czwartek, 11 października 2018

Dzień po dniu

11 października 2018

Wielbimy Boga, bo swój lud nawiedził...

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...

Jest pragnienie - przyjdź, Panie - jesteś dobrym Bogiem...
Jest pustynia w sercu - niech napełni nas Duch Święty...
Jest ciemność wokół nas - niech rozbłyśnie Światło Boga...
Potrzebujemy Ciebie, Ojcze - daj nam Ducha miłości... 

Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...  

Brak komentarzy: