czwartek, 31 sierpnia 2017

Dzień po dniu

31 sierpnia 2017

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem...

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą...

Pan niech da wzrost w ilości i jakości...
Przyjmij z radością w dziękczynieniu...
Drzewo twoje niech wyda dobry owoc...
Miłość pomnaża się przez łaskę Pana...  

Bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...  

środa, 30 sierpnia 2017

Dzień po dniu

30 sierpień 2017

Panie, przenikasz i znasz mnie całego...

Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem...

Praca w oczach Pana nie jest zyskiem - jest aktem miłości...
Nie możesz próżnować udając, że szukasz pracy i jej nie ma...
Wezwanie do pracy jest pierwszym przykazaniem - sięga raju...
Nie jest ważne co robisz, ale ile miłości wkładasz w to, co robisz...

Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących...
  

wtorek, 29 sierpnia 2017

Dzień po dniu

29 sierpnia 2017

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość...

Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę...

Jesteś uczniem Jezusa - misjonarzem miłości...
Posłany do ludzi bezczelnych i zagubionych...
Odwagi - miłość niech świeci w ciemnościach...
Głoś prawdę miłości i nie lękaj się odrzucenia...

Nie wolno ci mieć żony twego brata...  

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Dzień po dniu

28 sierpnia 2017

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich...

Wokół nas jest wspólnota wspaniałych ludzi...
Jest to dar dobrego Boga - dziękuje Ci, Panie...
Codziennie coś się dzieje - trzeba dziękować...
Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa - On jest blisko...

Wiara to wielki dar Boga - to skarb w sercu...
Wiara prowadzi mnie za Jezusem - oświeca...
Wiara działa we mnie przez miłość - teraz...
Świecić nadzieją wokół - to nasze zadanie... 

Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać...  

niedziela, 27 sierpnia 2017

Dzień po dniu

27 sierpnia 2017

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie czasy...

O głębokości bogactw, mądrości i wiedza Boga!...

Bóg objawia nam tajemnicę swojego istnienia...
Ojciec miłosierny, Syn - Jezus, Duch - Paraklet...
Bóg jest miłością - kocha ciebie dziś - jest blisko...
Twoje życie jest wędrowaniem do domu Ojca...

Co dziś ludzie mówią o Jezusie - kim jest dla nich?...
Jakie opinie dziś krążą o Kościele - gdzie ja jestem?...
Czy świat dziś się ostoi wobec tylu zagrożeń zewsząd?...
Pustka i ciemność dokoła nas - serce pełne lęków...

Jezus przychodzi dziś do ciebie - puka do serca...
Jest Synem Bożym - Mesjaszem posłanym...
Na krzyżu dokonuje zbawienia - to zwycięstwo...
Jezu ufam Tobie - otwieram drzwi mego serca...

Duch Święty zstępuje - zapala miłość w sercu...
Uświęca twoje życie - czyni cię świadkiem...
Jesteś posłany w miłości do ludzi zagubionych...
Odwagi - idź i głoś - JEZUS JEST PANEM...  

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego...  

sobota, 26 sierpnia 2017

Dzień po dniu

26 sierpnia 2017

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem...

Jezus wprowadza na drogę wolności synów Bożych...
Jego pascha jest naszym wyjściem z ciemności grzechu...
Odkupieni idziemy drogą wolności z Matką Jezusa...
Ona jest w naszym życiu - prowadzi nas do Jezusa...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

piątek, 25 sierpnia 2017

Dzień po dniu

25 sierpnia 2017

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe...

Co jest najważniejsze w moim życiu...
Co robić, aby nie zmarnować życia...
Uwierz, że Bóg dziś ciebie kocha...
Jezus przyszedł na ziemię dla ciebie...

Miłość jest darem Boga - jest wezwaniem...
Otwórz się i przyjmij dar miłości Bożej...
Niech miłość Boża wypełni twoje serce...
Duch Święty uzdolni cię do miłości Boga...

Będziesz miłował Pana Boga swego...  

czwartek, 24 sierpnia 2017

Dzień po dniu

24 sierpnia 2017

Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo...

Czyż może być co dobrego z Nazaretu?...

Jesteśmy na drodze i szukamy znaków...
Nie dowierzamy sobie - badamy cienie...
On idzie z nami - my Go nie widzimy...
Boimy się zbłądzić - Może Go poznamy...

Znasz nasze tęsknoty pod drzewem figowym...
Przychodzisz nie w porę - jesteś dziś potrzebny...
Wyciągasz przyjazną dłoń - ryzykujesz krzyżem...
Oddajesz się cały każdemu - my Cię przywalimy...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...

wtorek, 22 sierpnia 2017

Dzień po dniu

23 sierpnia 2017

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza...

Wszyscy coś mamy i zawsze nam brakuje...
Chcemy więcej - zachłanność w nas rośnie...
Bóg jest dobry - daje nam tyle ile potrzeba...
Chce, abyś dzielił się tym, co otrzymujesz...

Przyjacielu, nie czynie ci krzywdy...
Weź, co twoje, i odejdź...
  

Dzień po dniu

22 sierpnia 2017

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Bogatemu trudno wejść do królestwa niebieskiego... 

Nasze skarby i bogactwa są przeciwko nam...
Zniewalają nasze serce - czynią nas bogami...
Otwórz się w miłości - oddaj wszystko biednym...
Wejdź w przestrzeń Królestwa - ocalisz swe życie...

Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi... 

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Dzień po dniu

21 sierpnia 2017

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne...

Co mam zrobić z sobą, Panie...
Pusto i ciemno jest we mnie...
Nie wiem dokąd naprawdę idę...
Nie wiem kim jestem - kim mam być...

Przyjdź do Jezusa - zaufaj Mu...
On wzywa ciebie - idź za Nim...
Zostaw skarby - rozdaj ubogim...
Daj się pochwycić miłości Ducha...

Idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. potem przyjdź i chodź za Mną...

niedziela, 20 sierpnia 2017

Dzień po dniu

20 sierpnia 2017

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów...

Nikt nie jest wykluczony z naszej wspólnoty...
Bóg kocha nas i posyła w świat z radością wiary...
Nieść światło w świecie to przywilej wszystkich...
Jesteśmy posłuszni miłości, która wszystko może...

Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie...

Wołaj z ufnością, że Bóg cię usłyszy...
Przeszkody umacniają twoją wiarę...
Odwaga i pokora to klucz spełnienia...
Bóg jest miłosierny zawsze inaczej...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!...  

sobota, 19 sierpnia 2017

Dzień po dniu

19 sierpnia 2017

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Bójcie się Pana i służcie Mu ze szczerością i wiernością... 

Jesteśmy wszyscy dziećmi dobrego Boga...
Jego miłość jest niepojęta - ogarnia nas...
Nie nas nie może odłączyć od miłości Boga...
Jedziemy w pielgrzymce wiary do domu Ojca...

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie... 

piątek, 18 sierpnia 2017

Dzień po dniu

18 sierpnia 2017

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana...

Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?...

Przebaczenie i zjednoczenie więzią jedności...
Szukać tego co łączy - nie co dzieli i niszczy...
Troszczyć się o siebie - miłość w codzienności...
Budować dom na skale - na Jezusie w Duchu...  

Kto może pojąć, niech pojmuje!...  

czwartek, 17 sierpnia 2017

Dzień po dniu

17 sierpnia 2017

 Śpiewajmy Panu, który moc okazał...

Panie, ile razy mam przebaczyć...

To miłosierny Ojciec przebacza człowiekowi...
Wszyscy zgrzeszyliśmy - jesteśmy poranieni...
Potrzebujemy przebaczenia Boga i człowieka...
Przebacz wiec sobie i tym, którzy ciebie zranili...

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu...
 

środa, 16 sierpnia 2017

Dzień po dniu

16 sierpnia 2017

Błogosławiony Bóg, co daje życie...

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy...

Upomnienie i przebaczenie to akt miłosierdzia...
Wszyscy upadamy - proszę pomóż mi powstać...
W relacji mojej z tobą niech będzie z nami Jezus...
Otwórz mi oczy - nie znam prawdy - chcę żyć...

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich...  

wtorek, 15 sierpnia 2017

Dzień po dniu

15 sierpnia 2017

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu...

Apoteoza Maryi - Ona już jest cała w niebie...
Jesteś powołany do życia w pełni - świętość...
Zawierz swoje życie Maryi - to droga wiary...
Wielka walka toczy się - w twoim sercu...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

Trzeba zjednoczyć się z Jezusem w krzyżu...
Trzeba umierać z miłości, aby żyć pełnią...
Dziś z Maryją uwielbiaj Jezusa - On jest Życiem...
Ojciec czeka w chwale - to twój kres i spełnienie...

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...  

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Dzień po dniu

14 sierpnia 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój?...

Wszystko zaczyna się od miłości...
Miłość jest spełnieniem twego życia...
Bóg ciebie kocha - przyjmij miłość...
Niech ogień miłości zapłonie w tobie... 

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

niedziela, 13 sierpnia 2017

Dzień po dniu

13 sierpnia 2017

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie...

Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana...

Żyjemy w ciemności, chowamy się w grotach...
Fale wzburzone, płyniemy w nieznane - lęki w nas...
Jesteśmy gdzieś osaczeni - zjawa przychodzi...
Odwagi - to JA JESTEM - nie bójcie się...

Jesteś wycofany, szukasz wygody, boisz się...
Narzekasz i oceniasz - ukrywasz swoją podłość...
Jezus wzywa - wyjdź poza siebie - bądź darem...
Dziękuj - patrz na Jezusa - czyń to, co szalone...

Wiara przekracza granice, wyprowadza z grobu...
Jest wolnością w miłowaniu - nie lęka się śmierci...
Prowadzi w nieznane - ufa wbrew przekonaniom...
Jest zwycięstwem - dosięga świętości powołaniu...  

Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa...  

sobota, 12 sierpnia 2017

Dzień po dniu

12 sierpnia 2017

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja...

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił...

Bóg jest dobry - stworzył cię z miłości...
Powołał cię do miłości - żyj pełnią życia...
Cały oddany Bogu - bądź otwarty na ludzi...
Wiara w miłość Boga niech w tobie rośnie...

Świat bez Boga ginie w chaosie i rozpaczy...
Kłamstwo i przekleństwo niszczy ludzi...
Potrzebujesz wyzwolenia - wyjdź z grobu...
Jezus daje pełnie życia - On jest nadzieją...

Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy...  

piątek, 11 sierpnia 2017

Dzień po dniu

11 sierpnia 2017

Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda...

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego...

Jest jeden Bóg - JESTEM KTÓRY JESTEM...
Wezwał Abrama, powołał Mojżesza - jest blisko...
Wziął ciało z Maryi i wszedł w historię świata...
Puka do drzwi twojego serca - Jezus jest Panem...

 Nie możesz przegrać życia - zaufaj Jezusowi...
Pieniądze cie nie zbawią - otwórz się na Ducha..
Śmierć jest blisko ciebie - jest bramą do nieba...
Tylko wtedy gdy zbudujesz dom na skale...
 
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
  

czwartek, 10 sierpnia 2017

Dzień po dniu

10 sierpnia 2017

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Bóg jest źródłem wszelkiego dobra w nas...
Otwórz się na Jego miłość - dobro pomnażaj...
Kto nie daje ten traci - otwórz swoje serce...
Gdy wchodzisz w śmierć - masz nowe życie...  

Kto kocha swoje życie, traci je...  

środa, 9 sierpnia 2017

Dzień po dniu

9 sierpnia 2017

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca...

W nowym przymierzu jednoczymy się z Jezusem w miłości...
Pustynia świata jest przestrzenią oczyszczenia relacji...
Zjednoczenie miłosne z Bogiem na podobieństwo małżeństwa...
Chrzest jest bramą nowego życia w Duchu Świętym...

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował dla ciebie na wieki...  

wtorek, 8 sierpnia 2017

Dzień po dniu

8 sierpnia 2017

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania...

Pan cię zaprasza do przyjaźni największej...
Jest blisko w twojej ciemnej samotności...
On cię poprowadzi przez wzburzone fale...
Poda ci rękę, abyś w falach nie zatonął...

Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!  

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Dzień po dniu

7 sierpnia 2017

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy...

Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście...

Dochodzisz do granic swoich możliwości...
Już nie możesz zdzierżyć ludzkiej głupoty...
Wszyscy są przeciwko tobie - cóż możesz...
Pan podnosi ręce opadłe - zapala zgasłego ducha...

Wy dajcie im jeść... 
  

niedziela, 6 sierpnia 2017

Dzień po dniu

6 sierpnia 2017

Pan wywyższony króluje nad ziemią...

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy...

Ty jesteś, Jezu, tym Synem Człowieczym...
W Twoich rękach świat cały i władza...
Ty przyjdziesz na obłokach na końcu dni...
Ty Pasterz, Król i Sędzia w miłosierdziu...

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie...

Ojciec daje świadectwo miłości dla nas...
Syn oddany Ojcu, kocha i zbawia świat...
Przemienia się dla nas - przemienia nas...
Chcemy być z Tobą, Jezu, na zawsze...

Panie, dobrze, że tu jesteśmy... 

Dzień po dniu

5 sierpnia 2017

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu....

Bóg jest dobry - stworzył cię dla miłości...
Każdy twój dobry czyn jest jak blask słońca...
Nie oszczędzaj się - pomnażaj miłość...
Czas jest krótki - zło zwyciężaj dobrem...

Jest misja dla ciebie - idź za Jezusem...
Ukazuj Go swoim życiem - bądź solą...
Blask Jego chwały na twoich czynach...
Duch miłości przynagla cię w sercu...
  
Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela!...  

piątek, 4 sierpnia 2017

Dzień po dniu

4 sierpnia 2017

Śpiewajcie Panu, naszemu Obrońcy...

To są czasy święte dla Pana. na które będziecie dokonywać świętego zwołania...

Święty czas przeniknięty obecnością Boga...
To czas, aby wspominać wydarzenia zbawcze...
Pełnia czasu - przyjście Pana - wybawienie...
Trzeba rozpoznać czas nawiedzenia - przyjąć...

Izrael czekał na Mesjasza - odrzucił Go...
Dziś też katolicy często odrzucają Jezusa...
Posłuszeństwo wiary otwiera bramy serc...
Dzieją się cuda - Bóg uzdrawia, wyzwala...   

Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony...
  

czwartek, 3 sierpnia 2017

Dzień po dniu

3 sierpnia 2017

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek...

Chwała Pana jest w sercu człowieka...
Ty jesteś świątynią Boga - wierzysz...
Miłość Boża rozlana w twoim sercu...
Jesteś złowiony dla życia i miłości...

Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju...
  

środa, 2 sierpnia 2017

Dzień po dniu

2 sierpnia 2017

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie...

Zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promieniuje...

Blask chwały Bożej na twoim obliczu...
To światło miłości, która jest w tobie...
Jesteś przyjacielem Jezusa - to jest to...
Misja królestwa jest dzień w dzień...

Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego...
  

wtorek, 1 sierpnia 2017

Dzień po dniu

1 sierpnia 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem...

Namiot Spotkania to rozmowa z Bogiem...
Bóg obdarza nas przyjaźnią i mówi do nas...
Potrzebujemy takiego spotkania z Bogiem...
Wejdź do izdebki swego serca - On tam jest...

Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność...