poniedziałek, 21 marca 2016

Dzień po dniu

21 marca 2016

Pan moim światłem i zbawieniem moim... 

Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka...

Bóg jest dobry - pochyla się nad naszą niedolą...
Nie syci się ludzką słabością - nie spisuje naszych błędów...
Grzech nie przeraża Boga - tylko nas rani i poniża...
Bóg jest zawsze blisko - podtrzymuje nas i podnosi...

Jezus jest posłany do nas - przynosi prawo miłości...
Ofiarował się za nas - buduje przymierze pokoju...
Jego Duch namaszcza nas - prowadzi w misji zbawienia...
Otwiera oczy, wyprowadza na wolność, daje nowość życia...

Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów...
 

 

Brak komentarzy: