czwartek, 25 sierpnia 2016

Dzień po dniu

25 sierpnia 2016

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...

Jesteśmy w drodze - oczekujemy na Pana...
Masz czuwać przygotowany na Jego przyjście...
Oczekiwanie jest radosne z nadzieją nieba...
Pan przychodzi w ukryciu - puka i czeka...

Dobrze spełniaj powinności swego powołania...
Bądź wierny w małych rzeczach i zadaniach...
Służba Królestwa realizuje się w codzienności...
Składa się z małych spraw - jest wielką misją...

Powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa ich i naszego Pana...
    

środa, 24 sierpnia 2016

Dzień po dniu

24 sierpnia 2016

Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo...

Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka...

On pierwszy nas umiłował na zawsze...
Krwią przypieczętował Przymierze...
Poślubił nas na wieki - jest z nami...
W Eucharystii uobecnia związek miłości...

Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz...  

Ty, Panie nas znalazłeś na bezdrożu...
Obmyłeś nasz brud hańby i śmierci...
Powiodłeś nas drogą poszukiwania...
Oto jesteś dla nas - znaleźliśmy Ciebie...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...
    

wtorek, 23 sierpnia 2016

Dzień po dniu

23 sierpnia 2016

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie...

Idziemy za Jezusem i oczekujemy Jego przyjścia w chwale...
On zawsze jest - przychodzi ciągle i przyjdzie na obłokach...
Jesteśmy w komunii z Nim - zanurzeni w miłości Ducha Świętego...
Wejdziemy do Chwały - On wprowadzi nas i tak pozostaniemy...

Potrzebujemy umocnienia w wierze - aby nadzieja w nas nie wygasła...
Misja jest trudna, ale nieodzowna - głoś w porę i nie w porę - nastawaj...
Doświadczysz odrzucenia - jak Jezus - ty nie wycofuj się, idź z radością...
Wspólnota wspiera cię w misji - Duch Święty rozpala i  prowadzi...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca...   

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Dzień po dniu

10 sierpnia 2016

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Bóg wciąż daje - człowiek zagarnia i ma za mało...
Nawróć się - dziękuj i dawaj miłość Jezusa ludziom...
Jesteś bardzo obdarowany miłością Pana - raduj się...
Otwórz swoje serce drugiemu - kto nie daje, ten traci...

Radość dawania jest blaskiem miłości Boga...
Uśmiechnij się i zobacz ludzi potrzebujących...
Daj im czas, dobre słowo, kromkę chleba...
Bądź radosnym dawcą - nigdy ci nie zabraknie...

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa...
   

Dzień po dniu

9 sierpnia 2016

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...
  
Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca...

Droga wiary prowadzi przez ciemności i pustynię...
Przechodzisz różne doświadczenia, próby i kryzysy...
Pan ciebie oczyszcza i uwalnia od twoich bożków...
Droga do czystej miłości jest stroma - Duch pociąga...

Nie wahaj się - idź za Jezusem w Jego paschę...
To droga, która prowadzi przez krzyż do życia...
Nie zatrzymuj się - nie oglądaj się - patrz do przodu...
Blask miłości Ojca przyciąga radosnym oczekiwaniem...

Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana...
   

Dzień po dniu

8 sierpnia 2016

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia...

Uniżył samego siebie - przyjął postać sługi...
Podporządkowanie się wymogom prawa rzymskiego...
To oznaka wolności serca - potrzebujemy tego dziś...
Tak jest tak - nie jest nie - ciemność nie jest światłem...

Wszystko zmierza, aby pascha dokonała się w Jezusie...
To jest także moja droga - odrzucenie, śmierć i nowość życia...
Człowiek do końca tego nie rozumie - nie akceptuje...
Jezus nas wybrał - idziemy Jego drogą ku życiu w chwale...

Bóg wzywa nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa...   

niedziela, 7 sierpnia 2016

Dzień po dniu

7 sierpnia 2016

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli...

Ty Jezus jesteś naszym wyzwoleniem - to noc chwały...
Twój krzyż i pusty grób jest naszym zwycięstwem...
Zawierzyliśmy Tobie życie przez przymierze chrztu...
Jesteś naszą drogą i spełnieniem obietnic dobrego Boga...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Trzeba dziękować za wiarę, która jest widzeniem Boga...
Niewidzialny Bóg odsłania swoje Oblicze i prowadzi...
Wiara jest relacją przyjaźni z Jezusem - Panem i Zbawcą...
Wiara świeci w ciemnościach - rzutuje na życie i codzienność...

Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze...  
   

Dzień po dniu

7 sierpnia 2016

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli...

Ty Jezus jesteś naszym wyzwoleniem - to noc chwały...
Twój krzyż i pusty grób jest naszym zwycięstwem...
Zawierzyliśmy Tobie życie przez przymierze chrztu...
Jesteś naszą drogą i spełnieniem obietnic dobrego Boga...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Trzeba dziękować za wiarę, która jest widzeniem Boga...
Niewidzialny Bóg odsłania swoje Oblicze i prowadzi...
Wiara jest relacją przyjaźni z Jezusem - Panem i Zbawcą...
Wiara świeci w ciemnościach - rzutuje na życie i codzienność...

Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze...  
   

sobota, 6 sierpnia 2016

Dzień po dniu

6 sierpnia 2016

Pan wywyższony króluje nad ziemią...

Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy...

Dobrze jest przebywać z Tobą, Panie...
Jak dobrze wpatrywać się w Twoje Oblicze...
Jesteś w chwale nieba - ale jesteś z nami...
Blask Twojej chwały w naszych sercach...

Prowadzisz nas na górę Twojej chwały...
Przemieniasz się dla nas - przemieniasz nas...
Chcemy być z Tobą - Mistrzu i Przyjacielu...
Obłok chwały osłania Ciebie i ogarnia nas...

To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie...   

piątek, 5 sierpnia 2016

Dzień po dniu

5 sierpnia 2016

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam...

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje...

Jesteśmy uczniami Jezusa - idziemy Jezu za Tobą...
Twoja droga jest naszą drogą - Twoje życie jest dla nas...
Ty nas wybawiłeś z krainy śmierci - Ty nas ocaliłeś...
Rysy Twojego człowieczeństwa nosimy w sobie...

Jesteś z nami, Panie Jezu, umacniasz nas w drodze...
Dajesz nam Ducha Świętego - niech miłość zapłonie...
Oczyszczasz nas - dajesz nowe serce zdolne do miłości...
Prowadzisz nas przez ciemny świat do Domu Twego Ojca...

Cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł...    

czwartek, 4 sierpnia 2016

Dzień po dniu

4 sierpnia 2016

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą...

Jezus jest skałą naszego zbawienia...
On jest naszym Panem i Mesjaszem...
To Jezus zwołał wspólnotę uczniów...
To On ustanowił Kościół na opoce...

Szymon Piotr jest pierwszy wśród braci...
Jest zwornikiem wspólnoty uczniów...
Ma dobre serce i myśli po ludzku...
Jezus go nie odrzuca, ale upomina...

Zejdź Mi z oczu szatanie!
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku.
     

środa, 3 sierpnia 2016

Dzień po dniu

3 sierpnia 2016

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość...

Jak to pojąć - miłość odwieczna Boga do mnie dziś...
Jak uwierzyć, że ja grzeszny buntownik jestem kochany...
Jak otworzyć się z ufnością na Jezusa, który przychodzi...
Jak przyjąć dar życia w pełni - gdy śmierć sieje zniszczenie...

Panie mój - już jestem i proszę wejdź w moje życie...
Niech światło Twojej miłości oświeci moją ciemność...
Chcę być Twój - chcę iść za Tobą drogą powołania...
Daj mi swego Ducha i prowadź mnie każdego dnia...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz...
  

wtorek, 2 sierpnia 2016

Dzień po dniu

2 sierpnia 2016

Pan się objawi w chwale na Syjonie...

Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!

Jak rozpoznać dziś Jezusa, który przychodzi...
W ciemnościach - w zmaganiu się z naturą...
Nieraz nie wiadomo dokąd płyniemy...
On przychodzi jak zjawa - to jest nasz Pan...

To Jezus przychodzi - jest pokojem serc...
On doprowadza do brzegu spełnienia...
Pozwala chodzić po wodzie - podtrzymuje...
Bez wiary człowiek tonie w morzu lęków...

Trzeba patrzeć na Jezusa i chodzić po wodzie...
Nie patrz na świat wokół - nie rozglądaj się...
Kontemplacja oblicza Jezusa - to siła ducha...
Jezus ciebie zaprasza - przyjdź do Mnie...

Czemu zwątpiłeś, człowiecze, małej wiary?... 

  

poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Dzień po dniu

1 sierpnia 2016

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich...

Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych...

Taki jest Jezus - nie pominie nas w biedzie...
Jest blisko i widzi nasze rany, grzechy i zwątpienia...
Miłosierdzie Boga objawia się w Nim cały czas...
Uzdrawia, karmi, jest blisko - przebacza...

Czy coś zmienia się we mnie w tych niezwykłych dniach...
Czy obudziło się serce czułe, otwarte na drugiego...
Wyjść z wygody i otępienia własnym egoizmem...
Jezus chce przez moje małe coś czynić cuda...

Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść...