sobota, 12 lipca 2008

Dzień po dniu

12 lipca 2008

Słowo Boże samo w sobie zawsze jest skuteczne.
Człowiek jednak dzięki swej wolności może się mu oprzeć i uczynić je bezowocnym.
Także deszcz może okazać się bezwartościowym, jeśli spadnie na kamienie.
W tym zawiera się ta tajemnicza relacja między łaską a wolną wolą, między wszechmocą Boga a wolnością człowieka.

Dzisiaj Benedykt XVI wyruszył w podróż apostolską do Sydney na Światowe Dni Młodzieży.
Myślą przewodnią przygotowań do spotkania jest Duch Święty i misja.
Światowe Dni Młodzieży w zamyśle Jana Pawła II były ukierunkowane na spotkanie z Jezusem.
Bogaty program konferencyjno-modlitewny, liturgia i wszelkie spotkania w dialogu wiary między narodami i kontynentami były prowadzone w duchu ewangelizacji, aby Jezus nasz Pan i Zbawca był poznany i uwielbiony przez człowieka, każdego bez wyjątku.
Duch Święty, który zstąpił na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy rozpoczął misję ewangelizacyjną.
Potrzeba nowej Pięćdziesiątnicy, aby misja z nową gorliwością ogarniała narody i kontynenty, które jeszcze w niewielkim procencie są poddane Jezusowi. Tylu ludzi jeszcze nie zna Jezusa.

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami.
Te słowa z Dziejów Apostolskich są w temacie orędzia Benedykta XVI.
Chcemy przeżyć spotkanie z Jezusem, aby Duch Święty zstąpił na nas.
Abyśmy byli Jego świadkami.
Sydney - gdzieś daleko, na przeciwległym krańcu półkuli.
My tu w Warszawie - spotkanie młodych, w jedności z papieżem - równolegle, w tym samym czasie.
Oby nas zgromadziło się jak najwięcej.
Obyśmy byli otwarci na Słowo Boże.
Oby Duch Święty zstąpił na nas.
Oby rozpoczęła się ewangelizacja z nową mocą i zapałem.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Tak, Duch Święty, Duch miłości Ojca i Syna,
jest Źródłem życia, które nas uświęca,
ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Jednakże nie wystarczy Go poznać;
trzeba przyjąć Go jako przewodnika naszych dusz,
jako Mistrza wnętrza, który nas wprowadzi w Tajemnicę Trójcy,
gdyż tylko On może nas otworzyć na wiarę
i pozwolić żyć nią w pełni każdego dnia.
On kieruje nas ku innym,
rozpala w nas ogień miłości,
czyni misjonarzami miłości Boga. Benedykt XVI - orędzie

Brak komentarzy: