czwartek, 10 sierpnia 2017

Dzień po dniu

10 sierpnia 2017

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Bóg jest źródłem wszelkiego dobra w nas...
Otwórz się na Jego miłość - dobro pomnażaj...
Kto nie daje ten traci - otwórz swoje serce...
Gdy wchodzisz w śmierć - masz nowe życie...  

Kto kocha swoje życie, traci je...  

Brak komentarzy: