wtorek, 3 lipca 2018

Dzień po dniu

3 lipca 2018

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Nie jesteście już obcymi i przychodniami...

Kościół nie jest poczekalnią - budujemy dom chwały...
To wspólnota ludzi poszukujących - Pan jest z nami...
Wiara jest widzeniem przez mgłę - Jezus przychodzi...
W Jego ranach jest nasze uzdowienie - chwalmy Go...

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...

Brak komentarzy: