czwartek, 22 listopada 2012

Dzień po dniu

22 listopada 2012

Nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.

Jezus zapłakał nad miastem...
Naród wybrany nie rozpoznał Mesjasza...
Bóg nawiedza swój lud...
Jezus przychodzi dziś do ciebie i do mnie...
Czy rozpoznajemy Jego ukryte oblicze w nieproszonym gościu...

Daj mi rozpoznać Twe obliucze, Panie...
Otwórz moje oczy, abym widział Ciebie...
Daj mi tę miłość, która przyjmuje nie w porę...
I hojność, która daje, wciąż daje...

Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida...

Brak komentarzy: