wtorek, 28 sierpnia 2018

Dzień po dniu

28 sierpnia 2018

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi...

Szukamy prawdy w gąszczu pozorów...
Gdzie jesteś, Panie, gdy Ciebie nie ma...
Oczyść moje serce - Twoje miłosierdzie...
Prowadź po drogach życia i nadziei... 

Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta...  

czwartek, 16 sierpnia 2018

Dzień po dniu

16 sierpnia 2018

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Panie, ile razy mam przebaczyć...

Bóg jest dobry - przebacza nam grzechy...
Miłosierdzie jest darem i wezwaniem...
Przebaczać zawsze i prosić o przebaczenie...
Wszyscy jesteś słabi - wciąż ranimy braci...
  
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski...  

środa, 15 sierpnia 2018

Dzień po dniu

15 sierpnia 2018

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

Niebo miejscem przebywania Maryi...
Idziemy za Chrystusem w wędrówce przez ziemie...
Oddajemy chwale Bogu wraz z Maryją...
Wszystko zmienia się w nas - idziemy do chwały...

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...
  

wtorek, 14 sierpnia 2018

Dzień po dniu

14 sierpnia 2018

Nad miód są słodsze Twoje przykazania...

Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą...

Weź Biblię, czytaj i rozważaj Słowo Pana...
Niech twe serce nasączy się miodem Słowa...
Słowo w życie swe wprowadzaj - żyj Słowem...
Niech Słowo uczyni cię dzieckiem w domu Boga...

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...  

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Dzień po dniu

13 sierpnia 2018

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa...

Bóg wciąż objawia nam swoje oblicze w Jezusie...
Wiara jest uszczęśliwiającym poznawaniem Boga...
Poprzez doświadczenie chwały Jezus nas prowadzi...
Ciągle Jezus przychodzi i oddaje się nam w krzyżu...

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

niedziela, 12 sierpnia 2018

Dzień po dniu

12 sierpnia 2018

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Wstań i jedz, bo przed tobą długa droga...

Idziemy z Tobą - Ty nas karmisz chlebem miłości...
Jest smutek, chcemy już umrzeć - samotni i słabi ...
Jest w nas lęk - Ty jesteś nadzieją i pokojem serc...
Ojciec Twój daje nam łaskę wiary - stajemy na nogi...

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani...

Uwierzyć w miłość potężniejszą niż mój grzech...
Dać się pochwycić Jezusowi - On nas wzywa...
To, co niemożliwe staje się dziś faktem - Jezus...
Bóg jest człowiekiem - przyjął na siebie mój grzech...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...  

sobota, 11 sierpnia 2018

Dzień po dniu

11 sierpnia 2018

Pan nie opuszcza tych, co Go szukają...

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności...

Nie rozumiemy sensu wydarzeń w naszym świecie...
Narzekamy - Bóg o nas zapomniał - innym jest lepiej...
Wszystko nas boli i przestrasza - jak tu można żyć...
Jezus jest blisko - cierpi z tobą - w Jego ranach życie...

Panie, zlituj się nad moim synem...  

piątek, 10 sierpnia 2018

Dzień po dniu

10 sierpnia 2018

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera...
Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Doświadczam swojej nędzy - słowo mnie oskarża...
Chcę czynić dobro - wciąż schodzę na bezdroża...
Mówię: Jezus jest Panem - w centrum jestem JA...
Co mam zrobić, aby żyć prawdziwie Ewangelią?... 

Ten, kto kocha swoje życie, traci je...  

czwartek, 9 sierpnia 2018

Dzień po dniu

9 sierpnia 2018

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana...

Wszyscy jesteśmy zakochani, ale gdzie w kim...
Gdzie jest ta miłość, która tak mocno oszalała...
On rzucił się w przepaść świata - ciebie ocalił...
Jesteś starty na proch - teraz możesz żyć pełnią...

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je...  

środa, 8 sierpnia 2018

Dzień po dniu

8 sierpnia 2018

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana...

Wyjść z dna zagłady, odbudować swoje życie...
Bóg przychodzi z pomocą - zaufaj Jego miłości...
Przyjmij Jego Ducha - pozwól Mu działać...
Uzdrawia wiarę - niech ona w tobie rozkwitnie... 

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz...  

wtorek, 7 sierpnia 2018

Dzień po dniu

7 sierpnia 2018

Pan się objawi w chwale na Syjonie...

Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem...

Przymierza miłości - Bóg mnie pierwszy umiłował...
Błogosławieństwo i ocalenie - to dar miłości Boga...
Zmagamy się pośród ciemności - Jezus przychodzi...
Daje pokój, bezpieczeństwo i radość - jest z nami...

Odwagi!
To Ja jestem, nie bójcie się!
  

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Dzień po dniu

6 sierpnia 2018

Pan wywyższony króluje nad ziemią...

A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy...

Idziemy za Tobą - wchodzimy na tę górę...
Oblicze Twoje jaśnienie - obłok zakrywa...
Twoja chwała - głos Ojca - jesteś z nami...
Blask Twój mam w sercu - Jezu ufam Tobie...

To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie...
  

niedziela, 5 sierpnia 2018

Dzień po dniu

5 sierpnia 2018

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył...

Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz...

Wiara jest poszukiwaniem Boga w codzienności...
Idziemy jak we mgle tylu spraw i trosk - gdzie Bóg?...
Niewidzialny Bóg ukrył się w kawałku chleba...
Jest życiem i nadzieją - daje nową szatę chwały...

Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta...
  

sobota, 4 sierpnia 2018

Dzień po dniu

4 sierpnia 2018

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie...

Świadectwo męczeństwa jest siła ducha ludzkiego...
Tyle jest męczenników w dziejach Kościoła...
Jan Chrzciciel jest symbolem - wypełnił misję...
Ja jestem posłany - Duch Święty jest mocą miłości...

Daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela...
  

piątek, 3 sierpnia 2018

Dzień po dniu

3 sierpnia 2018

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza w domu Pańskim...

 Niedowiarstwo zaślepia dziś wewnętrznie człowieka...
Trudno światłu przebić się przez ten beton zwątpienia...
Nie chcą słuchać słowa prawdy i nie pojmują miłości...
Jak dużo jest dziś ludzi żyjących w duchu zwątpienia...

Skąd u Niego ta mądrość i cuda?... 

 

czwartek, 2 sierpnia 2018

Dzień po dniu

2 sierpnia 2018

Szczęśliwi, kogo wspiera Bóg Jakuba...

Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa...

Cudownie stworzyłeś mnie, Panie - dzięki Ci...
Jesteśmy dziełem Twoich rąk - idziemy do Ciebie...
Twoja sieć zagarnia nas dla Twojej miłości...
Chcemy być z Tobą, Jezu - teraz i na zawsze...

Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzucającej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju...
  

środa, 1 sierpnia 2018

Dzień po dniu

1 sierpnia 2018

Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku...

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli...

Idziemy razem poszukując szczęścia...
Są przeciwności - słabość nas ogarnia...
Chcemy żyć pięknie - słońce nas powala...
Jezu przyjdź do mnie - bez Ciebie pustka...

Podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł...