środa, 30 marca 2016

Dzień po dniu

30 marca 2016

Niech się weselą szukający Pana... 

A myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela...

Czego się spodziewasz w swoim życiu?...
Jakie rozczarowania ranią twoje serce?...
Ile smutku i goryczy jest w przegranej?...
Jaka pustka i ciemność jest w tobie?... 

Gdzie jest twój Jezus ukrzyżowany?...
Dlaczego jest pusty grób, a ty śpisz?...
Czy Jego słowo już nic nie znaczy?...
Ile jest lęku w tobie i milczenia niebios?...

Zostań z nami Panie - dobrze słuchać Ciebie...
Chcemy chleba, który łamiesz na drogach świata...
Otwórz moje oczy - chcę widzieć Ciebie...
Niech serce pała - bo Ty przychodzisz...

W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem...

Czasami media i niektóre środowiska intelektualne przekazują wyraźną nieufność wobec orędzia Kościoła oraz pewne rozczarowanie. W następstwie tego wielu pracujących w duszpasterstwie, chociaż się modli, to jednak pogłębia w sobie pewien rodzaj kompleksu niższości, prowadzący ich do relatywizowania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości i przekonań. Tworzy się wtedy błędne koło, ponieważ w ten sposób nie są zadowoleni z tego, kim są i z tego, co robią, nie utożsamiają się z misją ewangelizacyjną, a to osłabia zaangażowanie. Kończy się to tym, że tłumią radość z misji w pewnego rodzaju obsesji, by być jak wszyscy inni i mieć to, co mają inni. W ten sposób zadanie ewangelizacji jest prowadzone na siłę i poświęcają mu niewielki wysiłek i ograniczony czas.
Evangelii gaudium 79   

Brak komentarzy: