piątek, 25 marca 2016

Dzień po dniu

25 marca 2016

WIEKI PIĄTEK 

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego...

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...

Stajemy przy Tobie, Jezu - na Golgocie...
Dotykamy Twojego Krzyża - to Drzewo Życia...
Chcemy zanurzyć się w miłosierdziu Ojca...
Twoja męka i śmierć obdarza nas życiem...

Wpatrujemy się w Twoje umęczone Oblicze...
Dotykamy Twoich Ran - w nich jest uzdrowienie...
Twój przebity bok jest dla nas bramą nieba...
Twoje Ciało zranione i ubiczowane jest raną świata...

Twoja miłość, Panie Jezu, doszła do szczytu nieskończoności...
Twoja ofiara życia jest darem dla umęczonej ludzkości...
Chcemy przyjąć dar Twojej miłości - iść Twoim śladem...
Chcemy przyjąć, aby oddać się Ojcu i zagubionemu człowiekowi...

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, 
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i darował Mu imię ponad wszelkie imię...
   

Brak komentarzy: