piątek, 1 września 2017

Dzień po dniu

1 września 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Stawajcie się coraz doskonalszymi!...

Jesteś powołany do świętości - czy wiesz?...
Tylko Bóg jest święty - Bóg jest Miłością...
Idź za Jezusem w Duchu Świętym w miłości...
Twoje powołanie - pełnienie woli Bożej dziś...

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie...  

Brak komentarzy: