piątek, 22 kwietnia 2016

Dzień po dniu

22 kwietnia 2016

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem...

Ja jestem drogą i prawdą i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie...

Jezu, Ty jesteś Synem Ojca Przedwiecznego...
Ty jesteś Drogą - idziemy za Tobą...
Ty jesteś Prawdą - słuchamy Twoich Słów...
Ty jesteś Życiem - uczysz nas miłości...

Cel naszego wędrowania - wejść do Domu Ojca...
Pełnia szczęścia i życia w ramionach Boga...
Uwalniasz nas od lęku - zaufaliśmy Tobie...
Objawiasz nam sens naszej codzienności...

Głosimy wam Dobą Nowinę...

Dobrze zatem, aby to Duch Święty kierował naszymi krokami: On jest Miłością, On jest Miłosierdziem, które rozbrzmiewa w naszych sercach. Nie stawiajmy przeszkód Jego ożywiającemu działaniu, ale idźmy za Nim drogami, jakie On nam wskazuje. Trwajmy z otwartym sercem, aby Duch Święty mógł je przekształcić i w ten sposób otrzymawszy przebaczenie, pojednani, zanurzeni w ranach Pana stawajmy się świadkami radości wypływającej ze spotkania Zmartwychwstałego Pana żyjącego pośród nas.  
Franciszek papa 


środa, 20 kwietnia 2016

Dzień po dniu

20 kwietnia 2016

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał...

Jezus w relacji do Ojca - jedność i posłuszeństwo...
Misja Jezusa - posłany na świat, aby zbawić ludzi...
Widzieć Jezusa, aby poznać oblicze Boga Ojca...
Miłosierny Bóg objawia się przez życie Jezusa...

Jezus jest posłany - teraz nas posyła do świata...
Jezus jest Słowem Ojca - my głosimy Słowo...
Przyjąć Słowo przez wiarę, aby ocalić życie...
Bóg nie potępia - Jezus czyni zbawienie...

Słowo Pańskie szerzyło się i rosło... 

Drodzy bracia i siostry, miłosierdzie nie może nas nigdy zostawiać w spokoju. Jest miłością Chrystusa, która nas „niepokoi”, aż nie uda się nam osiągnąć celu; która pobudza nas do objęcia i przyciśnięcia do siebie, do wciągnięcia osób potrzebujących miłosierdzia, aby umożliwić, żeby wszyscy byli pojednani z Ojcem. Nie powinniśmy się lękać. Jest to miłość, która do nas dociera i angażuje do tego stopnia, byśmy wychodzili poza nasze ograniczenia, pozwalając rozpoznać Jego oblicze w obliczu braci. Pozwólmy się posłusznie prowadzić tą miłością a staniemy się miłosierni jak Ojciec.
Franciszek papa 
   

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Dzień po dniu

18 kwietnia 2016

Boga żywego pragnie moja dusza...

Ja jestem bramą owiec... 

Jezus zaprasza - przyjdźcie do Mnie wszyscy...
On jest bramą do życia w pełni i drogą do Ojca...
Przez bramę chrztu wchodzimy do Jego wspólnoty...
Tu karmi nas Chlebem życia i obmywa nasze rany...

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości... 

Wiara, która nie potrafi wejść w rany Pana, nie jest wiarą!
Wiara, która nie jest zdolna by była miłosierną, tak jak znakami miłosierdzia są rany Pana - nie jest wiarą, jest ideą, jest ideologią.
Nasza wiara jest ucieleśniona w Boga, który stał się ciałem, który stał się grzechem, który dla nas poniósł rany.
Ale jeśli chcemy wierzyć na serio i mieć wiarę, musimy podejść i dotknąć tej rany, okryć pieszczotami tę ranę, a także pochylić głowę i pozwolić, aby inni umiłowali nasze rany...
Franciszek papa 

Dzień po dniu

16 kwietnia 2016

Papież Franciszek do nas:

W tym Okresie Wielkanocnym w szczególny sposób towarzyszymy modlitwami i naszą życzliwością zawsze wiernej Polsce, gdy umiłowani synowie i córki tego szlachetnego Narodu uroczyście obchodzą wdzięczne wspomnienie 1050. rocznicy Chrztu. To daje także Nam dogodną sposobność do tego, aby wszystkim Polakom z głębi Naszego serca wyrazić słowa wdzięczności, gratulacji i zachęty, chcąc uczestniczyć w ich radości i ją wzbogacić.

Bóg bogaty w miłosierdzie znamienitą ziemię Polski uczynił w ciągu wieków urodzajną także zrodziła przeobfite duchowe owoce, a tylu Polaków znakomicie wyróżniło się wyznawaniem i obroną wiary, zachowaniem nadziei oraz praktykowaniem miłości. Oni bowiem, rozważając życie i gorliwość świętych biskupów i męczenników, Wojciecha i Stanisława, którzy w początkach chrześcijaństwa na tej ziemi złożyli najwyższe świadectwo, nie tylko okazali wierność wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i Następców Piotra, lecz także przysłużyli się bardzo do rozwoju kultury na ziemi polskiej.

Chrzest, który w roku 966 przyjął książę Mieszko I wraz ze swoimi najbliższymi, oznaczał także początek Państwa Polskiego. Z tego powodu wspomnienie tej rocznicy nie tylko chrześcijanom, lecz wszystkim Polakom daje szczególną sposobność do uroczystego świętowania, radowania oraz ufnego patrzenia w przyszłość. Kościół bowiem w Polsce zawsze ukazywał szczególną więź z całym Narodem, a także usiłował cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi (Rz 12,15). W najtrudniejszych czasach wojen, powstań i zesłań biskupi i kapłani, konsekrowani mężczyźni i niewiasty prawdziwie wraz z ludem cierpieli, żarliwie przynosząc pocieszenie wszystkim braciom i siostrom swojej Ojczyzny oraz mądrze pokazując drogę do wolności.

Kościół wyniósł do godności ołtarza licznych synów i córki polskiej ziemi, którzy w różnych okresach ukazywali chrześcijańskie cnoty lub zostali ozdobieni palmą męczeństwa. Z bardzo długiej listy pragniemy imiennie wspomnieć tych, którzy żyli w naszych czasach i są czczeni w całym świecie: mianowicie św. Maksymiliana Marię Kolbe, franciszkańskiego kapłana i męczennika, który swą służbę okazał w całopalnej ofierze miłości; św. Marię Faustynę Kowalską, dziewicę, która bardzo troszczyła się o objawienie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, oraz św. Jana Pawła II, papieża, który ukazywał niestrudzenie wszystkim narodom Zbawiciela człowieka.

Ukazując ich przykład, Pasterze Polski zaproponowali wszystkim ludziom dobrej woli, z okazji wspomnianego jubileuszu, liczne inicjatywy, aby wszyscy mogli zrozumiale podziwiać hojność Pana w wieloletniej historii Narodu i sami mogli jej doświadczać w nowych okolicznościach.

Stąd Czcigodny Brat Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, bardzo uprzejmie Nas prosił, abyśmy wysłali dostojnego męża, który by Nas reprezentował w czasie głównych uroczystości i okazałby Naszą miłość wszystkim Polakom. Do Ciebie zatem, Czcigodny Nasz Bracie, który gorliwie sprawujesz urząd Sekretarza Stanu, kierujemy Naszą myśl i tymże Listem mianujemy Ciebie NASZYM LEGATEM na uroczystości, które odbędą się od 14 do 16 dnia tego miesiąca kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu, we wspomnienie 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Będziesz przewodniczył uroczystej Eucharystii oraz w Naszym imieniu pozdrowisz wspomnianego Arcybiskupa Metropolitę i innych czcigodnych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice, wszystkich chrześcijan tam obecnych. Pragniemy, abyś przekazał słowa Naszej życzliwości władzom świeckim tam zgromadzonym, zarówno Polski, jak i innych Narodów.

Wszystkich obecnych zachęcisz swoimi słowami do wytrwałego kroczenia odnowioną drogą w świetle Chrystusa, do obrony życia ludzkiego i rodziny, do kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii, do zabiegania w codziennym życiu o prawdziwą wolność. Trzeba bowiem, aby wierni w Polsce także dzisiaj, w nowych warunkach, dali całemu światu wspaniały przykład życia według Ewangelii, cnót chrześcijańskich oraz prawdziwego duchowego rozwoju.

My zaś Tobie, Czcigodny Nasz Bracie, towarzyszymy modlitwami w pełnieniu twej wielkiej wagi misji, a także za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej, Królowej Polski, wypraszamy dla Ciebie konieczne dary od Boga wszechmogącego. Z radością także udzielamy Tobie Naszego Apostolskiego Błogosławieństwa, które jest znakiem Naszej względem Ciebie życzliwości i poręczeniem darów niebieskich, które przekażesz wszystkim uczestnikom uroczystości i całemu tak bardzo umiłowanemu Narodowi.

Z Watykanu, dnia 4 miesiąca kwietnia, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w roku 2016, w czasie Jubileuszu Miłosierdzia, w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.

FRANCISZEK

piątek, 15 kwietnia 2016

Dzień po dniu

15 kwietnia 2016

Całemu światu głoście Ewangelię...

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim...

Dziękuję Ci, Panie za Eucharystię...
Ty przychodzisz do mnie w Słowie...
Ty karmisz mnie swoim Ciałem i Krwią...
Tak jest naprawdę - Ty we mnie, ja w Tobie...

Przychodzisz do ludzi, aby dać nam życie...
Stałeś się Chlebem - aby nas nakarmić...
Twoja Krew obmywa nasze grzechy...
Ty jesteś cały dla nas - w Twojej miłości...

Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moic, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo, Alleluja...

Miłosierdzie potrafi spojrzeć w oczy każdej osobie; każda z nich jest dla niego cenna, bo każda z nich jest wyjątkowa...
Franciszek papa 
  

czwartek, 14 kwietnia 2016

Dzień po dniu

14 kwietnia 2016

Dziś 1050 rocznica Chrztu Polski...
Mieszko I przyjął Chrzest - otworzył drzwi Jezusowi...
Rozpoczęła się droga wiary narodu Polskiego...
Dziś składamy Bogu wielkie dziękczynienie...

17 kwietnia będę obchodził 67 rocznicę mojego Chrztu...
W kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żbikowie...
Szafarzem chrztu był ksiądz Jan Twardowski...
Dziękuję Panu, bo jest dobry - Jego łaska trwa na wieki...

Niech cała ziemia chwali swego Pana... 

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał...

Ojcze, dobry Boże, Ty mnie cudownie stworzyłeś...
Ty mnie pociągnąłeś więzami miłości do Jezusa...
Dziękuję za łaskę wiary i dar przyjaźni z Jezusem...
Dziękuję za laskę powołania i każdy dzień mego życia...

Ty przychodzisz do mnie w każdej Mszy Świętej...
Ten chleb w moich rękach jest Twoim Ciałem...
Ty przez Swego Ducha działasz przeze mnie...
Przebaczasz mi mój grzech i przygarniasz na nowo...

Ja jestem chlebem życia...
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...

Jakże zatem wiele obliczy ma Boże miłosierdzie! Poznajemy je jako bliskość i czułość, ale ze względu na to także jako współczucie i dzielenie się, jako pocieszenie i przebaczenie. Ten, kto go więcej otrzymuje, ten jest też wezwany by bardziej je ofiarować, dzielić się z innymi. Nie można go trzymać w ukryciu, albo zatrzymywać jedynie dla samych siebie. To coś, co rozpala serce i pobudza je do miłowania, rozpoznając oblicze Jezusa Chrystusa zwłaszcza w tych, którzy są najdalej, w słabych, samotnych, zdezorientowanych i usuniętych na margines.
Franciszek papa 
  
 

środa, 13 kwietnia 2016

Dzień po dniu

13 kwietnia 2016

Niech cała ziemia chwali swego Pana... 

Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo...

Twoje Słowo, Panie jest światłem i życiem...
Jesteśmy posłani, aby w drodze głosić Słowo...
To słowo jest źródłem wiary i nowości życia...
Posyłasz nas - rozpraszasz - abyśmy głosili...

Słowo stało się Chlebem Życia dla nas...
Gdy łamiemy chleb Jezus jest z nami...
On licznych jednoczy w jedno Ciało...
Abyśmy byli Miłością Boga dla świata...

To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne...

W Jezusie możemy nie tylko namacalnie dotknąć miłosierdzia Ojca, ale jesteśmy pobudzeni, abyśmy sami stali się narzędziami miłosierdzia.
Franciszek papa  

  

wtorek, 12 kwietnia 2016

Dzień po dniu

12 kwietnia 2016

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego... 

Ja jestem chlebem życia...

Bez chleba nie można żyć...
Bóg daje na pustyni chleb...
Jezus staje się Chlebem...
Potrzebujemy Ciebie, Panie...

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...  

Nasz Bóg, nie jest Bogiem, który nie potrafiłby zrozumieć i współczuć z naszymi słabościami...
Franciszek papa 
  

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Dzień po dniu

11 kwietnia 2016

Błogosławieni słuchający Pana...

Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?...

Wiara w Boga chce się w czynach wyrazić...
Pełnić wolę Bożą idąc drogą powołania...
Zaufaj Duchowi Świętemu - On poprowadzi...
Rozświetla mroki niewiedzy - daje moc..

Nie tylko chleb się liczy dla egzystencji...
Jest głód miłości - to zaproszenie dla ciebie...
Otwórz się - słuchaj Pana i bądź gotowy...
Wyjdź poza siebie - patrz oczami miłości...

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał... 

Miłosierdzie jest przede wszystkim bliskością Boga wobec swego ludu. Bliskością ukazującą się i wyrażającą głównie jako pomoc i ochrona. Jest to bliskość ojca i matki... Uścisk tatusia i mamusi ze swoim dzieckiem. To bardzo wyrazisty obraz: Bóg bierze każdego z nas i podnosi do swojego policzka. Ileż zawiera on czułości i ile wyraża miłości! Czułość - słowo niemal zapomniane, którego współczesny świat - my wszyscy - potrzebujemy...
Franciszek papa 
  

wtorek, 5 kwietnia 2016

Dzień po dniu

5 kwietnia 2016

Pan Bóg króluje, pełen majestatu... 

Trzeba wam się powtórnie narodzić...

Nie wystarczy już metryka parafialna...
Trzeba spotkać Jezusa i oddać się Mu...
Nie wystarczą wzniosłe, piękne rytuały... 
Trzeba otworzyć się na Ducha Świętego... 

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża... 

Gdy pozwolisz się prowadzić Duchowi Świętemu...
On poprowadzi cię drogą Jezusa - pełnia życia i miłości...
Wyprowadzi cię poza granice twoich możliwości...
Uczyni twoje życie obfitością dobra i chwały...

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne... 

Boże miłosierdzie jest nieustannym wzrostem. Bóg je nieustannie wyraża, a my nie powinniśmy nigdy przyzwyczaić się do jego przyjmowania, poszukiwania i pragnienia. Jest czymś nieustannie nowym, budzącym podziw i zdumienie, gdy widzimy wielką twórczą wyobraźnię Boga, przychodzącego do nas ze swoją miłością...
Franciszek papa