niedziela, 3 lipca 2016

Dzień po dniu

3 lipca 2016

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów...

Uczniowie wybrani - jesteś tam ty i ja...
Posłani na żniwo - praca dla królestwa...
Idziemy do ludzi - nieść światło miłości...
Jesteśmy solą i ogniem - świat pozna Boga...

Mamy uzdrawiać, głosić słowo życia...
Być świadkiem miłosierdzia Boga...
Otwierać bramy - Jezus przychodzi...
Będzie trud - nie bać się odrzucenia...

Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie...


Brak komentarzy: