sobota, 12 stycznia 2019

Dzien po dniu

12 stycznia 2019

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy...

Bóg jest dobry - dobro jest w każdym z nas...
Działa dla naszego dobra - trzeba poznać dobro...
Jezus rośnie w nas - Duch Święty w nas działa...
Misja powołania ujawnia się na zakrętach życia...

Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał...

Brak komentarzy: