poniedziałek, 6 listopada 2017

Dzień po dniu

6 listopada 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia...

Bóg jest wierny w swojej miłości...
Człowiek kłóci się i kombinuje...
Bóg nie odrzuca - nie oddala się...
Zawsze kocha i wciąż przebacza...

Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów...
  

Brak komentarzy: