niedziela, 2 grudnia 2018

Dzień po dniu

2 grudnia 2018

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę...

Oto nadchodzą dni...

Przychodzisz Panie - czekamy na Ciebie...
Ciemności dokoła - wyglądamy światła...
Jesteś blisko nas - wciąż szukamy Ciebie...
Dotknij mego serca - pustka bardzo boli...
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie...  

Brak komentarzy: