sobota, 31 grudnia 2016

Dzień po dniu

31 grudnia 2016

Jeszcze raz.....

Krzyż przypomina nam, że nie ma prawdziwej miłości bez cierpienia, nie ma dary życia bez bólu.       Benedykt XVI

Miłość bez cierpienia to tylko puste słowa, lub przemijające emocje...
Miłość jest wypróbowana przez cierpienie;
miłość jest udoskonalona przez cierpienie...
miłość jest oczyszczona przez cierpienie...

Jednocześnie cierpienie bez miłości jest nie do zniesienia...
To miłość daje nam siłę do tego, abyśmy znosili to,
czego w innym wypadku nie moglibyśmy znieść...
I to miłość przekształca cierpienie w ofiarę, dar darmo dany...

Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża; już nie ja żyje, lecz żyje we mnie Chrystus...

Dzień po dniu

31 grudnia 2016

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów...
Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą...

Ostatni dzień roku - toasty, fajerwerki, życzenia...
Przejście do nowego roku - wielka niewiadoma...
Dziękowanie za stary rok - tyle się wydarzyło...
Chrzest Polski, Kraków, czas miłosierdzia, Jezus Królem...

W namaszczeniu Ducha wchodzimy na nowe drogi...
W Imię Jezusa prosimy o miłość, przebaczenie i pokój...
Niech Maryja nasza Matka będzie z nami orędowniczką...
Świeci niech nam towarzyszą w drodze i zmaganiu...

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi... 

piątek, 30 grudnia 2016

Dzień po dniu

30 grudnia 2016

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie...

Służyć to miłość aktywna - dokonuje się w wolności...
Maryja służebnica - ty też możesz - rozejrzyj się dokoła...
Nieść Słowo Pana i dzielić się Słowem - to miłość czysta...
Daj się ponieść Duchowi Bożemu - zwyciężysz lenistwo...

Życie bez służby jest puste i bałwochwalcze - rozumiesz?...
Sam dla siebie jesteś bogiem - wszystko ma być dla ciebie...
Bóg stał się Sługą człowieka - umywa twoje nogi i serce...
Daj się pochwycić miłości - wyjdź z siebie - daj siebie...

Cokolwiek mówicie i czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego...

czwartek, 29 grudnia 2016

Dzień po dniu

29 grudnia 2016

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Duch Święty spoczywał na nim...
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni...

Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego...
On daje nam nowe oczy - nowe serce...
On jest natchnieniem i prowadzeniem...
On daje nam rozpoznać w świecie Jezusa...

Jezus jest światłością dla pogan - znakiem sprzeciwu...
On przychodzi do nas - nam się cały oddaje - jest ŻYCIEM...
Jego szukamy - przed Nim uciekamy - w Nim sobą jesteśmy...
Rodzi się dla nas - za nas umiera - jest dla nas w Hostii...

Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania...

środa, 28 grudnia 2016

Dzień po dniu

28 grudnia 2016

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca...

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności...

Potrzebujemy światła - bez światła nie ma życia...
Świat pogrążony w ciemności - jest zwątpienie i lęk...
Szukamy po omacku - Bóg przychodzi do nas...
Boimy się potępienia - jego Krew obmywa nas...

Trzeba odczytywać znaki Boże - iść drogą posłuszeństwa...
Są zagrożenia w świecie - Bóg jest większy - nie lękaj się...
Ratunek i miłość do dzieci jest szansą ocalenia ludzkości...
Nienawiść i lęk posuwa się do nieobliczalnej zbrodni...

Każdy człowiek jest chciany i kochany przez Boga...
Jesteś cudownie stworzony - jesteś potrzebny i jedyny...
Powołanie twoje jest misją niezastąpioną w świecie...
Miłość jest w tobie darem dla ludzi w twoim kręgu...

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata... 

wtorek, 27 grudnia 2016

Dzień po dniu

27 grudnia 2016

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Ujrzał i uwierzył...

Biegniemy do grobu Jezusa - chcemy sprawdzić, czym jest prawda...
Grób jest pusty - Jezusa nie ma - my tam przykuci jesteśmy...
Budzi się wiara - trzeba dotknąć Boga - On jest złożony w żłobie...
Jego życie jest w naszych rękach - pustka jest prowokacją istnienia...

A może uda się żyć bez Niego - szczęście sami wyprodukujemy...
Nie będzie nas krępował niewygodną prawdą - sami prawdą będziemy...
Idziemy donikąd - jego nie ma wszędzie - jest smutek i samotność...
Przyjdź Jezu - trzeba Ciebie nam - żyć się nie chce - daj ŻYCIE...

Cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się.  Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu...

poniedziałek, 26 grudnia 2016

Dzień po dniu

26 grudnia 2016

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony...

Radość z Betlejem jest chwałą i uwielbieniem Boga...
Miłość Boża rozlana w sercach - bądź świadkiem Jezusa...
Ofiara na krzyżu jest finałem tajemnicy Wcielenia...
Wytrwałość w miłości rodzi owoce ducha w świecie...

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić...
    

niedziela, 25 grudnia 2016

Dzień po dniu

25 grudnia 2016

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Twój Bóg zaczął królowanie...
Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem!...

W Betlejem rodzi się Jezus, Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel...
Nadzieje Izraela spełniają się - obietnice prorocze realizują...
Cały świat jest pogrążony w ciemnościach grzechu i błędu...
Światło przychodzi do świata - w Nim jest życie i miłość...

Wielokrotnie i na różne sposoby przemówił niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków; a w tych ostatecznych dniach przemówił di nas przez Syna...

Bóg mówi do człowieka - szuka go i wchodzi w relację...
Słowo Boga jest wieczne i skuteczne - Jezus jest Słowem...
Trzeba słuchać - bo naprawdę dziś Bóg mówi do człowieka...
Modlitwa nie może być monologiem człowieka - słuchaj!..

W Nim było życie...
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli...

Jezus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem, nadzieją i radością...
Dziś są chrześcijanie, którzy nie wierzą i odrzucają Jezusa i Kościół...
Jezus dziś przychodzi do nas i puka ustawicznie do drzwi naszych serc...
Otwórz się - zaufaj i pozwól, aby Jezus wszedł w twoje ciemne życie...

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy...  

 
      

sobota, 24 grudnia 2016

Dzień po dniu

24 grudnia 2016

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi Dawida...

Oczekiwanie na wigilię - Jezus się narodzi...
Ostatnie porządki, strojenie domu i stołu...
Opłatek drży w oczekiwaniu na łamanie...
Kolędy stroją instrumenty, życzenia składają...

Bóg przychodzi i nawiedza - otwórz się...
Światło rozbłyśnie pośród ciemności...
Życie nabierze mocy w okruszynie chleba...
Dziecko w żłobie na sianie zbawi świat...

Wschodzie,
Blasku światła wiecznego i słońce Sprawiedliwości,
przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i w mroku śmierci...

Panie Jezu, przyjdź szybko i nie zwlekaj, aby radość z Twojego przyjścia podniosła na duchu ufających Twojej dobroci. 
     

piątek, 23 grudnia 2016

Dzień po dniu

23 grudnia 2016

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi...

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną...

Ponure dni i ciemność - to rzeczywistość naszego życia...
Oto anioł przynosi dobrą wiadomość - Pan już jest blisko...
Niech rozraduje się ludzkie ospałe serce - ziemia zakwitnie...
Jest miłość - czysta, prawdziwa - bez manipulacji i obłudy...

Trzeba wyjść na ulice i wołać - Bóg przychodzi do swych dzieci...
Trzeba pukać do drzwi pustych serc - trzeba uwierzyć miłości...
Światło Boga przebija się przez ciemności naszego życia...
Jest radość i nadzieja rozlana w sercach uczniów Jezusa...

Kimże będzie to dziecię? 
Bo istotnie ręka Pańska była z nim...
   

czwartek, 22 grudnia 2016

Dzień po dniu

22 grudnia 2016

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim...

Uwielbienie to modlitwa najdoskonalsza...
Uwielbienie Boga ma być stylem życia...
We wszystkim co robię oddaje chwałę Bogu...
Posłuszeństwo i cierpienie jest chwałą Pana...

Święta to spotkanie z Jezusem w Betlejem...
Kontemplacja miłości Boga w żłóbku...
To Dziecko jest Bogiem - ogarnia nas...
Miłość pokornie puka do drzwi naszych serc...

Królu narodów, Kamieniu węgielny Kościoła,
przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś...

   
  

środa, 21 grudnia 2016

Dzień po dniu

21 grudnia 2016

Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy...

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana... 

Wiara jest światłem poznania - odnosi zwycięstwo...
Wiara przenika mrok świata - nadaje kierunek życiu...
Idziemy z Maryją na wyżyny ku spotkaniu w Duchu...
Radość nawiedzenia jest udzielająca się wszystkim...

Wyjdź poza dom twojego egoizmu - idź do ludzi...
Poznaj ich cierpienie - bądź lekarzem w Duchu...
Buduj nowy świat - pojednania, pokoju i radości...
Jego królestwo z nieba przychodzi przez ciebie...

Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco,
przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże...
   

wtorek, 20 grudnia 2016

Dzień po dniu

20 grudnia 2016

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały...

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca...

Radosna wiadomość - Bóg narodzi się jako Dziecko...
W tym jest wielka miłość Boga do ludzi pogubionych...
Jezus wchodzi w dzieje świata przez FIAT zgodę Maryi...
Posłuszeństwo wiary wprowadza nas w misterium świąt...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego...

 
 
  

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Dzień po dniu

19 grudnia 2016

Będę opiewał chwałę Twoją, Boże...

Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna...

Radosna nowina będziemy mieli dziecko...
Urodził się Samson - a potem Jan Chrzciciel...
Tyle dziś małżeństw nie ma dzieci - chcą...
Inni manifestują za antykoncepcją i aborcją...

Jezus Chrystus przychodzi - On jest Panem życia...
Odrzucili Go - był niebezpieczny i niepotrzebny...
Dziś zasłaniają Go dekoracjami i prezentami...
Tylko w Nim jest ratunek dla świata i ciebie...

Korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów,
przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać...

 Tylko w prawdzie miłość nabiera blasku i może być przeżywana autentycznie. Prawda jest światłem nadającym miłości sens i wartość. Jest to światło zarówno rozumu jak i wiary, dzięki któremu umysł dociera do przyrodzonej i nadprzyrodzonej prawdy miłości: odkrywa jej sens oddania się, otwarcia i komunii. Bez prawdy miłość staje się sentymentalizmem. Miłość staje się pustym słowem, które można dowolnie pojmować. 
Caritas in veritate 3  

 

niedziela, 18 grudnia 2016

Dzień po dniu

18 grudnia 2016

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały...

Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego...

Chodzimy swoimi drogami - mamy swoje projekty...
Nie chcemy ryzyka w obłoku niewiedzy co nas ogarnia...
Boimy się utracić reputację w świecie idąc za Panem...
Przyjąć jako moje coś co naprawdę nie jest moje...

Zaufać drodze wiary, która prowadzi w nieznane...
Przyjąć strategię walki w której Bóg jest wodzem...
Pokochać dziecko jak swoje - gdy nie jest moje...
Iść do Betlejem, gdzie już nie ma miejsca dla mnie...

Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić mocą Twego ramienia...

Wszystko wywodzi się z miłości Bożej, dzięki niej wszystko przyjmuje kształt, do niej wszystko zmierza. Miłość jest największym darem, jaki Bóg przekazał ludziom, jest Jego obietnicą i naszą nadzieją.
Caritas in veritate 2 
   

sobota, 17 grudnia 2016

Dzień po dniu

17 grudnia 2016

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Zbieracie się i słuchajcie...
Nie zostanie odjęte berło od Judy...

Historia uczy nas odkrywania obecności Boga w świecie...
Historia zbawienia jest dziejami działania Boga w życiu...
Trzeba dziękować - Bóg jest z nami i prowadzi nas...
Jezus jest mocno zakorzeniony w historii Izraela...

Ty Jezu jesteś obecny w historii świata i mojej...
Bóg stał się człowiekiem - jest jednym z nas...
Pukasz do naszych serc - potrzebujemy Ciebie...
Jesteś miłością, jesteś prawdą, jesteś życiem...

Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności...

Prawdy trzeba szukać, znajdować ją i wyrażać w «ekonomii» miłości, ale z kolei miłość trzeba pojmować, cenić i żyć nią w świetle prawdy.
Caritas in veritate 2

piątek, 16 grudnia 2016

Dzień po dniu

16 grudnia 2016

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Panie...

Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić...

Prawo i sprawiedliwość to droga ku zbawieniu...
Idziemy za Tobą, Panie - jesteś naszym Mistrzem...
Oczekiwanie nasze jest czujną aktywnością...
Chcemy być wierni naszemu powołaniu...

Przyjdź, Panie, i nawiedź nas w pokoju, 
abyśmy się cieszyli wobec Ciebie z czystym sercem...

 
Miłość — «caritas» — to nadzwyczajna siła, która każe osobom odważnie  i ofiarnie angażować się w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju. To siła, która pochodzi od Boga — odwiecznej Miłości i absolutnej Prawdy. 
Jezus Chrystus oczyszcza i uwalnia od naszych ludzkich obciążeń poszukiwanie miłości i prawdy, a także odsłania przed nami w całej pełni inicjatywę miłości i projekt prawdziwego życia, który dla nas przygotował Bóg.
Caritas in veritate 1   

czwartek, 15 grudnia 2016

Dzień po dniu

15 grudnia 2016

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Co wyszliście zobaczyć na pustyni?...

Patrzymy na ludzi i pytamy kto jest kto?...
Jak dziś ukazuje się człowiek światu?...
Kim jest i co może dokonać w swoim życiu?...
Jaka misja i jaki cel daje barwę codzienności...

Masz być świadkiem Boga - prorokiem...
Ukazujesz swoim życiem nieskończoność...
Choć jesteś prochem z ziemi i grzechem...
Wybrał cię Bóg i obdarzył misją zbawienia...

Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie...    

środa, 14 grudnia 2016

Dzień po dniu

14 grudnia 2016

Sprawiedliwego spuście nam, niebiosa...

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?...

Jak rozpoznać Tego, który przychodzi...
Jak rozróżnić rzeczywistość od złudzenia...
Kim On jest, który nas zaskakuje i niepokoi...
Czy Ty naprawdę jesteś Mesjaszem?...

Idziemy po omacku drogami świata...
Idziemy na skróty - gubimy szlak...
Są nowe programy, idee - kierunki...
Jezu - Ty jesteś drogą do domu Ojca...

Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem...    

wtorek, 13 grudnia 2016

Dzień po dniu

13 grudnia 2016

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana...

Pośród ciemności i zawiłych dróg niekiedy szukamy Pana...
Jesteśmy uwikłani w codzienne kłopoty i jest dość ciężko...
Wydaje się nam, że jesteśmy sami i zdani na samych siebie...
Czy naprawdę Bóg jest obecny w świecie naszych spraw...

Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego...
   

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Dzień po dniu

12 grudnia 2016

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...

Jakim prawem to czynisz?...

Kim jesteś i dokąd idziesz?...
Jakie jest twoje powołanie?...
Dlaczego nas niepokoisz?...
Czego Ty od nas chcesz?...

Kocham was i jestem z wami...
Przychodzę, aby was zbawić...
Chcę, abyś był moim bratem...
Daję ci nowe życie w pełni...

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska:
Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło...
    

niedziela, 11 grudnia 2016

Dzień po dniu

11 grudnia 2016

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić...

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie...

Radosne oczekiwanie na przyjście Pana...
Radość jest owocem Ducha Świętego...
Jest cechą ludzi zakochanych i wolnych...
Wiara jest zakochaniem się w Jezusie...

Chrześcijanin to człowiek radosny...
Raduję się w cierpieniach za was...
Być świadkiem Jezusa - to radość...
Wychodzić do ludzi z radością...

Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie...

    

sobota, 10 grudnia 2016

Dzień po dniu

10 grudnia 2016

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Kiedyś Eliasz, Jan Chrzciciel - dziś ty i ja...
Misja Eliasza i Jana jest dziś realizowana...
Przygotować drogę Panu, burzyć ołtarze Baala...
Ogień Ducha Świętego niech płonie w nas...

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże...
     

piątek, 9 grudnia 2016

Dzień po dniu

9 grudnia 2016

Dasz światło życia idącym za Tobą...

Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników...

Jak oceniasz dziś ludzi, którzy wokół ciebie czynią dobro...
Kim jest Franciszek, który zadaje się z hołotą i przytula brudasów...
Jak odnajdujesz się dziś w Kościele - kim w nim jesteś?...
Jaka jest twoja misja i styl twojego istnienia dla innych...

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny...    

czwartek, 8 grudnia 2016

Dzień po dniu

8 grudnia 2016

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przez jego obliczem...

Gdy patrzysz na Maryję wiedz, że jesteś powołany do świętości...
Ona idzie śladem Boga - jest Niepokalana i oddana Jezusowi...
Jej wiara jest szczytem, który olśniewa i przyciąga ciebie...
Jej miłość do nas osłania  przed katastrofą, którą sobie gotujemy...

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego...  

środa, 7 grudnia 2016

Dzień po dniu

7 grudnia 2016

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście...

Jęczysz, upadasz, narzekasz - wszystko przeciw tobie...
Wiatr wieje i ciemności - nie możesz iść pod prąd...
Krzyż Jezusa lekkim brzemieniem - oddaj Mu siebie...
Zaufaj i ofiaruj ciężar twego życia Panu - On niesie...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

   

wtorek, 6 grudnia 2016

Dzień po dniu

6 grudnia 2016

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych...

Bóg jest dobry - szuka i odkrywa dobro w każdym z nas...
Szuka zagubionych, opatruje zranionych, przebacza i podnosi...
Bóg jest miłością - uwierzyć w miłość i zaangażować się w miłość...
Jezus nawiedza nas, puka do naszych serc - jest przyjazny, szuka...

Blisko jest dzień Pana, oto przyjdzie, aby nas zbawić...   

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Dzień po dniu

5 grudnia 2016

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Wstań i chodź?...

Grzech paraliżuje nas od środka...
Bezwład i pustka ogarnia nas...
Przyjdź Jezu i podnieś mnie...
Chcę iść za Tobą - uzdrów mnie...

Oto przyjdzie Król, Pan ziemi,
i zdejmie z nas jarzmo niewoli...
  

niedziela, 4 grudnia 2016

Dzień po dniu

4 grudnia 2016

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie...

Ciągle ktoś odchodzi i zawsze pozostaje...
Jest tak - jakby go w ogóle nie było...
Nie wchodzi do kręgu - jak pusty celebryta...
Jest na końcu - nie puszy się i nie nadyma...

Jest tyle słów - lecz o co tu chodzi...
Mówią i mówią - lecz nikt ich nie słyszy...
Cisza tak głucha - że aż boli głowa...
Czuć pustkę w przestrzeni naszych relacji...

Jak dobrze nie być - nie wiedzieć za dużo...
Być wolnym - aby iść co dzień prawidłowo...
Patrzeć w oczy i widzieć zakochane serca...
Pusty uśmiech co skrywa smutek rozpaczy...

Jest tyle miejsc i ciągle za mało...
Idziemy dalej i nie wiemy dokąd...
Ktoś goni nas i ciągle kręcimy się wokół...
Nadzieja nas boli - bo ciągle jej nie ma...

On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem...  

sobota, 3 grudnia 2016

Dzień po dniu

3 grudnia 2016

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu...

Byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza...

Taki jest świat ludzi błąkających się donikąd...
Samotni i poobijani z żalem i pustką w sercu...
Jezus wchodzi w ten świat - gromadzi ludzi...
Powołuje na uczniów i czyni ich misjonarzami...

Aby konsumenci religijni stali się misjonarzami...
Rozpal ogień w sercu - oddaj się służbie Bożej...
Zarzucać sieci na połów - siać ziarno słowa...
Zapalać światło miłości w ciemnych przestrzeniach...

Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe suchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...  

piątek, 2 grudnia 2016

Dzień po dniu

2 grudnia 2016

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Wierzycie, że mogę to uczynić?...

Świat dzisiaj bardzo potrzebuje ludzi wierzących...
Przez wiarę otwieramy się na działanie Boga w nas...
Jezus może ciebie uzdrowić - otworzyć oczy serca...
Trzeba z wiarą prosić - Jezusie ulituj się nade mną...

Według wiary waszej niech wam się stanie...   

czwartek, 1 grudnia 2016

Dzień po dniu

1 grudnia 2016

Błogosławiony idący do Pana...

Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!

Otwórzcie serca idzie Pan - nasz Zbawca...
Przychodzi do nas pośród nocy zwątpienia...
Jest ocaleniem dla tych, którzy podupadli...
Jest nadzieją naszą i skałą zbawienia...

Na Jezusie - na Skale budujcie dom życia...
Słuchajcie słowa i realizujcie go w życiu...
Wiara nie może być jak rosa o świtaniu...
Trwaj w przeciwnościach i kochaj wrogów...

Ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie...