środa, 31 lipca 2019

Dzień po dniu

31 lipca 2019

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie...

Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego...

Chwała Pana na obliczu człowieka...
W ciemności dziś rozbłysło światło...
Szukam skarbu miłości w mej grocie...
Jest Duch miłości - ożywia i raduje...

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli...  

wtorek, 30 lipca 2019

Dzień po dniu

30 lipca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem...

Namiot Spotkania mego serca - tu jest Pan...
Przyjaciel - Bóg rozmawia z człowiekiem...
Bóg mówi - ziarno Słowa pada na glebę...
Duch ożywia - Słowo rodzi we mnie owoc...

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki...
  

poniedziałek, 29 lipca 2019

Dzień po dniu

29 lipca 2019

Wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry...

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim...

Przez chrzest zanurzony w Twojej miłości...
Wyprowadzony ze śmierci do nowości życia...
Moją misją jest dzielić się miłością z braćmi...
To pełnia obfitości życia - przedsmak nieba...

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie...
  

niedziela, 28 lipca 2019

Dzień po dniu

28 lipca 2019

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem...

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił...

Modlitwa jest spotkaniem w miłości człowieka z samym Bogiem...
Jest zanurzeniem w paschę Jezusa - śmierć i zmartwychwstanie...
Duch Święty modli się w nas w głębi naszego serca - w świątyni...
Bez modlitwy życie jest puste i martwe - nie ma wiary ani życia...

O ile bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...  

sobota, 27 lipca 2019

Dzień po dniu

27 lipiec 2019

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę...

Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów...

 Więź przymierza z Bogiem jest, mimo mej kruchości...
Ty mnie wybrałeś i zanurzyłeś w wodach miłości Twojej...
Chcę słuchać Twego słowa, aby iść za Tobą, Jezusie...
Mój kąkol nie przerasta mnie - jest miłość w mym sercu...

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa...  

piątek, 26 lipca 2019

Dzień po dniu

26 lipca 2019

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne...

Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli...

Ty nas wyprowadzasz z otchłani śmierci - jesteś naszym Bogiem...
Egipt jest w sercu - oczyść nas do głębi przez swojego Ducha...
Jak trudno słuchać dziś Ciebie, Panie - tyle jest rozproszeń...
Przyjdź nam z pomocą - chcemy iść za Tobą bez oszukaństwa...

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne...

czwartek, 25 lipca 2019

Dzień po dniu

25 lipca 2019

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości...

Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych...

Jestem kruchym naczyniem człowieczym...
Jest moc we mnie - Duch Boży w mym sercu...
On rozlewa miłość, jest światłem prawdy...
Jest mym życiem w chwale nieśmiertelności...

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele...

środa, 24 lipca 2019

Dzień po dniu

24 lipca 2019

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył...

To jest chleb, który daje wam pan na pokarm...

Chlebem na drodze mego życia jest Ciało Pana...
Głód zaspakaja i umacnia w drodze do domu Ojca...
Nasze bunty i szemrania niszczą więzi we wspólnocie...
Człowiek jest wtedy zamknięty na słowo Pana...

Kto ma uszy, niechaj słucha...

wtorek, 23 lipca 2019

Dzień po dniu

23 lipca 2019

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża...

Uczeń Jezusa jednoczy się z Mistrzem w Jego krzyżu...
Umiera z Nim, by razem z Nim rodzić się do nowości...
Pascha Jezusa przez chrzest stwarza nas na nowo...
Zjednoczenie w miłości Ducha Bożego przynosi owoc...

Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was...


Dzień po dniu

22 lipca 2019

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Daj się pochwycić Jezusowi...
On chce wejść w twoje życie...
Na krzyż bierze  twój grzech...
Jego Duch przemienia ciebie...

Nie zatrzymuj Mnie...  

sobota, 20 lipca 2019

Dzień po dniu

21 lipca 2019

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Teraz raduję się w cierpieniach za was...

 Przychodzisz do mnie, Panie - jestem gotowy...
Znasz mnie do głębi, dajesz obietnicę - niebo...
Słucham Twego słowa - biegam po ulicach...
Nie wiem co mam wybrać - co mi jest pisane...

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...  

Dzień po dniu

20 lipca 2019

Niech imię Pana będzie pochwalone...

Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana...

Idziemy w ciemności ku światłu życia...
Pan nas prowadzi ku wolności przez krzyż...
Uzdrawia nas i ocala od potępienia śmierci...
Jest nadzieją i radością - Jezus nasz Pan...

A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich...  

piątek, 19 lipca 2019

Dzień po dniu

19 lipca 2019

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana...

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana...

Wyjście z ciemności do światła - ze śmierci do życia...
Bóg działa w historii - posługuje się wybranym ludem...
Jezus jest naszą Paschą - definitywnym przejściem...
Jezus jest moim Panem - Jego Duch jest we mnie...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...  

czwartek, 18 lipca 2019

Dzień po dniu

18 lipca 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

JESTEM, KTÓRY JESTEM... posłał mnie do was...

Bóg jest - niewidzialny, niepojęty, nieogarniony...
Człowiek jest - kruchy, proch z ziemi - samotny...
Jezus - przychodzi, jest blisko, przyjaciel dla nas...
Przychodzimy do Ciebie Jezu - Tyś Miłością...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

środa, 17 lipca 2019

Dzień po dniu

17 lipca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą...

Jednak Bóg mnie odnalazł na tej mojej ziemi...
Pustynia i samotność - a jest zawsze blisko Bóg...
Otwiera mi oczy - poznaję Go - kocha mnie...
Pochwycił mnie dziś - wracam już do życia...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi...  

wtorek, 16 lipca 2019

Dzień po dniu

16 lipca 2019

Ożyje serce szukających Boga...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

Ty mówisz - Panie - chcemy słuchać Ciebie...
Twoje słowo jest światłem - jest życiem...
Objawiasz Miłość Ojca - dajesz nadzieję...
Kruszysz serca nasze - dajesz swego Ducha...

Biada tobie...  

poniedziałek, 15 lipca 2019

Dzień po dniu

15 lipca 2019

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...

Idziemy za Tobą, Jezu - Twój krzyż jest bramą...
Ty dałeś za nas życie - już jesteśmy zbawieni...
Stawiamy na Ciebie, Jezu - miłość jest ofiarna...
Wszystko przemija - świat prochem jest już dziś...

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je...  

niedziela, 14 lipca 2019

Dzień po dniu

14 lipca 2019

Ożyje serce szukających Boga...

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego...

Szukamy Twego oblicza - gdzie jest Miłość?...
Jesteś blisko nas - dotykamy Twego Serca...
W moich ranach objawia się Twoja Miłość...
Pobudzasz mnie w mocy Ducha do miłości... 

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko...  

sobota, 13 lipca 2019

Dzień po dniu

13 lipca 2019

Ożyje serce szukających Boga...

Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana...

Jezus jest moim Panem - dziś idę Jego drogą...
Krzyż Jezusa jest dla mnie drzewem życia...
Szubienica stała się wejściem w pełnię życia...
Każdy dzień jest zwycięstwem - idę za Jezusem...

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą...  

piątek, 12 lipca 2019

Dzień po dniu

12 lipca 2019

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem...

Jezus jest obecny w historii mojego życia...
Chrzest jest zanurzeniem w miłości Boga...
Idziemy przez dzieje od Abrahama do dziś...
W nas Duch Boży niesie Miłość i Słowo...

Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was...     

czwartek, 11 lipca 2019

Dzień po dniu

11 lipca 2019

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...

Wszystko dla Ciebie - chcę być cały Twój...
Wszystkie marności składam je na krzyżu...
Idę za Tobą, Jezu, wyzwolony w miłości...
Jesteś moim wszystkim - mój Pan i Król... 

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy...  

Dzień po dniu

10 lipca 2019

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów...

Wybrał mnie Jezus - zawołał po imieniu...
Jestem Jego uczniem - odkrywam Miłość...
Wiara nabiera kształtu zaufania i bliskości...
Posyła mnie z misją - aby świat uwierzył...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...  

wtorek, 9 lipca 2019

Dzień po dniu

9 lipca 2019

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze...

Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz...

Zmagamy się z sobą - walczymy z Bogiem...
Ciemność zasłania jakość życia - cele działań...
Jesteśmy pogubieni i porzuceni - ale jest Jezus...
Oddaj się Panu - przyjmij Jego Ducha - Miłość...

Litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza...  

poniedziałek, 8 lipca 2019

Dzień po dniu

8 lipca 2019

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię...

Jesteś, mój Panie, całym moim życiem...
Twa miłość mnie ogarnia - budzi i ocala...
Ewangelia jest prawdą, która wyzwala...
Wiara jest bramą do Twojej przyjaźni... 

Ufaj córko! Twoja wiara cie ocaliła...  

niedziela, 7 lipca 2019

Dzień po dniu

7 lipca 2019

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata...

Złożyć na krzyżu pieniądze, seks, karierę i lęki...
Zaufać miłości objawionej przez Krew Jezusa...
Idziemy wszyscy w zmaganiu z samym sobą...
Dom Ojca jest dla nas pełnią życia i miłości...

Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie...

sobota, 6 lipca 2019

Dzień po dniu

6 lipiec 2019

Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Moje owce słuchają mego głosu...
Ja znam je, a one idą za Mną..,

Idziemy dziś za Tobą, Panie Jezu...
Jesteś naszym Mistrzem i Panem...
Nowość Ewangelii raduje serce...
Pobudza do miłości i świadectwa...

Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków...

piątek, 5 lipca 2019

Dzień po dniu

5 lipca 2019

Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście...

To Jezus przychodzi do mnie dziś...
Wyciąga do mnie rękę - Pójdź za Mną...
Ty znasz moje życie - niemoc i grzech...
Ty podnosisz i uzdrawiasz - idę za Tobą...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają...

Dzień po dniu

4 lipca 2019

W krainie życia będę widział Boga...

Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy...

Jesteś czysty i wolny - idź i kochaj ludzi...
Nie trać życia na smutki i bezradność...
Jest drogą słoneczna pod górę we wspólnocie...
Jezus jest twoim Panem - bądź Jego uczniem...

Wstań i chodź!

środa, 3 lipca 2019

Dzień po dniu

3 lipca 2019

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga...

Jesteśmy rodziną Bożą - Duch Święty prowadzi nas...
Nasze zwątpienia burzą porządek - smutek jest w nas...
Jezus przychodzi mimo naszych zwątpień - jest z nami...
Daje dziś dotykać swoich ran w naszym cierpieniu...

Pan mój i Bóg mój...

wtorek, 2 lipca 2019

Dzień po dniu

2 lipca 2019

Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci...

Panie, ratuj, giniemy...

Zaufać Panu w ciemności i wśród burz...
Jesteśmy bezpieczni w rękach dobrego Boga...
Trzeba przejść oczyszczenie, aby kochać...
Misja gloszenia przed nami - odwagi...


Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary...

poniedziałek, 1 lipca 2019

Dzień po dniu

1 lipca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz...

Jesteśmy dziećmi Boga w przymierzu miłości...
Idziemy za Jezusem pośród spraw tego świata...
Patrz do przodu i żyj tym co dzisiaj jest - teraz...
Jesteś posłany, aby spełniać misję Jezusa dziś...

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych...