niedziela, 24 lipca 2016

Dzień po dniu

24 lipca 2016

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem...

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił...

Przymierze chrztu jest fundamentem wiary...
To Jezus, który przychodzi - ty Go przyjmujesz...
On umarł, abyś ty żył Jego boskim życiem...
On zmartwychwstał - jest bramą do nieba...

Bóg jest naszym Ojcem - Jemu chwała...
Jego królestwo rośnie w naszych sercach...
Karmi nas Chlebem, abyś nie ustał w drodze...
Przebacza grzech, abyś ty chciał przebaczyć...

O ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...   

Brak komentarzy: