czwartek, 15 września 2016

Dzień po dniu

15 września 2016

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

Niewiasto, oto syn Twój...
Oto Matka twoja...

Jesteśmy złączeni z Maryją mocą miłości...
Ona jest naszą Matką i Królową na zawsze...
Ona uczy nas Jezusa - jak być Jego uczniem...
Ona towarzyszy nam i wstawia się za nami...

Iść za Jezusem - uznać Go swoim Panem...
Znaczy być oddanym Maryi - Jego Matce...
Więź miłości splata nas z Jezusem i Maryją...
Składamy na krzyżu nasze cierpienia i niemoc...

A gdy wszystko wykonał stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają...
    

Brak komentarzy: