poniedziałek, 31 lipca 2017

Dzień po dniu

31 lipca 2017

Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki...

A jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś...

Odkrywam złotego cielca w moim życiu...
Zagubiłem Boga - ciemność mnie ogarnia...
Przyjdź Mojżeszu - uderz w mą strukturę...
Niech Jezus na nowo stanie się mym Panem...

Niech ziarno rośnie - mąka się zakwasza...
Świat Boga się staje - miłość mnie ogarnia...
Niech lud zrozumie - układ nie wystarcza...
Serce Boga bramą - sieć niech nas zagarnia...

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń...
    

niedziela, 30 lipca 2017

Dzień po dniu

30 lipca 2017

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie...

Proś o to, co mam ci dać...

Czy można jeszcze o coś prosić Boga?...
Czy Bóg wysłucha moich jęków?...
Mam wszystko - niczego mi nie potrzeba...
Moja miara zależności i odpowiedzialności...

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu...

Kocham Cię Panie - niech twój Duch działa...
Chcę czynić dobro - budować królestwo...
Jestem skarbem dla Ciebie - odnalazłeś mnie...
Jestem perłą - zapłaciłeś krwią Twoich ran...

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli...

sobota, 29 lipca 2017

Dzien po dniu

29 lipca 2017

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaka Bóg ma ku mam. Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim...

Uwierzyć w miłość w świecie ciemnych kontrastów i samotności...
Iść za Jezusem w życiu codziennych w cierpieniu i zniewoleniu...
Być świadkiem wśród ludzki bezczelnych, odrzucających prawdę...
Gdy zdrowie się sypie, idzie ku śmierci - wierzyć w pełnię życia...

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?

piątek, 28 lipca 2017

Dzień po dniu

28 lipca 2017

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne...

Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli...

Kim jest twój Bóg - czy wierzysz w Niego...
Jaki Egipt w twoim życiu - twój exodus...
Czy Dekalog cię ogranicza - czy wyzwala...
Jakie ciernie zagłuszają ziarno na twej glebie...

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostają bezowocne...

czwartek, 27 lipca 2017

Dzień po dniu

27 lipca 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie...

Jesteśmy pogrążeni w ciemności - idziemy donikąd...
Chcemy dobrze - ale co to jest naprawdę dobro?...
Tyle informacji, tyle rozproszeń - jak słuchać?...
Oślepieni blaskiem demonicznych miraży - giniemy...

Pan mówi dziś w głębi naszych serc - kocham was...
Pan przychodzi i chce nas poprowadzić - idziesz?...
Bóg nie rezygnuje gdy jest ignorowany - szuka...
Jezus jest Chlebem - jest zawsze, abyś się nakarmił...

Wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

środa, 26 lipca 2017

Dzień po dniu

26 lipca 2017

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył...

Oto siewca wyszedł siać...

Ziarno słowa chce przynieść owoc...
Są przeszkody w moim sercu - świat...
Ślepota, głuchota, chwasty i ciernie...
Bóg jest większy od demona - Miłość...

Przezwyciężać lenistwo i nieufność...
Porzucić skarby - ciężary uzależnień...
Wyjść poza iluzoryczne możliwości...
Dać się ponieść - wiatr wieje gdzie chce...

Kto ma uszy, niechaj słucha...

wtorek, 25 lipca 2017

Dzien po dniu

25 lipca 2017

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości...

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych...

Jesteśmy słabi, kruche jest nasze życie...
Przychodzą zwątpienia i obawy...
Chcemy być kimś, wszystko się sypie...
Bądź ostatni we wspólnocie jak Jezus...

Ty dajesz nam Panie moc - skarb w sercu...
Twój Duch mieszka w moim sercu...
Upadamy, ale Ty nas podnosisz...
Jesteś z nami - odnosimy zwycięstwo...

Na wzór Syna Człowieczego...

poniedziałek, 24 lipca 2017

Dzien po dniu

24 lipca 2017

Śpiewajmy Panu, który moc okazał...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

Wciąż stawiamy opór - zamykamy serce...
Nie chcemy słuchać - nie chcemy widzieć...
Idziemy w ciemno - zawsze mamy rację...
Zawsze wolimy siebie - nie szukamy Pana...

Pan nie odrzuca - stoi wciąż u drzwi...
Nie rezygnuje nigdy w swej miłości...
Jest blisko - nawet w mej ciemności...
Jak znak Jonasza - wciąż powraca...

Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza...

niedziela, 23 lipca 2017

Dzień po dniu

23 lipca 2017

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy...

Wlałeś synom swoim wielką nadzieje, że po występkach dajesz nawrócenie...

Przychodzimy do Ciebie w słabości - kąkol jest w nas...
Dajesz nadzieję odkrywania dobra pośród chwastu...
Miłosierdzie Twoje daje ocalenie - perspektywę nieba...
Twój Duch uzdalnia do modlitwy - zapala w nas miłość...

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości...sobota, 22 lipca 2017

Dzień po dniu

22 lipca 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Sięgamy do źródła miłości - Bóg ciebie kocha...
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa - Pascha...
Abyś nie żył dla siebie - bo zginiesz na wieki...
Już znasz mnie według ducha - Duch to życie...

Szukasz - Pan jest blisko - grób jest pusty...
Jezus żyje - nie widzisz? Jest przy tobie...
Zna twoje imię - wprowadza w świat ducha...
Wraca radość i nadzieja - bądź Jego świadkiem...

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono...

piątek, 21 lipca 2017

Dzień po dniu

21 lipca 2017

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana...

Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid...

Przekraczaj granicę lęków - czyń miłość...
Szabat jest przestrzenią miłości do Boga...
Miłosierny Bóg w tobie dotyka ludzi...
Ocalić to co ginie - tak chce Jezus dziś...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

czwartek, 20 lipca 2017

Dzień po dniu

20 lipca 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM...i dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was...

Przychodzimy do Ciebie - Ty objawiasz nam swoje oblicze...
Jesteś - tylko Ty jesteś Bogiem - Jedynym - nie ma innego...
Przychodzisz - wyzwalasz z niewoli - posyłasz do innych...
Jezus przyszedł do nas - jest naszym ocaleniem dziś i tu...

Dzieje świata są w Twoim ręku, Panie - jesteś w moim życiu...
Nie rozumiem wydarzeń - katastrofy mnie dotykają - jest Krzyż...
Twoje brzemię jest wejściem w wolność ku miłości w powołaniu...
W Twoim Sercu składam całe "dziś" - niepokoje i nadzieje ludzi...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

środa, 19 lipca 2017

Dzień po dniu

19 lipca 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud...

Mojżesz posłany do Egiptu - misja wyjścia na wolność...
Jezus wyprowadza nas przez Krzyż na wolność miłości...
Dziś uczeń Jezusa namaszczony w Duchu dla misji w świecie...
Idźcie - posyłam was, bądźcie solą ziemi, światłem świata... 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi...


wtorek, 18 lipca 2017

Dzień po dniu

18 lipca 2017

Ożyje serce szukających Boga...

Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę...

Dziecko ocalało - taki był plan Boga Jahwe...
Mojżesz tu ocalał, aby wybawił cały naród...
Jezus przyszedł, aby nas wybawić z niewoli...
Wiara jest naszym ocaleniem - zwycięstwo...

Historia zbawienia dokonuje się w nas...
Przebiega przez ludzkie serce - teraz...
Historia narodu, walka polityczna...
Prawda was wyzwoli - Jezus zbawca...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

poniedziałek, 17 lipca 2017

Dzień po dniu

17 lipca 2017

 Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Wszystkich nowo narodzonych chłopców wrzucajcie do rzeki...

Życie człowieka jest darem Boga - wielką odpowiedzialnością...
Zabijanie dzieci jest największą zbrodnią zadawaną ludzkości...
Krzyż Jezusa jest zbawieniem - droga wyzwolenia jest przez krzyż...
Jezu Chryste jesteś naszym Odkupicielem - chcemy iść za Tobą...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...
...

niedziela, 16 lipca 2017

Dzień po dniu

 16 lipca 2017

 Na żyznej ziemi ziarno wyda plony...

 Stworzenie bowiem zostało poddane marności ...

Słuchajcie słowa Pana - wiara się rodzi...
Słowo jest światłem, które oświeca ludzi...
Słowo jest ziarnem - chce przynieść owoc...
Bądź słowem Pana - nieś w sercu miłość...

 Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha...

sobota, 15 lipca 2017

Dzień po dniu

  15 lipca 2017

Ożyje serce szukających Boga...

Nie bójcie się.  
Czyż ja jestem na miejscu Boga.
Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro...

Tyle jest lęku w nas - brak wiary w przebaczenie...
Wszystko inaczej widzi Bóg - uczmy się Bożego spojrzenia...
Mądrość serca widzi jak widzi Bóg - prowadzi do zwycięstwa...
Pokora serca ustawia we właściwej proporcji odniesień...

W mojej historii jest ślad Boga, który kocha...
Nie chce mojej zguby - nawraca serce...
Jest nadzieją zwycięstwa - szansą rozwoju...
Idziemy z Jezusem drogą życia w nadziei...

Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana...


piątek, 14 lipca 2017

Dzień po dniu

14 lipca 2017

 Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

 Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem cię jeszcze przy życiu...

Historia bardzo trudna dobrze się kończy...
Józef żyje, jest wysoko postawiony...
Stary ojciec Jakub uszczęśliwiony...
Ta historia jest zapowiedzią Jezusa...

 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki...

czwartek, 13 lipca 2017

Dzień po dniu

 13 lipca 2017

 Wspomnicie cuda,  które Pan Bóg zdziałał...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...

Jezus nas posyła z misją królestwa...
Daje nam autorytet i Ducha Świętego...
Świat pogrążony w ciemności grzechu...
Wyczekuje zbawienia - szuka miłości...

Idziemy z Ewangelią - Duch nas prowadzi...
Ludzie uciekają od nas w lęku potępienia...
Chcemy dać im miłość - prawda nas wyzwala...
Ocalenie świata w rękach Pana Boga...

 Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

środa, 12 lipca 2017

Dzień po dniu

12 lipca 2017

Okaż swą łaskę ufający Tobie...

Udajcie się do Józefa i czyńcie, co wam powie...

Nosimy w sobie brzemię naszych grzechów...
Szukamy pomocy - dręczy nas sumienie...
Chcemy żyć tak jak inni - a tu nie można...
Jezu przebacz i oczyść nasze serca...

Dajesz nam władzę - posyłasz do ludzi...
Cóż my możemy uczynić dobrego...
Jesteśmy grzeszni - chcemy ufać Tobie...
Niechaj Twój Duch teraz nas prowadzi...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...wtorek, 11 lipca 2017

Dzień po dniu

11 lipca 2017

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Ku mądrości nachyl swe ucho, ku roztropności swe serce...

Duch Boży niech prowadzi i przemienia...
Uzdalnia do miłości - oświeci poznanie...
Ty jesteś Mistrzem i Przyjacielem moim...
Jesteśmy dla Ciebie Jezu - to wystarczy...

Opuścić wszystko można tylko w Duchu Świętym...
To uwalnia wolność serca i zdolność do miłości...
To nie jest zarezerwowane dla wybrańców...
Nikt nie jest wykluczony - wszyscy wezwani...

Jezus opuścił wszystko - oddał się na krzyż...
Wylewa na nas Miłość - Duch Święty przychodzi...
Daj się pochwycić - uwolnij się od siebie...
Mądrość daje widzenie świata okiem Boga...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Toba...
poniedziałek, 10 lipca 2017

Dzień po dniu

10 lipca 2017

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem...

Ufaj córko! Twoja wiara cię uzdrowiła...

Dotyk wiary uzdrawia ludzkie ciało...
Przemienia serce, oczyszcza duszę...
Stawia na nogi - ukazuje perspektywę...
Budzi ze snu - sprawia zdumienie...

Ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała...

Widzisz Boga - On przychodzi do ciebie...
Daje obietnice - On jest tu prawdziwy...
Nie pozostawił cię samego na drodze...
Betel - kamień Jego obecności w tobie...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię...
niedziela, 9 lipca 2017

Dzień po dniu

9 lipca 2017

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Wy nie żyjecie według ciała, ale według Ducha...

To nie takie proste żyć według ducha...
Świat ciągnie ku ciału i pożądliwości...
Jeśli wejdziesz w wir świata - zginiesz...
Świat cię uzależni i sprofanuje w sercu...

Jesteś obciążony - przyjdź do Jezusa...
On uwalnia i daje moc do walki...
Ukazuje oblicze Ojca, który kocha...
Miłość Jego jest zawsze spełnieniem...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...

Dzień po dniu

8 lipca 2017

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Czy goście weselni mogą się smucić...

Jezus jest twoja radością i nadzieją...
On jest Oblubieńcem - my oblubienicą...
Miłość w przymierzu i zawsze młodość...
Twoje młode wino rozsadza bukłaki...

Nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków...

piątek, 7 lipca 2017

Dzień po dniu

7 lipca 2017

Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki...

Pójdź za Mną...

Jezus ciebie woła po imieniu...
Być uczniem to wielka sprawa...
Jesteś chory - On uzdrawia...
Jesteś grzeszny - On oczyszcza...

Zaufaj Jezusowi - idź za Nim...
Jego droga jest zwycięska...
Jego misja jest zbawienna...
Świat jest w Jego rękach i w sercu...

Nie potrzebują lekarza zdrowi...

środa, 5 lipca 2017

Dzień po dniu

6 lipca 2017

W krainie życia będę widział Boga...

Złóż go w ofierze na jednym z pagórków...

Złóż w ofierze syna - bądź posłuszny Bogu...
Będzie zwycięstwo miłości nad śmiercią...
Bóg jest nad wszystkim - On wie co robi...
Kimże ty jesteś byś się wadził z Bogiem...

W Abrahamie Bóg objawia siebie...
On nie oszczędził - ofiarował Syna...
Sięga głębi serca - paraliż ustaje...
Zna nasze myśli - nigdy nie potępia...

Dlaczego złe myśli nurtują w sercach waszych...

Dzień po dniu

5 lipca 2017

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Czego chcesz od nas, Jezusie...

Nie dręcz mnie, Panie, łaską Twej miłości...
Nie przychodź z ogniem - boję się wolności...
Chcę zostać świnią - jestem już skazańcem...
Twe miłosierdzie rzuca mnie na ziemię...

Świat tonie w grzechu - bogów mamy wielu...
Demony tańczą śmierć co sieje zgrozę...
Tu Pan przychodzi - krzyż niesie na plecach...
Jest umęczony - ja jestem zbawiony...

Wyszły więc i weszły w świnie...

wtorek, 4 lipca 2017

Dzień po dniu

4 lipca 2017

Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci...

Panie, ratuj, giniemy...

Płyniemy na drugi brzeg życia - pascha...
Ciemność ogania, fale zalewają - giniemy...
Jezusa jest, a jakby Go nie było - uśpiony...
Czy Go to obchodzi - jesteśmy przerażeni...

Jest z nami Jezus - On jest ocaleniem...
Zapala ogień miłości w jaskini lwów...
Podaje kubek wody żywej spragnionemu...
Przebija się przez zwątpienie i bunt rozpaczy...

Jakby przegrany - a jednak zwycięski...
Pan odrzucony - jest Królem świata...
Jest zawsze blisko - niesie ocalenie...
Posyła ciebie - bądź chlebem dla braci...

Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?...

poniedziałek, 3 lipca 2017

Dzień po dniu

3 lipca 2017

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga...
Gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus...

Jezu jesteśmy Twoimi przyjaciółmi...
Należymy do Ciebie - jesteś Panem...
Budujemy wspólnotę uczniów Pana...
Jesteśmy zanurzeni w Twojej miłości...

Wiara umacnia się przez Twoje słowo...
Twój Duch oczyszcza nas i prowadzi...
Misja w świecie czyni nas świadkami...
Krzyż jest w naszym życiu i cierpienie...

Nie lękamy się - Ty jesteś z nami...
Nasze serca Jezu świątynią Chwały...
Moc Twoja uwalnia od zmęczenia...
Radość w Duchu świętym świeci...

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...

niedziela, 2 lipca 2017

Dzień po dniu

2 lipca 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...


Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci...


Chrzest to zanurzenie w miłość Boga...
To droga pod górę i pełnia życia...
Jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa...
Nadzieja i radość jest w nas...

Śmierć Jezusa jest ofiarą miłości...
Zmartwychwstanie nadzieją nieba...
Umieramy z Jezusem - żyjemy pełnią...
Duch Święty nas prowadzi i uświęca...

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje...

sobota, 1 lipca 2017

Dzień po dniu

1 lipca 2017


Bóg zawsze pomny na swe miłosierdzie...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie... 

Tylko słowo wystarczy - słowo nas uzdrawia...
Ty masz moc Panie - oczekuję z wiarą Ciebie...
W Twoich ranach Chryste nasze uzdrowienie...
Potrzebuję Ciebie Jezu w nędzy mojej - przyjdź...

On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby...