czwartek, 8 lutego 2018

Dzień po dniu

8 lutego 2018

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze...

Twoje Słowo, Panie, jest światłem i życiem...
Ukazuje nam Twoją miłość, która zbawia i leczy...
Jest jak ziarno, które pada w glebę mego serca...
Przemienia mnie od środka - jest lampą na drodze...

Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach...   

Brak komentarzy: