa, który jest w moim życiu, uzdrawia i prowadzi...

On wszedł w moje życie tak bardzo smutne, puste i rozczarowane...
Wniósł promień słońca, którego nie ma zachodu...
Wyprostował moje ścieżki, uzdrowił dawne rany...
Wyprowadził mnie na wolność...

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.

Słowo i Eucharystia tak ściśle przynależą do siebie, że nie można zrozumieć pierwszego bez drugiego: słowo Boże staje się sakramentalnym ciałem w wydarzeniu eucharystycznym.
Eucharystia otwiera nas na zrozumienie Pisma Świętego, tak jak Pismo Święte oświeca i wyjaśnia tajemnicę eucharystyczną.
Faktycznie, jeśli nie uzna się, że Pan jest realnie obecny w Eucharystii, rozumienie Pisma pozostaje niepełne.

Benedykt XVI, Verbum Domini 55

Na tej drodze odnajdujemy siebie w smutku i rozczarowaniu...
Nie jesteś sam, Jezus idzie krok w krok blisko i zna twoje bóle...
Słowo, które jest jak blask oświeca mroki i daje zrozumienie...
Serce pała w nas i chcemy pozostać tak dłużej - zostań z nami Panie...
Gdy łamie chleb oczy otwiera - to jest Pan!
To jest też moja droga do Emaus...

wtorek, 26 kwietnia 2011

Dzień po dniu

26 kwietnia 2011

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono.

Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę.

Spotkanie Marii Magdaleny z Jezusem nasycone jest dużym ładunkiem uczucia...
Maria kochała Jezusa...
On ją uwolnił od demonów i stała się bliską, towarzyszyła z innymi niewiastami Jezusowi i uczniom...
Przychodzi skoro świt do grobu i jest zdumiona, że jest pusty...
Płacze i szuka Jezusa i chce Go wziąć, co wyraża jej miłość...
Wreszcie Jezus daje się jej poznać - ileż w tym radości...
Maria idzie do apostołów, aby zanieść nowinę - Jezus żyje!

To wydarzenie jest paradygmatem duchowej więzi człowieka z Bogiem...
Przychodzą chwile, gdy Jezus znika, oddala się, a pustka ogarnia człowieka i zagubienie...
Poszukiwanie przesycone lękiem i miłością często zwieńczone nowym spotkaniem i nową więzią...
To jest droga duchowego podążania za Jezusem przez oczyszczenie, oświecenie ku zjednoczeniu - komunii miłości...

Tak trzeba nam iść za Jezusem ufając, że czas pustyni i mroki wewnętrzne wprowadzą nas w krainę wiecznego raju...

poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Dzień po dniu

25 kwietnia 2011

Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci.
My wszyscy jesteśmy tego świadkami.

Słowa Piotra skierowane do Żydów w dniu Pięćdziesiątnicy...
W tym jest wszystko: prawda o Jezusie i odwaga Piotra...
Jesteśmy świadkami - to nie przemija...
Dziś mamy być świadkami Jezusa, nie tak jak żołnierze, którzy trzymali straż przy grobie...
Byli najbliżej cudu zmartwychwstania i co z tego?...
Rozpowiadajcie tak: uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali.

Dziś też takie pogłoski, anty-świadectwa rozchodzą się po świecie...
Dziś podejmuje się próby zamazania prawdy o zmartwychwstaniu...


niedziela, 24 kwietnia 2011

Dzień po dniu

24 kwietnia 2011

WIELKA NIEDZIELA - ZMARTWYCHWSTANIE

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu.

Przez Golgotę i śmierć Jezusa na krzyżu idziemy do grobu...
Grób jest pusty, nie ma Go tutaj - zmartwychwstał!

Zmartwychwstanie Jezusa jest zwycięstwem nad śmiercią, piekłem i szatanem...
Jest fundamentem naszej wiary i źródłem nadziei...
Wierzymy, że Jezus żyje i jest blisko każdego z nas...
Nadzieja nadaje kierunek naszemu życiu...
Idziemy przez świat do domu Ojca...
Takie mają być nasze dążenia i aspiracje...
Kto umarł z Chrystusem ma w sobie nowe życie - już nigdy nie umiera...

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki...

sobota, 23 kwietnia 2011

Dzień po dniu

23 kwietnia 2011

WIELKA SOBOTA

Cisza... martwe ciało Jezusa złożone w grobie...
Dziś najwięcej ludzi nawiedza kościół...
Przychodzą z koszyczkiem poświęcić jajka...
Inni chodzą po grobach, które maja swoją dekoracyjną wymowę...
Jest spokojnie...
Przygotowujemy się do Wigilii Paschalnej...
Gdy zapadnie zmrok zgromadzimy się razem, aby wyśpiewać radosne ALLELUJA!
Jezus zmartwychwstał i jest pośród nas...

piątek, 22 kwietnia 2011

Dzień po dniu

22 kwietnia 2011

WIELKI PIĄTEK

Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz już nie ja żyje, lecz żyje we mnie Chrystus.

Bóg przez fakt Wcielenia zjednoczył się z człowiekiem...
W wydarzeniu śmierci Jezusa jesteśmy zaproszeni, aby zjednoczyć się z Nim...
Aby doświadczyć Jego Miłości trzeba otworzyć się na Jego przyjście...
Krzyż jest drzewem życia, źródłem wyzwolenia, drogowskazem...
Akt ofiarowania się jest aktem miłości...

Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie Krzyża.
Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie Krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany.

czwartek, 21 kwietnia 2011

Dzień po dniu

21 kwietnia 2011

WIELKI CZWARTEK

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych...

Ten dzień jest dla mnie wyjątkowy...
Staje przed Panem z wielkim dziękczynieniem...
Dziękuję Bogu za dar kapłaństwa, za powołanie do służby Bożej w Kościele...
Bóg wybrał mnie i uzdolnił, wyposażył darami Ducha Świętego...
Uczynił mnie sługą zbawienia, głosicielem Ewangelii, pasterzem...
Jezus oddał się w moje ręce, abym Go dawał ludziom...

Dziękuję za każdy dzień służby...
Dziękuję za ludzi, którym mogę służyć...
Dziękuję za tych, którzy mnie wspomagają modlitwą, życzliwością i dobrym słowem...
Dziś wszystkich ogarniam sercem i przedstawiam Panu...
Dziś przepraszam tych, których zawiodłem, zraniłem, nie zauważyłem...

Wieczorną liturgią Wieczerzy Pańskiej wchodzę w święty czas Paschy...
Otwieram się na Ducha Świętego - to On jest sprawcą dziś Paschy Jezusa w naszych sercach...

Chrystus jako prawdziwy i wieczny Kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej Ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej Ofierze i nam polecił ja składać na swoja pamiątkę.
Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a Krew za nas wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy.

środa, 20 kwietnia 2011

Dzień po dniu

20 kwietnia 2011

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę.
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Ostatni dzień Wielkiego Postu - wielkie kolejki do spowiedzi...
Dziś pogrzeb ks. Andrzeja misjonarza z Sierra Leone...
Krótko był tam, zachorował i w drodze do Polski zmarł...
Ziarno pszeniczne obumarło...
Jaka wagę ma ewangelizacja, jaki posiew słowa przypieczętowany miłością przez śmierć...

Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość.
Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego.

wtorek, 19 kwietnia 2011

Dzień po dniu

19 kwietnia 2011

Pan mnie powołał już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię...
Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.

Wszyscy uczestniczymy w powołaniu Jezusa Chrystusa i Jego misji...
Misja zbawienie świata wchodzi dziś w wielki finał...
Coraz bliżej Pascha...

Dziś zapowiedź zaparcia się Szymona-Piotra i ujawnienie zdrady Judasza...
Ujawnia się cała słabość człowieka - każdego, moja i twoja...

Jezus wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata.
Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie.

poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Dzień po dniu

18 kwietnia 2011

Duch mój na nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo...
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zgasi knotka o nikłym płomyku.

Podążamy za Jezusem do Betanii...
Jesteśmy w domu Łazarza, Marty i Marii...
Jest uczta i Maria namaściła nogi Jezusowi drogocennym olejkiem...
Spotkało się to z dezaprobatą Judasza...
Jezus mówi o dniu swego pogrzebu...

Już coraz bliżej Pascha Jezusa - ostatnie przygotowania...

Zbliżają się dni jego zbawczej Męki i chwalebnego Zmartwychwstania,
dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem
i wspominamy misterium naszego Odkupienia.

niedziela, 17 kwietnia 2011

Dzień po dniu

17 kwietnia 2011

Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.

Jezus przybywa do Jerozolimy witany entuzjastycznie przez tłum mieszkańców.
Taki dziś początek na poświęcenie palm...
Ale zaraz potem - Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę.
Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem.


Dziś wchodzimy w misterium Wielkiego Tygodnia...
Zwieńczeniem będzie Triduum Paschalne...
Opis Męki Pańskiej według św. Mateusza wprowadza nas w wydarzenie męki i śmierci Jezusa...

Dziś radosne - Hosanna na wysokościach...
Z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa...
Patrzymy na Tego, który ogołocił samego siebie...
Stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej...

Chcemy podążać za Jezusem, zgłębiając te tajemnice, aby Duch Święty pobudzał nas do podążania Jego śladami.

sobota, 16 kwietnia 2011

Dzień po dniu

16 kwietnia 2011

Zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi.
Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem.

Jesteśmy uczestnikami przymiera w Jezusie, przez Jego Krew...
Chrzest zanurzył nas w wewnętrzne życie Trójcy Przenajświętszej...
Otrzymaliśmy w darze więź miłości...
Jesteśmy w Bogu, a On jest w nas...
Spełniła się zapowiedź proroków...
Ale teraz my mamy ją wypełnić realizując przymierze...
Przymierze jest, a my mamy je wypełnić...

Dzięki składam Bogu za Eucharystię...
Jest Ofiarą Nowego Przymierza...
Jezus umacnia mnie, abym szedł drogą Przymierza...

Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was.

piątek, 15 kwietnia 2011

Dzień po dniu

15 kwietnia 2011

Trwoga dokoła!
Donieście, donieśmy na niego!
Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku.

Piątek, na tydzień przed Wielkim Piątkiem, wchodzimy w doświadczenie odrzucenia Chrystusa. Jeremiasz osaczony przez swoich, którzy nie chcą słuchać słowa proroczego jest zapowiedzią Jezusa, którego odrzucają Żydzi. Nie chcemy Cię ukamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.

To doświadczenie staje się udziałem uczniów Chrystusa...
Jeśli idziesz za Nim będziesz odrzucony, wyszydzony, prześladowany...
Tak się dzieje dziś w różnych miejscach na świecie...
Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.

Jezus mówi: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.
Te słowa Jezusa są pokrzepieniem dla nas.
Jezus zwyciężył gdy umierał na krzyżu.
Wydawałoby się, że został ostatecznie pokonany, usunięty spośród żyjących.
Tymczasem w Bożej logice dokonało się w akcie śmierci Jezusa na krzyżu zwycięstwo Miłości. Podobnie się dzieje w życiu wielu chrześcijan.
Po ludzku zostali pokonani, przegrani; a jednak odnieśli zwycięstwo - Maksymilian Kolbe...

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą.

czwartek, 14 kwietnia 2011

Dzień po dniu

14 kwietnia 2011

Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.

Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem...
Prowadzi nas do pełni życia w niebie...
Być Jego uczniem to żyć według Jego nauki...
Jego nauka jest na kartach ewangelii...

Słowo Boże jest światłem w życiu człowieka...
Trzeba dylematy życia oświetlać Słowem...
Przykazanie miłości Boga i bliźniego jest fundamentem życia uczniów...
Chleb, który nam daje Jezus jest pokarmem na życie wieczne...
Jezus karmi nas i umacnia...

Ostatnie dni Wielkiego Postu ukazują nam narastający konflikt Żydów z Jezusem. Finałem będzie pojmanie i proces zakończony wyrokiem skazującym. Ten spór nieustanie trwa... Ludzie religijni nie wierzą Jezusowi, wykonują praktyki, ale podążają swoimi drogami domagając się od Boga, aby spełniał ich potrzeby. Człowiek dąży do uniezależnienia się i samowystarczalności - chce być panem swojego życia. Bóg - jeśli istnieje - winien być jego sługą nie wchodząc mu w drogę i nie ograniczając jego wolności. Taki jest świat, który odrzuca Boga i Jezusa realizując zbawienie swoimi ludzkimi możliwościami.

Dziś wspominamy Abrama, z którym Bóg zawiera przymierze i daje mu imię Abraham. Jest ojcem wielu narodów, bo uwierzył Bogu i posłuszny podążał Jego szlakiem. My uczestniczymy w błogosławieństwie Abrahama przez chrzest. Nowe przymierze zawarte przez Jezusa na Golgocie czyni nas spadkobiercami obietnicy jaką Bóg dał Abrahamowi. Przez chrzest jesteśmy obdarowani nowym życiem i członkami wielkiej rodziny Bożej - Kościoła. W wigilię paschalną odnowili nasze przymierze chrztu - jakby na nowo powiemy Bogu TAK.

środa, 13 kwietnia 2011

Dzień po dniu

13 kwietnia 2011

Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Prawda was wyzwoli...
Szukamy prawdy, chcemy ją znać, chcemy ją mieć...
Wątpimy, czy to jest możliwe - zatopieni w otchłani własnych i cudzych kłamstw...
Tak żyli Żydzi współcześni Jezusa...
Tak jest z nami...
Mówimy, że jesteśmy wolni - a czy to jest prawda?
Jaka jest ta nasza wolność?

Chcemy być niezależni, samowystarczalni...
Odrzucamy Boga, Jezusa, Kościół, bo nam niewygodny...
Przeszkadza, wytyka błędy, demaskuje fałsz...
Chcemy sami decydować, tworzyć życie, kreować swój wizerunek...

wtorek, 12 kwietnia 2011

Dzień po dniu

12 kwietnia 2011

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem.

Jezus mówi o wywyższeniu na krzyżu...
Dziś wywyższamy Jezusa w naszych sercach...
Uznajemy Go naszym Panem i Zbawcą...
Stawiamy Go na pierwszym miejscu w naszym życiu...
Wywyższamy Go w uwielbieniu i adoracji...

Jezus wywyższony na krzyżu objawia nam Miłość Boga...
Jezus wywyższony na krzyżu przygarnia nas...
W wywyższeniu Jezusa jest podniesiony do góry - wywyższony człowiek...
Godność człowieka objawia się w Krzyżu Jezusa...
Może dlatego, gdy chcemy kogoś uhonorować wręczamy mu Krzyż Zasługi...

W wywyższeniu Jezusa poznajemy kim On naprawdę jest...
Prawda o Jezusie objawia się w Krzyżu...
Jezus prowadzi nas drogą krzyża - jest to droga wyzwolenia...

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Dzień po dniu

11 kwietnia 2011

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.

Nieustannie ludzie rzucają kamienie...
Oskarżają, potępiają, ujawniają publicznie ludzkie grzechy...
Gazety, programy radiowe i telewizyjne, ramki internetowe prześcigają się...
Dotyczy osób publicznych, polityków, hierarchów kościelnych, ludzki, którzy jeszcze cieszą się dobrą sławą...
Trzeba ich zniesławić, zniszczyć...
Uderza się we wszystkich w imię prawdy...
Wzywa się ich do publicznej spowiedzi, przyznania się do różnych insynuacji...

Jezus tymczasem mówi:
Ja ciebie nie potępiam.
- Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

niedziela, 10 kwietnia 2011

Dzień po dniu

10 kwietnia 2011

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?

Śmierć jest unicestwieniem człowieka i nie sposób zaakceptować jej istnienie...
Człowiek chce żyć, chce żyć w pełni, chce żyć szczęśliwie, chce żyć bez końca...

Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka.

Uczynił go obrazem swej własnej wieczności.
A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła, i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

Jezus przyszedł na ziemię, aby zwyciężyć śmierć...
Zwycięstwo dokonało się na Krzyżu - gdy Jezus skonał, oddał życie...
Śmierć pokonana przez śmierć...
Śmierć jest bramą życia...
Jezus jest pełnią życia - obdarza nas nieśmiertelnością i chwałą...

Idziemy z Jezusem w kierunku Krzyża...
Odkrywamy, że jest Drzewem Życia...
Przez Krzyż do nieba...

Wierzysz w to?

sobota, 9 kwietnia 2011

Dzień po dniu

9 kwietnia 2011

To jest Mesjasz.

Spór wokół Jezusa - kim On jest?
Jest i prorokiem i nauczycielem - jest Mesjaszem...
Jest Słowem, które było na początku...
Słowo stało się ciałem - człowiekiem...
Syn Człowieczy wpisany w historię Izraela - syn Abrahama, syn Dawida...
Syn Maryi...

Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą,
zgładźmy go z ziemi żyjących,
a jego imienia niech już nikt nie wspomina!

Ludzie zniszczyli drzewo życia na początku w raju...
Ale wyrosło nowe drzewo - Krzyż Jezusa...
Paradoks zniszczenia stał się wywyższeniem - gloryfikacją...
Krzyż stał się nam bramą życia...

Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony wszystkich przyciągnę ku sobie.

piątek, 8 kwietnia 2011

Dzień po dniu

8 kwietnia 2011

Prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał.

Ojciec, który jest Prawdą, powierza swoją misję Synowi, który powiedział o sobie: Ja jestem drogą i prawdą i życiem...
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Bóg jest - JESTEM KTÓRY JESTEM...
Bóg nie jest urojeniem, wymysłem chorego, nieszczęsnego człowieka...
To prawdą jest, że jesteśmy wszyscy chorzy i nieszczęśni...
Ale to nie my wymyśliliśmy sobie Boga, żeby mieć w Nim ukojenie...
Bóg jest i Jezus z Nazaretu posłany przez Boga jest Synem Bożym...
On daje się nam poznać i On ukazuje nam Ojca...

Jezus chce, aby Jego uczniowie znali Go i poznali Ojca...
Jezus posyła nas, abyśmy prawdę o Bogu głosili w świecie...
Abyśmy byli świadkami Jego, aż po krańce ziemi...

On przynosi wyzwolenie - zbawienie człowiekowi uwikłanemu w grzech...
On niesie ocalenie zgubionemu i wprowadza na drogę życia, która prowadzi do Ojca...
On przemienia nas - jesteśmy do Niego podobni...
Duch Święty uzdrawia nas i uświęca...

czwartek, 7 kwietnia 2011

Dzień po dniu

7 kwietnia 2011

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.

Biblia zawiera słowo natchnione i objawia nam zamysł Boży...
Ukazuje nam Mesjasza, którego oczekiwali Żydzi...
Księgi Starego Testamentu zapowiadają Jezusa i dają poniekąd świadectwo o Nim...
Współcześni Jezusa uczeni i badacze Pism nie potrafili odczytać i odnieść do Jezusa to, co Pisma niosły...
Jak my odczytujemy dziś całą Biblię...
Jak odczytujemy dziś w kontekście naszego życia Jezusa, którego ukazują nam Pisma...
Czy słowo Boże jest naszym życiem...
Światłem na naszej drodze...

Czy my - uczniowie Jezusa jesteśmy księgą objawiającą światu Miłość Boga...

środa, 6 kwietnia 2011

Dzień po dniu

6 kwietnia 2011

Wyjdźcie na wolność!
Zabrzmijcie weselem, niebiosa!
Raduj się ziemio!

Drugie wyjście - wyjście z niewoli babilońskiej...
To wezwanie skierowane do nas dziś...

Wy, którzy jesteście smutni...
Wy którzy jesteście obezwładnieni przez bezsens...
Wy sparaliżowani niemożnością poruszania się w ciemności...
Wy niezdolni do miłości, zapatrzeni w siebie, pretensjonalni...

Jezus przez Krzyż wyprowadza was na wolność...
Zbawienie jest wyjściem, ocaleniem, nowym stworzeniem...
Bóg nie zapomniał o tobie jest blisko i działa...

Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.

Jezus jest zjednoczony z Ojcem w działaniu...
Bóg nie odpoczywa - dzieło stworzenia trwa...
Ma przedłużenie w dziele zbawienia i przemiany świata...
Bóg działa dziś w Kościele...
Chce działać w twoim życiu i przez ciebie...wtorek, 5 kwietnia 2011

Dzień po dniu

5 kwietnia 2011

Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody.

Jezus uzdrawia człowieka przy Sadzawce Owczej...
Chcemy zanurzyć się w wodzie życia...
Potrzebujemy uzdrowienia...

Jest wielu, którym nie udaje się dziś wejść do sadzawki...
Nie mam człowieka, aby mnie wprowadził - kto mnie wprowadzi?

Zobacz - ktoś jest blisko, kogo możesz wprowadzić...
Odwagi - trzeba, abyś przeskoczył siebie...
Musisz wyjść poza granice swego interesu, swego egoizmu...

Misją Kościoła jest nieść uzdrowienie...
Misją Kościoła jest prowadzić paralityków do źródła, aby zanurzyli się i byli uzdrowieni...
Rozejrzyj się wkoło siebie...

Woda wypływająca spod progu świątyni to Duch Święty...
On daje życie i zdrowie...
Przyjdź Ożywicielu...
zapal ogień miłości w sercach...

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Dzień po dniu

4 kwietnia 2011

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.

Taka jest perspektywa naszego wędrowania przez pustynię tego świata...
Tak przedstawia się nasza Ziemia Obiecana...
Taki jest kres naszej nadziei...

Nadziejo, prowadź nas!

Trzeba widzieć oczyma serca tę nową ziemię i nowe niebo...
Tymczasem człowiek próbuje sobie stworzyć taki świat tu na ziemi...
Własny raj, którym będzie upajał się często kosztem innych...

Będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę...
Już się nie usłyszy odgłosów płaczu ni krzyku narzekania...

Niech się nie trwoży wasze serce i nie lęka...
W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele...
Idę przygotować wam mieszkanie...
I przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem...

A NADZIEJA ZAWIEŚĆ NIE MOŻE...

niedziela, 3 kwietnia 2011

Dzień po dniu

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.

Jezus jest światłością świata...
On przychodzi do nas, aby otworzyć nasze oczy serca...
Aby światło miłości wypełniło nasze życie do głębi...

Być uczniem Jezusa to być dzieckiem światłości...
Światłość Boża odbita na naszych czynach...
Takiego świadectwa dziś potrzebuje świat...

Jesteś jak młody Dawid wyrwany z pastwiska i namaszczony Duchem Świętym, aby podjąć misję królewską w świecie...
Jesteś jak niewidomy od urodzenia zanurzający się w sadzawce Siloe - to znaczy w Duchu Świętym - aby przejrzeć i dawać świadectwo przed możnymi tego świata, że Jezus jest jedynym Zbawicielem...
Jesteś tym, który budzi się z letargu zwątpienia, obojętności, zagubienia - aby Jezus zajaśniał w głębi twojej duszy...

sobota, 2 kwietnia 2011

Dzień po dniu

2 kwietnia 2011

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

Krwawą ofiarę złożył Jezus na krzyżu...
Już nie potrzeba mnożyć ofiar ze zwierząt...
Ofiara Jezusa jest ostateczna i wystarczająca - odkupił świat...

Miłości pragnę - uwierzyć w miłość, to przyjąć miłość i odwzajemnić...
Bóg jest miłością i chce, abyś uwierzył, że ciebie kocha...
Bóg chce, abyś otworzył się i przyjął Jego miłość...
Bóg pragnie, abyś odpowiedział miłością...

Wówczas dokonuje się comunio - zjednoczenie...
On jest we mnie - a ja w Nim...
W tym zjednoczeniu dokonuje się dogłębne poznanie Boga, który objawia się przez miłość...

piątek, 1 kwietnia 2011

Dzień po dniu

1 kwietnia 2011

Słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny...

Trzeba słuchać, tak słuchać wewnętrznym słuchem serca, aby usłyszeć Boga, który mówi do człowieka...
Trzeba słuchać jedynego Boga... nie szukać zabezpieczenia u innych, których nie ma...
Bóg jest jedyny... Zaufać Mu całkowicie i bez reszty - Totus tuus...

Będziesz miłował Boga całym sercem, całym umysłem...

Bóg pierwszy nas umiłował i dał nam Syna swego Jezusa...
Miłować Boga - to uznanie Go za jedyne dobro, źródło życia i szczęścia...
Miłość sercem, umysłem, duszą i mocą to oddanie się całkowite i integralne Bogu, który pierwszy nas umiłował...

Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego...

Najpierw musisz pokochać siebie, zaakceptować swoje życie i wszystko co w nim jest...
Potem będziesz mógł pokochać drugiego człowieka, który stanie obok ciebie - jako twój brat i bliźni...

Miłość jest fundamentem ludzkiego życia...
Nawrócić się to uwierzyć w miłość - dać się pochwycić miłości...