środa, 4 lipca 2018

Dzień po dniu

4 lipca 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli...

Szukamy szczęścia nie tam gdzie można znaleźć...
Jesteśmy w drodze - wszystko mija i traci wartość...
Tylko Jezus jest zawsze - On jest nadzieją życia...
Ludzie boją się stracić - każda zmiana ich zamyka...

Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice...

Brak komentarzy: