środa, 31 maja 2017

Dzień po dniu

31 maja 2017

Wielki wśród Ciebie Święty Izraela...

Miłość niech będzie bez obłudy...

Powołani do miłości niesiemy Jezusa w sercu...
Jak Maryja gdy pośpiesznie idzie do Elżbiety...
Radość spotkania i poruszenie w łonie Jana...
Tak Bóg nawiedza i dziś ludzi różnych miejsc...

Radość uwielbienia jak strumień żywej wody...
Maryja uczy miłosnej relacji oddania się Bogu...
Jest służebnicą Boga - posługuje człowiekowi...
Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie przez Nią...

Wielbi dusza moja Pana...
  

wtorek, 30 maja 2017

Dzień po dniu

30 maja 2017

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył... 

Kiedyś powiedział - Jeszcze godzina moja nie nadeszła...
A co z moją godziną - czy odważnie idę w tym kierunku...
Czym jest CHWAŁA - czy Boża chwała dotyczy mnie...
Człowiek jest stworzony, aby żył dla chwały Bożej - czy tak?...

Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą... 

 

poniedziałek, 29 maja 2017

Dzień po dniu

29 maja 2017

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Gdy to usłyszeli, przyjęci chrzest w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali...

Duch Święty przychodzi - otwórz się i wołaj...
Przyjdź i zapał ogień miłości w moim sercu...
Potrzebujemy Ciebie - Ty jesteś życiem naszym...
W Tobie odnosimy zwycięstwo - przyjdź...

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat...

Kiedy wiara upada, zaczyna się rozpacz...


  

niedziela, 28 maja 2017

Dzień po dniu

28 maja 2017

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi...

Bardzo potrzebujemy Ducha Świętego...
Trzeba rozpalić ogień miłości w nas...
Trzeba iść dalej - nie zamyka się w lęku...
Wyjdź z jaskini - świat potrzebuje Ducha...

Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której was wzywa...

Nadzieja ukazuje perspektywę życia...
Gdzie jest nadzieja tam chce się żyć...
Otwórz oczy serca - patrz na świat...
Szukaj pereł w stogu siana - tam są... 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata...
  

sobota, 27 maja 2017

Dzień po dniu

27 maja 2017

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje...

Prosić to wyznać brak i ufność - Bóg jest dobry...
To zależność dziecka od Ojca  - stworzenia od Stwórcy...
Proś z pokorą - Bóg daje więcej - jest hojny w dawaniu...
Dziękuj już teraz - bądź cierpliwy, czekaj z ufnością...

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca... 

 

piątek, 26 maja 2017

Dzień po dniu

26 maja 2017

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...

Odwagi - jesteś posłany do ludzi z twojego otoczenia...
Uśmiechnij się, bądź przyjazny, ukaż gest akceptacji...
Proś Jezusa o prawdziwość, łagodność i cierpliwość...
Twoje słowo krzepiące ma być w Duchu słowem Pana...

Także i wy doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać...
  

czwartek, 25 maja 2017

Dzień po dniu

25 maja 2017

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie wiedzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie...

Jezus odszedł do Ojca - jestem z nami po wszystkie dni...
Smutek już jest radością Jego miłości, która jest w nas...
Duch Paraklet prowadzi - idziemy do radości domu Ojca...
Oglądamy Twoje oblicze Jezu - to Ty jesteś w ubogim... 

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość...

Czy jesteśmy otwarci na "Boże niespodzianki"? Czy mamy odwagę wyruszyć na nowe drogi, jakie wskazuje nam nowość Boga, czy też może się bronimy, zamknięci w nietrwałych strukturach, które utraciły zdolność do gościnności?
Franciszek papa
  

środa, 24 maja 2017

Dzień po dniu

24 maja 2017

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy...

Pan jest blisko - jesteśmy zanurzeni w Jego miłości...
Oddycham Bogiem - to moja codzienna modlitwa...
Poznaje Go - Bóg ukazuje mi swoje oblicze - Jezus...
Prawda o miłości - Krzyż i pusty grób - oświeca...

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...
  

wtorek, 23 maja 2017

Dzień po dniu

23 maja 2017

Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej...

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali...

Wszyscy jesteśmy więźniami ciemności i lęków...
Jezus przychodzi do ciebie w mocy wyzwolenia...
Zacznij wielbić Pana w ciemności zniewolenia...
Jezus wyprowadza ku światłości - jesteś wolny...

Duch Paraklet jest twoim obrońcą i posieszycielem...
Jest światłem - grzech ujawnia swój korzeń zła...
Objawia oblicze sprawiedliwego Boga miłości...
Sąd nad światem wyzwala i ocala ludzkie serce...

Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to przyślę Go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie...
 

poniedziałek, 22 maja 2017

Dzień po dniu

22 maja 2017

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim...

Mój dom jest twoim domem - czekam na ciebie...
Jezus buduje w nas most przyjaznej gościnności...
Duch Święty uzdalnia nas do zaufania i otwarcia...
Budujemy sieć królestwa z serc uczniów Jezusa...

Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie...
   

 

niedziela, 21 maja 2017

Dzień po dniu

21 maja 2017

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego...

Dziś Duch Święty zstępuje na nas i rozpala miłość w sercach....
Duchu Święty potrzebujemy Ciebie - Przyjdź Duchu Święty...
Jezus będzie w naszych sercach Święty Pan - nadzieja radości...
W pokorze znosić cierpienia i jednoczyć się z Krzyżem Pana...

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta, da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy...

Sam jestem słabym człowiekiem - chcę dobro - czynię zło...
Wszystko mogę w Duchu Świętym - On pokorą i odwagą...
Ciemności wszędzie - Jezus światłością świata i mego serca...
Idziemy za Tobą, Panie - niesiemy światu miłość w sercach... 

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest...

  

sobota, 20 maja 2017

Dzień po dniu

20 maja 2017

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię...

Jesteśmy uczniami Jezusa - świat nas nienawidzi...
Prześladowania były zawsze w historii Kościoła...
Nie lękaj się - przekraczaj granice i głoś Jezusa...
Kochaj i błogosław tych, którzy odrzucają ciebie...

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził...  

piątek, 19 maja 2017

Dzień po dniu

19 maja 2017

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Jesteśmy wszyscy powołani do miłości...
Miłości na miarę tej, którą On nas umiłował...
Kochać to życie swoje oddać za drugiego...
Miłość prawdziwa jest ofiarna i rodzi owoc...

Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili...  

czwartek, 18 maja 2017

Dzień po dniu

18 maja 2017

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Trwajcie w miłości mojej...

Jezus zaprosił nas do przyjaźni...
Obdarował nas Boską miłością...
Trwać w miłości - to źródło radości...
Żyć według przykazań to droga... 

Aby radość wasza była pełna...

Prawdziwa radość różni się od przyjemności. Radość zawsze rośnie, dojrzewa w cierpieniu w łączności z Chrystusowym Krzyżem. Tylko z tego rodzi się prawdziwa radość wiary, z której również i te osoby nie są wykluczone, jeśli nauczą się przyjmować swoje cierpienie w łączności z cierpieniem Chrystusa.
Benedykt XVI   

środa, 17 maja 2017

Dzień po dniu

17 maja 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia...

Jesteśmy zjednoczeni z Jezusem więzią miłości...
To Jego inicjatywa - przymierze na Golgocie...
Oczyszczasz nas Panie - prowadzisz do świętości...
W Twoim Duchu wszystko możemy - nic bez Ciebie...

Beze Mnie nic nie możecie uczynić...
  

wtorek, 16 maja 2017

Dzień po dniu

16 maja 2017

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje...

Trzeba przejść przez śmierć, aby w pełni żyć...
Wokół nas szaleje burza - a pokój jest w sercu...
Jezus umierał w ciemnościach - był światłością...
Świat nic nie rozumie z mądrości krzyża...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję...  

poniedziałek, 15 maja 2017

Dzień po dniu

15 maja 2017

Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu...

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje...

Przykazania Boże jest to droga miłości...
Wszyscy jesteśmy powołani do miłości...
Duch Święty rozlewa w nas Bożą miłość...
Miłość w praktyce działania to pełnia życia...

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem...
  

niedziela, 14 maja 2017

Dzień po dniu

14 maja 2017

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa...

Kim ja jestem w świecie - przechodzę ulicami wśród ludzi samotny...
Dokąd idę spacerując po mieście wokół różnych spraw - coś robię...
Kim jest człowiek obok mnie - anonimowy przechodzień bez twarzy...
Gdzie jest Bóg - czy jest tu gdzieś ukryty, przysypany sprawami...

Czy Kościół jest potrzebny - czy jest naprawdę dziś w świecie...
Jak rozumieć to, co gazety piszą o Kościele - dlaczego piszą to...
Czy wiarę trzeba ukrywać, aby ją ocalić - gdzie ona jest we mnie...
Jak uchwycić istotę ludzkiego życia gdy się jeszcze wierzy w Boga...

Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym...
  

sobota, 13 maja 2017

Dzień po dniu

13 maja 2017

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy...

Szukamy źródła naszego istnienia...
Chcesz wiedzieć skąd i dokąd idziesz...
Kto jest architektem i kim ty jesteś...
Jezus ukazuje Ojca - źródło i kres...

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie...
  

piątek, 12 maja 2017

Dzień po dniu

12 maja 2017

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem...

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie...

Bóg jest - posłał Syna na świat Jezusa Mesjasza...
Uwierzyć w Jezusa - przyjąć Go do swego serca...
Uznać Jezusa Panem i Zbawcą - pokochać Go...
Jezus prowadzi nas do Nieba - szczęśliwości...

Ja jestem drogą i prawdą i życie.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...
  

czwartek, 11 maja 2017

Dzień po dniu

11 maja 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go wysłał...

Jezus jest sługą uczniów i umywa nogi...
Powołuje nas w kościele - mamy iść za Nim...
Służyć to kochać - nie czekać na pochwałę...
Bądź otwarty - Pan nie w porę przychodzi...

Kto przyjmuje tego, którego Ja pośle, Mnie przyjmuje...
  

środa, 10 maja 2017

Dzień po dniu

10 maja 2017

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Nałożyli na nich ręce i wyprawili ich...

Idźcie na cały świat - Duch Święty jest z wami...
Rozproszyli się po świecie - trzeba wyjść z domu...
Słowo Boże nieśli w sercu - ukazywali Miłość...
Tak było na początku - taka jest misja dzisiaj...

Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostał w ciemności...
  

wtorek, 9 maja 2017

Dzień po dniu

9 maja 2017

Wszystkie narody wysławiajcie Pana...

A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana...

Słowo Boże niesie się po ziemi i przekracza granice...
Misjonarze wychodzą poza krąg - idą do pogan...
Dziś na całym świecie ludzie znają Jezusa...
Każdy wierzący jest misjonarzem miłości...

Żniwo jest wielkie, ale robotników mało...
Trzeba prosić Pana o nowych pasterzy...
Ty masz być dziś świadkiem Jezusa...
Wyjdź poza krąg swego życia i głoś...

Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki...
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy...
  

poniedziałek, 8 maja 2017

Dzień po dniu

8 maja 2017

My ludem Pana i Jego owcami...

Dobry pasterz daje życie swoje za owce...

Stanisław biskup został zabity przez króla...
Jesteś uczniem Jezusa - co z tobą będzie?...
Męstwo i odpowiedzialność za Kościół...
Czy jesteś gotowy dać świadectwo dziś?...

Nie ukrywamy wiary - nie lękamy się...
Giną dziś wyznawcy Jezusa na świecie...
Pośród pogan trzeba nieść światło miłości...
Jezus jest Panem - odnosimy zwycięstwo...  

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...
  

niedziela, 7 maja 2017

Dzień po dniu

7 maja 2017

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani...

Dziękuję Ci, Jezu, że mnie powołałeś...
Ty powiedziałeś do mnie - pójdź za Mną...
To Ty uczyniłeś mnie rybakiem ludzi...
Oto jestem tu - idę za Tobą - jestem Twój...

Wprowadziłeś mnie przez bramę do owczarni...
Obdarowałeś mnie życiem w obfitości...
Namaściłeś mnie Duchem Świętym dla misji...
Jesteś ze mną na polu pracy wśród ludzi...

Ja jestem bramą owiec...  
 

sobota, 6 maja 2017

Dzień po dniu

6 maja 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Ja jestem droga i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...

Idziemy droga Jezusa do domu Ojca...
Prawda wyzwala przez Krzyż miłości...
Życie jest pełnią daru gdy się ofiarujesz...
W domu Ojca pełnia szczęścia i życia...

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje Ja to spełnię...  

piątek, 5 maja 2017

Dzień po dniu

5 maja 2017

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?...

Szaweł doświadcza paschy, spotyka Jezusa na drodze...
Wszystko się zmienia - Szaweł staje się Pawłem...
Został pochwycony przez Jezusa - otrzymuje misję...
Rodzi się w Duchu Świętym - nowy człowiek...

Jezus karmi nas Chlebem życia i kielichem  Miłości...
Jest w nas, a my jesteśmy w Nim - zjednoczenie...
Eucharystia jest źródłem i szczytem naszego życia...
Nie ustaję w dziękczynieniu - jestem sługą Miłości...

Kto spożywa moje Ciało i Krew moja pije, trwa we Mnie, a Ja w nim...  

czwartek, 4 maja 2017

Dzień po dniu

4 maja 2017

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...

Jest we mnie wielkie pragnienie i nienasycenie...
Jest też opór i lęk - to jest diabelska sztuczka...
Bóg kocha wszystkich - nikt nie jest odrzucony...
Człowiek nie wierzy, ucieka i ginie w ciemności...

Jest chleb na pustyni świata - Ciało mego Pana...
To Chleb miłości - łamany codziennie dla ciebie...
Bierzcie i jedźcie - mówi Jezus - jestem Życiem...
Przychodzę - bo kocham i nie chcę waszej zguby...

Ja jestem chlebem życia...

  

środa, 3 maja 2017

Dzień po dniu

3 maja 2017

Tys wielką chlubą naszego narodu...

Z radością dziękujcie Ojcu...

Maryja jest od początku w dziejach naszego narodu...
Jej zawierzyliśmy nasze życie - jest naszą Królową...
Dziś Ją czcimy i oddajemy Jej wszystkich polaków...
Więź miłości z Jezusem jest więzią miłości z Matką...

Oto Matka twoja - oto syn Twój...
  

wtorek, 2 maja 2017

Dzień po dniu

2 maja 2017

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niego i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa...

Jest twardość serca niewiary i wielka tęsknota za szczęściem...
Chcemy i szukamy po omacku i nie dowierzamy świadkom...
Lękamy się przebudowy naszego życia - coś trzeba utracić...
Jezus przychodzi, zaskakuje, demaskuje mój fałsz i lek zmiany...

Ja jestem chlebem życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...
  

poniedziałek, 1 maja 2017

Dzień po dniu

1 maja 2017

Błogosławieni słuchający Pana...

Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta...

Czy naprawdę szukamy Jezusa...
Jaka nadzieja jest w nas dziś...
Jaki głód trawi nasze wnętrze...
Intencja naszych poszukiwań...

Kogo słuchamy i za kim idziemy...
Co dzieje się w nas  gdy upadamy...
Czy Jezus jest dla moich interesów...
Czy wierze w Jego misję zbawczą...

Na tym polega dzieło Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał...