poniedziałek, 1 października 2018

Dzień po dniu

1 października 2018

Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo...

Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę...
Dał Pan i zabrał Pan...
Niech będzie imię Pańskie błogosławione...

 Jesteśmy w rękach dobrego Boga...
Wszystko jest dzięki Jego zrządzeniu...
Nie narzekaj, nie użalaj się nad sobą...
W twojej małości widzę wielkość Boga...

Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki...  

Brak komentarzy: