poniedziałek, 3 grudnia 2018

Dzień po dniu

3 grudnia 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Chodźcie, wstąpmy na górę Pana...

Pan wciąż przychodzi - puka do moich drzwi...
Jest uzdrowieniem, ocaleniem - kocha mnie...
Chcę uwierzyć w Jego miłość - chcę zaufać...
Jego Krzyż jest moim ocaleniem - miłością...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój...  

Brak komentarzy: