sobota, 10 lutego 2018

Dzień po dniu

10 lutego 2018

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych...

Wszyscy jesteśmy głodni chleba...
Jezus jest Chlebem - daje się nam...
Cud rozmnożenia dzieje się wciąż...
Eucharystia jest cudem miłości Boga...

A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali...

Brak komentarzy: