czwartek, 10 stycznia 2019

Dzień po dniu

10 styczeń 2019

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi...

My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował...

Bóg zawsze pierwszy - to Jego miłość...
Otwórz się, uwierz - daj się pokochać...
Jego słowo spełnia się dziś - staje się...
Miłość twoja jest z serca - Jego Duch...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...

Brak komentarzy: