wtorek, 22 marca 2016

Dzień po dniu

22 marca 2016

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość... 

Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię...

Jezus posłany przez Ojca jest Sługą Boga...
Przychodzi w posłuszeństwie na świat..  
Realizuje zbawienie przez śmierć na krzyżu...
Posyła uczniów, aby nieśli światło wiary...

Jesteś sługą Boga - jesteś posłany do ludzi... 
Masz kochać miłością Jezusa - służyć ludziom...
Jezus chce dotrzeć do każdego człowieka...
Ty jesteś posłany w mocy Ducha Świętego...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...
  

Brak komentarzy: