wtorek, 31 stycznia 2017

Dzień po dniu

31 stycznia 2017

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę...

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala...

Nie rozglądaj się wokół siebie - patrz na Jezusa...
On prowadzi nas po wodzie - nie lękaj się, ufaj...
Zaufaj miłości - niesie cię na skrzydłach wiatru...
Przejdziesz przez ogień i wodę - ocalenie w Panu...
 
Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości...  

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Dzień po dniu

30 stycznia 2017

Bądźcie odważni, ufający Panu...

Kamienowano ich, przerzynano piłą, kuszono, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku - świat nie był ich wart...

To droga uczniów Jezusa przez świat...
Bądź wierny miłości - nie lękaj się ludzi...
Miłość do nieprzyjaciół - odwaga i radość...
Ofiara twojego życia jest godna Jezusa...

Jezus uwalnia nas od demonów i posyła...
Nikt nie jest wykluczony - misja tu i teraz...
Nie lękaj się - nie ukrywał - idź i głoś...
Światło Boga w tobie pośród ciemności...

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą...
Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili...
     

niedziela, 29 stycznia 2017

Dzień po dniu

29 stycznia 2017

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!...

Kim jestem i dokąd idę - Jezus wzywa...
Jaka jest misja życiowa - plan dla życia...
Jakie prawo określa profil mojego życia...
Gdzie jest Dekalog, a gdzie Błogosławieństwa...

Jest w moim sercu pragnienie szczęścia...
Bóg jest dobry - chce mojego szczęścia...
Pokorni i ubodzy nasycają się miłością...
Trzeba być głupim, aby posiąść mądrość...

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie...

 
   

sobota, 28 stycznia 2017

Dzień po dniu

28 styczeń 2017

Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził...

Przeprawmy się na drugą stronę...

Pascha jest przejściem z ciemności do życia..
Jezus nas przeprowadza - trzeba Mu zaufać...
Wszystko jest poplątane - On drogi prostuje...
Staje się nowy początek - budzi się nadzieja...

Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże brak wam wiary...
    

piątek, 27 stycznia 2017

Dzień po dniu

27 stycznia 2017

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Jest ono jak ziarnko gorczycy...

Szukasz małego dobra w mętnej wodzie...
Przedzieraj się przez mgłę - szukaj iskry...
Wszystko zaczyna się od nowa z wiarą...
Jest siła ducha w twojej małej słabości...

Oczyszczasz swą duszę nawałą cierpień...
Wszystko wokół upada - ty twardo stoisz...
Ludzie legli przy tobie - ty idziesz dalej...
Jezus ciebie prowadzi - jest twoją drogą...

Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy to po oświeceniu wytrzymaliście wielkie zmaganie, to jest udręki...

Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza...
s. Faustyna     

czwartek, 26 stycznia 2017

Dzień po dniu

26 stycznia 2017

Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów...

Rozpal na nowo charyzmat Boży...

Obudź się - wyjdź ze znurzenia...
Weź się do roboty - żniwo wielkie...
Jezus puka - potrzebuje ciebie...
Otwórz się na Ducha - idź do ludzi...

Jesteś posłany - nieś światło miłości...
Nie bój się odrzucenia - tak musi być...
Zwycięstwo w Bożej miłości - tak będzie...
Wieniec chwały Pana dla ciebie u Ojca...

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki...   

środa, 25 stycznia 2017

Dzień po dniu

25 stycznia 2017

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Szawle, Szawle dla czego mnie prześladujesz...

Można być gorliwym i błądzić...
Służyć Bogu i niszczyć ludzi...
Mieć rację i jej całkiem nie mieć...
Niby widzieć - ciemność w sercu...

Nawrócenie to spotkanie z Jezusem...
Wszystko się zmienia - olśnienie...
Dać się pochwycić przez Miłość...
Uwierzyć i pójść za wezwaniem...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...
   

wtorek, 24 stycznia 2017

Dzień po dniu

24 stycznia 2017

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze...

Krzyż jest źródłem naszego uzdrowienia...
Twoja Krew - Jezu - obmywa nas z grzechów...
Ofiara Twojego życia jest naszym ocaleniem...
Dziękujemy Ci Jezu - Ty jesteś Panem i Zbawcą...

Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką...
   

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Dzień po dniu

23 stycznia 2017

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza...

Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu...
Życie bez Ciebie jest puste i głupie...
Ty przynosisz z góry radość i nadzieję...
Uwalniasz nas od ciemności i grzechu...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię...
    

niedziela, 22 stycznia 2017

Dzień po dniu

22 stycznia 2017

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką...

Ciemność jest w sercu człowieka - trwoga wokoło...
Zwątpienie i lęk ogarnia nas - idziemy donikąd...
Nagle zabłysło światło - Jezus się narodził dla nas...
Światłość prawdziwa rozbłyska wszędzie - w sercach...

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie...

Ty przychodzisz do nas Panie Jezu - potrzebujemy Ciebie...
Otwieramy się na Twoje przyjście - przyjdź Panie Jezu...
Wzywasz nas - abyśmy szli za Tobą, aby łowić ludzi...
Chcesz uzdrawiać wielu - potrzebne są nasze ręce...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...   

  

sobota, 21 stycznia 2017

Dzień po dniu

21 stycznia 2017

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych...

Jezu przychodzisz w przymierzu miłości...
Krzyż stawiasz nam jako drzewo życia...
Jesteś pomostem nad przepaścią grzechu...
Twoja krew obmywa nasze serca miłością...

Przychodzą do ciebie biedni ludzie zewsząd...
Nauczasz, uzdrawiasz - cały jesteś oddany...
Od zmysłów odchodzisz - aby dać nam Ducha...
Prowadzisz nas z krainy ciała do ducha ofiary... 

Odszedł od zmysłów...

 
   

piątek, 20 stycznia 2017

Dzień po dniu

20 stycznia 2017

Łaska i wierność spotkają się ze sobą...

Oto nadchodzą dni...

Przymierze na Synaju zapowiada nowe...
Krzyż i Krew Jezusa - nowa więź miłości...
Prawo wyryte w sercach - Duch prowadzi...
Poznajemy miłość, która zwycięża śmierć...

Jezus jest na górze w samotności z Ojcem...
Wybiera i ustanawia wspólnotę przymierza...
Fundament nowego Izraela - na cały świat...
Przywołał do siebie tych, których sam chciał...

Jesteśmy powołani - lud nowego przymierza...
Idziemy za Jezusem zanurzeni w Jego miłości...
Nasze imiona zapisane są w księdze żywota...
Misja Jezusa jest naszą - krzyż naszym krzyżem...

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać
 ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy...
   

czwartek, 19 stycznia 2017

Dzień po dniu

19 stycznia 2017

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Jezus może całkowicie zbawić na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nami...

Ty nas szukasz i ogarniasz miłością...
My buntujemy się i uciekamy przed Tobą...
Ty jesteś zawsze - nas w domu nie ma...
Tak nie wiemy czy tam sobie jesteśmy...

Biegamy za Tobą, abyś leczył nasze ciało...
Odchodzimy, aby zaspakajać nasze żądze...
Traktujemy Cię jak środek do prania brudów...
Ty w miłości zatapiasz się w naszych grzechach...

Wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć...
   

środa, 18 stycznia 2017

Dzień po dniu

18 stycznia 2017

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Podnieś się na środek...
Wyciągnij rękę...

Nie chowaj się po kątach - jesteś w sercu Boga...
Nie możesz wegetować - weź się do roboty...
Twoja ręka i głowa to narzędzia miłości...
Jezus dotyka ciebie - uzdrawia - jesteś wolny...

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu...
    

wtorek, 17 stycznia 2017

Dzień po dniu

17 stycznia 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania...

Otwórz - Panie Jezu - moje oczy serca...
Ukaż mi Swoją Twarz - oblicze miłości...
Poprowadź mnie drogą życia na pustyni...
Ulecz rany moich grzechów - zbaw mnie...

Nadzieja ukazuje mi perspektywę nieba...
Tu jestem w drodze - wszystko przemija...
Trzeba być wolnym, aby prawdziwie żyć...
Kochać to znaczy ofiarować swoje życie...

Trzymajmy się zaofiarowanej nadziei jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka...

 

 
   

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Dzień po dniu

16 stycznia 2017

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...

Jesteśmy uczniami Jezusa - Kościół jest naszą wspólnotą...
Nowość miłości zachwyca i pociąga - tworzymy Jego rodzinę...
Jezus - Kapłan najwyższy - złożył ofiarę życia na krzyżu...
Mesjasz posłuszny Ojcu - wyprowadza nas ku wolności...

Został wysłuchany dzięki swej uległości... 
     

sobota, 14 stycznia 2017

Dzień po dniu

14 stycznia 2017

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem...

Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...

Jezus jest kapłanem - prowadzi nas do Ojca...
Złożył ofiarę swojego życia na drzewie krzyża...
On jest ocaleniem - obdarza nas Duchem Świętym...
Tylko chorzy potrzebują lekarza - On nas uzdrawia...

Jego słowo jest żywe - przenika do głębi naszych serc...
Jego słowo jest światłem, które prowadzi i ożywia...
On wzywa ciebie - pójdź za Mną - bądź moim uczniem...
Bądź w bliskości z Nim - będziesz miał przyjaciół...

Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

piątek, 13 stycznia 2017

Dzień po dniu

13 styczeń 2017

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Lękajmy się, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Bożego odpoczynku...

Idziemy obijając się o siebie - aby dojść do celu...
Wszystko się wali - co mam robić, aby ocalić duszę...
Ciemne chmury wokół - grzech zniewala i upadla...
Jezus sięga do głębi - wstań i chodź - zwycięża miłość...

Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku... 

   

czwartek, 12 stycznia 2017

Dzień po dniu

12 stycznia 2017

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić...

Jesteś trędowaty - grzech wyklucza cię ze społeczności...
Bezradność i samotność obezwładnia - sam nic nie zrobisz...
Tylko Jezus jest ratunkiem - On grzech wziął na siebie...
Wołaj - Jezusie ulituj się nade mną - On ciebie dotknie...

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu...
    

środa, 11 stycznia 2017

Dzień po dniu

11 stycznia 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Wszyscy Cię szukają...

Ludzie szukają Jezusa - nawet gdy nie wiedzą...
Niszczy nas pustka, bezradność i samotność...
Jezus przychodzi, szuka nas, dotyka i uzdrawia...
Jest teraz z nami - w Jego ranach nasze uzdrowienie...

Aby przez śmierć pokonać tego, który dzierży władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli...

  

wtorek, 10 stycznia 2017

Dzień po dniu

10 stycznia 2017

Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem...

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś; Święty Boga...

Przyszedłeś, Panie, aby nas wyzwolić...
Twoja moc miłości ocala nas od zła...
Oczyszczasz nas i uwalniasz od demona...
Tylko Ty - Jezu jesteś Zbawicielem świata...

Jesteśmy skalani grzechem nieczystości...
Wdziera się w nasz życie na różne sposoby...
Obezwładnia nas - zniewala i deprecjonuje...
Jezu - przyjdź - oczyść nas i uwolnij...

Milcz i wyjdź z niego... 

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości. Spraw, proszę, abym się nie pogrążał w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał w blasku otrzymanej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.   

  

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Dzień po dniu

9 stycznia 2017

Hołd Mu oddajcie wszyscy aniołowie...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Taki początek drogi Jezusa - oto pełnia czasu...
Jezus wchodzi w historię wydarzeń - otwórz się...
Uwierzyć to otworzyć się na Miłość Boga...
Nawrócić się do wyruszyć w drogę z Jezusem...

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi...   

niedziela, 8 stycznia 2017

Dzień po dniu

8 stycznia 2017

Pan ześle pokój swojemu ludowi...

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął. On przyniesie narodom Prawo...

Dobrze, że przyszedłeś - Panie...
Bardzo potrzebujemy Ciebie...
Jesteś jak woda na pustyni...
Jak światło w ciemnej czeluści...

Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów...

Jezu - przynosisz nam prawo miłości...
Wyprowadzasz nas z niewoli grzechu...
Rozpoznajemy Ojca w Twoich rysach...
Jesteś pojednaniem i bliskością z Bogiem...

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie...  
   

sobota, 7 stycznia 2017

Dzień po dniu

7 stycznia 2017

Dam Ci narody w Twoje posiadanie...

O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba...

Bóg jest dobry - daje hojnie dary najlepsze...
Czy wiesz, co chcesz mieć - proś wytrwale...
Jego droga jest dobra - przestrzegaj prawa...
Abyś nie zbłądził - patrz na znaki drogowe...

Abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie...   

piątek, 6 stycznia 2017

Dzień po dniu

6 stycznia 2017

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się...

Bóg wychodzi z ukrycia - objawia swoje Oblicze...
Jaśnieje na horyzoncie ciemności naszego świata...
Idzie ku mam Światłość - jest Życiem i Miłością...
Jezus otwiera Serce dla wszystkich narodów...

Dokąd prowadzą nas złudne gwiazdy tego świata?...
Jak nie dać się oszukać - świecą i kuszą szczęściem?...
Gdzie jest prawda, która nas wyzwala i oświeca?...
Jak poznać Go po łamaniu chleba w zakątku ołtarza?...

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali...    

czwartek, 5 stycznia 2017

Dzień po dniu

5 stycznia 2017

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Czy może być coś dobrego z Nazaretu?...

Jak męczą się ludzie swoimi sprawami...
Ile cierpienia zadają co dzień sami sobie...
Jak bardzo przeżywają samotność i pustkę...
Jezus wchodzi w ich puste życie i mrok...

Gdy nie ma miłości życie jest ruiną...
Jedni uciekają od drugich - są spętani...
Jezus łączy świat zgubiony z Chwałą...
Wnosi w moje życie pokój i nadzieję...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...
   

środa, 4 stycznia 2017

Dzień po dniu

4 stycznia 2017

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Czego szukacie?...
Nauczycielu - gdzie mieszkasz?
Chodźcie, a zobaczycie...

Szukamy Jezusa na drogach świata...
On przychodzi - musisz Go rozpoznać...
Zawsze jest blisko - nawet w ciemności...
On często puka - a my nie słyszymy...

Andrzej przyprowadził brata Szymona...
Kogo chcesz przyprowadzić do Jezusa...
Jest blisko nas wiele serc poszukujących...
Jezus chce wejść w nasze życie już dziś...

Ty jesteś Szymon syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas... 
     

wtorek, 3 stycznia 2017

Dzień po dniu

3 stycznia 2017

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata...

Kim jest Jezus - narodził się w Betlejem - miasto Dawida...
Dlaczego Bóg stał się człowiekiem - Bóg jest miłością...
Co to znaczy - będzie chrzcił nas Duchem Świętym?...
Jak dziś katolik ma postępować, aby iść drogą Jezusa?...

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec; zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy...
   

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Dzień po dniu

2 stycznia 2017

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Kto ty jesteś?...

Jaka jest prawda twoja - jaka twoja tożsamość...
Jestem głos na pustyni świata - Bóg jest miłością...
Przyszedłem posłany przez Boga dać świadectwo...
Oto Jezus - Baranek Boży nadchodzi - On Zbawca...

Namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim...
   

niedziela, 1 stycznia 2017

Dzień po dniu

1 stycznia 2017

Bóg miłosierny niech nam błogosławi...

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego...

Idziemy do przody - nie wiemy dokąd...
Jesteśmy wybrani - nie wiemy przez kogo...
Szukamy szczęścia - nie wiemy czy jest...
Jezus wchodzi w ciemność świata dziś...

Czas idzie do przodu - nie mamy wciąż czasu...
Pieniędzy nam braknie - kredyty się rodzą...
Chcemy mieć wszystko od zaraz - więzi pękają...
Jezus prowadzi do światła przeznaczeń...

Idziemy przed siebie - drogi się rozchodzą...
Jesteśmy tak blisko - samotność przytłacza...
Zbieramy sukcesy - pustka nas przenika...
Krzyż Jezusa jest zwycięstwem miłości...

Niech cię Bóg błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. 

 Intencja papieska na styczeń
„Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością”.