piątek, 9 września 2016

Dzień po dniu

9 września 2016

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych.
Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych...

Wszyscy jesteśmy słabi - odchodzimy, buntujemy się...
Ewangelizacja - pozyskać ludzi dla miłości, która jest w Bogu...
Jesteśmy posłani, aby szukać tych, którzy szukają Jezusa...
Wnosimy światło w ciemność ludzkich serc - zagubionych...

Bóg nas posyła - nie chce zguby kogokolwiek...
Każdy jest ważny i umiłowany przez Ojca...
Szukamy siebie wzajemnie - drogi krzyżują się...
Poskramiamy ciało - ducha trzeba obudzić...

Duch Święty działa przez nas na drogach świata...
Nikogo nie osądzamy - szukamy dobra pod warstwą zła...
Idziemy z nadzieją w sercu - wszyscy jej potrzebują...
Oblicze Jezusa wyryte na naszych sercach...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęc nas w prawdzie... 

   

Brak komentarzy: