poniedziałek, 11 września 2017

Dzień po dniu

11 września 2017

Pan jest opoką i zbawieniem moim...

Teraz raduję się w cierpieniach za was...

Nie można marnować cierpienia - ono ma sens...
Zjednocz się z krzyżem Jezusa - to dar miłości...
Być uczniem i świadkiem jest duchową walką...
Jezus uzdrawia twoją rękę - pracuj dla Królestwa...

Wyciągnij rękę!...  

Brak komentarzy: