czwartek, 1 lutego 2018

Dzień po dniu

1 lutego 2018

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim...

Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem!
Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego...
aby ci się powiodło wszystko, co zamierzasz, i wszystko, czym się zajmiesz...

Ty, Panie, jesteś mocą w mej słabości...
Tobie oddaje swoje życie i zadania...
Twój Duch niech mnie dziś prowadzi...
Moc Ducha rozprasza ciemności zła...

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali...Brak komentarzy: