piątek, 9 lutego 2018

Dzień po dniu

9 lutego 2018

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu...

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...

Zło nas przestrasza - zamykamy się wewnętrznie...
Głuchota i niemota - to stan naszego życia dziś...
Bóg pierwszy otwiera - przychodzi dziś do nas...
Otwiera twoje serce - uwierz miłości - słuchaj...

Jesteś, aby głosić chwałę Pana i opowiadać dziwy...
Słuchaj Pana - Jego słowo ożywia i budzi nadzieję...
Otwórz serce - pokochaj brata, siostrę - jest miłość...
Nie lękaj się - nie stracisz dając to, co otrzymałeś...

Dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę...Brak komentarzy: