czwartek, 30 czerwca 2016

Dzień po dniu

30 czerwca 2016

Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie...

Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach...

Myśli moje nie są jako wasze...
Drogi moje jak wasze drogi...
Co was nurtuje - co buntuje...
Pan zna wszystko - przenika...

Zaufaj Pan - On zna twój grzech...
Jest miłosiernym Bogiem - przebacza...
Nie odrzuca nikogo - przygarnia...
Jest twoim Bratem i Przyjacielem...

Paralitycy zbliżcie się do Pana...
On patrzy w serca - widzi dobroć...
Dotyka w krzyżu - uzdrawia wszystko...
On umarł, abyś ty mógł żyć...

Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu...

Brak komentarzy: