piątek, 23 listopada 2012

Dzień po dniu

23 listopada 2012

Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach...

Trzeba najpierw zjeść Księgę życia...
Trzeba ją czytać i medytować, aby pojąć drogi Pańskie...
Człowiek wtedy staje się Księgą życia...
Głosi i czyni Słowo, które jest chlebem dla biedaków...
Będziecie prorokami - Bóg będzie mówił przez was...

Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców...

Moje serce jest świątynią Boga...
Nie może być jaskinią zbójców...
Troszczę się o czystość serca...
Grzech nie może królować w jego wnętrzu...

Brak komentarzy: