środa, 1 listopada 2017

Dzień po dniu

1 listopad 2017

Oto lud wierny, szukający Boga...

To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty i wybielili we krwi Baranka...

Kościół jest wspólnotą świętych grzeszników...
Idziemy do Jezusa ze wszystkimi słabościami...
Duch Święty przemienia nas - oczyszcza nas...
Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach...

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec...

Uroczystość Wszystkich Świętych jest „naszym” świętem: nie dlatego, abyśmy byli tak wspaniali, ale dlatego, że świętość Boga dotknęła naszego życia. Święci nie są doskonałymi wzorami, ale osobami przenikniętymi Bogiem. Możemy je porównać do witraży w kościołach, które wpuszczają światło w różnych odcieniach barw. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy przyjęli do swego serca światło Boga i przekazywali je światu, każdy zgodnie z swoim „odcieniem”. Ale wszyscy byli przejrzyści, zmagali się, by usunąć plamy i ciemności grzechu, i przepuścić łagodne światło Boga. Taki jest cel życia, by przepuścić światło Boga, także cel naszego życia. Franciszek papa

Błogosławieni....  

Brak komentarzy: