poniedziałek, 12 września 2016

Dzień po dniu

12 września 2016

Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie...

To jest Ciało moje za was wydane.
Czyńcie to na moją pamiątkę...

Eucharystia jest źródłem życia i miłości...
Jezus jest z nami - oddaje się nam w ofierze...
Ma dla nas Słowo Życia - ono uzdrawia...
Nawraca nas i oświeca nasze drogi...

Ten Chleb jest pokarmem na drogę do nieba...
On jest - rozmnaża się i nigdy go nie zabraknie...
Ten Chleb jednoczy nas - tworzy jedno Ciało...
Jesteśmy Kościołem - wspólnotą Jezusa...

Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...
    

Brak komentarzy: