środa, 3 października 2018

Dzień po dniu

3 października 2018

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie...

Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz...

Idziemy za Tobą - Ty jesteś drogą...
Światło Twe przenika - jesteś prawdą...
Śmierć nas przeraża - jesteś życiem...
Prowadzisz nas przez pustynię do Ojca...

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże...

Jesteśmy dla królestwa - ono jest w nas...
Żyj tym co teraz - wstecz się nie oglądaj...
Przed tobą żniwo - weź się do roboty...
Bądź świadkiem nadziei - Jezus jest tu...

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego...  

Brak komentarzy: