środa, 23 marca 2016

Dzień po dniu

23 marca 2016

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie... 

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. 
Któż mnie potępi?

Nie jesteś sam, Jezu - w męce i odrzuceniu...
Bóg jest z tobą - nie opuści cię i nie porzuci...
Idziemy za Tobą, Panie Jezu na mękę i krzyż...
Prowadzisz nas do chwały zmartwychwstania...

Witaj, nasz Królu, posłuszny woli Ojca,
jak cichego baranka na zabicie 
zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie...
   

Brak komentarzy: