środa, 13 września 2017

Dzień po dniu

13 września 2017

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze...

Patrz w górę tam i badaj swe serce...
Jezus niech będzie na twym tronie...
On daje kierunek - idź za Nim tam...
Nieskończoność chwały dla ciebie...

Wszystkim we wszystkich jest Chrystus...  

Brak komentarzy: